Lidarende barnehage

Lidarende barnehage

Kontakt Lidarende barnehage

Se kart

Organisering

For mer informasjon om oss, se Eberg barnehager 

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Liten og ny i barnehagen

Barnehagen deltar i et folkehelseprosjekt- Liten og ny i barnehagen. I den forbindelse prøver vi ut en modell for tilvenning der foreldrene til de minste barna er sammen med barnet i barnehagen i fem dager ved oppstart i barnehage. Prosjektet evalueres av RKBU (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge). Det er frivillig å delta i evalueringen.

AU (foreldrearbeidsutvalg)

Representanter for Base 1

Sølvi Eide, Elias Kassa, Vera Tokle.

Representanter for Base 2

Carine Lausselet, Erik Sørli, Ako Amedyan.

Om oss

Barnehagen har to baser, en for småbarn og en for storbarn. Hver base har felles garderobe og felles lekeareal.

Base 1

Småbarnsbase med 28 barn i alderen 1-3 år, fordelt på tre grupper.

Base 2

Storbarnsbase med 37 barn i alderen 3-6 år, fordelt på tre grupper.

Livsglede for eldre

Barnehagen er "Livsgledebarnehage" gjennom "Livsglede for eldre". Det betyr at skolestartergruppa besøker Zion sykehjem jevnlig, og skaper gode opplevelser gjennom felles aktiviteter. "Livsglede for eldre" er opptatt av samspillet mellom gammel og ung, hvor de eldre gis muligheten til å være en ressurs for barn og unge.

Grønt flagg

Barnehagen er sertifisert med Grønt flagg for sitt miljøarbeid.

Oppstart for de yngste

Vi har en foreldreaktiv tilvenning for de yngste barna. Det vil si at barn og foresatte blir invitert til besøk i barnehagen før oppstart. Når barnet begynner i barnehagen er foreldre sammen med barnet minimum fem dager.

Planleggingsdager 2023/24

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

  • Fredag 18. august 2023
  • Torsdag 12. oktober 2023
  • Fredag 13. oktober 2023
  • Fredag 26. januar 2024
  • Fredag 21. juni 2024

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Priser

Priser og egenbetaling

For kommunale barnehager

Tilsynsrapporter

11.12.2020: Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler 
- Pålegg er etterkommet og saken er avsluttet

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Lidarende barnehage, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 022115

Adresse: Østre Berg 17, 7050 TRONDHEIM

Leder

Per Morten Stendahl
Enhetsleder

Direktetelefon:

Annen:

E-post:

Sist oppdatert: 22.11.2023

022115

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward