Sentrum barnehager

Kontakt Sentrum barnehager

Finn ansatt og se kart

Sentrum barnehage består av husene Voldsminde barnehage og Nedre Elvehavn barnehage.

Vi har til sammen plass til ca 30 barn mellom 1 og 3 år, og 50 barn mellom 3 og 6 år.

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Åpningstid

Voldsminde: 07.15-16.30

Nedre Elvehavn: 07.30-16.30

Ferie

Alle kommunale barnehager holder stengt  3 uke i sommerferien. Sentrum barnehager har stengt uke 28, 29 og 30.

Kostpenger

Kroner 250,- per måned.

Pedagogikk

Våre overordnede verdier: RELASJON - respekt - selvstendighet.

Vi jobber konkret med å skape TRYGGE RELASJONER, samt har stort fokus på SPRÅK – LEK – VENNSKAP.

Gjennom arbeidet ønsker barnehagen å kunne bli en positiv del av barnas barndomsminner.

Vi følger intensjonen fra Rammeplanen for barnehagen, om å skape ”Den gode barndom”. Dette vil vi gjøre gjennom hverdagsaktiviteter, konfliktløsning, glede og humor, varme og omsorg, kreativitet, verdier og holdninger, pluss normer og regler.

Læringen skal først og fremst foregå i lek og sosial samhandling med andre barn og voksne.

Under jobbingen med barna er det ikke resultatet, men prosessene som vektlegges, og de skal være lekpreget. Her ligger også utfordringen for personalet.

Samarbeidsutvalg

Vi har representanter fra foresatte og ansatte på begge husene i enheten. Enhetsleder møter som referent.

Samarbeidsutvalg vedtar at Sentrum barnehager fortsatt holder stengt uke 28, 29 og 30 i 2020 og 2021 jf. referat 30.01.19, - videreføres.

Barnehagene er stengt julaften, nyttårsaften og onsdag før Skjærtorsdag.

Medlemmer Samarbeidsutvalg

2 foreldrerepresentant, Nedre Elvehavn

2 foreldrerepresentant, Voldsminde

2 ansattes representant, Nedre Elvehavn

2 ansattes representant, Voldsminde

Møtereferat Samarbeidsutvalg

Referat SU-møte 11.12.23

Referat fra samarbeidsutvalg 09.03.22

Referat fra brukerråd 30.01.19

Referat fra brukerråd 23.05.17

Referat fra brukerråd 17.10.17

Referat fra brukerråd 13.11.18

Referat fra brukerråd 27.11.19

Årsplan

Sentrum barnehager har en felles årsplan for begge husene. Det overordnede fokus er RELASJON og SPRÅK

Personalet utarbeider hver måned planer for fokusområdene basert på fagområdene fra rammeplanen for barnehagen. Dette er utgangspunktet personalet og barna har når de i felleskap kommer frem til hva de skal ha fokus på.

Vi jobber med språk og språkutvikling, samt fokus på sosial kompetanse, spesielt det å få en venn og å være en venn.

Det jobbes også med samarbeid på tvers av avdelinger/ baser og hus på enhet.

Handlingsplan for arbeidet med barns psykososiale miljø i Sentrum Barnehager

Årsplan 2022-2024

Oppstart for de yngste

Vi har en foreldreaktiv tilvenning for de yngste barna. Det vil si at barn og foresatte blir invitert til besøk i barnehagen før oppstart. Når barnet begynner i barnehagen er foreldre sammen med barnet minimum fem dager.

Planleggingsdager 2023/24

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

  • Fredag 18. august 2023
  • Torsdag 12. oktober 2023
  • Fredag 13. oktober 2023
  • Fredag 26. januar 2024
  • Fredag 21. juni 2024

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Priser

Priser og egenbetaling

For kommunale barnehager

Godkjenning og tilsyn

Kommunen godkjenner og fører tilsyn med barnehager etter barnehageloven og etter folkehelseloven.

Tilsyn kan være varslet på forhånd eller uanmeldt.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Sentrum barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 012136

Adresse: Mellomveien 5, 7067 TRONDHEIM

Leder

Johan Niklas Ljungstedt
Enhetsleder

E-post:

Finn ansatt

search

Ajmal amarkhel

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Celine Haugen Bjerrum

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Marius Blom

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Ine Jonette Dyrkorn

Barnehagelærer m/master

Direktetelefon:

E-post:

Camilla Råde Engstrøm

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Maxime Aubin Goldstein

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Julie Hansen

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Vibeke Hasz

Konsulent

Direktetelefon:

E-post:

Lene Hommelien

Pedagogisk leder I

E-post:

Emma Kristofa Holm Ingebrigtsen

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Øystein Schiefloe Kanestrøm

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Nada Knezevic

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Stine Mjånes Kobbeltvedt

Spesialpedagog m/master

Telefon:

E-post:

Ingrid Helene Lia

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Ann Cathrin Lie

Barne/ung.arb.

E-post:

Gro Lien

Pedagogisk leder I

Direktetelefon:

E-post:

Carolina N. Lillebjerka

Assistent (barnehage)

E-post:

Maja Lundring

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Stine Edvardsen Lundring

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Jullyette Tabenchong Ngoh

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Kenneth Andre Nyheim

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Siri Revdal Okkenhaug

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Ebba Pedersen

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Hege Merethe Pedersen

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Tor Helge Rimul

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Linn Elisabeth Röden

Spesialpedagog m/master

Telefon:

E-post:

Ruth Rødøy

Barnehagelærer

E-post:

Mona Nasrin Seyfried

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Ingeborg Malene Sharma

Barne- og ungd.arb. m/fags 1år

Telefon:

E-post:

Mathilde Iren Sharma

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Emma Cicilie Sletvold

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Annociatha Umuganwa

Pedagogisk leder I

Direktetelefon:

E-post:

Karianne Willumstad Valvik

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Heidi Båtstrand Aa

Barne/ung.arb.

E-post:

Sist oppdatert: 11.03.2024

012136

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward