Saupstadringen barnehager

Kontakt Saupstadringen barnehager

Finn ansatt og se kart

Organisering

Saupstadringen barnehager består av Ringen barnehage og Saupstad barnehage.

Ringen barnehage har 5 avdelinger med plass til ca. 80 barn.

Saupstad barnehage har en storbarnsavdeling med plass til 24 storbarn (barn 3-6 år) og 9 småbarn (1-3 år).

Oppstart i våre barnehager: "Liten og ny i barnehagen"

Liten og ny

Barnehagen deltar i et folkehelseprosjekt - Liten og ny i barnehagen. I den forbindelse prøver vi ut en modell for tilvenning der foreldrene til de minste barna er sammen med barnet i barnehagen i 5 dager ved oppstart i barnehage.

Vi vil også invitere foreldre og barn til å besøke barnehagen en time en gang i uken etter tildelt plass.

Les mer på litenogny.com

Foreldre- og ansattbrosjyre om Liten og Ny

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Åpningstid

Mandag-fredag kl. 07.00-16.30

Barnehagen er stengt i uke 28, 29 og 30 i 2024.

Barnehagen er stengt julaften, nyttårsaften og onsdag i påsken.

Samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalget er et rådgivende organ for enhetsleder. Samarbeidsutvalget skal behandle og gi råd i saker som vedrører tjenestens kvalitet, innhold, brukere og ansatte som gruppe.

På Saupstadringen barnehager er det to samarbeidsutvalg, ett for Ringen barnehage og ett for Saupstad barnehage. I samarbeidsutvalget deltar foreldrerepresentanter og ansatterepresentanter samt avdelingsleder og styrer. Ledere i Samarbeidsutvalget kan nås på følgende link; og

Representant fra Ringen

 • Øyvind Engen (leder)
 • Zekiye Berivan Baran
 • Bernhard Trøan Ellefsen
 • Lisbeth E. Hildonen
 • Yasemin Bulduk

Representanter fra Saupstad

 • Therese Haagenstad Vik (leder)
 • Gessica Garau
 • ElUmit Gûven

Årsplan

Årsplan 2023/2025

Kostpenger

Vi serverer lunsj 4 dager i uken og har et fruktmåltid hver dag. Vi tar kroner 300,- i kostpenger.

Oppstart for de yngste

Vi har en foreldreaktiv tilvenning for de yngste barna. Det vil si at barn og foresatte blir invitert til besøk i barnehagen før oppstart. Når barnet begynner i barnehagen er foreldre sammen med barnet minimum fem dager.

Planleggingsdager 2024/25

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

 • 12. august 2024
 • 13. august 2024
 • 31. januar 2025
 • 23. juni 2025
 • 24. juni 2025

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Priser

Priser og egenbetaling

For kommunale barnehager

Godkjenning og tilsyn

Kommunen godkjenner og fører tilsyn med barnehager etter barnehageloven og etter folkehelseloven.

Tilsyn kan være varslet på forhånd eller uanmeldt.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Saupstadringen barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 052131

Adresse: Saupstadringen 37C, 7078 SAUPSTAD

Leder

Torill Stølan Hafsmo
Enhetsleder

Direktetelefon:

E-post:

Finn ansatt

search

Anna Bertheussen

Spesialpedagog I

Telefon:

E-post:

Hanne Langørgen Bye

Pedagogisk leder

Telefon: (+47) 41517274

Direktetelefon:

E-post:

Tina Hanger Bye

Spesialpedagog

E-post:

Stina Eide

Pedagogisk leder

Direktetelefon:

E-post:

Yuksel Sahin Eken

Barne/ung.arb. I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Maria Kristiane Skjellum Folstadli

Spesialpedagog m/master

E-post:

Mergime Frangu

Barnehagelærer

E-post:

Kristin Frostad

Konsulent m/høyskole

Direktetelefon:

E-post:

Tove Iren Gimnes

Spesialpedagog I

E-post:

Edward James Goulding

Barne- og ungd.arb. m/fags 1år

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Ida Halgunset

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Randi Hanger

Assistent (barnehage)

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Hilde Fjelnset Holten

Barnehagelærer I

Direktetelefon:

E-post:

Belma Isik

Barne- og ungd.arb. m/fags 1år

Direktetelefon:

E-post:

Ragnhild Johnsen

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Lene Juul-Røstum

Barne/ung.arb. IV

Direktetelefon:

E-post:

Maiken Bech Kristensen

Spesialpedagog

E-post:

Cecilie Therese Langtind

Barne/ung.arb.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Liss-Aina Leines

Barnehagelærer

Direktetelefon:

E-post:

Halvor Lindi

Assistent (barnehage)

E-post:

Line Marita Loraas

Barnehagelærer

Direktetelefon:

E-post:

Marthe C. Martinsen

Barne/ung.arb.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Hege Solhjem Melhuus

Avdelingsleder I

Telefon:

E-post:

Oanh Thi Nguyen

Miljøveileder

Direktetelefon:

E-post:

Eva Marie Rismark

Barne- og ungd.arb. m/fags 1år

Direktetelefon:

E-post:

Vigdis Ulstad Skaug

Barne/ung.arb.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Silje Elisabeth Skogrand

Assistent (barnehage)

Direktetelefon:

E-post:

Kine Stornes

Barnehagelærer

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Ingvild Larsen Sæther

Spesialpedagog m/master

Telefon:

E-post:

Nina Sørum

Spesialpedagog I

E-post:

Esme Tahtaci

Barnehagelærer

Direktetelefon:

E-post:

Tina Cam Tran

Barnehagelærer

E-post:

Songul Yapici

Miljøveileder

Direktetelefon:

E-post:

Astrid Emma Øgaard

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Sist oppdatert: 15.01.2024

052131

Fant du det du lette etter?