Enhet for ergoterapitjeneste

Kontakt Enhet for ergoterapitjeneste

Finn ansatt og se kart

Kontaktinformasjon mandag-fredag

Ergoterapi voksne/eldre: tlf. 90 50 64 54 (08.30-11.30)

Ergoterapi barn/unge: tlf. 90 59 49 61

Hjelpemiddelteknikere: tlf. 91 88 05 66 (kl. 08.30-11.30)

Enhetens administrasjon: tlf. 90 80 73 52 (kl. 08.00-15.30)

Helse og velferdskontoret kan også kontaktes.

Enhetens tjenester

Ergoterapi

Hjelpemiddelteknikere

Tjenestekvalitet

Arbeidsform og åpningstid

Våre medarbeidere gir tjenester hjemme hos deg eller der du oppholder deg på dagtid, mandag-fredag. Du og dine pårørende kan også møte oss i våre lokaler.

Vår åpningstid er 08.00-15.30, men spesielle avtaler kan også gjøres utover dette tidsrommet.

Serviceerklæring

Mål med tjenestene våre er å

 • fremme helse og muligheter til å mestre hverdagen ut fra dine forutsetninger og ønsker.
 • sikre god samhandling og kvalitet på tjenestetilbudet ditt.

Hvem får tjenesten?

 • Barn og ungdom, voksne og eldre som står i fare for eller som har helseutfordringer, sykdom eller skade som påvirker mestring av dagliglivet.
 • Vi gir informasjon og veiledning til pårørende og andre tjenester.

Vi tilbyr

 • individuell oppfølging
 • kurs, gruppetilbud, informasjon og veiledning

Se nærmere beskrivelse under hver av våre tjenester.

Hva kan du forvente av oss?

 • At du blir møtt med respekt, blir hørt og at du medvirker i utforming av eget tjenestetilbud.
 • At vi er tilgjengelige og yter likeverdige tjenester med høy faglig kvalitet.
 • At du får informasjon om når du får tjenesten og din rett til å klage.

Hva forventer vi av deg?

 • At du medvirker ut fra egne forutsetninger i utforming av tjenestetilbudet.
 • At du gir oss tilbakemelding om din opplevelse av tjenestetilbudet.

Gratis tjenester

Alle våre tjenester er gratis.

Ris og ros

Gi tilbakemelding direkte til vår medarbeider eller kontakt enhetsleder.

Brukermedvirkning

Hver enkelt bruker av våre tjenester har rett til og skal ha mulighet til å medvirke i utformingen av sitt eget tjenestetilbud.

Våre medarbeidere skal legge til rette for at den enkeltes ønsker og behov blir ivaretatt innenfor rammene av Lov om helse- og omsorgstjenester i kommunen.

Når enheten skal evaluere sine tjenester/tiltak eller utvikle nye, bruker vi ulike måter for å sikre medvirkning og involvering av de som benytter/skal benytte tjenesten, f.eks:

 • invitere representanter fra aktuelle brukerorganisasjoner til arbeidsmøter om å få mer innsikt i behov som ikke dekkes, hvordan tjenestene oppleves, forbedringspunkter mm.
 • innbyggerinvolvering, vi inviterer en gruppe innbyggere til idedugnad om et tema.
 • brukerundersøkelser, f.eks sende ut spørreskjema til et utvalg brukere av tjenesten, med påfølgende invitasjon til dialogmøte med et mindre utvalg for å få utdypet svarene.
Klagemulighet

Du kan klage på at du har fått feil type tjeneste. Slik klage rettes til helse- og velferdskontoret eller barne- og familietjenesten forvaltning i din bydel.

Om du er misfornøyd og ønsker å klage på måten enheten eller den enkelte ansatte opptrer eller utfører tjenesten på, rettes klagen til enhetsleder eller til statsforvalteren i Trøndelag. Den enkelte tjenesteutøver vil kunne gi råd om dette eller ta direkte kontakt med enhetsleder Marianne Mesteig, tlf. 47 30 06 68.

