Hjem Barne- og familietjenesten Omsorgsenheten

Barne- og familietjenesten Omsorgsenheten

Kontakt Barne- og familietjenesten Omsorgsenheten

Se kart og finn ansatt

Våre fire avdelinger 

Avdeling Rosten

Har ansvaret for å:

 • Følge opp barn og unge som bor i beredskapshjem, fosterhjem eller institusjon
 • Rekruttere og utrede besøkshjem
 • Rekruttere, utrede og veilede tilsynspersoner i fosterhjem
Avdeling for enslige mindreårige flyktninger

Har ansvaret for å:

 • Drive institusjon for enslige mindreårige. Avdeling Rabita på Heimdal og Sabir på Ranheim.
 • Drive bofellesskap for enslige mindreårige. Emilie Kroghs veg, Rosendal og i Elgeseter gate. Kirkens bymisjon, Kirkens sosialtjeneste og Otrera driver også bofellesskap for kommunen.
 • Drive Koordinering og oppfølging. For ungdommer som bor i egen bolig, Barnevernadministrasjon og Opal oppfølging med husvertordning. Fosterhjem sammen med det statlige barnevernet Bufetat)
 • Drive en kvalifiserings- og aktivitetsbase for EM ungdom på Kultursenteret Isak.
Avdeling Link

Har ansvaret for å:

Drive tiltaket Link for barn som bor i familier som strever mye.

Avdeling Gartnerhaugen

Har ansvaret for:

 • Gartnerhaugen Hjemme – for ungdom mellom 14 og 20 år som bor hjemme hos en eller begge foresatte.
 • Gartnerhaugen Inne – for ungdom mellom 16 og 20 år som av ulike grunner ikke kan bo alene eller sammen med sine foreldre.
 • Gartnerhaugen Ute – for ungdom mellom 16 og 23 år som skal flytte i egen bolig.


Kontakt oss på telefon 72 54 22 40 eller send oss en e-post.

Om oss 

Omsorgsenheten er en byomfattende enhet under Barne- og familietjenesten.
Vi jobber med temaet omsorg og utvikling for barn. Det er barn som bor i familier som strever i betydelig grad, i beredskapshjem/fosterhjem, i institusjon eller bofellesskap. Alle våre tiltak er hjemlet i barnevernloven.

 

Nyheter fra oss

Aktuelle hendelser og informasjon 

Rebessa

Det jobbes med bekymringsfull, skadelig seksuell (BSS) atferd hos barn, barn som krenker barn, i et tverretatelig team. Hensikten er å avdekke, forebygge og forhindre overgrep på barn.

I teamet er St. Olav, BUP, BUFETAT, Brøset, Barnehuset og Omsorgsenheten Trondheim kommune, representert. Dette er et ressursteam for bekymringsfull og skadelig atferd. Ressursteamet kan kontaktes via linken rebessa.com.
Her kan du finne ytterligere informasjon om temaet, booke konsultasjon og få avtale om møte om konkrete saker.

Kontaktinfo

Sist oppdatert: 16.01.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css