Nidarvoll hjemmetjeneste

Illustasjonsfoto av tjenestenbilen til hjemmetjenesten

Kontakt Nidarvoll hjemmetjeneste

Finn ansatt og se kart

Kontorlokalene til Nidarvoll hjemmetjeneste ligger i 2. etasje i Tempe helse- og velferdssenter. I samme bygg finnes også blant annet ergoterapitjeneste, fysioterapitjeneste, bydelskafé og aktivitetssenter for eldre

Ved Nidarvoll hjemmetjeneste jobber det sykepleiere, vernepleiere, ergoterapeuter, hjelpepleiere, helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere og assistenter. Vi har også med jevne mellomrom lærlinger i helsearbeiderfag og studenter som skal bli  sykepleier/vernepleier, som vi håper våre brukere vil ta godt imot.

Ansatte ved Nidarvoll hjemmetjeneste har god faglig kompetanse. Vi yter hjelp i stell, pleie og omsorg.

Søk om tilbud fra hjemmetjenesten

Ta kontakt med helse- og velferdskontoret i din bydel for å søke om tjenester i kommunen. Er du usikker på hvilken bydel du tilhører, kan du se i kartet over bydelene.

Helse- og velferdskontoret tar i mot henvendelser og søknader, vurderer hvilket behov for tjenester du har og fatter vedtak om tjenester. Du kan også ta kontakt for å få råd og veiledning om helse- og omsorgstjenester, frivillige tilbud og støtte til pårørende. 

Priser hjemmetjenesten

Priser for å motta hjemmetjenester

Serviceerklæring

Når du mottar tjenester fra oss vil du få utdelt en serviceerklæring (PDF)

Praktiske opplysninger

Primærkontakt

Dette er den personen som særlig skal følge deg opp. Primærkontakten behøver ikke å besøke deg oftere enn andre, men vil følge spesielt med i din utvikling.

Klagerett

Trondheim kommune har et ombud for brukere av helse- og omsorgstjenester. Ombudet kan hjelpe deg å finne frem i det offentlige byråkratiet, og veilede deg angående regler og kommunal saksbehandling. Du kan også få hjelp til å utforme en eventuell klage. Ombudet har selvfølgelig taushetsplikt, og tilbudet er gratis.

Hvis du ønsker å klage direkte på tjenestetilbudet, for eksempel hvis du synes du får for lite hjelp, rettes klagen direkte til Helse- og velferdskontoret.

Hvis du ønsker å klage på måten hjemmetjenesten utfører tjenestene, eller den enkelte tjenesteutøver, rettes klagen direkte til hjemmetjenesten ved enhetsleder.

Hvordan du klager står beskrevet i vedtaket.

Brukerråd

Alle enheter i Trondheim kommune har egne brukerråd. Les mer om generelle retningslinjer for brukerråd.

Bergheim Hjemmetjeneste har et etablert brukerråd sammen med Lerkendal og Østbyen bydel.

Brukerrådet består av brukerrepresentanter, pårørenderepresentanter,representanter fra frivillighet, ledere og fagleder fra hjemmetjenesten.

For å bli helt sikker på dine rettigheter, ta kontakt med ditt Helse og velferdskontor.

Hvem har rett til hjelp i hjemmet?

  • Personer som er helt avhengig av hjelp og som er ute av stand til å klare dagliglivets gjøremål.
  • Personer som er helt avhengig av hjelp til deler av dagliglivets gjøremål.
  • Personer som er helt eller delvis avhengig av hjelp til dagliglivets gjøremål, og som bor sammen med andre som er friske. Dette gjelder også barn som trenger betydelig mer bistand og omsorg enn det som er vanlig for jevnaldrende barn.
  • Personer som fysisk burde være i stand til å utføre de praktiske gjøremål, men som ikke klarer det av andre grunner.

Jobb i helse

logo jobb i helse

Helsevesenet i kommunen byr på spennende jobbmuligheter. Kommunen trenger spesielt sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere.

Les mer om Jobb i helse

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Nidarvoll hjemmetjeneste, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 073730

Adresse: Anna Haarsakers veg 1, 7036 TRONDHEIM

Leder

Catrin Nordvik
Enhetsleder

Direktetelefon:

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Eivind Abrahamsen

Lærling Menn i helse

E-post:

Fatima Ali

Student syke- og vernepleier

E-post:

Celina Andersen

Student ho 3.år

E-post:

Julie Andreassen

Assistent

E-post:

Vilde Celin Valderhaug Aune

Helsefagarbeider

E-post:

Randi Bakken

Hjelpepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Frank Balstad

Hjelpepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Aleksandar Bavanski

Sykepleier

E-post:

Inge Bjerkan

Helsefagarbeider I

E-post:

Tonje Kristin Søreng Bogøy

Helsefagarbeider

E-post:

Stine Sleppen Bye

Helsefagarbeider I

E-post:

Katinka Didrichsen

Sykepleier I

E-post:

Veronika Dolmseth

Sykepleier I

E-post:

Frode Dypveit

Helsefagarbeider

Direktetelefon:

E-post:

Marianne Nordbach Egseth

Helsefagarbeider I

Telefon:

E-post:

Lone Eidem

Omsorgsarb.I

Direktetelefon:

E-post:

Ingrid Sætre Ellingsen

Student

E-post:

Heidi Eriksen

Assistent

Telefon:

E-post:

Ina-Margrethe Eriksen

Assistent

E-post:

Julie Kristine Forseth

Assistent

E-post:

Oda Karine Støve Fostad

Ergoterapeut I

E-post:

Fthawi Afewerki Fshaye

Helsefagarbeider

E-post:

Aurora Tinlund Gundersen

Sykepleier I

E-post:

Kristine Gundersen

Sykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Tove Kjellrun Hagås

Hjelpepleier m/fagskole 1 år

E-post:

Kari Charlotte Hammervold

Sykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Sander Haugan

Medisinerstudent < 2 år

E-post:

Anne Karin Haugbotn

Hjelpepleier II

Direktetelefon:

E-post:

Maria Haugland

Vernepleier

E-post:

Aurora Ulrikke Hellem

Helsefagarbeider

E-post:

Vigdis Hilseth

Helsefagarbeider I

E-post:

Anna Persdotter Hollingsæter

Assistent

E-post:

Anukshi Jeyarajah

Assistent

E-post:

Mathilde Johansen

Sykepleier I

E-post:

Rita Johnsen - Alm

Helsefagarbeider III

E-post:

Tijana Jovic

Assistent

E-post:

Abush Tariku Kena

Helsefagarbeider

E-post:

Oda Aasen Kjerstad

Assistent

Telefon:

E-post:

Elise Kornberg

Assistent

E-post:

Mia Kristoffersen

Sykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Ragnhild Øiahals Krogstad

Ergoterapeut I

E-post:

Marlene Danielsen Krøke

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Jeyakaran Kurusamy

Sykepleier

E-post:

Marte Gjørtz Langørgen

Sykepleier I

E-post:

Iben-Johan Larsen

Lærling Helsearbeiderfaget

E-post:

Kannika Larsen

Lærling Helsefagarb.innv HEFFI

E-post:

Linnea Lassesen

Student syke- og vernepleier

E-post:

Maren Guldteig Lien

Medisinerstudent 2-4 år

E-post:

Marina Lorence

Hjelpepleier I

E-post:

Lise Lundager

Omsorgsarb.I

E-post:

Janne Lysholm

Helsefagarbeider I

E-post:

Reidun Lærnes

Hjelpepleier III

Direktetelefon:

E-post:

Kaja Moen

Assistent

Telefon:

E-post:

Agnes Elisabeth Morud

Assistent

E-post:

Sara Møllenhus

Student syke- og vernepleier

E-post:

Martin Johan Nagstrup

Student syke- og vernepleier

E-post:

Synne Helene Nordeng

Sykepleier I

E-post:

Isabel Reinvik Pedersen

Assistent

E-post:

Stig Holst Pedersen

Assistent

Telefon:

E-post:

Babu Pirapakaran

Hjelpepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Anna Lucija Pitranga

Ergoterapeut

E-post:

Nikolas Polos

Medisinerstudent < 2 år

Telefon:

E-post:

Maria Rekkebo

Sykepleier

E-post:

May Åse Rønning Revdahl

Hjelpepleier II

Direktetelefon:

E-post:

Bernt Anders Stokkan Rismark

Helsefagarbeider

E-post:

Jorid Forbord Ryjord

Sykepleier I

E-post:

Magne Vea Rønningen

Assistent

E-post:

Astrid Sagmo

Sykepleier I

E-post:

Hanne Semb

Student syke- og vernepleier

E-post:

Helga Björg Sigfusdottir

Avdelingsleder I

Direktetelefon:

E-post:

Stine Skogen

Sykepleier I

E-post:

Ritva Lill Skoglund

Hjelpepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Frida Snekvik

Sykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Mari Alstad Stampe

Avdelingsleder V

E-post:

Andrine Steinmo

Student ho 3.år

E-post:

Kristin Martine Stokvold

Sykepleier I

E-post:

Linn Marita Aglen Strandli

Sykepleier I

E-post:

Sissel Merete Strauman

Omsorgsarb.II

E-post:

Espen Andrea Strige

Assistent

E-post:

Torgeir Sund

Helsefagarbeider

E-post:

Nora Vierli Svendsen

Student syke- og vernepleier

E-post:

Inger Lise Søberg

Omsorgsarb.I

E-post:

Marthe Sørvang

Assistent

Telefon:

E-post:

Marianne Elisabeth Tangerud

Student

Telefon:

E-post:

Siri Linnea Thorvaldsen

Helsefagarbeider

Direktetelefon:

E-post:

Camilla Turbekmo

Assistent

Telefon:

E-post:

Tina Marie Tårnesvik

Sykepleier I

E-post:

Monica Ustad

Servicemedarbeider

E-post:

Gerd Vågø

Omsorgsarbeider

E-post:

Torkil Wold

Helsefagarbeider I

Direktetelefon:

E-post:

Ragnhild Flugstad Øistuen

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Jane Rein Østlyng

Konsulent

Direktetelefon:

E-post:

Sist oppdatert: 07.01.2021

073730

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward