Hjem Blakli barnehagerRisvollan barnehage

Risvollan barnehage

Kontakt Risvollan barnehage

Se kart

Organisering

Se vår hovedside Blakli barnehager for mer informasjon

Risvollan barnehage

Vi ligger midt i grønt arealet i Risvollan borettslag, like i nærheten av Estenstadmarka og vi er nærmeste nabo til Sollia barnehage. Nærmiljøet er trygt og stort sett bilfritt.

Åpningstida er fra kl 7.00- 16.30

Gruppene bruker nærområdet når de er på tur. Det er mange spennende lekeplasser, grøntarealer og akebakker å utforske. For de yngste barna er det mange ganger bare en opplevelse å ta turen utenfor gjerdet, rusle over til Sollia eller å ta bussen til byen. De eldste tar ofte turen til skogen i Estenstadmarka, der de utforsker og oppdager kjente og nye områder.

På utelekeplassen har vi grillhytte, der stemningen er til å ta og føle på når bålet knitrer og det blir lest eventyr, eller det bare er for å gå inn for å varme fingrene og få litt hvile eller spise litt "bålmat", før utelivet frister igjen. Vi har ballbane, som på vinteren blir til den fineste skøytebane.

Inneområdet vårt gir oss mange muligheter. Vi har store, lyse og åpne rom som gjør at vi kan dele rommene inn i ulike møteplasser. Vi har også rom som gjør at barn kan leke konsentrert i mindre grupper. Å utvikle de ulike møteplassene på hver avdeling ut fra barnas interesser og behov er noe vi har stort fokus på. Det betyr at rommene er i stadig forandring.  

Vi legger vekt på mangfold, både i leik og i samvær med hverandre.

Risvollan barnehage er midlertidig siden 2007. Vi håper å flytte inn i ny barnehage i løpet av 2022. (Dette er ikke avgjort enda)

Risvollan barnehage har en småbarnsbase og en storbarnsbase. Småbarnsbasen består av Spurv og Meis, og storbarnsbasen av Sommerfugl og Maur

Spurv

1-års-gruppa, tlf: 97 41 91 33

 

Lys og farger er spennende. Og med klassisk musikk i bakgrunnen blir det magisk. Sammen går vi på oppdagelsesferd. 

På Spurv går de minste 1 åringene våre.

1 åringer er ofte opptatt av lys, farger og lommelykter. Dette har vi tatt på alvor, og sammen prøver vi å undre oss og være her og nå samtidig som vi prøver å utvide og berike. Vi tar ofte i bruk prosjektoren og ser at dette er samlende for barna. Vi prøver å bruke den som et suppleringsverktøy for å berike leken, sang og musikk for å skape fellesskap og bygge vennskap

Små grupper med nære, aktive og tilstedeværende pedagoger er viktig. Barna blir sett og hørt og det er enklere å legge til rette for den enkeltes interessefelt og modenhet. Vi ser også at forskjellen på modenhet og interesser for en ett åring er veldig stor. 

Personalet på Spurv: Kathrine, Anne og June

Meis

1 og 2-årsgruppe, tlf 91 11 27 38

Vann er noe som fenger alle og noe man kan gjøre både ute og inne.

Små grupper og lek med vann - å gjøre noe sammen styrker felleskapet, ha felles fokus rundt noe skaper nysgjerrighet sammen og fordrer til samarbeid og samspill med hverandre. 

Vi synger ofte, både i formelle og uformelle situasjoner, barn lærer mange  ord via sang og musikk. Vi leser også mye,både i samling og ellers. Barna utvikler ett bedre hverdagspråk og dette vises i leken hvor vi ser et bedre samspill,  mer avansert lek, mer samspill og der rollelek blomstrer opp.

Personalet på Meis: Bente, Kjersti, Ramona, Absan, Ingvild, Elise og Synnøve

(Geir Morten fra november)

Sommerfugl 

3-årsgruppa, tlf: 91 30 88 61

            

Vi opplevde at barna tidlig på høsten ble opptatt av snegler. Spesielt på turdagene, men også i barnehagen kom de løpende og ville gjerne ha med oss voksne for å utforske og sette ord på opplevelsene de hadde.

Barna erfarte at de spiste, blad og grønnsaker som vi hadde i boksen og til alles glede bæsja de det ut igjen

Barna ble opptatt av sneglehusene og følehorna de hadde på hodet

De begynte også å tegne sneglen og lage den i lekedeig.Når vi studerer tegningene til barna gjenspeiler det at de var spesielt opptatt av sneglehus og følehorn.

Barn opplever stolthet og glede over at arbeidet deres blir løftet frem. De kommer stadig tilbake til “sneglen”, når de ser sine egne bilder på veggen. Det styrker hverdagssamtalen og læring av ord og begrep

Personalet på Sommerfugl: Siri, Oda og Frida 

Maur

4 og 5 årsgruppa, 94 15 99 47

Vi jobber med at alle skal oppleve at de hører til.  Vi har  fokus vennskap;  hvordan er man en god venn. Vi ser at barna er ulike i møte med ulike barn og ulike arenaer.

For å skape felles opplevelser og tilhørighet er vi på ulike turer. Der ser vi at barna inkluderer, hjelper og støtter hverandre. Vi ser også at de kan oppdage andre barn på nytt, se andre sider og egenskaper.

Hvordan vi tilrettelegger det fysiske miljøet har stor betydning for hvordan barna samarbeider, kommuniserer, mestrer, undres, finner på.

Personalet på Maur : Johan, Kenneth, Heidi R, Maria, Hilde og  Marit

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Risvollan barnehage, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 05.08.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006