Botiltak og treffsted for psykisk helse

Kontakt Botiltak og treffsted for psykisk helse

Se kart

Tjenester vi tilbyr

Enhet for botiltak og treffsted for psykisk helse tilbyr tjenester til personer med psykiske helseutfordringer.

Enheten tilbyr tjenester innen:

Mer informasjon om tjenestene finner du under Trondheim Kommunes tjenester for personer med psykiske helseutfordringer.

Informasjonsbrosjyre

Enheten sin informasjonsbrosjyre kan du finne her.

Brukerråd

Fra og med 2016 har de tre enhetene innenfor psykisk helse og rus oppnevnt et felles brukerråd. Rådet er et strategisk og rådgivende organ for enhetene som møtes regelmessig.

Brukerråd består av en sammensetning av personer fra Vårres brukerstyrte senter, Way-back, LPP, Mental Helse og de tre enhetene.

Informasjonsbrosjyre for brukerrådet.

Informasjon til pårørende

Her kan du som pårørende finne informasjon om hvilke tilbud og hvilke rettigheter du har. Informasjon om dette og om enhetens pårørendekontakter kan du lese her.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Botiltak og treffsted for psykisk helse, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 016780

Sist oppdatert: 21.01.2021

016780

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI004