Kristiansten barnehage

Bilde av Kristiansten barnehage

Kontakt Kristiansten barnehage

Se kart

For mer informasjon om oss, se Festningen barnehager

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Åpningstid

Barnehagen er  åpen fra kl. 07.00 - 16.30.

Barnehagen er stengt Juleaften, Nyttårsaften og onsdag før Skjærtorsdag. 

Sommeren 2024 stenger barnehagene i ukene 28, 29 og 30.

Om Kristiansten barnehage

Kristiansten barnehage ligger fantastisk plassert på grøntarealene bak Kristiansten festning med adresse Festningsgata nr. 36. Barnehagen ligger midt mellom skolekretsene Bispehaugen og Singsaker. Adkomsten til barnehagen er via en liten stikkvei fra Festningsgata, og her finnes det sykkelparkering og parkeringsplasser for levering og henting av barn.

Barnehagen er oppført i to etasjer og bygget utnytter en eksisterende bunkers fra 2. verdenskrig som første etasje. Det er skåret ut rikelige lysåpninger i den tykke muren og disse murflatene utgjør et spennende innslag i interiøret for de minste barna som holder til her.

Andre etasje i bygget er spesielt utformet for de største barna. I andre etasje finnes det et verksted som er innredet for kunst- og kreativitet og et som er innredet og utstyrt for språk, tekst og kommunikasjon. Mellom basearealene og verkstedene er det fellesarealer som også er delt opp i ulike soner og utstyrt med materiell som innbyr til allsidig lek og aktivitet. I hver etasje er det grov- og fingarderober og et stort kjøkken med spiseplasser.

Oppstart for de yngste

Vi har en foreldreaktiv tilvenning for de yngste barna. Det vil si at barn og foresatte blir invitert til besøk i barnehagen før oppstart. Når barnet begynner i barnehagen er foreldre sammen med barnet minimum fem dager.

Planleggingsdager 2024/25

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

 • 12. august 2024
 • 13. august 2024
 • 31. januar 2025
 • 23. juni 2025
 • 24. juni 2025

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Priser

Priser og egenbetaling

For kommunale barnehager

Tilsynsrapporter

01.12.2020: Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler 
- Pålegg er etterkommet og saken er avsluttet

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Kristiansten barnehage, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Administrasjon:

E-post:
Hovednummer: 99 49 41 00

Enhetsleder: Margrete Skevik
E-post:
Telefon: 98 45 33 72

Avdelingsleder: Just Andreas Swensen
E-post:
Telefon: 94 78 62 11

Avdelingsleder: Hege Sletvold Slørdahl
E-post:
Telefon: 99 27 42 35

Konsulent: Siv Høiland
E-post:
Telefon: 47 70 55 19/72 54 16 01

Konsulent: Karin Berdal
E-post:
Telefon: 72 54 70 42/99 15 47 18

Grupper Kristiansten:

 • Borgen: 91 74 06 64
 • Salutten: 48 25 22 05
 • Utsikten: 91 86 27 42
 • Donjonen: 91 76 14 79
 • Bataljonen: 91 81 39 48
 • Fortet: 91 82 39 61

Hovednummer:

TK-kode: 012129

Adresse: Festningsgata 36, 7015 TRONDHEIM

Leder

Margrete Skevik
Enhetsleder

Annen:

E-post:

Sist oppdatert: 08.01.2024

012129

Fant du det du lette etter?