Hjem Saupstadringen barnehager

Saupstadringen barnehager

Kontakt Saupstadringen barnehager

Se kart

Organisering

Saupstadringen barnehager består av Ringen barnehage og Saupstad barnehage.

Ringen barnehage har 5 avdelinger med plass til ca. 80 barn. Saupstad barnehage har 4 avdelinger med plass til ca. 60 barn. Saupstad barnehage vil fra høsten 2020 ha plass til 28 storbarn (barn 3-6 år) og 14 småbarn (1-3 år).  Reduksjonen i antall plasser ved Saupstad barnehage er en årsak av at Kolstad barnehage øker sin kapasitet.  Det er viktig å presisere at alle barn ved Saupstad barnehage vil beholde sin plass ved barnehagen. 

Oppstart i våre barnehager: "Liten og ny i barnehagen"

 Liten og ny

Barnehagen deltar i et folkehelseprosjekt - Liten og ny i barnehagen. I den forbindelse prøver vi ut en modell for tilvenning der foreldrene til de minste barna er sammen med barnet i barnehagen i 5 dager ved oppstart i barnehage.

Vi vil også invitere foreldre og barn til å besøke barnehagen en time en gang i uken etter tildelt plass.

Prosjektet evalueres av RKBU (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge) Det er frivillig å delta i evalueringen.

 

FN-dagen 2019

Takk til alle som bidro til inntekter på Saupstad barnehage og Ringen barnehage. Til sammen er 6500 kroner overført til SOS barnebyer. Det dekker fadderskapet for barnebyen i Blantyre, Malawi.

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Åpningstid

Mandag - fredag kl. 07.00-16.30

Barnehagen er stengt i uke 28 og 29 i 2020. 

Barnehagen er stengt julaften, nyttårsaften og onsdag i påsken.

Brukerråd

Brukerrådet er et rådgivende organ for enhetsleder. Brukerrådet skal behandle og gi råd i saker som vedrører tjenestens kvalitet, innhold, og brukere og ansatte som gruppe.

På Saupstadringen barnehager er det representanter fra Ringen barnehage og Saupstad barnehage, både fra foreldre og fra ansatte.

Representant fra Ringen:

Turgay Bardakci

Trond Nordvik

Representanter fra Saupstad:

Stine Dahlen (leder)

Marita Stigen

 Møtereferat 2019/2020

Møtereferat 12.11.19

Møteinnkallinger 2018/2019

Møtereferat 20.11.18

Møtereferat 21.05.19

Møtereferat 2017/2018

Møtereferat 19.09.17

Møtereferat 21.11.17

Møtereferat 20.03.18

Møtereferat 22.05.18

Årsplan

 Årsplan 2019/2020

Planleggingsdager 2021

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

  • Fredag 29. januar
  • Fredag 18. juni
  • Fredag 13. august
  • Torsdag 14. oktober
  • Fredag 15. oktober

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Skole- og barnehagekalenderen 2020/2021

Skole- og barnehagekalenderen 2021/2022

Priser

Priser og egenbetaling

Felles for alle barnehager

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning behandler søknader og godkjenner barnehager.

Kommunen fører tilsyn med alle barnehagene i Trondheim. Tilsyn kan være både varslet på forhånd og uanmeldt.

  • Fagenhet for oppvekst og utdanning fører tilsyn etter kravene i barnehageloven.
  • Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Rapporter

09.05.2017:

Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Avvik er rettet og saken er avsluttet.

15.05.2020:

Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Saken er avsluttet 

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Saupstadringen barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 16.07.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004