Bispehaugen skole

Bispehaugen skole - Trondheim

Kontakt Bispehaugen skole

Finn ansatt og se kart

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Nyheter

Innskriving for høstens 1.klassinger

Kjære foresatte og skolestarter høsten 2024.
Mandag 4. mars er det innskriving for høstens førsteklassinger.

Hvis du har etternavn fra A-H, så kommer du klokka 10.00
Hvis du har etternavn fra I-Å, så kommer du klokka 12.00 

Hvis det er noe dere lurer på så kan dere sende epost til oss på
,
eller ringe 7254 4650.Brev skal være sendt hjem.

Skolestart for skoleåret 2023/2024

Første skoledag i det nye skoleåret er mandag 21. august.
2. til 7. trinn møter opp til vanlig skoletid kl 08.30.
1. trinn møter litt senere kl 9:30

Meldebok - VIGILO - fra skoleåret 22/23

Bispehaugen bruker Foreldreportalen for Trondheim kommune, Vigilo.
Last ned app for foresatte

 

Førskoledag 1. juni 2018

På Facebook

Du kan nå følge oss via Bispehaugen skoles offisielle Facebook-side

Panoramabilde av Bispehaugen skole

Trinnsider

1. trinn

Velkommen til første skoleår

Første skoledag starter mandag 21. august kl 09:30.

Førskoledag er satt til 8. juni. 

Bispehaugen (Trondheim kommune) bruker meldingsboka Viglio. Last ned app for foresatte

QR-kode for Vigilo foreldreapp

SFO

Info kommer...
SFO-plass kan bestilles/søkes...

Voksne på trinnet

Anne W. Skagseth - Kontaktlærer 1a
E-post:

Benedicte Øvrebø Wiig - Kontaktlærer 1b
E-post:

Faglærere

Kommer etter hvert...

Miljøpersonell m/fl

Ina Pedersen

2. trinn

Velkommen til andre skoleår

Bispehaugen bruker Foreldreportalen for Trondheim kommune, Vigilo. Last ned app for foresatte

SFO

Info fra SFO

Voksne på trinnet

Kontaktlærer for 2a

Liv H. Olsen

Kontaktlærer for 2b

Silje Leistad Sagstuen

Faglærere/spesialpedagog

Tone C. Riise
Daniel R

Miljøpersonell m/fl

Ina Pedersen
Berentina

3. trinn

Velkommen til skoleåret 2023/2024

Informasjon om SFO

Ukeplan sendes hver uke ut til foresatte via Vigilo.

Lærere på trinnet

Kontaktlærer for 3a

Berit Nordbotn, 

Kontaktlærer for 3b

Simon Slåttøy, 

Faglærere

Tove Lervik
Åse Johansen
Hege Sletten

Miljøpersonell

Ann Iren Hansen Saksvik

4. trinn

Velkommen til skoleåret 2023/2024

Ukeplan sendes hver uke ut til foresatte via Vigilo.

Lærere på trinnet

Per Ottar Solheim - Kontaktlærer 4a
E-post:

Bent Aslaksen - Kontaktlærer 4b
E-post:

Farah Elkhafadji - faglærer
Kristine Solem Michelsen - faglærer
Ragne Rønning - faglærer (50%)

Miljøpersonell

Hilde Wold Hygen

5. trinn

Velkommen til skoleåret 2023/2024

Lærere på trinnet

Heidi Amundsen - kontaktlærer
E-post:

Mari Eid - kontaktlærer
E-post:

Marianne Lyche - kontaktlærer
E-post:

Faglærere

Simona 

6. trinn

Velkommen til skoleåret 2023/2024

Lærere på trinnet

Joakim M. Brækken - kontaktlærer 6a

Birgit Aune - kontaktlærer 6b

Faglærere:
Stig G. Sæther
Tove Lervik

7. trinn

Velkommen til skoleåret 2023/2024

Lærere på trinnet

Kontaktlærer 7a:
Maria Rian

Kontaktlærer 7b:
Vidar Green:

Faglærere:
Stig G. Sæther
Ragne Rønning

Ingrid Velle (Musikklærer)

Roar Pedersen - miljøpersonell

Velkomstklassen/Mottak

Bispehaugen skole ble i januar 2016 velkomst-/mottaksskole.

Per i dag er det elever på 1.-7. trinn.

De som starter i velkomstklasse har ikke lang fartstid i Norge, og skal komme i gang med sin første skolegang i et nytt land. Elevene har normalt skoleerfaring fra hjemlandet, og skal først og fremst lære seg mest mulig av det norske språket, før de gradvis overføres til ordinær skolegang.

Kontaktlærere

 • Lena Sæter - for 1. og 2. trinn
  E-post:
 • Ingrid Strand Garås - kontaktlærer for 3.-7. trinn
  E-post:
 • Kristin Gjelsten
  E-post:

Miljøpersonell

 • Berentina
 • Anastasiia L
 • Ina

Årsplan for 2. og 3. trinn

SFO

Planer, brev og info

Velkommen til Bispehaugen SFO (oppdatert 28.02.24)

Rammeplan for Bispehaugen Skole SFO (oppdatert 02.11.23)

Ferie og planleggingsdager på SFO

Skoleåret 23/24:
SFO har fem planleggingsdager i året - Da er SFO stengt. Hvor disse plasseres kan variere fra år til år.

 • 26.01.24
 • 10.05.24
 • 21.06.24
 • 12.08.24
 • 13.08.24

Kontaktinfo

 • Base 1. trinn: Telefon 95 26 31 32
 • Base 2. og 3. trinn: Telefon 91 11 29 58
 • Base 4. trinn: Telefon 95 26 34 74
Om Bispehaugen SFO

SFO er en naturlig del av skolens helhet, og sammen spiller vi på lag for å gi barna en best mulig oppvekst. Undervisning + SFO = Skole. Vi har fokus på et godt foreldresamarbeid, og skal legge til rette for at barn og foreldre opplever et felles lag, som samarbeider tross ulike oppdrag og mål.

Bispehaugen SFO skal være et trygt, godt og inkluderende sted å komme til.

Bispehaugen skole ligger “midt i byen”, og har en unik beliggenhet. Vi har lett tilgang til Trondheims historiske og kulturelle aktiviteter, og vi utvider ofte skolegården med de flotte turområdene rundt Festningen, Småbergan og andre parker i nærområdet.

SFO er barnas fritidsarena, og barna skal få forvalte sin egen fritid. Vi tilbyr en rekke aktiviteter, alt fra sløyd, musikk, forming og fotball. Samtidig legger vi vekt på å ivareta barns spontane ideer i hverdagen.

Grunnprinsipper og fokusområder for SFO i Trondheim kommune:

 • Lekens betydning
 • Relasjonskompetanse
 • Barns medvirkning/Samarbeid med barn
 • Hele barnet - hele dagen.

Grunnprinsippene henger naturlig sammen, og skal være grunnleggende for måten vi tenker på i møte med barn, foreldre og samarbeidspartnere.

Kommunikasjon SFO/Hjem/SFO

Vigilo er plattformen vi bruker i hverdagen når det gjelder beskjeder og informasjon.

Det er mange beskjeder gjennom dagen, derfor er det viktig å bruke Vigilo slik at beskjedene er skriftlige. Veileder til Vigilo finner dere her på hjemmesiden.

Noen ganger er det likevel hensiktsmessig med tettere og annen form for kommunikasjon. Ønsker du en samtale, eller støtte i bruk av Vigilo-kan du ta kontakt med Kristian Bjørnaas eller Ingrid Moe. 

Generell informasjon om vår SFO ligger på denne hjemmesiden, i tillegg har skolen en Facebook-gruppe. Dere må ikke være med i denne gruppen for å få nødvendig informasjon.

På Facebook-gruppen legges bilder eller informasjon som også er tilgjengelig gjennom hjemmesiden eller Vigilo. Ønsker du å bli medlem av denne gruppen, søk opp gruppen "Bispehaugen Skole" og be om medlemskap.

Foreldresamarbeid

Dere foreldre utgjør vår viktigste samarbeidspartner, vi spiller på lag og har til felles at vi vil det beste for barnet og barnegruppa.

Hva kan dere foreldre forvente av personalet på SFO?

 • At barnet ditt blir sett hver dag.
 • At dere opplever oss som åpen og fleksibel.
 • At dere får informasjon om mål, innhold og arbeidsmåter
 • At vi tar kontakt om vi er bekymret for noe
 • At vi tar på alvor det dere forteller oss.

Hva forventer vi av dere?

 • At dere leser informasjonen fra oss og forholder dere til den.
 • At dere snakker positivt om skolen til barna.
 • At hvis noen sitter inne med ressurser som de ønsker bidra med inn i SFO, tar de kontakt (eksempel klatre-dag, museumsbesøk eller annet som kan være aktuelt).
 • At barna har med klær til all slags vær og skiftetøy.
 • At dere tar kontakt om dere har synspunkter eller spørsmål.
SFO-ansatte

Ledelse SFO

 • Ingrid Moe, avdelingsleder. Telefon 95 16 71 83.

Øvrige ansatte

 • Ann Iren Saksvik
 • Mustapha Fahnbulleh
 • Roar Pedersen
 • Eva Solberg
 • Maiken Austinat
 • Bjarte Hoff Brygfjeld
 • Brit Sand
 • Hilde Wold Hygen
 • Tina Kristine Henriksø
 • Berentina Madsen
 • Ina A Pedersen
 • Lærling

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing 2022

FAU

Informasjon fra FAU

Bispehaugen skoles foreldrearbeidsutvalg (FAU) er et arbeidsutvalg valgt av foreldrerådet og er det utøvende organet for foreldrerådet.

FAU består av en foreldrerepresentant for hvert trinn og er bindeleddet mellom foreldrene og skolen.

FAU skal sikre reell medvirkning for foreldrene, og ha medansvar for at læringsmiljøet til elevene er trygt og godt.

Fau kan kontaktes på

FAU-leder Torstein Dybdahl kan kontaktes på 91 53 63 46

Representanter er

Trinn Representant Rolle

1

Linda Røsvik Vikaune

Nestleder

2

Astrid Røkke

 

3

Merethe Skjefjord Kristiansen

 

4

Ana Paula Freitas

 

5

Torstein Dybdahl

Leder/Kasserer

6

Kathrin Bjørnstad

 

7

Heike Schmidtko

 

Skolehelsetjenesten

Tilbudet fra skolehelsetjenesten

Helsesykepleiere ved Bispehaugen skole

Tilbudet fra skolehelsetjenesten

Her er informasjonen om hvilke helsesykepleiere som er på Bispehaugen skole og kontaktinformasjon til oss. Helsesykepleier er en del av skolehelsetjenesten sammen med fysioterapeut, ergoterapeut og skolelege.

Kontaktinformasjon

Helsesykepleier

Tonje Tokle Gagnat
Telefon: 46 82 79 13
E-post:

Til stede på skolen: Mandag, onsdag, torsdag og annenhver fredag

Helsesykepleier

Nina Arvidsson
Telefon: 90 67 18 58
E-post:

Til stede på skolen: Mandag og fredag

Fysioterapeut

Siri Lund Gjerde
E-post:

Ergoterapeut

Anne Mette Hagen
E-post:

Vi har kontor i 1. etg.

Vi presiserer at det ikke kan sendes personsensitiv informasjon per e-post.

Årsplaner

Årsplaner for de ulike trinn

Her finner du skolens årsplaner

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

Aktivitetstilbud i bydelen

Lurer du på hvilke fritidstilbud som finnes i ditt nærmiljø? I Aktørbasen finner du oversikt over veldig mange lag og organisasjoner i Trondheim som tilbyr fritidsaktiviteter.

Kommunen tilbyr også ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Kulturskolen har undervisning både i bydelene og i sentrum, mens kommunens fritidsklubber har tilbud for tweenies (5.-7. trinn) og for elever på ungdomstrinnet. Biblioteket har også mange tilbud for barn, ungdom og familier i sentrum og i bydelene.

Trenger du tilrettelegging for å delta i fritidsaktiviteter? Kommunen tilbyr støttekontakt og tilrettelagte gruppetilbud for barn og unge. Det finnes også tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for manglende kontingent, støtte til turer eller nødvendig utstyr.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Bispehaugen skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 011010

Adresse: Nonnegata 19, 7014 TRONDHEIM

Leder

Øystein By Rise
Enhetsleder

Direktetelefon:

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Elisabeth Alstad

Avdelingsleder skole V

Telefon:

E-post:

Bent-Morten Aslaksen

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Birgit Aune

Lektor m/tilleggsutd.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Maiken Høyem Austinat

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Vilde Syvertsen Bentsen

Adjunkt (underv.st. u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Mia Stolpen Bjørnvoll

Lektor

Telefon:

E-post:

Kristian Bjørnaas

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Karina Botten-Adsen

Assistent

Telefon:

E-post:

Joakim Morisbak Brækken

Adjunkt m/tilleggsutd. I

Telefon:

E-post:

