Hjem Barne- og familietjenesten Omsorgsenheten

Barne- og familietjenesten Omsorgsenheten

Kontakt Barne- og familietjenesten Omsorgsenheten

Se kart

Våre avdelinger 

Avdeling Oppfølging 

Har ansvar for å:

Avdeling Ressurs og Støtte 

Har ansvar for:

 • Godkjenning og oppfølging av fosterhjem. 
 • Rekruttering og oppfølging av besøkshjem. Ønsker du å være besøkshjem ta kontakt på tlf. 72 54 22 40.
 • Sikre godt tilsyn i fosterhjemmene gjennom å rekruttere, utrede og veilede tilsynspersoner i fosterhjem
 • Utrede slektsfosterhjem og utrede adopsjon av fosterhjem.
 • Føre saker i fylkesnemnd og i retten
 • Være en faglig ressurs og støtte i oppfølgingen av barn og unge, samt bistå i akutte kriser
Avdeling for enslige mindreårige flyktninger

Har ansvaret for å:

 • Drive bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger; Emilie Kroghs veg, Rosendal og Rabita. 
 • Følge opp ungdom som bor i egen bolig i regi av Opal oppfølging. Ungdom bor enten på hybel, fellesbolig eller i husvert.
 • Følge opp barn som er plassert i fosterhjem.
 • Drive en kvalifiserings- og aktivitetsbase for EM ungdom i Trondheim sentrum.
 • Et egen innsatsteam som bistår på kveld og natt i alle tiltakene, både i akutte og i lengre type oppdrag rundt ungdom.

Her kan du få vite mer om Bo og omsorgstilbud for enslige mindreårige flyktninger i Trondheim. 

Avdeling Link

Har ansvaret for å:

Drive tiltaket Link for barn som bor i familier som strever mye.

Avdeling Gartnerhaugen

Gartnerhaugen er et barnevernstiltak for ungdom i alderen 13-23 år. Vårt fokus er å bidra med støtte, omsorg og kunnskap slik at ønsket utvikling skjer. Målet er at ungdommene skal leve et godt ungdomsliv og på sikt blir aktive og likeverdige deltakere i samfunnet. Alle ungdommene må ha et vedtak fra barnevernet i sin bydel for å få hjelp fra oss.

Her kan du få vite mer om Gartnerhaugen. 


Om oss 

Omsorgsenheten er en byomfattende enhet under Barne- og familietjenesten. Vi jobber med temaet omsorg og utvikling for barn. Det er barn som bor i familier som strever i betydelig grad, i beredskapshjem/fosterhjem, i institusjon eller bofellesskap. Vi har også ansvar for bosetting og oppfølging av enslige mindreårige flyktninger. Alle våre tiltak er hjemlet i barnevernloven.

 Årsrapport BFT Omsorgsenheten 2019

Nyttige nettsteder

Bestilling av tjenester fra BFT Omsorgsenheten 

Hvem kan bestille: BFT bydel i Trondheim kommune og barneverntjenester i andre kommuner i Trøndelag.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Barne- og familietjenesten Omsorgsenheten, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 17.08.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004