Bispehaugen skole

Bispehaugen skole - Trondheim

Kontakt Bispehaugen skole

Se kart

TK-kode: 011010

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte.

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Nyheter

Førskoledag torsdag 9. juni. Se trinnside for neste års 


17. mai

Program for 17.mai finner du her.
IMG_7351.JPG

 

Invitasjon til innskriving 7. mars 2022
Velkommen til innskriving for høstens skolestartere. Se vedlagte brev for ytterligere detaljer.

Bibliofil

Tilgang til vårt eget skolebibliotek

Førskoledag 1. juni 2018

På Facebook

Du kan nå følge oss via Bispehaugen skoles offisielle Facebook-side

Panoramabilde av Bispehaugen skole

Trinnsider

1. trinn - 22/23

I forkant av skoleåret 2022/2023

Første skoledag er endret til 22. august. Mer info om tid og oppmøte kommer senere

Førskoledag 9. juni

Brev om førskoledagen

Info fra SFO 

Invitasjon til innskriving 7. mars 2022
Info vedrørende innskriving for høstens skolestartere. Se vedlagte brev for ytterligere detaljer.

En stor del av kommunikasjon mellom hjem og skole skjer via Meldeboka. Om du ikke er kjent med denne, eller har begynt å bruke appen, kan du finne det meste av info på infosiden om Meldeboka.

Ukeplan på nett finner dere til høsten på elevens "konto" i Google Classroom. I tillegg sendes den hver uke ut til foresatte via Meldeboka.

Lærere på trinnet

 • -
1. trinn

Velkommen til skoleåret 2021/2022

Informasjon om SFO

En stor del av kommunikasjon mellom hjem og skole skjer via Meldeboka. Om du ikke er kjent med denne, eller har begynt å bruke appen, kan du finne det meste av info på infosiden om Meldeboka.

Ukeplan på nett finner dere på elevens "konto" i Google Classroom. I tillegg sendes den hver uke ut til foresatte via Meldeboka.

Lærere på trinnet

2. trinn

Velkommen til andre skoleår

En stor del av kommunikasjon mellom hjem og skole skjer via Meldeboka. Om du ikke er kjent med denne, eller har begynt å bruke appen, kan du finne det meste av info på infosiden om Meldeboka.

Ukeplan på nett finner dere/eleven nå på elevens "konto" i Google Classroom. I tillegg sendes den hver uke ut til foresatte via Meldeboka.

Lærere på trinnet

Anne W. Skagseth - Kontaktlærer 2a
Epost: heidi.amundsen@ou.trondheim.kommune.no

Benedicte Øvrebø Wiig - Kontaktlærer 2b
Epost: benedicte-ovrebo.wiig@ou.trondheim.kommune.no

Tone Cathrine Riise - spesialpedagog
Epost: tone-cathrine.riise@ou.trondheim.kommune.no

Gry Gåsnes - spesialpedagog

Tove Lervik - spesialpedagog

Eva Solberg - miljøterapeut

Ann Iren Saksvik - miljøpersonell

Bjart Hoff Brygfeld - miljøpersonell

3. trinn

Velkommen til tredje skoleår

En stor del av kommunikasjon mellom hjem og skole skjer via Meldeboka. Om du ikke er kjent med denne, eller har begynt å bruke appen, kan du finne det meste av info på infosiden om Meldeboka.

Ukeplan på nett finner dere/eleven nå på elevens "konto" i Google Classroom. I tillegg sendes den hver uke ut til foresatte via Meldeboka.

Lærere på trinnet

Heidi Amundsen - Kontaktlærer 3a
Epost: heidi.amundsen@ou.trondheim.kommune.no

Stine Årseth Dahle - Kontaktlærer 3b
Epost: stine-aarset.dahle@ou.trondheim.kommune.no

Mari Eid - spesialpedagog
Epost: mari.eid@ou.trondheim.kommune.no

Tove Lervik - spesialpedagog

Maiken Austinat - miljøpersonell

Tina Henriksø - miljøpersonell

Brit S. Sand - miljøarbeider

Eva Solberg - miljøarbeider

4. trinn

Velkommen til fjerde skoleår

En stor del av kommunikasjon mellom hjem og skole skjer via Meldeboka. Om du ikke er kjent med denne, eller har begynt å bruke appen, kan du finne det meste av info på infosiden om Meldeboka.

Ukeplan på nett finner dere/eleven nå på elevens "konto" i Google Classroom. I tillegg sendes den hver uke ut til foresatte via Meldeboka.

Lærere på trinnet

Joakim M. Brækken - kontaktlærer 4a
joakim.brakken@ou.trondheim.kommune.no

Liv H. Olsen - kontaktlærer 4b
liv-helen.olsen@ou.trondheim.kommune.no

Faglærere:
Stig G. Sæther
stig.gronneroe.sather@ou.trondheim.kommune.no

5. trinn

Velkommen til nytt skoleår

En stor del av kommunikasjon mellom hjem og skole skjer via Meldeboka. Om du ikke er kjent med denne, eller har begynt å bruke appen, kan du finne det meste av info på infosiden om Meldeboka.

Ukeplan på nett finner dere/eleven nå på elevens "konto" i Google Classroom. I tillegg sendes den hver uke ut til foresatte via Meldeboka.

Lærere på trinnet

Kontaktlærer: Torgrim Torp Karlsen - 5a:
torgrim.torp.karlsen@ou.trondheim.kommune.no

Kontaktlærer: Vidar Green - 5b:
vidar.green@ou.trondheim.kommune.no

Faglærer
Jenny Granli
jenny-elisabeth.granli@ou.trondheim.kommune.no

Stig G. Sæther (vikarierer som kontaktlærer for 5b)
stig.gronneroe.sather@ou.trondheim.kommune.no

Ingrid Velle (Musikklærer)
ingrid.velle@ou.trondheim.kommune.no

Roar Pedersen - miljøpersonell
roar.pedersen@ou.trondheim.kommune.no

6. trinn

En stor del av kommunikasjon mellom hjem og skole skjer via Meldeboka. Om du ikke er kjent med denne, eller har begynt å bruke appen, kan du finne det meste av info på infosiden om Meldeboka.

Ukeplan på nett finner dere/eleven nå på elevens "konto" i Google Classroom. I tillegg sendes den hver uke ut til foresatte via Meldeboka.

Kontaktlærer for 6a:
Åse Johansen
ase1.johansen@ou.trondheim.kommune.no

Kontaktlærer for 6b:
Marianne Lyche
marianne.lyche@ou.trondheim.kommune.no

Faglærere:

 • Hege Sletten
 • Heidi Tømmerås

Musikklærer:
Ingrid Velle
ingrid.velle@ou.trondheim.kommune.no

Kristian Bjørnaas

7. trinn

En stor del av kommunikasjon mellom hjem og skole skjer via Meldeboka. Om du ikke er kjent med denne, eller har begynt å bruke appen, kan du finne det meste av info på infosiden om Meldeboka.

Ukeplan på nett finner dere/eleven nå på elevens "konto" i Google Classroom. I tillegg sendes den hver uke ut til foresatte via Meldeboka.

Kontaktlærer:
7a: Rian, Maria
Maria.rian@ou.trondheim.kommune.no

Kontaktlærer:
7b: Per Ødegaard
per.odegard@ou.trondheim.kommune.no

Kontaktlærer:
7c: Tonje H. Mathisen
tonje.holthe.mathisen@ou.trondheim.kommune.no


Faglærere:
Tove Lervik - spesialpedagog
tove-birgitte.lervik@trondheim.kommune.no

Musikklærer:
Ingrid Velle
ingrid.velle@ou.trondheim.kommune.no

Hilde Wold Hygen - miljøterapeut

Bjørn Eidsmo - miljøpersonell

Velkomstklassen/Mottak

Bispehaugen skole ble i januar 2016 velkomst-/mottaksskole.

