Hjem Åsvang skole

Åsvang skole

Kontakt Åsvang skole

Se kart

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Nyheter

        Velkommen til "Bli kjent dager" for nye førsteklassinger.

 • Torsdag 23.mai kl 09.00-11.00 kommer de som har etternavn som begynner på A - K.
 • Fredag 24.mai kl 09.00-11.00 kommer de som har etternavn som begynner på L - Å.
 • I følge Trondheim kommunes vedtekter er SFO stengt uke 28 og 29 i sommer. 
 • For å bestille skolemelk, logg inn på skolelyst.no
 • For å bestille frukt, logg inn på skolefrukt.no
 • Skolen har opprettet en Facebook-side hvor dere kan få innblikk i skole/sfo-hverdagen. Lik gjerne Åsvang skole.

Skolen vår

Informasjon om skolen

Åsvang skole er en barneskole med ca 490 elever og 64 ansatte. Vi jobber i team, og prøver å få til en god trinntilhørighet blant elevene. Bygget inneholder delvis åpne undervisningsareal og grupperom. I tillegg har vi spesialrom for kunst & håndverk, mat & helse, musikk og gymsal.

Administrasjonen

Rektor: Arnt Ollestad, telefon 926 67 953 
Avdelingsleder skole: Lena Nilsson, telefon 906 24 197
Avdelingsleder SFO: Stine Tøndel, telefon 930 56 646
Spesialpedagogisk rådgiver: Janne Synnøve Reinshorn, telefon 72 54 01 05
Konsulent: Ingunn Kristin Aasen, telefon 72 54 01 03
Kokk: Knut Olav Ulseth

Planer

Handlingsplan mot mobbing og vold

Handlingsplan ved skolefravær

 

Informasjonshefter

Skole 2018/2019

SFO 2018/2019

Trinnsider

1. trinn

Det er 73 elever på 1. trinn

Kontaktlærere:

Anders Meli

Berit Andersen

Arnstein Ressem

Andre lærere:

Eli Dahl Løftamo

Marita Vangen

Madeleine Torgvær Hansen

Hanne Løvås

Barne- og ungdomsarbeidere:

Ingri Hjelle Hansen

Sissel Vigtil Johansen

Telefon til trinnkontoret: 72 54 01 07

2. trinn

Det er 65 elever på 2. trinn

Kontaktlærere:

Grete Fyhn (trinnleder)

Aleksander Lorentzen

Nina Johansen

Andre lærere:

Lisa Mari Endal

Martine Brenne Lånke

Morten Heia

Barne- og ungdomsarbeidere:

Åse Kleven

Anita Bremseth

Telefon til trinnkontoret: 72 54 01 09

3. trinn

Det er 74 elever på 3. trinn

Kontaktlærere:

Minja Jovanovic Steen (trinnleder)

Esben Woldsund Ekle

Anna Duvsete

Sindre Bjarke Jakobsen

Andre lærere:

Hanne Løvås

Toril Tårnesvik

Lisa Mari Endal

Martine Brenne Lånke

Barne- og ungdomsarbeidere:

Andrea Nornberg 

Eirin Volden

Telefon til trinnkontoret: 72 54 01 10

4. trinn

Det er 83 elever på 4. trinn

Kontaktlærere:

Tone Dalheim (trinnleder)

Ailin Sponaas Petersen

Rut Margrethe Utgård

Elin Ranheim

Andre lærere:

Ida Johansen Bjørnbeth

Tonje Langford Furuli

Wenche Vinje

Barne- og ungdomsarbeidere:

Oddvar Korsnes

Gunn Halvorsen

Telefon til trinnkontoret: 72 54 01 08

5. trinn

Det er 56 elever på 5. trinn.

Kontaktlærere: 

Ragnhild Sundt (trinnleder)

Lillian Nerdal

Håkon Aas

Andre lærere:

Linda Brandsborg Skjerve

Barne- og ungdomsarbeidere:

Rune Løvaas

Telefon til trinnkontoret: 72 54 01 12

6. trinn

Det er 75 elever på 6. trinn.

Kontaktlærere: 

Anne Kristin Øie (trinnleder)

Kine Witzøe

Trond Bones

Andre lærere:

Laura Aarnes

Sølvi Dahle

Thomas Dragvoll Jacobsen

Barne- og ungdomsarbeidere: 

Siri Waldum

Bente Erlandsen

Telefon til trinnkontoret 72 54 01 11

7. trinn

Det er 60 elever på 7. trinn. 

Kontaktlærere:

Brit Ellinor Vie (trinnleder)

Ronald Wenaas

Hanne Asbjørnslett 

Andre lærere:

Hanne Løvås

Sølvi Dahle

Thomas Dragvoll Jacobsen

Telefon til trinnkontoret 72 54 01 13

SFO

Åpningstider: mandag - fredag kl. 07.15-16.30

Plandager i skoleåret for SFO 2018/2019:

16. og 17. august 2018

25. januar 2019

15. og 16. april 2019

Vi avvikler fem plandager i løpet av året.

Disse skal legges til skolefrie dager.

I følge Trondheim kommunes vedtekter er SFO stengt uke 28 og 29 i sommer. 

SFO 1. trinn

Ingri Hjelle Hansen (baseleder)

Sissel Vigtil

Rune Løvaas

Charlotte Olberg

Laila Kristin Waagen

Zeya Kyaw

Telefon: 482 91 842

SFO 2. trinn

Åse Kleven (baseleder)

Bente Erlandsen

Musammat Hasnahena Akther

Anita Bremseth

Telefon: 482 96 270

SFO 3. trinn

Eirin Volden (baseleder)

Siri Waldum

Ulrik Abrahamsen

Marianne Skogseth 

Telefon: 979 96 217

SFO 4. trinn

Gunn Halvorsen (baseleder)

Andrea Nornberg

Oddvar Korsnes

Linda Opdahl

Telefon: 916 06 281

Skolehelsetjenesten

Helsesøster: Ellen Hektoen

Kontortid: mandag - fredag kl 08.00 - 15.30

Mobil: 481 04 291

E-post: ellen.hektoen@trondheim.kommune.no

NB! For å ivareta personvern/taushetsplikt ber vi om at det ikke blir oppgitt privat og personlig informasjon i e-post, men bruk den gjerne for å komme i kontakt med oss.

Skolehelsetjenestens tilbud og oppgaver:

Førskole/1. trinn:

 • Helseopplysning og samtale med barnet i følge med foresatte.
 • Helseundersøkelse: vekstmåling (høyde-vekt)/hørsel evt. syn.

2. trinn:

 • Vaksinasjon: Difteri, stivkrampe, polio og kikhoste (DTP-IPV).

3. trinn:

 • Høyde- og vektmåling
 • Helseopplysning i grupper med tema: kosthold, fysisk aktivitet, egenomsorg, hygiene, trivsel, mobbing, vennskap, psykisk helse, vold og overgrep

5. trinn:

 • Helseopplysning i grupper med tema: pubertet.

6. trinn:

 • Vaksinasjon: Meslinger, røde hunder og kusma (MMR).

7. trinn:

 • Vaksinasjon: HPV (mot livmorhalskreft, jenter)

Deltagelse på foreldremøter, ansvarsgruppemøter og andre møter etter behov, ønske og kapasitet.

Skolehelsetjenesten er en del av Barne- og familietjenesten tiltak (BFT). Skolehelsetjenesten skal drive et aktivt arbeid for å fremme elevenes totale helse som omfatter fysiske, psykiske, sosiale forhold og forebygge sykdom og skade.

Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud hvor elever selv, foreldre/andre omsorgspersoner, lærere og annet personell som jobber med elever kan ta kontakt. Tjenesten følger opp elever med individuell veiledning/samtaler – og evt. videre henvisning.

Skolehelsetjenesten har et tverrfaglig samarbeid med skole, rådgivende skolelege, BFT tiltak/forvaltning, fysioterapeut, ergoterapeut, logoped, fastlege og andrelinjetjenesten der det er behov for det.

Skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Barne- og familietjenesten Lerkendal, tiltak, tar i mot studenter (helsesøster-, sosionom-, barnevernspedagog- og psykologistudenter)i praksis både fra HiST og NTNU, og elever og foresatte vil derfor kunne møte disse i skolehelsetjenesten.

FAU

FAU skoleåret 2017/2018:

1. trinn:
Margrete Messel Eidem
Christiane Solheim (Leder)

2. trinn:
Nina Marie Stranden (Sekretær)
Marit Orvedal 

3. trinn:
Inger Helene Moen (Nestleder)
Tuva Schanke

4. trinn:
Marianne Holand Kolstø
Kristine Ekle (Kasserer)

5. trinn:
Heidi Dahl Brenne
Britt Ellen Dahlberg

6. trinn:
Hilde Mari Danielsen Grefstad (KFK)
Wicki Haarsaker(vara)

7. trinn:
Ragnhild Aune
Rune Granheim

 Dokumenter

Vedtekter for Foreldrerådet ved Åsvang skole

Plan for holdningsskapende arbeid

Årsmelding FAU 2016/2017

Referater

Møtereferat fra brukerråd

Referat fra brukerråd 19.06.2018

Informasjon og møtereferat fra FAU skoleåret 2018/2019.

Referat fra FAU-møte 13.02.2019

Referat fra FAU-møte 18.10.2018

Referat fra FAU-møte 23.01.2019

Informasjon og møtereferat fra FAU skoleåret 2017/2018.

Referat fra FAU-møte 25.10.2017

Referat fra FAU-møte 22.11.2017

Referat fra FAU-møte 10.01.2018

Referat fra FAU-møte 18.03.2018

Referat fra FAU-møte 26.04.2018

Informasjon og møtereferat fra FAU skoleåret 2016/2017.

Referat fra FAU-møte 02.11.16

Referat fra FAU-møte 30.11.16

Referat FAU-møte 08.02.17

Referat FAU-møte 22.03.17

Referat FAU-møte 31.05.17

Åsvang skoles historie

Åsvang skole har en spennende historie å se tilbake på. Daværende Strinda kommune var i sterk vekst på slutten av 1800-tallet. Fra å ha til sammen 508 elever i året 1865, hadde tallet økt til 1047 i 1890. Strinda ville være en foregangskommune når det gjaldt skole. Derfor ble det bygget nye skoler, undervisningstiden ble utvidet og det ble holdt flere kurs. Det ble søkt fra skolekommisjonen om å reise et nytt skolehus ved Angelltrøa. Dette ble innvilget, og Åsvang skole ble en realitet i 1881.

Les mer om skolens historie

Åsvang skolekrets skulle nå omfatte Berg, Bonæs og en del av Steinaunet. Kommunestyret bidro med 9000 kroner som skulle gå til skolebygning, uthus og 12 mål jord. Skolen skulle ha 2 klasserom, og det er dette bygget vi i dag kaller for Gammelskolen.

Den første læreren ved skolen het Jakob Moxnes. Han ble overflyttet til Åsvang etter å ha jobbet ved skolene Bonæs og Solbakken. Han var skolestyrer fram til 1915. Andre lærere med sterke bånd til skolen var Brit Grytbak og Ole Tilseth. Begge var med fra starten av i 1881. Senere har mange satt sine spor på Åsvang skole. Olav Heggdal var skolestyrer fra 1916-1942. Sverre Bye var skolestyrer ved Åsvang fra 1945-1965, og Tormod Tvete styrte skolen fra 1965-1973. Fra 1973 overtok Ingvar Lånke som skolens rektor. Harald Heggstad, Bjørg Jakobsen, Svend Undset, Terje Osnes og Ada Alice Hovde har fulgt etter som ledere for skolen.

Når man ser tilbake på Åsvang skoles historie, er det mye man kan trekke fram. Verdt å nevne er Skomikken. Dette var et fag som ble innført i 1914. Det ble bestemt at guttene skulle ha slik skomakersløyd, og at elevene kunne ha med slitte sko hjemmefra som de fikk hjelp til å reparere. Det ble et populært fag! I 1920-årene var elevene ved Åsvang skole med på å plante store områder skog i Estenstadmarka. Det Norske Skogselskap så det som viktig at de snaue skogarealene i området fikk liv. Dette kan både stor og liten være glad for, da Estenstadmarka er blitt et populært turterreng for byens befolkning.

Ut over 1930-tallet kom aktivitetstanken og gruppearbeid sterkt inn i skolene. Dette ble tydelig i normalplanen av 1939. Åsvang skole var den siste i Strinda som manglet skolekjøkken og gymsal. Det begynte også å bli trangt om plassen. Dette måtte det gjøres noe med, men så kom krigen… Etter krigen steg elev-tallet raskt. I 1953 var situasjonen prekær, og skolen måtte leie lokaler i dårlig forfatning i forsamlingshuset på Veiskillet. Nybygget med blant annet gymnastikksal, 2 klasserom, musikkrom og biblioteksrom stod endelig ferdig i 1962.
Skolen hadde fra 1950 et samarbeid med skipet Belbetty. Slik skipsadopsjon var ganske vanlig, og det gikk ut på at elever skrev hilsninger til menneskene om bord på Belbetty, som ofte var langt fra norske farvann. Tilbake fikk elevene spennende svar fra alle verdens hjørner! I 1975 fikk Åsvang skole et tilbygg med et netto areal på 1200 kvm., samtidig som de gamle lokalene ble rehabilitert. 
Fram mot i dag har det vært mange aktivitetstilbud tilknyttet skolen. Her har idrettslag hatt aktivitetstilbud, Framlaget, speidertropp og kristelige organisasjoner. Åsvang skole var for eksempel en av de første skolene i den gamle Strinda kommune som fikk eget skolekorps. Dette skjedde i 1945. Korpset overtok instrumentene til et hornmusikklag tilhørende Reitgjerde sykehus. I 1955 ble Åsvang skoles jentekor stiftet, og i 1974 ble et strykeorkester tilknyttet skolen. 
Åsvang skole er i stadig utvikling. Elever kommer og går ut skoleporten år etter år. Skolen står der likevel, selv etter mer enn 100 år. Høsten 2003 flyttet vi inn i ny skole. 

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Åsvang skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 22.05.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?