Hjem Sentrum barnehager

Sentrum barnehager

Kontakt Sentrum barnehager

Se kart

Organisering

Sentrum barnehage består av husene Voldsminde barnehage og Nedre Elvehavn barnehage.

Vi har plass til 29 barn mellom 1 og 3 år, og 51 barn mellom 3 og 6 år.

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Åpningstid

Voldsminde: 07.15-16.30

Nedre Elvehavn: 07.30-16.30

Ferie

Alle kommunale barnehager holder stengt uke 28, 29 og 30

Kostpenger

Kroner 250,- per måned.

Pedagogikk

Enhetens visjon er: SENTRUM BARNEHAGER - MIDT I BLINKEN!

Hovedmålene for dette er konkret jobbing med: SPRÅK – LEK – Å VÆRE EN VENN OG Å FÅ EN VENN

Gjennom arbeidet ønsker barnehagen å kunne bli en positiv del av barnas barndomsminner.

Vi følger intensjonen fra Rammeplanen for barnehagen, om å skape ”Den gode barndom”. Dette vil vi gjøre gjennom hverdagsaktiviteter, konfliktløsning, glede og humor, varme og omsorg, kreativitet, verdier og holdninger, pluss normer og regler.

Læringen skal først og fremst foregå i lek og sosial samhandling med andre barn og voksne.

Under jobbingen med barna er det ikke resultatet, men prosessene som vektlegges, og de skal være lekpreget. Her ligger også utfordringen for personalet.

Brukerråd

Vi har representanter fra foresatte og ansatte på begge husene i enheten. Enhetsleder møter som referent.

Brukerrådet vedtar at Sentrum barnehager fortsatt holder stengt uke 28, 29 og 30 i 2020 og 2021 jf. referat 30.01.19.

Medlemmer Brukerråd

Foreldrerepresentant, Nedre Elvehavn: Wenche Berg (2020/2021)

Foreldrerepresentant, Nedre Elvehavn: Ingvild Voldset (2019/2020)

Foreldrerepresentant, Voldsminde: Maria Therese Hånes (2020/2021)

Foreldrerepresentant, Voldsminde: Unn-Heidi Edvardsen (2020/2020)

Ansattes representant, Nedre Elvehavn: Elin Lie

Ansattes representant, Nedre Elvehavn: Heidi Aa

Ansattes representant, Voldsminde: Maja Lundring

Ansattes representant, Voldsminde: Hege Pedersen

Møtereferat Brukerråd

Referat fra brukerråd 30.01.19

Referat fra brukerråd 23.05.17

Referat fra brukerråd 17.10.17

Referat fra brukerråd 13.11.18

Referat fra brukerråd 27.11.19

Årsplan og månedsplaner

Årsplan for 2019 - 2020 er vedtatt av brukerrådet 27.11.19 og er nå oppdatert. Det overordnede temaet for dette barnehageåret vil være "Latter"

Sentrum barnehager har en felles årsplan for begge husene. Det overordnede temaet er VENNSKAP. Personalet utarbeider hver måned planer for fokusområdene basert på fagområdene fra rammeplanen for barnehagen. Dette er utgangspunktet personalet og barna har når de i felleskap kommer frem til hva de skal ha fokus på.

Vi jobber med språk og språkutvikling. Samt fokus på sosial kompetanse, nærmere bestemt det å få en venn og å være en venn.

Det jobbes også med samarbeid på tvers av avdelinger/ baser og hus på enhet.

Årsplan 2019 - 2020

Månedsplaner/ månedsbrev Voldsminde

September/ August

Oktober/ September

November/ Oktober

Desember/ November

Januar/ Desember

Februar/ Januar

Mars/ Februar

Månedsplaner/ månedsbrev Nedre Elvehavn

August

September/ August

Oktober/ September

November/ Oktober

Januar/Desember

Februar/ Januar

Mars/ Februar

Planleggingsdager 2021

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

  • Fredag 29. januar
  • Fredag 18. juni
  • Fredag 13. august
  • Torsdag 14. oktober
  • Fredag 15. oktober

Sommerstengt

Kommunale barnehager holder stengt i ukene 28, 29 og 30.

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Skole- og barnehagekalenderen 2020/2021

Skole- og barnehagekalenderen 2021/2022

Priser

Priser og egenbetaling

Felles for alle barnehager

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning behandler søknader og godkjenner barnehager.

Kommunen fører tilsyn med alle barnehagene i Trondheim. Tilsyn kan være både varslet på forhånd og uanmeldt.

  • Fagenhet for oppvekst og utdanning fører tilsyn etter kravene i barnehageloven.
  • Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Rapporter

11.06.2020:

Tilsyn etter forskrift om
miljørettet helsevern i barnehager og skoler

11.04.2013:

Lovlighetskontroll

Retting gjennomført 30.10.2013

21.05.2015:

Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Retting gjennomført 10.09.2015:

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Sentrum barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 13.01.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006