Mobilitets- og samferdselsenheten

Kontakt Mobilitets- og samferdselsenheten

Finn ansatt og se kart

Mobilitets- og samferdselsenheten er en av fire enheter innenfor virksomhetsområdet næring, samferdsel, klima og miljø.

Enheten har ansvaret for kommunens deltakelse i Miljøpakken, utvikling kommunens samferdselsstrategi- og planer som ikke er forankret i plan og bygningsloven (PBL), samt realisere fysiske samferdselsprosjekter.

Gjennom byvekstavtalen har kommunen forpliktet seg til å klare nullvekstmålet, det vil si at personbiltrafikken ikke skal øke selv om byen vokser. Enheten er ansvarlig for kommunens prosjekter i Miljøpakken i samarbeid med de andre partene som er Statens vegvesen, Statsforvalteren i Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune, Melhus kommune, Malvik kommune, Stjørdal kommune, Skaun kommune, Orkland kommune og Trondheim kommune.

Vi foreslår, planlegger og videreutvikler tiltak for gåing, sykling og kollektivtransport.

Målet er å gjøre Trondheim og omegn bedre for alle å ferdes i.

Ønsker du å reise grønnere, se våre tiltak, tips og tjenester på www.miljopakken.no

Mobilitet

Nyttig informasjon og lenker om arbeidsreiser, skole- og fritidsreiser.

Mobilitetsrådgiverne

Hvordan vi reiser er sterkt knyttet til vaner. Selv om turen er kort tar vi ofte bilen, av gammel vane. Enhetens mobilitetsprosjekter handler om reisevaneendringer for daglige reiser i Trondheim, med særlig fokus på reiser til og fra skole og jobb.

Mobilitetsrådgiverne samarbeider med bedrifter, skoler og kulturarrangementer, for at flere skal velge å gå, sykle og å reise kollektivt. Mobilitetsrådgiverne senker terskelen for å prøve nye reisemåter gjennom en rekke motiverende tiltak, som utlån av elsykler, gratis sykkelservice og støtteordning for vinterdekk til sykkel.

Ønsker du en grønnere reiseprofil til din virksomhet, se tips og tjenester på www.miljopakken.no

Reisen til og fra jobb

Skoleveien

 • Rådgivning for miljøvennlig og aktiv skolevei for barne- og ungdomsskolen
 • Utlån serviceutstyr til sykkelverksted
 • Kartlegging reisevaner på skoleveien
 • Samarbeid med Grønn Barneby og Trygg trafikk

Kampanjer

 • Hjelp til planlegging av reisen til og fra større kulturarrangement
 • Hjelp til å få flere barn og unge til å gå eller sykle til trening
 • Vintersyklistens dag
 • Kåring av sykkelvennlig arbeidsplass
 • Sykkelservice
 • Markering av Europeisk mobilitetsuke
 • Piggdekkampanje; vi forlenger sykkelsesongen (senhøst)

Mobilitetspunkt

Miljøpakken ser på om samordning av mobilitetstjenester innenfor delingsøkonomi, slik som delebilordninger og mikromobilitet, gjennom et nettverk av mobilitetspunkter, gjør det mer attraktivt for folk å reise uten privatbil. Du kan lese mer her.

Takk for at du går

Gåstrategi

Prosjektavdelingen arbeider med prioritering, prosjektutvikling, detaljplanlegging og utbygging av gangforbindelser som bidrar til at byen blir bedre å bevege seg i til fots.

Eksempler på tiltak er snarveier, fortau, trapper og ramper.

Sykkel

Sykkelstrategi

Prosjektavdelingen arbeider med prioritering, prosjektutvikling, detaljplanlegging og utbygging av sykkelanlegg som bidrar til at Trondheim blir en bedre sykkelby.

Sykkeltilbud

Kollektiv

Hvordan reise kollektivt i Trondheim. Lenker til aktører og nyttig informasjon.

Kollektivreiser i Trondheim

Samferdsel i Trondheim

Planer og strategi for samferdsel i Trondheim
Trafikk i Trondheim

Trafikk i Trondheim

Om enheten

Mobilitets- og samferdselsenheten

Mobilitets- og samferdselsenheten er en av fire enheter innenfor virksomhetsområdet næring, samferdsel, klima og miljø. Den nye enheten vil få ansvaret for kommunens deltakelse i Miljøpakken, utvikle kommunens samferdselsstrategi- og planer som ikke er forankret i Plan og bygningsloven (PBL), samt realisere fysiske samferdselsprosjekter.

I miljøpakkeprosjekter har enheten ansvar for å planlegge og videreutvikle tiltak for gåing, sykling og kollektivtransport. Enheten skal bidra til en moderne og bærekraftig transportutvikling.

Kompetansemiljøet i enheten er tverrfaglig og består av ingeniører, geografer med digital kartkompetanse, arkitekter med byplanleggingskompetanse, sosiologer og miljøpsykologer.

Enheten har flere fagområder og ledes av Inger Mari Hansen Eggen.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Mobilitets- og samferdselsenheten, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 681000

Adresse: Prinsens gate 49, 7011 TRONDHEIM

Leder

Inger Mari Eggen
Enhetsleder

Direktetelefon:

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Ole Vebjørn Harstad Bakken

Sivilingeniør II

Direktetelefon:

E-post:

Lisa Bremseth

Rekrutterings-rådgiver

Telefon:

E-post:

Maria Meland Christensen

Arkitekt II

Direktetelefon:

E-post:

Oda Steinsvåg Dalen

By- og mobilitetsplanlegger

Telefon:

E-post:

Asle Eklo

Prosjektmedarbeider

Telefon:

E-post:

Robert Evensen

Rådgiver II

Telefon:

E-post:

Bente Jorid Evjen

By- og mobilitetsrådgiver

Direktetelefon:

E-post:

Petter Fuglaas

Sivilingeniør III

Telefon:

E-post:

Thomas Galea

Sivilingeniør

Telefon:

E-post:

Bjørn Grimsmo

Sivilingeniør II

Direktetelefon:

E-post:

Ingrid Grimsmo

Samfunnsøkonom III

Telefon:

E-post:

Johan Gustavsson

Prosjektansvarlig

Telefon:

E-post:

Andreas Parviz Gaarden

Mobilitetsrådgiver

Telefon:

E-post:

Emilie Hansen

Prosjektmedarbeider

Telefon:

E-post:

Ingrid Haugan Hansen

Planprosjektleder

Telefon:

E-post:

Torgeir Haugstulen

Sivilingeniør II

Direktetelefon:

E-post:

Øystein V. Haukaas

Prosjektmedarbeider

Telefon:

E-post:

Birgit Høyland

Arkitekt III

Telefon:

E-post:

Henning Hårstad

Rådgiver prosjekt og økonomi

Direktetelefon:

E-post:

Anders Berg Ildstad

By- og mobilitetsplanlegger

Telefon:

E-post:

Kaja Korsnes Kristensen

Mobilitetsrådgiver

Telefon:

E-post:

Kristin Giske Lauritsen

Sivilingeniør II

Telefon:

E-post:

Tanja K. Lundestad Lawrence

Spesialkonsulent

Telefon:

E-post:

Ekaterina Lukina

Prosjektleder

Telefon:

E-post:

Mathias Midbøe

Rådgiver III

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Sara Parizadeh

Rådgiver anskaffelse og kontra

Telefon:

E-post:

Kari-Anne Rørstad

Samfunnsv.III

Telefon:

E-post:

Richard Torbjørn Liodden Sanders

Sivilingeniør III

Telefon:

E-post:

Siv Maren Sandnæs

Avdelingsleder

Direktetelefon:

E-post:

Hilde Marie Simonsen

Samfunnsvit.II

Direktetelefon:

E-post:

Tine Solem

Sivilingeniør III

Telefon:

E-post:

Christiane Solheim

Samfunnsvit.II

Telefon:

E-post:

Kathrine Strømmen

Rådgiver

Direktetelefon:

E-post:

Anne Berit Stubbe

Avdelingsleder

Telefon:

E-post:

Lars Andreas Bjørngaard Waade

Avdelingsleder

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Ingrid Ødegård

Samfunnsv.III

Telefon:

E-post:

Grete Lilleøkdal Ørsnes

Prosjektleder

Telefon:

E-post:

Elin Øvren

Sivilingeniør II

Telefon:

E-post:

Ingvild Aarset

Prosjektleder

Telefon:

E-post:

Sist oppdatert: 11.06.2024

681000

Fant du det du lette etter?