Hjem Åsvang skole

Åsvang skole

Kontakt Åsvang skole

Se kart

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Nyheter

 • Skolen har opprettet en Facebook-side hvor dere kan få innblikk i skole/sfo-hverdagen. Lik gjerne Åsvang skole.

Skolen vår

Informasjon om skolen

Åsvang skole er en barneskole med ca 500 elever og 66 ansatte. Vi jobber i team, og prøver å få til en god trinntilhørighet blant elevene. Bygget inneholder delvis åpne undervisningsareal og grupperom. I tillegg har vi spesialrom for kunst & håndverk, mat & helse, musikk og gymsal.

Administrasjonen

Rektor: Arnt Ollestad, mob: 926 67 953 

Avdelingsleder skole 5.-7.trinn: Lena Nilsson, mob:90624197  

Avdelingsleder skole 1.-4.trinn: Ranveig K. Haugen mob: 91342652

Avdelingsleder SFO: Stine Tøndel, mob: 930 56 646

Konsulent: Ingunn Kristin Aasen, telefon 72 54 01 03

Kokk: Knut Olav Ulseth, telefon 72 54 01 00

Planer

Handlingsplan mot mobbing og vold

Handlingsplan ved skolefravær

 

Trinnsider

1. trinn

Det er 64 elever på 1. trinn

Kontaktlærere:

Kristin Reitstøen

Hege Haarberg

Christian Bjørkhaug

Andre lærere:

Elin Ranheim

Wenche Winje

Barne- og ungdomsarbeidere:

Oddvar Korsnes

Andrea Nornberg

Telefon til trinnkontoret: 72 54 01 07

2. trinn

Det er 74 elever på 2. trinn

Kontaktlærere:

Anders Meli

Berit Andersen

Arnstein Ressem

Andre lærere:

Eli Dahl Løftamo

Marita Vangen

Janne Reinshorn

Barne- og ungdomsarbeidere:

Ingri Hjelle Hansen

Sissel Vigtil Johansen

Telefon til trinnkontoret: 72 54 01 08

3. trinn

Det er 66 elever på 3. trinn

Kontaktlærere:

Nina Johansen

Sigrid Løfaldli

Grete Fyhn

Andre lærere:

Thomas Jakobsen

Lisa Mari Endal

Barne- og ungdomsarbeidere:

Åse Kleven

Anita Bremseth

Telefon til trinnkontoret: 72 54 01 09

4. trinn

Det er 75 elever på 4. trinn

Kontaktlærere:

Minja Jovanovic Steen 

Anna Duvsete

Martine Brenne Lånke

Andre lærere:

Toril Tårnesvik

Arne Gravanes 

Ida Bjørnbeth

Barne- og ungdomsarbeidere:

Eirin Volden

Telefon til trinnkontoret: 72 54 01 10

5. trinn

Det er 85 elever på 5. trinn

Kontaktlærere:

Toje Langfjord Furuli

Ailin Sponaas Petersen

Bente Haugen

Ronald Wenaas

Andre lærere:

Tone Dalheim

Rut Margrethe Utgård

Barne- og ungdomsarbeidere:

Gunn Halvorsen

Telefon til trinnkontoret: 72 54 01 11

6. trinn

Det er 58 elever på 6. trinn.

Kontaktlærere: 

Linda Brandsborg Skjerve

Lillian Nerdal

Thomas Furset

Andre lærere:

Ragnhild Sundt 

Hanne Løvås

Barne- og ungdomsarbeidere:

Telefon til trinnkontoret 72 54 01 12

7. trinn

Det er 74 elever på 7. trinn.

Kontaktlærere: 

Anne Kristin Øie 

Kine Witzøe

Trond Bones

Andre lærere:

Laura Aarnes

Sølvi Dahle

Hanne Løvås

Barne- og ungdomsarbeidere: 

Siri Waldum

Telefon til trinnkontoret 72 54 01 13

SFO

Åpningstider: mandag - fredag kl. 07.15-16.30

Plandager i skoleåret for SFO 2019/2020:

15. og 16. august 2019

24. januar 2020

22. mai 2020

19. juni 2020

Vi avvikler fem plandager i løpet av året.

Disse skal legges til skolefrie dager.

I følge Trondheim kommunes vedtekter er SFO stengt uke 28 og 29 i sommer. 

SFO 1. trinn

Andrea Nornberg (baseleder)

Oddvar Korsnes

Marianne Skogseth 

Gunn Halvorsen 

Marthe Laumann

Telefon: 482 91 842

SFO 2. trinn

Ingri Hjelle Hansen (baseleder)

Sissel Vigtil

Rune Løvaas

Laila Kristin Waagen

Zeya Kyaw

Linda

Lærling - Linnea

Telefon: 482 96 270

SFO 3. trinn

Åse Kleven (baseleder)

Linda Opdahl

Musammat Hasnahena Akther

Anita Bremseth

Markus Nerdal

Telefon: 979 96 217

SFO 4. trinn

Eirin Volden (baseleder)

Siri Waldum

Ulrik Abrahamsen

Telefon: 916 06 281

Skolehelsetjenesten

Helsesøster: Ellen Hektoen

Kontortid: mandag - fredag kl 08.00 - 15.30

Mobil: 481 04 291

E-post: ellen.hektoen@trondheim.kommune.no

NB! For å ivareta personvern/taushetsplikt ber vi om at det ikke blir oppgitt privat og personlig informasjon i e-post, men bruk den gjerne for å komme i kontakt med oss.

Skolehelsetjenestens tilbud og oppgaver:

Førskole/1. trinn:

 • Helseopplysning og samtale med barnet i følge med foresatte.
 • Helseundersøkelse: vekstmåling (høyde-vekt)/hørsel evt. syn.

2. trinn:

 • Vaksinasjon: Difteri, stivkrampe, polio og kikhoste (DTP-IPV).

3. trinn:

 • Høyde- og vektmåling
 • Helseopplysning i grupper med tema: kosthold, fysisk aktivitet, egenomsorg, hygiene, trivsel, mobbing, vennskap, psykisk helse, vold og overgrep

5. trinn:

 • Helseopplysning i grupper med tema: pubertet.

6. trinn:

 • Vaksinasjon: Meslinger, røde hunder og kusma (MMR).

7. trinn:

 • Vaksinasjon: HPV (mot livmorhalskreft, jenter)

Deltagelse på foreldremøter, ansvarsgruppemøter og andre møter etter behov, ønske og kapasitet.

Skolehelsetjenesten er en del av Barne- og familietjenesten tiltak (BFT). Skolehelsetjenesten skal drive et aktivt arbeid for å fremme elevenes totale helse som omfatter fysiske, psykiske, sosiale forhold og forebygge sykdom og skade.

Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud hvor elever selv, foreldre/andre omsorgspersoner, lærere og annet personell som jobber med elever kan ta kontakt. Tjenesten følger opp elever med individuell veiledning/samtaler – og evt. videre henvisning.

Skolehelsetjenesten har et tverrfaglig samarbeid med skole, rådgivende skolelege, BFT tiltak/forvaltning, fysioterapeut, ergoterapeut, logoped, fastlege og andrelinjetjenesten der det er behov for det.

Skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Barne- og familietjenesten Lerkendal, tiltak, tar i mot studenter (helsesøster-, sosionom-, barnevernspedagog- og psykologistudenter)i praksis både fra HiST og NTNU, og elever og foresatte vil derfor kunne møte disse i skolehelsetjenesten.

Ordensreglement

Trondheim kommunes ordensreglement

Her kommer det tekst

Ordensreglement Åsvang skole

Sykkelregler

Alle elever fra 1.-7. trinn kan, hvis foresatte vurderer det forsvarlig bruke sykkel, sparkesykkel og rullebrett som fremkomstmiddel til og fra skolen. 

Disse må plasseres på anviste steder. 

Mobil-telefon

Det er ikke tillatt for elever å bruke mobiltelefon mens de er på skolen. Hvis det er absolutt nødvendig med mobil i sekken, må dette tas opp med kontaktlærer. Mobilen må da være avslått og leveres inn til kontaktlærer /lærerteam til skoledagen er slutt. Brudd på regelen fører til inndragelse og da må mobilen hentes av foresatte. 


Private leker/spill og lignende

Private leker/spill kan ikke tas med til skolen.

 

Snøball

Snøball skal kun kastes på blink. 

 

Informasjon

Div info

Allergier

Vi har en økende andel elever med allergi. For at vi skal kunne ta godt vare på elever med allergier, er det viktig at vi får informasjon om dette i form av legeerklæring.

Medisinering

Det er foreldre som har ansvaret for medisinering av sine barn. Dersom legemidler må tas på skolen / SFO, skal det inngås skriftlig avtale mellom foreldre og skolen.

Sykdom

Ved sykdom kontaktes skolen dersom fraværet strekker seg over mer enn tre dager. Første fraværsdag skal det sendes fraværsmelding til læreren via den digitale meldeboka.

Som hovedregel må elevene som kommer på skolen være friske nok til å være ute i friminuttene. Unntak kan gjøres ved beinbrudd e.l

Skoleskyss

Følgende elever har rett til skoleskyss

 • Elever med lang skolevei. Mer enn 2 km for 1 klasse, mer en 4 km for 2-7 klasse.

 • Farlig / vanskelig skolevei

 • Ved funksjonshemming

 • Sykdom og skade

Det blir sendt ut eget informasjonsskriv til alle elever med skoleskyss ved skoleårets begynnelse.

Kjøring av barn til skolen

Parkeringsplassen har begrenset kapasitet, og spesielt ved bringing til skolen har det oppstått farlige situasjoner. Vi vil derfor oppfordre dere til å gå/sykle sammen med barna i den grad det lar seg gjøre.

Gjenglemte klær

På alle trinn er det plassert en plastboks i garderoben med påskrift ”gjenglemt klær”. Vi har ingen mulighet til å ta vare på alle klærne. Vi ber derfor om at dere foreldre er flinke til å merke klærne og følge opp når ting savnes.

Til hver ferie blir boksene tømt, og da blir klærne vasket og gitt bort til Fretex.

 

Søknad om permisjon for elevene

Ved søknad om permisjon, skal det sendes søknad til skolen. Kontaktlærer kan innvilge inntil 5 skoledager. Permisjon utover det sendes elektronisk. Det ligger en link på skolens hjemmeside. Søknaden behandles da av rektor. Rektor kan innvilge inntil 2 uker.

Det gjøres oppmerksom på følgende utdrag fra kommunes retningslinjer når det gjelder elevpermisjoner: ”Foreldre har ansvar for undervisninga i permisjonstiden. Skolen skal være behjelpelig med forslag til alternative undervisningsopplegg, planer og anbefaling av lærebøker. Det er foreldres ansvar å ta kontakt med kontaktlærer om dette”. 

Er permisjonen innvilget, avkortes elevenes rett til undervisning tilsvarende.

FAU

FAU skoleåret 2017/2018:

1. trinn:
Margrete Messel Eidem
Christiane Solheim (Leder)

2. trinn:
Nina Marie Stranden (Sekretær)
Marit Orvedal 

3. trinn:
Inger Helene Moen (Nestleder)
Tuva Schanke

4. trinn:
Marianne Holand Kolstø
Kristine Ekle (Kasserer)

5. trinn:
Heidi Dahl Brenne
Britt Ellen Dahlberg

6. trinn:
Hilde Mari Danielsen Grefstad (KFK)
Wicki Haarsaker(vara)

7. trinn:
Ragnhild Aune
Rune Granheim

 Dokumenter

Vedtekter for Foreldrerådet ved Åsvang skole

Plan for holdningsskapende arbeid

Årsmelding FAU 2016/2017

Referater

Møtereferat fra brukerråd

Referat fra brukerråd 19.06.2018

Informasjon og møtereferat fra FAU skoleåret 2018/2019.

Referat fra FAU-møte 28.03.2019

Referat fra FAU-møte 13.02.2019

Referat fra FAU-møte 18.10.2018

Referat fra FAU-møte 23.01.2019

Informasjon og møtereferat fra FAU skoleåret 2017/2018.

Referat fra FAU-møte 25.10.2017

Referat fra FAU-møte 22.11.2017

Referat fra FAU-møte 10.01.2018

Referat fra FAU-møte 18.03.2018

Referat fra FAU-møte 26.04.2018

Informasjon og møtereferat fra FAU skoleåret 2016/2017.

Referat fra FAU-møte 02.11.16

Referat fra FAU-møte 30.11.16

Referat FAU-møte 08.02.17

Referat FAU-møte 22.03.17

Referat FAU-møte 31.05.17

Åsvang skoles historie

Åsvang skole har en spennende historie å se tilbake på. Daværende Strinda kommune var i sterk vekst på slutten av 1800-tallet. Fra å ha til sammen 508 elever i året 1865, hadde tallet økt til 1047 i 1890. Strinda ville være en foregangskommune når det gjaldt skole. Derfor ble det bygget nye skoler, undervisningstiden ble utvidet og det ble holdt flere kurs. Det ble søkt fra skolekommisjonen om å reise et nytt skolehus ved Angelltrøa. Dette ble innvilget, og Åsvang skole ble en realitet i 1881.

Les mer om skolens historie

Åsvang skolekrets skulle nå omfatte Berg, Bonæs og en del av Steinaunet. Kommunestyret bidro med 9000 kroner som skulle gå til skolebygning, uthus og 12 mål jord. Skolen skulle ha 2 klasserom, og det er dette bygget vi i dag kaller for Gammelskolen.

Den første læreren ved skolen het Jakob Moxnes. Han ble overflyttet til Åsvang etter å ha jobbet ved skolene Bonæs og Solbakken. Han var skolestyrer fram til 1915. Andre lærere med sterke bånd til skolen var Brit Grytbak og Ole Tilseth. Begge var med fra starten av i 1881. Senere har mange satt sine spor på Åsvang skole. Olav Heggdal var skolestyrer fra 1916-1942. Sverre Bye var skolestyrer ved Åsvang fra 1945-1965, og Tormod Tvete styrte skolen fra 1965-1973. Fra 1973 overtok Ingvar Lånke som skolens rektor. Harald Heggstad, Bjørg Jakobsen, Svend Undset, Terje Osnes og Ada Alice Hovde har fulgt etter som ledere for skolen.

Når man ser tilbake på Åsvang skoles historie, er det mye man kan trekke fram. Verdt å nevne er Skomikken. Dette var et fag som ble innført i 1914. Det ble bestemt at guttene skulle ha slik skomakersløyd, og at elevene kunne ha med slitte sko hjemmefra som de fikk hjelp til å reparere. Det ble et populært fag! I 1920-årene var elevene ved Åsvang skole med på å plante store områder skog i Estenstadmarka. Det Norske Skogselskap så det som viktig at de snaue skogarealene i området fikk liv. Dette kan både stor og liten være glad for, da Estenstadmarka er blitt et populært turterreng for byens befolkning.

Ut over 1930-tallet kom aktivitetstanken og gruppearbeid sterkt inn i skolene. Dette ble tydelig i normalplanen av 1939. Åsvang skole var den siste i Strinda som manglet skolekjøkken og gymsal. Det begynte også å bli trangt om plassen. Dette måtte det gjøres noe med, men så kom krigen… Etter krigen steg elev-tallet raskt. I 1953 var situasjonen prekær, og skolen måtte leie lokaler i dårlig forfatning i forsamlingshuset på Veiskillet. Nybygget med blant annet gymnastikksal, 2 klasserom, musikkrom og biblioteksrom stod endelig ferdig i 1962.
Skolen hadde fra 1950 et samarbeid med skipet Belbetty. Slik skipsadopsjon var ganske vanlig, og det gikk ut på at elever skrev hilsninger til menneskene om bord på Belbetty, som ofte var langt fra norske farvann. Tilbake fikk elevene spennende svar fra alle verdens hjørner! I 1975 fikk Åsvang skole et tilbygg med et netto areal på 1200 kvm., samtidig som de gamle lokalene ble rehabilitert. 
Fram mot i dag har det vært mange aktivitetstilbud tilknyttet skolen. Her har idrettslag hatt aktivitetstilbud, Framlaget, speidertropp og kristelige organisasjoner. Åsvang skole var for eksempel en av de første skolene i den gamle Strinda kommune som fikk eget skolekorps. Dette skjedde i 1945. Korpset overtok instrumentene til et hornmusikklag tilhørende Reitgjerde sykehus. I 1955 ble Åsvang skoles jentekor stiftet, og i 1974 ble et strykeorkester tilknyttet skolen. 
Åsvang skole er i stadig utvikling. Elever kommer og går ut skoleporten år etter år. Skolen står der likevel, selv etter mer enn 100 år. Høsten 2003 flyttet vi inn i ny skole. 

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

 

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Åsvang skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 23.08.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006