Hjem Saupstadringen barnehager

Saupstadringen barnehager

Kontakt Saupstadringen barnehager

Se kart

Organisering

Saupstadringen barnehager består av Ringen barnehage og Saupstad barnehage.

Saupstad barnehage er en midlertidig barnehage som har stått siden 2008.    

Formannskapet i Trondheim kommune vedtok 31.10.2017, at det skal planlegges ny og større barnehage som skal erstatte Saupstad og Kolstad på tomta til Kolstad barnehage. Planlagt ferdig i 2020.

Det er siden bestemt at det tegnspråklige tilbudet skal legges til nye Kolstad barnehage, noe som medfører at Saupstad barnehage ikke fullt ut kan erstattes på den nye barnehagen.

Ringen barnehage har 5 avdelinger med plass til ca. 80 barn. Saupstad barnehage har 4 avdelinger med plass til ca. 60 barn.

Antall barn vil variere på bakgrunn av alder til barna som får plass.

 

FN-dagen 2018

Takk til alle som bidro til inntekter på Saupstad barnehage og Ringen barnehage. Til sammen er 8001 kroner overført til SOS barnebyer. Det dekker fadderskapene for barnebyen i Blantyre, Malawi.

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Åpningstid

Mandag - fredag kl. 07.00-16.30

Barnehagen er stengt i uke 28 og 29 i 2019. 

Barnehagen er stengt julaften, nyttårsaften og onsdag i påsken.

Brukerråd

Brukerrådet er et rådgivende organ for enhetsleder. Brukerrådet skal behandle og gi råd i saker som vedrører tjenestens kvalitet, innhold, og brukere og ansatte som gruppe.

På Saupstadringen barnehager er det representanter fra Ringen barnehage og Saupstad barnehage, både fra foreldre og fra ansatte.

 

Representant fra Ringen:

Tina Hanger Bye (leder)

Representanter fra Saupstad:

Stine Dahlen

Marita Stigen

Representanter fra ansatte:

Belma Isik

Lena Helmersen

Trude Halgunset

 

 Møtereferat 2018/2019

Møtereferat 20.11.18

Møtereferat 21.05.19

Møteinnkallinger 2017/2018

Møteinnkalling 19.09.17

Møteinnkalling 21.11.17

Møteinnkalling 20.03.18

Møteinnkalling 22.05.18

Møtereferat 2017/2018

Møtereferat 19.09.17

Møtereferat 21.11.17

Møtereferat 20.03.18

Møtereferat 22.05.18

Årsplan

 Årsplan 2018/2019

Planleggingsdager 2019

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

Fredag 25. januar
Fredag 21. juni
Fredag 16. august
Torsdag 10. oktober
Fredag 11. oktober

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Skole- og barnehagekalenderen 2019/2020

Skole- og barnehagekalenderen 2020/2021

Priser

Priser og egenbetaling

Felles for alle barnehager

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning har ansvaret for å godkjenne barnehager i Trondheim kommune. Enheten fører også tilsyn etter barnehageloven, mens Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern.

Godkjenning

Kommunen avgjør søknad om godkjenning og setter vilkår for driften.

Tilsyn

Tilsyn er de aktivitetene som kommunen gjør for å sikre at barnehagene drives i samsvar med lov og forskrifter. Kommunen innhenter også informasjon, for eksempel fra brukerundersøkelser og årsmeldinger.

Alle trondheimsbarnehager skal ha tilsynsbesøk fra Fagenhet for oppvekst og utdanning minst en gang hvert fjerde år. Etterpå får barnehagen en rapport med frist for å lukke avvik og følge opp merknader.

Alle tilsynsrapporter blir offentliggjort.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Saupstadringen barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 27.05.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004