Hjem Saupstadringen barnehager

Saupstadringen barnehager

Kontakt Saupstadringen barnehager

Se kart

Organisering

Saupstadringen barnehager består av Ringen barnehage og Saupstad barnehage.

Ringen barnehage har 5 avdelinger med plass til ca. 80 barn.

Saupstad barnehage har 2 avdelinger med plass til 28 storbarn (barn 3-6 år) og 14 småbarn (1-3 år).

Oppstart i våre barnehager: "Liten og ny i barnehagen"

Liten og ny

Barnehagen deltar i et folkehelseprosjekt - Liten og ny i barnehagen. I den forbindelse prøver vi ut en modell for tilvenning der foreldrene til de minste barna er sammen med barnet i barnehagen i 5 dager ved oppstart i barnehage.

Vi vil også invitere foreldre og barn til å besøke barnehagen en time en gang i uken etter tildelt plass.

Prosjektet evalueres av RKBU (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge) Det er frivillig å delta i evalueringen.

Les mer på https://litenogny.com

Foreldre- og ansattbrosjyre om Liten og Ny

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Åpningstid

Mandag-fredag kl. 07.00-16.30

Barnehagen er stengt i uke 28, 29 og 30 i 2021.

Barnehagen er stengt julaften, nyttårsaften og onsdag i påsken.

Samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalget er et rådgivende organ for enhetsleder. Samarbeidsutvalget skal behandle og gi råd i saker som vedrører tjenestens kvalitet, innhold, brukere og ansatte som gruppe.

På Saupstadringen barnehager er det to samarbeidsutvalg, ett for Ringen barnehage og ett for Saupstad barnehage. I samarbeidsutvalget deltar foreldrerepresentanter og ansatterepresentanter samt avdelingsleder og styrer. Ledere i Samarbeidsutvalget kan nås på følgende link; leder Ringen og leder Saupstad

Representant fra Ringen:

 • Jørn Petter Lænn (leder)
 • Trond Nordvik
 • Dilan Sahin

Representanter fra Saupstad:

 • Stine Dahlen (leder)
 • Ane Myhre
Møtereferat 2019/2020

Møtereferat 12.11.19

Møteinnkallinger 2018/2019

Møtereferat 20.11.18

Møtereferat 21.05.19

Møtereferat 2017/2018

Møtereferat 19.09.17

Møtereferat 21.11.17

Møtereferat 20.03.18

Møtereferat 22.05.18

Årsplan

Årsplan 2020/2022

Planleggingsdager 2021

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

 • Fredag 29. januar
 • Fredag 18. juni
 • Fredag 13. august
 • Torsdag 14. oktober
 • Fredag 15. oktober

Sommerstengt

Kommunale barnehager holder stengt i ukene 28, 29 og 30.

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Skole- og barnehagekalenderen 2020/2021

Skole- og barnehagekalenderen 2021/2022

Priser

Priser og egenbetaling

Felles for alle barnehager

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning behandler søknader og godkjenner barnehager.

Kommunen fører tilsyn med alle barnehagene i Trondheim. Tilsyn kan være både varslet på forhånd og uanmeldt.

 • Fagenhet for oppvekst og utdanning fører tilsyn etter kravene i barnehageloven.
 • Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Rapporter

09.05.2017:

Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Avvik er rettet og saken er avsluttet.

15.05.2020:

Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Saken er avsluttet

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Saupstadringen barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 15.03.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006