Hjem Åsheim barneskole

Åsheim barneskole

Kontakt Åsheim barneskole

Se kart

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Skolens administrasjon

Rektor: Jorunn Løvlie Langø

Avdelingsleder Gerda Karijord

Avdelingsleder SFO: Turid Bjerkenås

Konsulenter: Britt Oppøyen og Hildegunn Børsheim Reinhaug

Skolegrenser i Trondheim kommune

Bruk denne linken for å finne skolegrensen til Åsheim barneskole og andre skoler i Trondheim kommune.

Skolekrets

Trinnene og ukeplaner

1. trinn

Kontaktlærere

Mona Aanonli, e-post

Beate Kjeldsand, e-post

Ukeplaner 1. trinn

 2. trinn

Kontaktlærere

Rita Vanvik, e-post

Svanhild Baadstø e-post

Lars Ola Monsen e-post

Ukeplaner 2. trinn

3. trinn

Kontaktlærere

Bente Uvsløkk, e-post

Berit Vinsnesbakk, e-post

Ingjerd Lisbeth Aasen, e-post

Ukeplaner 3. trinn

 4. trinn

Kontaktlærere

Gard Ragnar Killingberg, e-post

Liv Randi Breen, e-post

 Lisa Magnussen Løvgren, e-post

 Ukeplaner 4. trinn 

5. trinn

Kontaktlærere

Maiken Andreassen Aune, e-post

Brenda Kullbotten, e-post

Øystein Isaksen e-post

Ukeplaner 5. trinn

6. trinn

Kontaktlærere

Ingrid Brevik Hegle, e-post

Sidsel Storjord, e-post

Kai Morten Lilleås Overå, e-post

Synne Due, e-post

Ukeplaner 6. trinn

7. trinn

Kontaktlærere

Marit Bergby, e-post

Lasse Kvalvik. e-post

Kristina Husby Aarvik e-post

Ukeplaner 7. trinn

SFO

SFO har planleggingsdag 31. mai og er stengt.

Åpningstid: 07.00-16.45

Telefon: 952 63 783 og 72 54 35 20.

Vi oppfordrer alle til å benytte Meldeboka når det er mulig.

Skolehelsetjenesten Åsheim barneskole

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut og skolelege. Skolehelsetjenesten jobber helsefremmende og forebyggende og er en videreføring av helsestasjonstilbudet. Vi tilbyr helseundersøkelser, helseopplysning og gruppesamtaler ut fra statlig program. Vaksinering skjer etter anbefalt vaksinasjonsprogram. Hvis sykdom eller andre forhold blir oppdaget, vil skolehelsetjenesten følge opp ved behov.  

Vi har tverrfaglig samarbeid med skolen og andre aktuelle samarbeidspartnere. Opplysninger om enkeltelever gis ikke til andre tjenester uten i samråd med foreldre etter pasientrettighetsloven § 3-4. Vi deltar i helsefremmende tiltak, foreldremøter etc. ved behov. 

Elever og foresatte er velkommen til å ta kontakt ved behov. Tema kan for eks. være kropp og helse, vanskelig livssituasjon på skolen/ hjemme eller på fritiden, kosthold, søvn og fysisk aktivitet, seksualitet og prevensjon, tobakk/alkohol/ andre rusmidler, eller andre ting dere lurer på.  

Program for skolehelsetjenesten

 1. trinn: Helseundersøkelse ved lege og helsesykepleier, med hørselstest, høyde/ vektmåling og helsesamtale. Gjennomføres i løpet av første skoleår.  

 2. trinn: Tilbud om vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt.

 3. trinn: Helseopplysning i grupper, individuell vekstmåling v. helsesykepleier. Gjennomføres som del av helsedag i samarbeid med skolen. 

 4. trinn: Helseopplysning.

 5. trinn: Helseopplysning om pubertet.

 6. trinn: Tilbud om vaksine mot meslinger, røde hunder og kusma.

 7. trinn: Tilbud om vaksine mot Humant papillomavirus (HPV), to doser.

Kontaktinformasjon

Helsesykepleier Gunnhild Ligård

Til stede: Mandag-fredag  

Telefon: 958 27 859

E-post: gunnhild-aune.ligard@trondheim.kommune.no.

FAU

 FAU er en forkortelse for foreldrenes arbeidsutvalg. 

Hva er FAU

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Arbeidsoppgaver FAU
 • Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker
 • Samarbeide med Elevrådet, SUSMUKFU, rektor og lærere
 • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene og foreldre
 • Uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen, for eksempel ordensreglement
 • Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.
Kontaktinfo FAU

Leder: Jørn Gudbrandsen, e-post 

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Åsheim barneskole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 07.09.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004