Niamh-Sunniva Kinsella Eide

Assistent

Telefon:

E-post:

Bjørn Eidsmo

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Farah Elkhafadji

Lektor m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Simona Farstad

Lektor

Telefon:

E-post:

Stine Marie Finsrud

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Fatema Fitrouni

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Reidun Kristine Stoveland Fjeldheim

Underv.st. u/godkj utdannelse

E-post:

Lise Fremstad

Adjunkt

Telefon:

E-post:

Ingrid Strand Garås

Lektor

Telefon:

E-post:

Kristin Gjelsten

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Vidar Green

Adjunkt m/tilleggsutd. I

Telefon:

E-post:

Ola Amundsen Grue

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Paul Fjell Gundersen

Assistent skole

Telefon:

E-post:

Gry Elisabeth Gåsnes

Lærer

E-post:

Thea Haugrud

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Vegard Indre-Arne Haukeland

Assistent (sfo)

Telefon:

E-post:

Hilde Wold Hygen

Ergoterapeut IV

Telefon:

E-post:

Julie U-Torn Johansen

Assistent skole

Telefon:

E-post:

Åse Jannie Meyer Johansen

Lektor m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Daniel Kjelshus

Lektor

Telefon:

E-post:

Sol Skinnes Kryvi

Underv.st. u/godkj utdannelse

E-post:

Erik Stornes Kvalø

Assistent

Telefon:

E-post:

Trine Skjaanes Kvalø

Konsulent m/høyskole

E-post:

Magnus Valsø Kvisten

Assistent (sfo)

E-post:

Hedda Sørum Larsson

Underv.st. u/godkj utdannelse

E-post:

Sander Roksvåg Leirbekk

Assistent (sfo)

Telefon:

E-post:

Tove Birgitte Lervik

Adjunkt m/tilleggsutd. I

E-post:

Charlotte Lindvik

Lektor

Telefon:

E-post:

Marianne Lyche

Adjunkt m/tilleggsutd. I

E-post:

Ola Fasting Lyhus

Assistent (sfo)

Telefon:

E-post:

Berentina Jai Mortvedt Madsen

Helsefagarbeider

Telefon:

E-post:

Mathilde Ditlev-Simonsen Marcussen

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Kristine Solem Michelsen

Lektor

Telefon:

E-post:

Ingrid Moe

Avdelingsleder skole II

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Tiril Mygland

Lærer (underv.st u/g.u.)

E-post:

Berit Nordbotn

Adjunkt I

E-post:

Liv Helen Olsen

Lærer

Telefon:

E-post:

Brit Skansen Pedersen

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Ina Aursand Pedersen

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Roar Pedersen

Barne/ung.arb.

E-post:

Ingvild Engh Pollestad

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Anders Vassbø Reke

Assistent (sfo)

Telefon:

E-post:

Maria Rian

Adjunkt m/tilleggsutd. I

E-post:

Tone Riise

Adjunkt

E-post:

Kajsa Rogde

Assistent skole

Telefon:

E-post:

Ragne Rønning

Lektor m/tilleggsutd. I

E-post:

Silje Leistad Sagstuen

Adjunkt m/tilleggsutd. III

Telefon:

E-post:

Ann-Iren Hansen Saksvik

Assistent (sfo)

Telefon:

E-post:

Ann-Iren Hansen Saksvik

Assistent skole

Telefon:

E-post:

Yordanos Simon

Lærling Barne- og ungd.arb.fag

Telefon:

E-post:

Siri Botten Sivertsen

Avdelingsleder skole V

E-post:

Anne Weidemann Skagseth

Lektor m/tilleggsutd.

E-post:

Astri Olavsdatter Skarvøy

Underv.st. u/godkj utdannelse

E-post:

Simon René Slåttøy

Adjunkt

Telefon:

E-post:

Eva Solberg

Ergoterapeut

Telefon:

E-post:

Per Ottar Solheim

Adjunkt

Direktetelefon:

E-post:

Jørgen Jensen Solli

Underv.st. u/godkj utdannelse

E-post:

Henriette Spidsberg

Underv.st. u/godkj utdannelse

Direktetelefon:

E-post:

Lena Sæter

Adjunkt m/tilleggsutd. II

Direktetelefon:

E-post:

Stine Thorstensen

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Benedicte Øvrebø Wiig

Adjunkt

E-post:

Anne Steinsbekk Waadeland

Lektor

E-post:

Sist oppdatert: 17.04.2024

011010

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward