Hjem Barne- og familietjenesten Omsorgsenheten

Barne- og familietjenesten Omsorgsenheten

Kontakt Barne- og familietjenesten Omsorgsenheten

Se kart og finn ansatt

Våre avdelinger 

Avdeling Oppfølging 

Har ansvaret for å:

Avdelingsleder: Anne Marit Eggen, tlf 916 72371, E-post: anne-marit.eggen@trondheim.kommune.no

Avdeling Ressurs og Støtte 
 • Rekruttere og godkjenne fosterhjem 
 • Rekruttere og oppfølging av besøkshjem
 • Rekruttere, utrede og veilede tilsynspersoner i fosterhjem
 • Adopsjon
 • Føre saker i fylkesnemd og i retten
 • Være en faglig ressurs og støtte i oppfølgingen av barn og unge, samt bistå i akutte kriser
Avdeling for enslige mindreårige flyktninger

Har ansvaret for å:

 • Drive institusjon for enslige mindreårige. Avdeling Rabita på Heimdal og Sabir på Ranheim.
 • Drive bofellesskap for enslige mindreårige. Emilie Kroghs veg, Rosendal og i Elgeseter gate. Kirkens bymisjon, Crux og Otrera driver også bofellesskap for kommunen.
 • Følge opp ungdom som bor i egen bolig i regi av Opal oppfølging. Ungdom bor enten på hybel, fellesbolig eller i husvert.
 • Følge opp barn som er plassert i fosterhjem
 • Drive en kvalifiserings- og aktivitetsbase for EM ungdom på Kultursenteret Isak.

Her kan du få vite mer mer om enslige mindreårige flyktninger.

Avdeling Link

Har ansvaret for å:

Drive tiltaket Link for barn som bor i familier som strever mye.

Avdeling Gartnerhaugen

Har ansvaret for:

 • Gartnerhaugen Hjemme – for ungdom mellom 14 og 20 år som bor hjemme hos en eller begge foresatte.
 • Gartnerhaugen Inne – for ungdom mellom 16 og 20 år som av ulike grunner ikke kan bo alene eller sammen med sine foreldre.
 • Gartnerhaugen Ute – for ungdom mellom 16 og 23 år som skal flytte i egen bolig.

Her kan du få vite mer om Garnerhaugen. 


Kontakt oss på telefon 72 54 22 40 eller send oss en e-post.

Om oss 

Omsorgsenheten er en byomfattende enhet under Barne- og familietjenesten.
Vi jobber med temaet omsorg og utvikling for barn. Det er barn som bor i familier som strever i betydelig grad, i beredskapshjem/fosterhjem, i institusjon eller bofellesskap. Vi har også ansvar for bosetting og oppfølging av enslige mindreårige flyktninger. Alle våre tiltak er hjemlet i barnevernloven.

 

Nyheter fra oss

Aktuelle hendelser og informasjon 

Rebessa

Det jobbes med bekymringsfull, skadelig seksuell (BSS) atferd hos barn, barn som krenker barn, i et tverretatelig team. Hensikten er å avdekke, forebygge og forhindre overgrep på barn.

I teamet er St. Olav, BUP, BUFETAT, Brøset, Barnehuset og Omsorgsenheten Trondheim kommune, representert. Dette er et ressursteam for bekymringsfull og skadelig atferd. Ressursteamet kan kontaktes via linken rebessa.com.
Her kan du finne ytterligere informasjon om temaet, booke konsultasjon og få avtale om møte om konkrete saker.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Barne- og familietjenesten Omsorgsenheten, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 27.02.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css