Teglverket barnehage

Teglverket barnehage

Kontakt Teglverket barnehage

Se kart

Organisering

For mer informasjon om oss, se Eberg barnehager

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Liten og ny i barnehagen

Barnehagen deltar i et forskningsprosjekt- Liten og ny i barnehagen. I den forbindelse prøver vi ut en metode for tilvenning der foreldrene til de minste barna er sammen med barnet i barnehagen i fem dager ved oppstart i barnehage. Prosjektet evalueres av RKBU (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge). Det er frivillig å delta i evalueringen.

AU (foreldrearbeidsutvalg)

Representanter for Småsida

Daniel Schofield, Marianne Rødseth, Henning Gjermstad.

Representanter for Storsida

Ingeborg Guldal, Åsmund Herikstad, Hanne Paasche.

Om oss

Barnehagen har to baser, en for småbarn og en for storbarn. Basene har felles kjøkkenområde i midten av barnehagen hvor barna ut i fra sine forutsetninger deltar i tilberedning av måltider. Et stort akvarium med ulike typer fisker er en populær attraksjon på kjøkkenet, og bidrar til mange gode samtaler.

Småsida

Småbarnsbase med 18 barn i alderen 1-3 år.

Storsida

Storbarnsbase med 30 barn i alderen 3-6 år.

Grønt flagg

Barnehagen er sertifisert med Grønt flagg for sitt miljøarbeid.

Oppstart for de yngste

Vi har en foreldreaktiv tilvenning for de yngste barna. Det vil si at barn og foresatte blir invitert til besøk i barnehagen før oppstart. Når barnet begynner i barnehagen er foreldre sammen med barnet minimum fem dager.

Planleggingsdager 2024/25

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

  • 12. august 2024
  • 13. august 2024
  • 31. januar 2025
  • 23. juni 2025
  • 24. juni 2025

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Priser

Priser og egenbetaling

For kommunale barnehager

Tilsynsrapporter

11.12.2020: Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler 
- Pålegg er etterkommet og saken er avsluttet

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Teglverket barnehage, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 022105

Adresse: Teglverket 98, 7069 TRONDHEIM

Leder

Per Morten Stendahl
Enhetsleder

Direktetelefon:

Annen:

E-post:

Sist oppdatert: 22.11.2023

022105

Fant du det du lette etter?