Lerkendal barnehage

Kontakt Lerkendal barnehage

Finn ansatt og se kart

For mer informasjon om oss, se Festningen barnehager

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Åpningstid

Barnehagen er åpen mandag-fredag fra kl 07.00 til kl.16.30.

Sommerstengt barnehage i 2024 er ukene 28, 29, 30,- dersom ikke annet blir bestemt av Trondheim kommune.

Mellomjula og Den stille uke i påska holdes barnehagen åpen kl. 8.00-16.00. Foresatte som har behov for utvidet åpningstid disse dagene tar kontakt med ledelsen. Barnehagen holder stengt onsdag før skjærtorsdag, julaften og nyttårsaften.

Barnegruppene

Småbarnsbasen holder til i 1. etasje og har plass til 30 barn i alderen 1-3 år. Barna er fordelt i to grupper: Blåklokke (2 -åringer) og Lilje (1 -åringer).

Storbarnsbasen holder til i 2. etasje og har plass til 38 barn i alderen 3-6 år. Barna er fordelt i to grupper med aldersblanding: Solsikke og Hvitveis.

Mat og matglede

Vi ønsker at måltidene skal være en arena for sosialt fellesskap, språklæring og trivsel.

 • Barna har med egen matpakke til frokost.
 • Vi tilbyr alle andre måltider i barnehagen, unntatt på turdager. Da må ha med matpakke i sekken til lunsj-måltidet.
 • Vi tilbyr frukt og grønt til lunsj- og ettermiddagsmåltidene.
 • Vi legger stor vekt på å tilby et fullverdig, fristende, sunt og variert kosthold til alle barn, og følger Utdanningsdirektoratets retningslinjer for kost i barnehager.

Varmmatsplan for våren 2023

Kostpenger

Foreldre betaler kr. 300 per måned i kostpenger for full barnehageplass. Det betales ikke kostpenger for juli måned. Kostpengene graderes etter plasstørrelse.

Våre verdier

Vi har likeverd og livsglede som våre viktigste verdier. Disse verdiene skal prege det pedagogiske arbeidet i hverdagen og vårt samspill med alle barn, personal og familier som tilhører Lerkendal barnehage.

Pedagogikk

Vi vektlegger å bygge gode relasjoner mellom voksne og barn og dermed skape godt grunnlag for utvikling og læring. Voksne må være utviklingsstøttende; være til stede og tilgjengelig på barnets nivå og støtte, veilede og utfordre ut fra det enkelte barns behov.

Vi verdsetter hverdagssituasjonene og arbeider etter prinsippene i Marte Meo.

Kommuneplanens samfunnsdel (2020-2032) "Trondheimsløftet"  mål 1  mål 2  mål 3  gir oss føringer for hvordan vi kan ta ned vår egen enhetsavtale.

Ny årsplan vil bli laget høsten 2023.

Satsingsområder

Språk

Språket er en viktig grunnstein i barns utvikling, og er viktig for å kunne kommunisere og fungere sosialt. Personalet har fokus på å støtte og veilede barnet for å kunne sette ord på egne behov og følelser. Vi har mange flerspråklige barn og familier, og legger stor vekt på å samarbeide med foreldre / foresatte om å ivareta barnas morsmål.

Fellesskap og vennskap

Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns utvikling, trivsel og helse. Vi arbeider bevisst med vennskap for å forebygge mobbing i barnehagen. I samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen er dette fokuset viktig for å bedre kunne støtte barnets trivsel.

"Flerfaglig blikk" - tidlig innsats

Hele personalgruppa har deltatt i et kompetansehevingsprogram som varte fra høsten 2019 til høsten 2020. Målet med dette programmet var at vi som barnehage skulle bli bedre på å se behovene til enkeltbarnet og å bidra til å gi hjelp så tidlig som mulig.

"La mæ klar det sjøl"

I mange år har vi arbeidet spesielt med å fremme barns mestring gjennom å bli mest mulig selvhjulpne og selvstendige. Barn klarer veldig mye selv hvis de får mulighet, og de opplever mestringsglede. Samtidig ivaretar vi ergonomiske hensyn, og reduserer slitasje på personalet.

Grønt Flagg

Vi har spesielt fokus på uteområdet vårt. Vi videreutvikler arbeid med kompostering og kjøkkenhage; vi sår frø og dyrker fram blomster og spiselige vekster. Vi arbeider i tillegg med kildesortering, gjenbruk og driver insektshotell.

Miljøhandlingsplan for 2022-2023 har tema Kompostering og Kjøkkenhage.

Oppstart for de yngste

Vi har en foreldreaktiv tilvenning for de yngste barna. Det vil si at barn og foresatte blir invitert til besøk i barnehagen før oppstart. Når barnet begynner i barnehagen er foreldre sammen med barnet minimum fem dager.

Planleggingsdager 2023/24

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

 • Fredag 18. august 2023
 • Torsdag 12. oktober 2023
 • Fredag 13. oktober 2023
 • Fredag 26. januar 2024
 • Fredag 21. juni 2024

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Priser

Priser og egenbetaling

For kommunale barnehager

Samarbeidsutvalg

Medlemmer og kontaktinfo for FAU og SU ved Lerkendal barnehage i perioden 2022-2024.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Lerkendal barnehage, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Administrasjon:

E-post:
Hovednummer: 99 49 41 00

Enhetsleder: Margrete Skevik
E-post:
Telefon: 98 45 33 72

Avdelingsleder: Just Andreas Swensen
E-post:
Telefon: 94 78 62 11

Avdelingsleder: Hege Sletvold Slørdahl
E-post:
Telefon: 99 27 42 35

Konsulent: Siv Høiland
E-post:
Telefon: 47 70 55 19/72 54 16 01

Konsulent: Karin Berdal
E-post:
Telefon: 72 54 70 42/99 15 47 18

Grupper Lerkendal:

 • Blåklokke/Lilje: 97 03 95 03
 • Hvitveis: 90 81 75 96
 • Solsikke: 97 14 06 49

TK-kode: 012123

Adresse: Hans Osnes' veg 2, 7030 TRONDHEIM

Leder

Hege Sletvold Slørdahl
Avdelingsleder IV

Direktetelefon:

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Rasha Ali Yasin Al-Khaleel

Assistent (barnehage)

E-post:

Jing Bi

Barnehagelærer

E-post:

Ingrid Dyrnes

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Connie Silje Flister

Pedagogisk leder I

Direktetelefon:

E-post:

Inger Gjersvold

Barne/ung.arb. III

Direktetelefon:

E-post:

Marianne Hammer Groven

Pedagogisk leder I

Direktetelefon:

E-post:

Karoline Selbekk Hille

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Bodhild Holm

Pedagogisk leder I

Direktetelefon:

E-post:

Merethe Karikoski

Barnehagelærer II

Telefon:

E-post:

Kari Riise Lunde

Assistent (barnehage)

Direktetelefon:

E-post:

Sissel Anita Nordseth

Pedagogisk leder I

Direktetelefon:

E-post:

Kristin Hoem Overskott

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Anne-Mette Rønninghaug

Assistent (barnehage)

Direktetelefon:

E-post:

Ingrid Sjøvold

Barne/ung.arb.

Direktetelefon: (+47) 41215673

E-post:

Marianne Stuler

Barnehagelærer

Direktetelefon:

E-post:

Marianne Veisetaune

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Hege Wemundstad

Barnehagelærer

E-post:

Sist oppdatert: 04.03.2024

012123

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward