Hjem Saupstadringen barnehagerSaupstad barnehage

Saupstad barnehage

Kontakt Saupstad barnehage

Se kart

Organisering

Saupstad barnehage har ca. 60 barn fordelt på 4 avdelinger:

Kåret 901 81 744
Låven 901 57 319
Loftet 901 78 985
Stabburet 901 78 302

 

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning har ansvaret for å godkjenne barnehager i Trondheim kommune. Enheten fører også tilsyn etter barnehageloven, mens Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern.

Godkjenning

Kommunen avgjør søknad om godkjenning og setter vilkår for driften.

Tilsyn

Tilsyn er de aktivitetene som kommunen gjør for å sikre at barnehagene drives i samsvar med lov og forskrifter. Kommunen innhenter også informasjon, for eksempel fra brukerundersøkelser og årsmeldinger.

Alle trondheimsbarnehager skal ha tilsynsbesøk fra Fagenhet for oppvekst og utdanning minst en gang hvert fjerde år. Etterpå får barnehagen en rapport med frist for å lukke avvik og følge opp merknader.

Alle tilsynsrapporter blir offentliggjort.

Rapporter

09.05.2017: Saupstad barnehage - tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. – varsel om pålegg

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Saupstad barnehage, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 13.02.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004