Eberg barnehager

Lidarende barnehage på vinterstid

Kontakt Eberg barnehager

Finn ansatt og se kart

Organisering

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Om Eberg barnehager

Eberg barnehager består av to barnehagebygg; Lidarende barnehage og Teglverket barnehage. Barnehagene har felles årsplan og samarbeider på tvers både med innhold og praksis. Barnehagen har felles administrasjon.

Lidarende barnehage består av 2 baser. Base 1 for barn under 3 år og Base 2 for barn over 3 år. Lidarende barnehage har adresse Østre Berg 17.

Teglverket barnehage består av 2 baser/avdelinger. Småsia og Storsia. Barnehagen har adresse Teglverket 98.

Kontaktinformasjon

Lidarende barnehage

 • Base 1: 99 47 99 85
 • Base 2: 99 47 84 63

Teglverket barnehage

 • Småsia: 99 47 79 14
 • Storsia: 99 47 79 31
Åpningstider

Barnehagen åpner 07.15 og stenger 16.30. Dette gjelder begge hus.

Det kan forekomme avvikende åpningstider ved høytider (jul & påske).

For barnehageåret 2023/2024 er barnehagen stengt:

 • 18. august 2023 (planleggingsdag)
 • 12.-13. oktober 2023 (planleggingsdag)
 • 26. januar 2024 (planleggingsdag)
 • 27. mars 2024 (onsdagen før skjærtorsdagen)
 • 21. juni 2024 (planleggingsdag)
 • Uke 28-29-30 sommeren 2024

I tillegg er barnehagen stengt alle offentlige høytidsdager, for mer informasjon se skole- og barnehagekalenderen til Trondheim kommune.

Årsplan og vårt pedagogiske innhold

På Eberg barnehager har vi hverdagsaktiviteten i fokus. Vi har tilstedeværende voksne som, gjennom å se barnet der det er her-og-nå, bedre kan legge til rette for at barnet skal lære gjennom positive opplevelser i samspill med barn og voksne. Vi tror at barn som vokser opp i et aksepterende miljø i samspill og lek med andre barn, utvikler seg til sterke, trygge, glade og selvstendige individer. Det skal være plass til ulikheter - med fokus på respekt.

Vi har en visjon Leke - glede - mestre. Sammen skaper vi gode hverdager.

En god hverdag for oss bygger på omsorg, respekt for den enkelte og et godt foreldresamarbeid.

Årsplan 2023-2024 for Eberg barnehager.

Eberg barnehager deltar i Liten og Ny, en del av det nasjonale "Program for folkehelse i kommunene". I den forbindelse prøver vi ut en modell for tilvenning der foreldre til de minste barna er sammen med barnet i barnehagen i fem dager i forbindelse med oppstarten. Prosjektet skal evalueres av RKBU (Regionalt Kunnskapssenter for Barn og Unge). Det er frivillig å delta på denne evalueringen.

Mer informasjon om Liten og ny.

Eberg barnehager har også utarbeidet en mobbeplan.

Samarbeidsutvalg og FAU

Eberg barnehager har adskilte SU og FAU for Lidarende og Teglverket.

Samarbeidsutvalg (SU)

Lidarende barnehage 2023/2024

Teglverket barnehage 2023/2024

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

Lidarende barnehage 2023 / 2024

Teglverket barnehage 2023/2024

Kostpenger og måltid

Kostprisen på Eberg barnehager er 320,- per måned. Denne kommer i tillegg til barnehagekontingenten.

Vi har felles kostplan for begge hus. Frokost medbringes. Barna får servert og er med og tilbereder varm lunsj en gang per uke. I tillegg har vi smøremåltid med melk, frukt og grønt. I tråd med nasjonale føringer består varmmåltidet av fisk/fiskemat med tilbehør. En gang per uke har barna med seg tursekk med mat og drikke.

Rammeplan for barnehagen

Les rammeplanen her

Oppstart for de yngste

Vi har en foreldreaktiv tilvenning for de yngste barna. Det vil si at barn og foresatte blir invitert til besøk i barnehagen før oppstart. Når barnet begynner i barnehagen er foreldre sammen med barnet minimum fem dager.

Planleggingsdager 2023/24

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

 • Fredag 18. august 2023
 • Torsdag 12. oktober 2023
 • Fredag 13. oktober 2023
 • Fredag 26. januar 2024
 • Fredag 21. juni 2024

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Priser

Priser og egenbetaling

For kommunale barnehager

Godkjenning og tilsyn

Kommunen godkjenner og fører tilsyn med barnehager etter barnehageloven og etter folkehelseloven.

Tilsyn kan være varslet på forhånd eller uanmeldt.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Eberg barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 022131

Adresse: Østre Berg 17, 7050 TRONDHEIM

Leder

Per Morten Stendahl
Enhetsleder

Direktetelefon:

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Ingrid Grønning Blomlie

Avdelingsleder II

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Marion Furø Davidsen

Førstesekretær

Telefon:

E-post:

Lars Folstad

Konsulent

Direktetelefon:

E-post:

Erik Nygård Øye

Student ho 3.år

E-post:

Sist oppdatert: 22.11.2023

022131

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward