Hjem Eberg barnehager
Lidarende barnehage på vinterstid

Eberg barnehager

Kontakt Eberg barnehager

Se kart

Organisering

English version of the Preeschoool Day Care centres annual plan

Read the annual plan 2017-2018

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Årsplan

Les årsplanen 2020-2022

Plan for arbeid med mobbing

Les mobbeplanen

Åpningstid

Kl. 07.15-16.30, gjelder for alle tre hus.

Sommeren 2021 er barnehagen stengt uke 28, 29 og 30.

Etter vedtak i BU (Brukerråd) har vi stengt onsdag før skjærtorsdag, julaften og nyttårsaften.

Liten og ny i barnehagen

Barnehagen deltar i et folkehelseprosjekt - Liten og ny i barnehagen. I den forbindelse prøver vi ut en modell for tilvenning der foreldrene til de minste barna er sammen med barnet i barnehagen i fem dager ved oppstart i barnehage. Prosjektet evalueres av RKBU (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge). Det er frivillig å delta i evalueringen.

Beliggenhet

Våre to hus er lokalisert på Eberg og Teglverket. Alle barnehagene har kort vei til fotballbaner, skøytebaner og sykkelbane. Bekkvolldalen er et populært turmål, både med og uten lavvo. Det store utvalget i turområder gir ansatte gode muligheter til å legge opp til varierte fysiske aktiviteter for barna hele året.

Kostpenger/måltider

320 kroner per måned. Vi har felles kostplan for alle tre hus. Frokost medbringes. Barna får servert og er med og tilbereder varm lunsj en gang per uke. I tillegg har vi smøremåltid med melk, frukt og grønt. I tråd med nasjonale føringer består varmmåltidet av fisk/fiskemat med tilbehør. En gang per uke har barna med seg tursekk med mat og drikke.

Vår visjon

leke-glede-mestre, sammen skaper vi gode hverdager!

En god hverdag for oss bygger på:

- omsorg - respekt for den enkelte - foreldresamarbeid

Pedagogisk plattform

Hos oss på Eberg barnehager har vi hverdagsaktiviteten i fokus. Vi har tilstedeværende voksne som, gjennom å se barnet der det er her-og-nå, bedre kan legge til rette for at barnet skal lære gjennom positive opplevelser i samspill med barn og voksne. Vi tror på at barn som vokser opp i ett aksepterende miljø i samspill og lek med andre barn, utvikler seg til sterke, trygge, glade og selvstendige individer. Det skal være plass til ulikheter- med fokus på respekt.

Språkløyper

Trondheim ble språkkommune i 2017. Å utnevne språkkommuner (2016-2019) er et av regjeringens hovedgrep i språk-, lese- og skrivestrategien Språkløyper.

"Trondheim kommune vil gi alle barn og unge en god start gjennom solid opplæring i språk og gode språklige opplevelser. Alle skal få et best mulig grunnlag for personlig utvikling. I tillegg skal opplæringen gi et godt utgangspunkt for de som ønsker å lære flere språk. Våre barn og unge skal få et grunnlag der de utvikler lyst og motivasjon til å være aktive samfunnsdeltakere", jamfør Strategidokument Språkfellesskap - mangfold og likeverd.

Språkløypa består av tre kompetanseutviklingspakker, og vi på Eberg har valgt å jobbe med "Språkhverdag". Det jobbes både individuelt og i plenum, og det er satt av tid til arbeid både i personalmøter og på planleggingsdager. Hovedmålsettingen for vårt arbeid på enheten er "å styrke barnehagens daglige arbeid med barnas språklæring gjennom bevissthet om språklig mangfold."

Rammeplan for barnehagen

Les Rammeplanen her

Førskolegruppe

Det er førskolegrupper på alle hus som jobber ut i fra felles plan. De drar blant annet på besøk til nærskoler før sommeren.

Grønt flagg

Alle barnehagene våre er sertifisert med Grønt flagg for vårt miljøarbeid.