Du kan også ta kontakt med ombudet for helse, omsorg og oppvekst.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Enhet for ergoterapitjeneste, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 013260

Adresse: Sorgenfriveien 11, 7031 TRONDHEIM

Leder

Marianne Mesteig
Enhetsleder

Direktetelefon:

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Malin Rangø Andersen

Ergoterapeut m/master

Direktetelefon:

E-post:

Katrine Floa Bang

Ergoterapeut I

Direktetelefon:

E-post:

Renate Andersen Bekken

Ergoterapeut III

Direktetelefon:

E-post:

Marie Paasche Berg

Ergoterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Pål Tore Bonesmo

Ergoterapeut III

Direktetelefon:

E-post:

Line Wold Brandt

Ergoterapeut I

Direktetelefon:

E-post:

Ole Petter Lenvik Branem

Ergoterapeut IV

Direktetelefon:

E-post:

Ragnhild Brenden

Ergoterapeut III

Direktetelefon:

E-post:

Siri Bævre-Brøttemsmo

Ergoterapeut III

Direktetelefon:

E-post:

Jahn Tommy Carlsen

Hjelpemiddeltekniker

Direktetelefon:

E-post:

Heidi Synnøve Dahl

Førstekonsulent

Telefon:

E-post:

Anne-Birgit Dale

Ergoterapeut III

Direktetelefon:

E-post:

Cathrine Dogger

Ergoterapeut III

Direktetelefon:

E-post:

Maria Therese Dyrhaug

Ergoterapeut IV

Direktetelefon:

E-post:

Hilde Karen Endresen

Ergoterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Rebekka Engen

Ergoterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Hege Risan Eriksen

Ergoterapeut I

Direktetelefon:

E-post:

Kristin Pelle Faxvaag

Ergoterapeut III

Direktetelefon:

E-post:

Ane Maren Folstad

Ergoterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Vigdis Skarsaune Gausemel

Ergoterapeut m/master

Direktetelefon:

E-post:

Iren Annie Gjerde

Ergoterapeut I

Direktetelefon:

E-post:

Oda Helen Græsli

Ergoterapeut m/master

Direktetelefon:

E-post:

Anette Grønhovd

Ergoterapeut III

Direktetelefon:

E-post:

Anette Grønhovd

Student ho 3.år

Direktetelefon:

E-post:

Mats Haeger

Hjelpemiddeltekniker

Direktetelefon:

E-post:

Per Olav Hafell

Hjelpemiddeltekniker

Direktetelefon:

E-post:

Anne Mette Hagen

Ergoterapeut III

Direktetelefon:

E-post:

Gabriella Duka Stuhr Hansen

Student ho 3.år

Telefon:

E-post:

Elisabeth Vasseljen Hermansen

Ergoterapeut I

Direktetelefon:

E-post:

Silje Holand

Ergoterapeut II

Direktetelefon:

E-post:

Bodil Husby

Ergoterapeut I

Direktetelefon:

E-post:

Tone Mathisen Husby

Ergoterapeut III

Direktetelefon:

E-post:

Lise Høiberg

Ergoterapeut IV

Telefon:

E-post:

Lars Armann Isachsen

Ergoterapeut I

Direktetelefon:

E-post:

Arne Jenssen

Hjelpemiddeltekniker

Direktetelefon:

E-post:

Tina-Marie Øhlund Johansen

Ergoterapeut m/master

Direktetelefon:

E-post:

Sandra Charlotte Karlsen

Ergoterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Tina Kleven

Ergoterapeut m/master

Direktetelefon:

E-post:

Renate Sjøvold Klokseth

Ergoterapeut I

Direktetelefon:

E-post:

Ingrid Korsvold

Ergoterapeut I

Direktetelefon:

E-post:

Monica Kristiansen

Ergoterapeut I

Direktetelefon:

E-post:

Stig Ove Krogstad

Hjelpmiddeltekniker

Direktetelefon:

E-post:

