Festningen barnehager

Festningen barnehager

Kontakt Festningen barnehager

Se kart

Festningen barnehager

Festningen barnehager består av Kristiansten barnehage, Lerkendal barnehage og Singsaker barnehage. Kristiansten barnehage ligger plassert på grøntarealene bak Kristiansten festning med adresse Festningsgata 36. Barnehagen ligger midt mellom skolekretsene Bispehaugen og Singsaker. Lerkendal barnehage ligger nesten ved Lerkendal stadion. Adressen er Hans Osnes veg 2. Singsaker barnehage holder til i den gamle overlærerboligen rett ved siden av Singsaker skole. Adressen er Jonsvannsveien 2.

Liten og ny i barnehagen, oppstart for de yngste barna i barnehagen

Festningen barnehager (Kristiansten og Singsaker har startet, Lerkendal er med i neste pulje)  deltar i folkehelseprosjektet “Liten og ny i barnehagen”. I “Liten og ny” foregår tilvenning for de minste barna over minst 5 dager. Foreldrene er sammen med barnet sitt i barnehagen disse 5 dagene. Oppstart for de yngste barna blir i løpet av august og utover høsten, flere familier vil begynne samtidig. Vi inviterer foreldre og barn til flere organiserte besøk i barnehagen i løpet av våren/forsommeren.

Alle nye foreldre/foresatte inviteres på foreldremøte og til foreldresamtale før oppstart.

Prosjektet følges av NTNU, RKBU (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge).

Du finner mer informasjon om “Liten og ny” her.

Kontaktinformasjon

Administrasjon:

E-post: festningen-bhg.postmottak@ou.trondheim.kommune.no
Hovednummer: 99 49 41 00

Enhetsleder: Margrete Skevik
E-post: margrethe.skevik@ou.trondheim.kommune.no
Telefon: 98 45 33 72

Avdelingsleder: Just Andreas Swensen
E-post: just.andreas.swensen@ou.trondheim.kommune.no
Telefon: 94 78 62 11

Avdelingsleder: Hege Sletvold Slørdahl
E-post: hege.slordahl@ou.trondheim.kommune.no
Telefon: 99 27 42 35

Konsulent: Siv Høiland
E-post: siv.hoyland@ou.trondheim.kommune.no
Telefon: 47 70 55 19/72 54 16 01

Konsulent: Karin Berdal
E-post: karin.berdal@ou.trondheim.kommune.no
Telefon: 72 54 70 42/99 15 47 18

Grupper Kristiansten:

 • Borgen: 91 74 06 64
 • Salutten: 48 25 22 05
 • Utsikten: 91 86 27 42
 • Donjonen: 91 76 14 79
 • Bataljonen: 91 81 39 48
 • Fortet: 91 82 39 61

Avdelinger Singsaker:

 • Oppigard: 90 87 43 39
 • Nedigard: 90 82 40 41

Grupper Lerkendal:

 • Blåklokke/Lilje: 97 03 95 03
 • Hvitveis: 90 81 75 96
 • Solsikke: 97 14 06 49
Årsplan for Festningen barnehager

Årsplan for festningen barnehager 2023 - 2025

Åpningstider og ferier

Kristiansten barnehage har åpningstid fra kl. 07.00-16.30.

Lerkendal barnehage har åpningstid fra kl. 07.00-16.30.

Singsaker barnehage har åpningstid fra kl. 07.30-16.30.

Sommeren 2024 stenger barnehagene i ukene 28, 29 og 30.

Barnehagene er også stengt onsdag før skjærtorsdag, juleaften og nyttårsaften.

Måltider og kostpenger i Festningen barnehager

Betaling for mat i barnehagen (Kristiansten og Singsaker), kostpenger er fra og med 01.02.2023 kroner 370,- per måned.

Alle måltider serveres i barnehagen. Det betales ikke kostpenger for juli måned.

Betaling for mat i barnehagen (Lerkendal), kostpenger er kroner 300,- per måned. Det betales ikke kostpenger for juli måned.

Barna har med egen matpakke til frokost. Vi serverer alle andre måltider i barnehagen. På turdager må barna ha med matpakke i sekken til lunsj-måltidet.

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Planleggingsdager 2023

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

 • Fredag 27. januar
 • Fredag 23. juni
 • Fredag 18. august
 • Torsdag 12. oktober
 • Fredag 13. oktober

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Priser

Priser og egenbetaling

For kommunale barnehager

Godkjenning og tilsyn

Oppvekstadministrasjonen behandler søknader og godkjenner barnehager.

Kommunen fører tilsyn med alle barnehagene i Trondheim. Tilsyn kan være både varslet på forhånd og uanmeldt.

 • Oppvekstadministrasjonen fører tilsyn etter kravene i barnehageloven.
 • Klima- og miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Rapporter

01.12.2020:

Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

09.09.2014:

Vurdering av drift etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Avvik er rettet og saken er avsluttet.

04.10.2017:

Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager.

Avvik er rettet og saken er avsluttet.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Festningen barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 012140

Sist oppdatert: 11.08.2023

012140

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk0002C3