Informasjon om Grønt flagg

Administrasjonen

 • Heidi Kiel (enhetsleder)
 • Ingrid Blomlie (avdelingsleder)
 • Nina Andresen (konsulent)

Samarbeidsutvalg og foreldreutvalg FAU

Samarbeidsutvalg

 • Foreldrerepresentanter: Henning Gjermstad (Teglverket) og Vera Tokle (Lidarende)
 • Personalrepresentanter: Lillian Bondhus og Juni Elisabeth Eidem
 • Administrasjonen: Heidi Kiel (enhetsleder)
 • Ingrid Blomlie (avdelingsleder)

Basene/avdelingene

Base 1

Lokalisert på Lidarende barnehage

Telefon: 99 47 79 85

Antall småbarn: 21

Personalet:

 • Eline Presthus Martinsen (pedagogisk leder/baseleder)
 • Marit Loktu (pedagogisk leder)
 • Magni Kvam Hansen (pedagogisk leder)
 • Sigrun Haugan (barne- og ungdomsarbeider)
 • Lillian Flatjord (barne- og ungdomsarbeider)
 • Heidi Holst (assistent)
 • Ester Quaye (fagarbeider)
 • Maren Hoelstad (assistent i permisjon)
Base 2

Lokalisert på Lidarende barnehage

Telefon: 99 47 84 63

Antall storbarn: 42

Personalet:

 • Jenny Mirjana Hegle (pedagogisk leder/baseleder)
 • Laila Grønbech (pedagogisk leder)
 • Britt- Karianne Yttereng (pedagogisk leder)
 • Berit Solli (pedagogisk leder)
 • Anniken Volden (barne- og ungdomsarbeider)
 • Lillian Laberget Bondhus (barne- og ungdomsarbeider)
 • Saratha Koneswaran (assistent)
 • Oleana Almaas (assistent)
Småsida

Lokalisert på Teglverket barnehage

Telefon: 99 47 79 14

Antall småbarn: 14

Personalet:

 • Elin Marie Jakobsen (pedagogisk leder/baseleder)
 • Juni Elisabeth Forberg Eidem (pedagogisk leder)
 • Sissel Marie Ugelstad (assistent)
 • Christine G. Fredriksen (barne- og ungdomsarbeid
 • Tone Irene Owesen (Fagarbeider)
Storsida

Lokalisert på Teglverket barnehage

Telefon: 99 47 79 31

Antall storbarn: 27

Personalet:

 • Vivian Hermansen (pedagogisk leder/baseleder)
 • Tone Rolstadås (barnehagelærer)
 • Barbro Nystad (spesialpedagog og pedagogisk leder)
 • Inge Bøeng Nesset (assistent)
 • Grethe Melum (barne- og ungdomsarbeider)
 • Marit Gråbak (barne- og ungdomsarbeider)

Planleggingsdager 2021

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

 • Fredag 29. januar
 • Fredag 18. juni
 • Fredag 13. august
 • Torsdag 14. oktober
 • Fredag 15. oktober

Sommerstengt

Kommunale barnehager holder stengt i ukene 28, 29 og 30.

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Skole- og barnehagekalenderen 2020/2021

Skole- og barnehagekalenderen 2021/2022

Priser

Priser og egenbetaling

Felles for alle barnehager

Årshjul

August:

oppstart og tilvenning

September:

foreldremøte for alle

Oktober:

markering av internasjonal uke i forbindelse med FN-dag

Oktober/november:

Høst

Desember:

advent/juleaktiviteter

Januar:

forskeruke

Februar:

samefolkets dag

Mars/april:

påskeforberedelser

April:

tilvenning små til stor

Mai:

dugnader, markering 17. mai

Mai/juni:

sommerfester

Juni:

foreldremøte nye foreldre

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning behandler søknader og godkjenner barnehager.

Kommunen fører tilsyn med alle barnehagene i Trondheim. Tilsyn kan være både varslet på forhånd og uanmeldt.

 • Fagenhet for oppvekst og utdanning fører tilsyn etter kravene i barnehageloven.
 • Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Rapporter

11.12.2020: 
Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler - varsel om pålegg

05.03.2013: 
Lovlighetskontroll - retting gjennomført 13.01.2014

22.01.2015:
Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager - retting gjennomført 02.04.2015

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Eberg barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 12.04.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004