Kjerstin Digre Kvarberg

Ergoterapeut I

E-post:

Ingunn Hauknes Larsen

Ergoterapeut I

Direktetelefon:

E-post:

Siri Olivia Larsen

Student ho 3.år

Telefon:

E-post:

Margrethe Lian

Ergoterapeut m/master I

Direktetelefon:

E-post:

Hedda Elverland Lyng

Ergoterapeut I

Direktetelefon:

E-post:

Nina Christin Lysø

Avdelingsleder V

Direktetelefon:

E-post:

Marlene Løvberg

Ergoterapeut II

Direktetelefon:

E-post:

Rikke Løvmo

Ergoterapeut m/master

Direktetelefon:

E-post:

Trine Alise Magne

Avdelingsleder IV

Direktetelefon:

E-post:

Victoria Amalie Magne

Offentlig PhD-løp

Direktetelefon:

E-post:

Johanna M Holthe Mathisen

Ergoterapeut I

Direktetelefon:

E-post:

Kari Mork-Johansen

Ergoterapeut III

Direktetelefon:

E-post:

Cecilie Nervik

Avdelingsleder II

Telefon:

E-post:

Kristian Nordås

Student ho 3.år

Telefon:

E-post:

Helga Therese B L Grüner Ofstad

Kontormedarbeider

E-post:

Kristina Stangeland Olsen

Student ho 3.år

Telefon:

E-post:

Bente Pedersen

Ergoterapeut IV

Direktetelefon:

E-post:

Hanne Sommervold Pedersen

Student ho 3.år

Telefon:

E-post:

Torius Reed

Student ho 3.år

Telefon:

E-post:

Anita Rodal

Førstekonsulent

Telefon:

E-post:

Kjetil Sand

Hjelpemiddeltekniker

Direktetelefon:

E-post:

Janne Berntzen Sellgren

Ergoterapeut III

Direktetelefon:

E-post:

Tore Simavik

Fagarbeider I, verksted

Direktetelefon:

E-post:

Peder Sitter

Student ho 3.år

Telefon:

E-post:

Iris Skirstad

Ergoterapeut I

Direktetelefon:

E-post:

Ivan Endre Skånøy

Hjelpemiddeltekniker

Direktetelefon:

E-post:

Anne Marie Slavolden

Ergoterapeut I

Direktetelefon:

E-post:

Trine Remen Smolan

Ergoterapeut m/master

Direktetelefon:

E-post:

Ingrid Aarnes Solli

Ergoterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Eli Jenssen Solstad

Ergoterapeut I

Direktetelefon:

E-post:

Linda Kristin Svedin

Ergoterapeut I

Direktetelefon:

E-post:

Ståle Sætervold

Ergoterapeut III

Direktetelefon:

E-post:

Tordis Tesdal

Ergoterapeut I

Direktetelefon:

E-post:

Bente Thomassen

Ergoterapeut I

Direktetelefon:

E-post:

Maiken Fallan Throseth

Student ho 3.år

Telefon:

E-post:

Arnt Troøien

Ergoterapeut I

Direktetelefon:

E-post:

Snorre Larsen Tveit

Ergoterapeut I

Direktetelefon:

E-post:

Grethe Veronica Fjelle Ulvik

Ergoterapeut III

Direktetelefon:

E-post:

Hege Kielland Vaskinn

Ergoterapeut III

Direktetelefon:

E-post:

Vanessa Lizette Lopez Vidal

Student ho 3.år

Telefon:

E-post:

Tove Vinsnesbakk

Hjelpemiddeltekniker

Direktetelefon:

E-post:

Wenche S Werstad

Ergoterapeut III

Direktetelefon:

E-post:

Didrik Wilkens

Student ho 3.år

Telefon:

E-post:

Mathilde Øvestad

Ergoterapeut III

Direktetelefon:

E-post:

Ingvild Bolme Aasetre

Ergoterapeut I

Direktetelefon:

E-post:

Sist oppdatert: 13.02.2024

013260

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward