Hjem Eberg barnehager

Eberg barnehager

Kontakt Eberg barnehager

Se kart

English version of the Preeschoool Day Care centres annual plan

Read the annual plan 2017-2018

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Årsplan

Les årsplanen 2017-2018

Plan for arbeid med mobbing

Les mobbeplanen

Åpningstid

Kl. 07.15-16.30, gjelder for alle tre hus.

Sommeren 2020 er barnehagen stengt uke 28 og 29.

Etter vedtak i BU (Brukerråd) har vi stengt onsdag før skjærtorsdag, julaften og nyttårsaften.

Liten og ny i barnehagen

Barnehagen deltar i et folkehelseprosjekt - Liten og ny i barnehagen. I den forbindelse prøver vi ut en modell for tilvenning der foreldrene til de minste barna er sammen med barnet i barnehagen i fem dager ved oppstart i barnehage. Prosjektet evalueres av RKBU (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge). Det er frivillig å delta i evalueringen. 

Beliggenhet

Våre tre hus er lokalisert på Eberg, Moholt og Teglverket. Alle barnehagene har kort vei til fotballbaner, skøytebaner og sykkelbane. Bekkvolldalen er et populært turmål, både med og uten lavvo. Det store utvalget i turområder gir ansatte gode muligheter til å legge opp til varierte fysiske aktiviteter for barna hele året. 

Kostpenger/måltider

320 kroner per måned. Vi har felles kostplan for alle tre hus. Frokost medbringes. Barna får servert og er med og tilbereder varm lunsj en gang per uke. I tillegg  har vi smøremåltid med melk, frukt og grønt. I tråd med nasjonale føringer består varmmåltidet av fisk/fiskemat m. tilbehør. En gang per uke har barna med seg tursekk med mat og drikke.

Vår visjon

leke-glede-mestre, sammen skaper vi gode hverdager!

En god hverdag for oss bygger på:

- omsorg - respekt for den enkelte - foreldresamarbeid

Pedagogisk plattform

Hos oss på Eberg barnehager har vi hverdagsaktiviteten i fokus. Vi har tilstedeværende voksne som, gjennom å se barnet der det er her-og-nå, bedre kan legge til rette for at barnet skal lære gjennom positive opplevelser i samspill med barn og voksne. Vi tror på at barn som vokser opp i ett aksepterende miljø i samspill og lek med andre barn, utvikler seg til sterke, trygge, glade og selvstendige individer. Det skal være plass til ulikheter- med fokus på respekt. 

Språkløyper

Trondheim ble språkkommune i 2017. Å utnevne språkkommuner (2016-2019) er et av regjeringens hovedgrep i språk-, lese- og skrivestrategien Språkløyper. "Trondheim kommune vil gi alle barn og unge en god start gjennom solid opplæring i språk og gode språklige opplevelser. Alle skal få et best mulig grunnlag for personlig utvikling. I tillegg skal opplæringen gi et godt utgangspunkt for de som ønsker å lære flere språk. Våre barn og unge skal få et grunnlag der de utvikler lyst og motivasjon til å være aktive samfunnsdeltakere", jamfør Strategidokument Språkfellesskap- mangfold og likeverd.

Språkløypa består av tre kompetanseutviklingspakker, og vi på Eberg har valgt å jobbe med "Språkhverdag". Det jobbes både individuelt og i plenum, og det er satt av tid til arbeid både i personalmøter og på planleggingsdager. Hovedmålsettingen for vårt arbeid på enheten er "å styrke barnehagens daglige arbeid med barnas språklæring gjennom bevissthet om språklig mangfold."

Rammeplan for barnehagen

Les Rammeplanen her

Førskolegruppe

Det er førskolegrupper på alle hus som jobber ut i fra felles plan. De drar blant annet på besøk til nærskoler før sommeren. 

Grønt flagg

Alle barnehagene våre er sertifisert med Grønt flagg for vårt miljøarbeid. 

Informasjon om Grønt flagg 

Administrasjonen

Heidi Kiel (enhetsleder)

Ingrid Blomlie (avdelingsleder)

Siw Anita Kjørsvik (avdelingsleder)

Nina Andresen (konsulent)

Brukerråd (BU) og foreldrearbeidsutvalg FAU (AU)

Hvert hus har eget AU som består av èn representant fra hver base/avdeling. BU består av èn AU-representant fra hvert hus, èn personalrepresentant fra hvert hus, samt enhetsleder og avdelingslederne.

Se det enkelte hus for informasjon om barnehagens AU.

Brukerråd

Foreldrerepresentanter: Henning Gjermstad (Teglverket), Gunnhild Sundli (Vesletun), Vera Tokle (Lidarende).

Personalrepresentanter: Lillian Bondhus, Marit Gråbak, Elin M. Jakobsen.

Administrasjonen: Heidi Kiel (enhetsleder), Ingrid Blomlie (avdelingsleder), Siw Anita Kjørsvik (avdelingsleder).

Basene/avdelingene

Base 1

Lokalisert på Lidarende barnehage

Telefon: 994 77 985 

Antall småbarn: 28

Personalet:

Marit Loktu (pedagogisk leder/baseleder)

Iram Khalil (barnehagelærer)

Christine Aarholt Ringsø (barnehagelærer)

Anna Grindvold (barnehagelærer)

Eline Presthus Martinsen (pedagogisk leder i permisjon)

Sissel Marie Ugelstad (assistent)

Sigrun Haugan (barne- og ungdomsarbeider)

Lillian Flatjord (barne- og ungdomsarbeider)

Lillian Laberget Bondhus (barne- og ungdomsarbeider)

Heidi Holst (assistent)

Base 2

Lokalisert på Lidarende barnehage

Telefon: 994 78 463

Antall storbarn: 37

Personalet:

Jenny Mirjana Hegle (pedagogisk leder/baseleder)

Laila Grønbech (pedagogisk leder)

Britt- Karianne Yttereng (pedagogisk leder)

Ester Quaye (fagarbeider)

Saratha Koneswaran (assistent)

Karianne Aakre Høiland (assistent)

Magni Kvam Hansen (spesialpedagog)

Tommy Børresen (barne- og ungdomsarbeider i permisjon)

Småsida

Lokalisert på Teglverket barnehage

Telefon: 994 77 914

Antall småbarn: 18

Personalet:

Elin Marie Jakobsen (pedagogisk leder/baseleder)

Kari Marte Nordsteien (barnehagelærer)

Lise Mari Ørjasæter (barnehagelærer)

Juni-Elisabeth Forbord (pedagogisk leder i permisjon)

Berit Alstad Almli (barne- og ungdomsarbeider)

Christine G. Fredriksen (barne- og ungdomsarbeider)

Lene Silvik (assistent)

Durra Omran (barne- og ungdomsarbeider)

Hanne Wehn (barne- og ungdomsarbeider i permisjon)

Storsida

Lokalisert på Teglverket barnehage

Telefon: 994 77 931

Antall storbarn: 30

Personalet:

Vivian Hermansen (pedagogisk leder/baseleder)

Tone Rolstadås (barnehagelærer)

Torunn Berg (pedagogisk leder i permisjon)

Anniken Volden (barne- og ungdomsarbeider)

Inge Bøeng Nesset (assistent)

Grethe Melum (barne- og ungdomsarbeider)

Magni Kvam Hansen (spesialpedagog)

Barbro Nystad (spesialpedagog)

Gul

Lokalisert på Vesletun barnehage

Telefon: 994 79 048

Antall småbarn: 13

Personalet:

Hilde Cicilie Blomlie (pedagogisk leder/baseleder)

Kirsti Dahle Lian (pedagogisk leder)

Marit Gråbak (barne- og ungdomsarbeider)

Tone Irene Owesen (barnepleier)

Olena (Lena) Almås (assistent)

Maren Hoelstad (assistent i permisjon)

Barbro Nystad (spesialpedagog)

Blå

Lokalisert på Vesletun barnehage

Telefon: 994 77 547

Antall storbarn: 19

Personalet:

Berit Solli (pedagogisk leder/baseleder)

Cathrine Marie Klemetsen (barnehagelærer)

Trude Frog (fagarbeider)

Olena (Lena) Almås (assistent)

Barbro Nystad (spesialpedagog)

Planleggingsdager høst 2020

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

  • Fredag 14. august
  • Torsdag 8. oktober
  • Fredag 9. oktober

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Skole- og barnehagekalenderen 2020/2021

Skole- og barnehagekalenderen 2021/2022

Priser

Priser og egenbetaling

Felles for alle barnehager

Årshjul

August:

oppstart og tilvenning

September:

foreldremøte for alle

Oktober:

markering av internasjonal uke i forbindelse med FN-dag

Oktober/november:

Teglverket høstfest

Vesletun kunstutstilling

Desember:

advent/juleaktiviteter

Januar:

forskeruke

Februar:

samefolkets dag

Mars/april:

påskeforberedelser

April:

tilvenning små til stor

Mai:

dugnader, markering 17. mai

Mai/juni:

sommerfester

Juni:

foreldremøte nye foreldre

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning har ansvaret for å godkjenne barnehager i Trondheim kommune. Enheten fører også tilsyn etter barnehageloven, mens Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern.

Godkjenning

Kommunen avgjør søknad om godkjenning og setter vilkår for driften.

Tilsyn

Tilsyn er de aktivitetene som kommunen gjør for å sikre at barnehagene drives i samsvar med lov og forskrifter. Kommunen innhenter også informasjon, for eksempel fra brukerundersøkelser og årsmeldinger.

Alle trondheimsbarnehager skal ha tilsynsbesøk fra Fagenhet for oppvekst og utdanning minst en gang hvert fjerde år. Etterpå får barnehagen en rapport med frist for å lukke avvik og følge opp merknader.

Alle tilsynsrapporter blir offentliggjort.

Rapporter

05.03.2013, retting gjennomført 13.01.2014: Lovlighetskontroll
22.01.2015, retting gjennomført 02.04.2015: Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Eberg barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 13.02.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006