Ringen barnehage

Kontakt Ringen barnehage

Se kart

For mer informasjon om oss, se Saupstadringen barnehager

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Ringen barnehage har ca. 80 barn fordelt på 5 avdelinger:

  • Pinokkio 90 20 73 81
  • Vettene 90 14 52 73
  • Trampe 90 17 94 75
  • Maurtua 90 22 93 07
  • Brumle 90 14 83 59

Oppstart for de yngste

Vi har en foreldreaktiv tilvenning for de yngste barna. Det vil si at barn og foresatte blir invitert til besøk i barnehagen før oppstart. Når barnet begynner i barnehagen er foreldre sammen med barnet minimum fem dager.

Planleggingsdager 2023/24

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

  • Fredag 18. august 2023
  • Torsdag 12. oktober 2023
  • Fredag 13. oktober 2023
  • Fredag 26. januar 2024
  • Fredag 21. juni 2024

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Priser

Priser og egenbetaling

For kommunale barnehager

Tilsynsrapporter

15.05.2020: Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler 
- Pålegg er etterkommet og saken er avsluttet

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Ringen barnehage, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 052105

Adresse: Saupstadringen 37C, 7078 SAUPSTAD

Leder

Torill Stølan Hafsmo
Enhetsleder

Direktetelefon:

E-post:

Sist oppdatert: 24.11.2023

052105

Fant du det du lette etter?