Per i dag er det elever på 1.-7. trinn.

De som starter i velkomstklasse har ikke lang fartstid i Norge, og skal komme i gang med sin første skolegang i et nytt land. Elevene har normalt skoleerfaring fra hjemlandet, og skal først og fremst lære seg mest mulig av det norske språket, før de gradvis overføres til ordinær skolegang.

Kontaktlærer

 

SFO

Planer, brev og info

Velkommen til Bispehaugen SFO (oppdatert 25.05.22)

Rammeplan for Bispehaugen Skole SFO (oppdatert 02.02.21)


Ferie og planleggingsdager på SFO

Skoleåret 21/22:
SFO har fem planleggingsdager i året - Da er SFO stengt. Hvor disse plasseres kan variere fra år til år.
-11.08.2021
-12.08.2021
-13.08.2021
-28.01.2022
-27.05.2022

Kontaktinfo

Base 1. trinn
Telefon direkte: 95 26 31 32

Base 2. og 3. trinn
Telefon direkte: 91 11 29 58

Base 4. trinn
Telefon direkte: 95 26 34 74

Om Bispehaugen SFO

SFO er en naturlig del av skolens helhet, og sammen spiller vi på lag for å gi barna en best mulig oppvekst. Undervisning + SFO = Skole. Vi har fokus på et godt foreldresamarbeid, og skal legge til rette for at barn og foreldre opplever et felles lag, som samarbeider tross ulike oppdrag og mål.

Bispehaugen SFO skal være et trygt, godt og inkluderende sted å komme til.

Bispehaugen skole ligger “midt i byen”, og har en unik beliggenhet. Vi har lett tilgang til Trondheims historiske og kulturelle aktiviteter, og vi utvider ofte skolegården med de flotte turområdene rundt Festningen, Småbergan og andre parker i nærområdet.

SFO er barnas fritidsarena, og barna skal få forvalte sin egen fritid. Vi tilbyr en rekke aktiviteter, alt fra sløyd, musikk, forming og fotball. Samtidig legger vi vekt på å ivareta barns spontane ideer i hverdagen.

Grunnprinsipper og fokusområder for SFO i Trondheim kommune:

 • Lekens betydning
 • Relasjonskompetanse
 • Barns medvirkning/Samarbeid med barn
 • Hele barnet - hele dagen.

Grunnprinsippene henger naturlig sammen, og skal være grunnleggende for måten vi tenker på i møte med barn, foreldre og samarbeidspartnere.

I skoleåret 2020/21 har vi valgt Barns medvirkning og samarbeid som satsingsområde.

Vårt hovedmål: Aktiviteter skal utarbeides i samarbeid med barna og tilpasses deres interesser.

Gjennom medvirkning ønsker vi å fremme demokrati og et inkluderende fellesskap der alle får mulighet til å ytre seg, bli hørt og delta. Personalet skal vise respekt for ulike meninger og perspektiver. Barnet får forklaring hvis ikke utfallet blir slik det ønsker.

Vi er opptatt av å ha en spørrende holdning i forhold til barnas innspill og lek, og vi støtter opp om deres initiativ.

Vi har barnemøter en gang i måneden, og i tillegg ved behov.

Det er den voksne som har ansvaret for å sikre at barnets og barnegruppas behov blir ivaretatt.

SFO-ansatte

Ledelse SFO

Øvrige ansatte

 • Ann Iren Saksvik
 • Mustapha Fahnbulleh
 • Roar Pedersen
 • Eva Solberg
 • Maiken Austinat
 • Bjarte Hoff Brygfjeld
 • Brit Sand
 • Hilde Wold Hygen
 • Tina Kristine Henriksø
 • Lærling

Foreldresamarbeid

Dere foreldre utgjør vår viktigste samarbeidspartner, vi spiller på lag og har til felles at vi vil det beste for barnet og barnegruppa.

