Hjem Blakli barnehagerSollia barnehage
Sollia barnehage

Sollia barnehage

Kontakt Sollia barnehage

Se kart

Organisering

Se vår hovedside Blakli barnehager for mer informasjon

Sola skinner

det er varmt

bare sko og jakke

vi løper

varm luft

i ansiktet

Vi er Sollia

Sollia ligger tilbaketrukket i et boligområde med lite trafikk. Det er trygt og godt, grøntområder, lekeplasser og nærhet til Estenstadmarka. I november 2007 fikk vi Risvollan midlertidige barnehage som nærmeste nabo, noe som har åpnet for ett godt samspill på tvers av enheten.

Åpningstider er 07.00-16.30.

Nærområdet brukes flittig av alle avdelingene. De yngste trenger ikke gå lengre enn til nærmeste lekeplass, biblioteket eller til Risvollan barnehage for at turen skal oppleves meningsfull. De eldste barna bruker ulike turplasser i nærområdet eller Estenstadmarka, tar bussen til byen for å ta del i de kulturelle aktivitetene som finnes der eller deltar på lesestund på biblioteket på Risvollan.

Vi har en stor utelekeplass, som på solskinnsdager er badet i sol fra morgen til ettermiddag og som gir muligheter for lek innimellom bærbuskene på plena. På vinteren er barna aktive med aking og snølek og i regnværsperiodene har vi mange spennende søledammer som skaper god lek og samvær. Inngangspartiet vårt bidrar til mange spennende felles opplevelser som sang og dans, måltid og ulike lekeaktiviteter.

Grillhytta vår brukes til frokost, lunsj og fruktmåltid av alle avdelingene. Her ordnes det "bålmat" og leses fortellinger, mens barna får varmet kalde fingre og tær.

På avdelingene finner man barna travelt opptatt med skapende aktiviteter, lek og fysiske aktiviteter. Det er tett samarbeid mellom de fire avdelingene og avhengig av lek og aktiviteter, bruker barna de rommene man har bruk for i hele huset.

Våre to storbarnsavdelinger er nyoppusset og har fått nye bad/stellerom og kjøkken. Barnehagen har også ett stort og fint verksted med muligheter for utforskning, kreativ forming og lek med mange ulike materialer.

Vi legger vekt på mangfold, både i lek og samvær med andre.

Tyttebærhaugen

1- åringene: telefon 94 16 97 35.

Felles opplevelser rundt et materiale bidrar til en fellesskapsfølelse. Barna er opptatt av materialet og hverandre. Barna hermer etter hverandre og på den måten blir oppmerksom på andre barn. Det er mye undring og glede. Vi pedagoger er undrende sammen med barna og barna viser glede når vi holder på.


Barna blir kjent med seg selv i gruppe, og med andre barn ved å gjøre noe sammen - fellesskap. Vi “Tyttebæran”.

Gjentakelser. Vi gjentar,  det samme om igjen og om igjen. Ettåringen oppdager nytt hele tiden. Å jobbe med ulike materialer på mange måter er viktig for at barna skal erfare. Små barns læring og utvikling sees i tett sammen med det kroppslige og sanselige, derfor har barna behov for å bruke hele kroppen sin når vi holder på.  Å være i prosess med ettåringen krever at vi er lydhøre til hva det er barnet gjør/ sier oss både verbalt og kroppslig.

På Tyttebærhaugen er alle 1- åringene,  sammen med Inger Lise, Magnhild,Reidun, Kine og Barbro.

Blomstertunet

2-årsgruppa, telefon 91 12 78 72.

Vi har møttes rundt Dragen, og dragens historie. Hvor bor den, gått på tur for å finne mat, undret oss over hva den spiser, hvem den bor sammen med....

Uansett hva vi jobber med som tema; drage, vann eller maling, så er det det som skjer mellom barna i deres relasjoner som er det grunnleggende. Empati, fellesskapsfølelsen “vi”, demokrati, erfaringer, utprøving, mestringsfølelse.

Vi har fokus på identitetsarbeid, der vi legger til rette for at barna får bli kjent med seg selv i møte med ulike materialer/tema, og bli kjent med seg selv som en del av ei større gruppe.

Styrke barnas relasjoner med hverandre gjennom smågrupper og annen organisert aktivitet.

Sammen på Blomstertunet er Sunniva, Lene og Siw Anne.

Blåbærlia

På Blåbærlia går barna som er født i 2017. De kan nåes på telefon:  91 31 61 30.

Vi har hatt prosjekt om bokstaver. Hvorfor er barna opptatt av bokstaven sin? Er det identitet, tilhørighet? eller er det formen og symbolet?

Gjennom observasjoner og dokumentasjoner prøver vi å fange opp hva barna fascineres av, hva barna sier nå de snakker om bokstaven sin.

Barna har valgt ut sin bokstav og dekorert den med ulike formingsmateriell. Synliggjøre bokstavene på avdeling, samtale, skrive, tegne, synge alfabetsangen, pusle alfabetet og nå har alle laget sin bokstav med trolldeig som de har malt.

Vi synliggjør også de ulike høytidene fra de ulike nasjonene på avdeling. Snakker med barna om ulikheter og at noen er fattige og trenger hjelp, og at vi kan bidra.

Flaggene til de ulike nasjonene synlig på veggen. Hverdagssamtalen er viktig, vi snakker om vennskap, hva en god venn er. At vi er forskjellige, ser ulike ut og at det er en styrke.

De som er på Blåbærlia er Randi, Gunn, Christina, Sofie og Line.

Kreklingtoppen

I år er de barna som er født i 2015 og 2016, på Kreklingtoppen.

Telefon: 94 15 99 61.

Vi tar i bruk digitale verktøy, smartboard, iPad og mikroskop.

Hvordan vi innreder rommet og hva vi tilbyr av materialer/aktiviteter har mye å si for barnas lek og samspill, språkbruk, stemning, kreativitet, mestring. Vi finner mange gode program og apper som stimulerer barns kreativitet, fantasi, språk, orientering i 3D, problemløsning, samarbeid, selvstendighet, faglig læring.

Sammen med Kreklingbarna er: Synne, Tiril, Tonje, Heidi og Marius.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Sollia barnehage, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 22.02.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004