Risvollan barnehage

Risvollan barnehage

Kontakt Risvollan barnehage

Se kart

Organisering

Se vår hovedside Blakli barnehager for mer informasjon

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Risvollan barnehage

Vi ligger midt i grøntarealet i Risvollan borettslag,  i nærheten av Estenstadmarka og vår nærmeste nabo er Sollia barnehage. Nærmiljøet er trygt og stort sett bilfritt.

Åpningstiden er 7.00-16.30

Gruppene bruker nærområdet når de er på tur. Det er mange spennende lekeplasser, grøntarealer og akebakker å utforske. For de yngste barna er det mange ganger bare en opplevelse å ta turen utenfor gjerdet, rusle over til Sollia eller å ta bussen til byen. De eldste tar ofte turen til skogen i Estenstadmarka, der de utforsker og oppdager kjente og nye områder.

På utelekeplassen har vi grillhytte og lavvo, der stemningen er til å ta og føle på når bålet knitrer og det blir lest eventyr, eller det bare er for å gå inn for å varme fingrene og få litt hvile eller spise litt "bålmat", før utelivet frister igjen. Vi har ballbane, som på vinteren blir til den fineste skøytebane.

Inneområdet vårt gir oss mange muligheter. Vi har store, lyse og åpne rom som gjør at vi kan dele rommene inn i ulike møteplasser. Vi har også rom som gjør at barn kan leke konsentrert i mindre grupper. Å utvikle de ulike møteplassene på hver avdeling ut fra barnas interesser og behov er noe vi har stort fokus på. Det betyr at rommene er i stadig forandring.

Vi legger vekt på mangfold, både i leik og i samvær med hverandre.

Risvollan barnehage er midlertidig siden 2007. Bygging av ny Risvollan barnehage er vedtatt. Bygget er planlagt ferdig i januar 2024.

Risvollan barnehage har en småbarnsbase og en storbarnsbase. Småbarnsbasen består av Spurv og Meis, og storbarnsbasen av Sommerfugl og Maur.

Spurv

1-års-gruppa, telefon: 97 41 91 33

Barn som ser på lys

Lys og farger er spennende. Og med klassisk musikk i bakgrunnen blir det magisk. Sammen går vi på oppdagelsesferd.

På Spurv går 1 åringene våre: Små grupper med nære, aktive og tilstedeværende pedagoger, der barna blir sett og hørt, er viktig. 

De minste er ofte opptatt av lys, farger og lommelykter. Dette har vi tatt på alvor, og sammen prøver vi å undre oss og være her og nå samtidig som vi prøver å utvide og berike. Sang og musikk er også en viktig del av hverdagen, for å skape fellesskap og bygge vennskap.

Personalet på Spurv: Viktoria, Synnøve, Jenny og Nina

Meis

2-årsgruppa: telefon: 91 11 27 38

Vann er noe som fenger alle og noe man kan gjøre både ute og inne.

Små grupper og lek med vann - å gjøre noe sammen styrker felleskapet, ha felles fokus rundt noe skaper nysgjerrighet sammen og fordrer til samarbeid og samspill med hverandre.

Barn som leker med vann

Personalet på Meis:Ingrid, Heidi, Siri, Christina, Bente og Kjersti

Sommerfugl

3-årsgruppa, telefon: 91 30 88 61

Et barn som holder to snegler

Vi opplevde at barna tidlig på høsten ble opptatt av snegler. Spesielt på turdagene, men også i barnehagen kom de løpende og ville gjerne ha med oss voksne for å utforske og sette ord på opplevelsene de hadde.

Barna erfarte at de spiste, blad og grønnsaker som vi hadde i boksen og til alles glede bæsja de det ut igjen.

Barna ble opptatt av sneglehusene og følehorna de hadde på hodet.

De begynte også å tegne sneglen og lage den i lekedeig.Når vi studerer tegningene til barna gjenspeiler det at de var spesielt opptatt av sneglehus og følehorn.

Barn opplever stolthet og glede over at arbeidet deres blir løftet frem. De kommer stadig tilbake til “sneglen”, når de ser sine egne bilder på veggen.

Personalet på Sommerfugl: Eric, Anne og Hilde

Maur

4 og 5 årsgruppa, telefon: 94 15 99 47

To barn på ski

Vi jobber med at alle skal oppleve at de hører til. Vi har fokus vennskap; hvordan er man en god venn. Vi ser at barna er ulike i møte med ulike barn og ulike arenaer.

For å skape felles opplevelser og tilhørighet er vi på ulike turer. Der ser vi at barna inkluderer, hjelper og støtter hverandre. Vi ser også at de kan oppdage andre barn på nytt, se andre sider og egenskaper.

Hvordan vi tilrettelegger det fysiske miljøet har stor betydning for hvordan barna samarbeider, kommuniserer, mestrer, undres, finner på.

Personalet på Maur : Hiwet, Marit,Johan, Geir Morten og Kathrine

Planleggingsdager 2023

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

  • Fredag 27. januar
  • Fredag 23. juni
  • Fredag 18. august
  • Torsdag 12. oktober
  • Fredag 13. oktober

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Priser

Priser og egenbetaling

For kommunale barnehager

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Risvollan barnehage, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 032104

Sist oppdatert: 21.08.2023

032104

Gå til toppen

arrow_upward
pd1mdwk00045M