Hva kan dere foreldre forvente av personalet på SFO?

 • At barnet ditt blir sett hver dag.
 • At dere opplever oss som åpen og fleksibel.
 • At dere får informasjon om mål, innhold og arbeidsmåter
 • At vi tar kontakt om vi er bekymret for noe
 • At vi tar på alvor det dere forteller oss.

Hva forventer vi av dere?

 • At dere leser informasjonen fra oss og forholder dere til den.
 • At dere snakker positivt om skolen til barna.
 • At hvis noen sitter inne med ressurser som de ønsker bidra med inn i SFO, tar de kontakt (eksempel klatre-dag, museumsbesøk eller annet som kan være aktuelt).
 • At barna har med klær til all slags vær og skiftetøy.
 • At dere tar kontakt om dere har synspunkter eller spørsmål.

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing 2022

Lenke til handlingsplan mot mobbing

FAU

Informasjon fra FAU

Bispehaugen skoles foreldrearbeidsutvalg (FAU) er et arbeidsutvalg valgt av foreldrerådet og er det utøvende organet for foreldrerådet. FAU består av en foreldrerepresentant for hvert trinn og er bindeleddet mellom foreldrene og skolen. FAU skal sikre reell medvirkning for foreldrene, og ha medansvar for at læringsmiljøet til elevene er trygt og godt.

Referat fra november 2021
Referat fra desember 2021
Referat fra januar 2022
Referat fra februar 2022
Referat fra mai 2022 

Fau kan kontaktes på

fau.bispehaugen@gmail.com

FAU-leder Torstein Dybdahl kan kontaktes på 91 53 63 46

Representanter er

Trinn Representant Rolle

1

Linda Røsvik Vikaune

Nestleder

2

Astrid Røkke

 

3

Merethe Skjefjord Kristiansen

 

4

Ana Paula Freitas

 

5

Torstein Dybdahl

Leder/Kasserer

6

Kathrin Bjørnstad

 

7

Heike Schmidtko

 

Skolehelsetjenesten

Tilbudet fra skolehelsetjenesten

Helsesykepleiere ved Bispehaugen skole


Her er informasjonen om hvilke helsesykepleiere som er på Bispehaugen skole og kontaktinformasjon til oss.
Helsesykepleier er en del av skolehelsetjenesten sammen med fysioterapeut, ergoterapeut og skolelege

Mandag og fredag

Nina Arvidsson
Mobil: 90 67 18 58
E-post: arvidson.nina@trondheim.kommune.no

Onsdag og torsdag + fredag i partallsuke

Tonje Tokle Gagnat
Mobil: 46 82 79 13
E-post: tonje.gagnat@trondheim.kommune.no

Vi har kontor i 1. etg.

Vi presiserer at det ikke kan sendes personsensitiv informasjon per e-post.

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

Aktivitetstilbud i bydelen

Lurer du på hvilke fritidstilbud som finnes i ditt nærmiljø? I Aktørbasen finner du oversikt over veldig mange lag og organisasjoner i Trondheim som tilbyr fritidsaktiviteter.

Kommunen tilbyr også ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Kulturskolen har undervisning både i bydelene og i sentrum, mens kommunens fritidsklubber har tilbud for tweenies (5.-7. trinn) og for elever på ungdomstrinnet. Biblioteket har også mange tilbud for barn, ungdom og familier i sentrum og i bydelene.

Trenger du tilrettelegging for å delta i fritidsaktiviteter? Kommunen tilbyr støttekontakt og tilrettelagte gruppetilbud for barn og unge. Det finnes også tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for manglende kontingent, støtte til turer eller nødvendig utstyr.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Bispehaugen skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 011010

Sist oppdatert: 25.05.2022

011010

A03-P1-EPI004