Åsheim barneskole

Kontakt Åsheim barneskole

Se kart

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Skolens administrasjon

Rektor: Jorunn Løvlie Langø

Avdelingsleder skole/SFO: Turid Bjerkenås

Avdelingsleder skole: Olav Sandvik Kapstad

Konsulenter: Britt P. Opøyen og Hildegunn Børsheim Reinhaug

Skolestarter høsten 2023

Informasjon til skolestartere 2023

Skolegrenser i Trondheim kommune

Bruk denne linken for å finne skolegrensen til Åsheim barneskole og andre skoler i Trondheim kommune.

Skolekrets

Trinnene og ukeplaner

1.trinn

Kontaktlærere

Mona Aanonli

Lars Ola Monsen

Liv Randi Breen

Ukeplaner 1. trinn

2. trinn

Kontaktlærere

Marit Vikmark

Berit Vinsnesbakk

Ukeplaner 2. trinn

3. trinn

Kontaktlærere

Ingjerd Aasen

Gard Ragnar Killingberg

Ukeplaner 3. trinn

4. trinn

Kontaktlærere

Synne Nicolaisen Due

Øystein Isaksen

Sofie Henriksen Brevik

Ukeplaner 4. trinn

5. trinn

Kontaktlærere

Beate Øyahals Kjeldsand

Robin Haugen

Ukeplaner 5. trinn

6. trinn

Kontaktlærere

Maiken Andreassen Aune

Amalie Bruland

Ukeplaner 6. trinn

7. trinn

Kontaktlærere

Sidsel Storjord

Lasse Kvalvik

Pål Morten Fossum

Ukeplaner 7. trinn

SFO

Åpningstid: 07.00-16.30

Telefon: 95 26 37 83 og 72 54 35 20.

Vi oppfordrer alle til å benytte Vigilo når det er mulig.

Siste planleggingsdag (SFO stengt) skoleåret 22/23 er fredag 19.05.

Planleggingsdager for skoleåret 23/24:

15.08, 16.08, 17.08, 18.08 og 10.05.2024

Skolehelsetjenesten

Tilbudet fra skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten Åsheim barneskole

Kontaktinformasjon

Helsesykepleier Veronica Nilsen Storvik er på skolen mandag-torsdag
Telefon: 48 02 16 82
E-post: veronica.nilsen.storvik@trondheim.kommune.no

Ergoterapeut Katrine Floa Bang
Telefon: 47 67 66 38
E-post: katrine-floa.bang@trondheim.kommune.no

Fysioterapeut Linn Viken Wenhaug
Telefon: 46 88 25 64
E-post: linn.viken.wenhaug@trondheim.kommune.no

FAU

FAU er en forkortelse for foreldrenes arbeidsutvalg.

Hva er FAU

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Arbeidsoppgaver FAU
  • Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker
  • Samarbeide med Elevrådet, SU, SMU, KFU, rektor og lærere
  • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene og foreldre
  • Uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen, for eksempel ordensreglement
  • Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet
Kontaktinfo FAU

Leder: Christian Malvik, fam.malvik@gmail.com

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

Aktivitetstilbud i bydelen

Lurer du på hvilke fritidstilbud som finnes i ditt nærmiljø? I Aktørbasen finner du oversikt over veldig mange lag og organisasjoner i Trondheim som tilbyr fritidsaktiviteter.

Kommunen tilbyr også ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Kulturskolen har undervisning både i bydelene og i sentrum, mens kommunens fritidsklubber har tilbud for tweenies (5.-7. trinn) og for elever på ungdomstrinnet. Biblioteket har også mange tilbud for barn, ungdom og familier i sentrum og i bydelene.

Trenger du tilrettelegging for å delta i fritidsaktiviteter? Kommunen tilbyr støttekontakt og tilrettelagte gruppetilbud for barn og unge. Det finnes også tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for manglende kontingent, støtte til turer eller nødvendig utstyr.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Åsheim barneskole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 061130

Sist oppdatert: 28.08.2023

061130

Gå til toppen

arrow_upward
pd1mdwk00045M