Hjem Åsheim barneskole

Åsheim barneskole

Kontakt Åsheim barneskole

Se kart

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Skolens administrasjon

Rektor: Jorunn Løvlie Langø

Avdelingsleder SFO: Turid Bjerkenås

Avdelingsleder 1.-3. trinn: Olav Sandvik Kapstad

Avdelingsleder 5.trinn: Gerda Karijord

Avdelingsleder 4. og 6.-7. trinn: Berit Holte

Konsulenter: Britt P. Opøyen og Hildegunn Børsheim Reinhaug

Skolegrenser i Trondheim kommune

Bruk denne linken for å finne skolegrensen til Åsheim barneskole og andre skoler i Trondheim kommune.

Skolekrets

Trinnene og ukeplaner

1. trinn

Kontaktlærere:

Kristina Husby Aarvik

Liv Randi Breen

Ukeplaner 1. trinn

2. trinn

Kontaktlærere:

Mona Aanonli

Beate Øyahals Kjeldsand

Ukeplaner 2. trinn

3. trinn

Kontaktlærere:

Rita Vanvik

Svanhild Baadstø

Lars Ola Monsen

Ukeplaner 3. trinn

4. trinn

Kontaktlærere:

Berit Vinsnesbakk

Ingjerd Aasen

Ukeplaner 4. trinn

5. trinn

Kontaktlærere:

Sidsel Storjord

Ingrid Brevik Hegle

Lisa Magnussen Løvgren

Ukeplaner 5. trinn

6. trinn

Kontaktlærere

Øystein Isaken

Lasse Kvalvik

Brenda Kulbotten

Ukeplaner 6. trinn

7. trinn

Kontaktlærere:

Synne Due

Kai Morten Lilleås Overå

Veronika Figenschau

Maiken Andreassen Aune

Ukeplaner 7. trinn

SFO

Åpningstid: 07.00-16.45

Telefon: 95 26 37 83 og 72 54 35 20.

Vi oppfordrer alle til å benytte Meldeboka når det er mulig.

Skolehelsetjenesten Åsheim barneskole

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut og skolelege. Skolehelsetjenesten jobber helsefremmende og forebyggende og er en videreføring av helsestasjonstilbudet. Vi tilbyr helseundersøkelser, helseopplysning og gruppesamtaler ut fra statlig program. Vaksinering skjer etter anbefalt vaksinasjonsprogram. Hvis sykdom eller andre forhold blir oppdaget, vil skolehelsetjenesten følge opp ved behov.

Vi har tverrfaglig samarbeid med skolen og andre aktuelle samarbeidspartnere. Opplysninger om enkeltelever gis ikke til andre tjenester uten i samråd med foreldre etter pasientrettighetsloven § 3-4. Vi deltar i helsefremmende tiltak, foreldremøter etc. ved behov.

Elever og foresatte er velkommen til å ta kontakt ved behov. Tema kan for eks. være kropp og helse, vanskelig livssituasjon på skolen/ hjemme eller på fritiden, kosthold, søvn og fysisk aktivitet, seksualitet og prevensjon, tobakk/alkohol/ andre rusmidler, eller andre ting dere lurer på.

Program for skolehelsetjenesten

 1. trinn: Helseundersøkelse ved lege og helsesykepleier, med hørselstest, høyde/ vektmåling og helsesamtale. Gjennomføres i løpet av første skoleår.
 2. trinn: Tilbud om vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt.
 3. trinn: Helseopplysning i grupper, individuell vekstmåling v. helsesykepleier. Gjennomføres som del av helsedag i samarbeid med skolen.
 4. trinn: Helseopplysning.
 5. trinn: Helseopplysning om pubertet.
 6. trinn: Tilbud om vaksine mot meslinger, røde hunder og kusma.
 7. trinn: Tilbud om vaksine mot Humant papillomavirus (HPV), to doser.

Kontaktinformasjon

Helsesykepleier Gunnhild Ligård

Til stede: Mandag-fredag

Telefon: 95 82 78 59

E-post: gunnhild-aune.ligard@trondheim.kommune.no

FAU

FAU er en forkortelse for foreldrenes arbeidsutvalg.

Hva er FAU

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Arbeidsoppgaver FAU
 • Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker
 • Samarbeide med Elevrådet, SU, SMU, KFU, rektor og lærere
 • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene og foreldre
 • Uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen, for eksempel ordensreglement
 • Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet
Kontaktinfo FAU

Leder: Enno Dreier, e-post

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Åsheim barneskole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 15.02.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004