Hjem Barne- og familietjenesten Omsorgsenheten

Barne- og familietjenesten Omsorgsenheten

Kontakt Barne- og familietjenesten Omsorgsenheten

Se kart

Våre avdelinger 

Avdeling Oppfølging 

Har ansvar for å:

Avdeling Ressurs og Støtte 

Har ansvar for:

 • Godkjenning og oppfølging av fosterhjem. 
 • Rekruttering og oppfølging av besøkshjem. Ønsker du å være besøkshjem ta kontakt på tlf. 72542240.
 • Sikre godt tilsyn i fosterhjemmene gjennom å rekruttere, utrede og veilede tilsynspersoner i fosterhjem
 • Utrede slektsfosterhjem og utrede adopsjon av fosterhjem.
 • Føre saker i fylkesnemd og i retten
 • Være en faglig ressurs og støtte i oppfølgingen av barn og unge, samt bistå i akutte kriser
Avdeling for enslige mindreårige flyktninger

Har ansvaret for å:

 • Drive Rabita barnevernsinstitusjon for enslige mindreårige.
 • Drive bofellesskap for enslige mindreårige; Emilie Kroghs veg, Rosendal og i Elgeseter gate. Kirkens bymisjon og Crux driver også bofellesskap for kommunen.
 • Følge opp ungdom som bor i egen bolig i regi av Opal oppfølging. Ungdom bor enten på hybel, fellesbolig eller i husvert.
 • Følge opp barn som er plassert i fosterhjem
 • Drive en kvalifiserings- og aktivitetsbase for EM ungdom på Kultursenteret Isak.

Her kan du få vite mer mer om arbeidet som gjøres for enslige mindreårige flyktninger i Trondheim

Avdeling Link

Har ansvaret for å:

Drive tiltaket Link for barn som bor i familier som strever mye.

Avdeling Gartnerhaugen

Har ansvaret for:

 • Gartnerhaugen Hjemme – for ungdom mellom 14 og 20 år som bor hjemme hos en eller begge foresatte.
 • Gartnerhaugen Inne – for ungdom mellom 16 og 20 år som av ulike grunner ikke kan bo alene eller sammen med sine foreldre.
 • Gartnerhaugen Ute – for ungdom mellom 16 og 23 år som skal flytte i egen bolig.

Her kan du få vite mer om Gartnerhaugen. 


Kontakt oss på telefon 991 23 100 eller send oss en e-post.

Om oss 

Omsorgsenheten er en byomfattende enhet under Barne- og familietjenesten.
Vi jobber med temaet omsorg og utvikling for barn. Det er barn som bor i familier som strever i betydelig grad, i beredskapshjem/fosterhjem, i institusjon eller bofellesskap. Vi har også ansvar for bosetting og oppfølging av enslige mindreårige flyktninger. Alle våre tiltak er hjemlet i barnevernloven.

 

Nyheter fra oss

Aktuelle hendelser og informasjon 

Årsrapport 2017 - EM flyktninger

Rebessa

Det jobbes med bekymringsfull, skadelig seksuell (BSS) atferd hos barn, barn som krenker barn, i et tverretatelig team. Hensikten er å avdekke, forebygge og forhindre overgrep på barn.

I teamet er St. Olav, BUP, BUFETAT, Brøset, Barnehuset og Omsorgsenheten Trondheim kommune, representert. Dette er et ressursteam for bekymringsfull og skadelig atferd. Ressursteamet kan kontaktes via linken rebessa.com.
Her kan du finne ytterligere informasjon om temaet, booke konsultasjon og få avtale om møte om konkrete saker.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Barne- og familietjenesten Omsorgsenheten, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 23.08.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?