Hjem Breidablikk skole

Breidablikk skole

Kontakt Breidablikk skole

Se kart

Avdelinger

Administrasjon

Aida Iren Bye, enhetsleder/rektor - 466 84 779

Edel Solheim, avdelingsleder skole - 917 60 124

Marianne Bratt, avdelingsleder SFO - 480 55 930

Kari Synnøve Melby, konsulent - 72 54 92 20

 Skolehelsetjenesten

Helsesøster Renate Johansen er på skolen tirsdager, onsdager, torsdager (08.30-15.00) og halve dagen fredager (08.30-11.00). Helsesøster er tilgjengelig på telefon/mail hele uken. 

Telefon: 476 24 962

Du kan ta kontakt med helsesøster dersom du trenger noen å snakke med om:

  • kosthold, søvn og fysisk aktivitet
  • kropp og helse
  • vanskelig livssituasjon på skolen, hjemme eller på fritida di
  • seksualitet og prevensjon
  • tobakk/alkohol eller andre rusmidler
  • andre ting du lurer på

Målet for skolehelsetjenesten er at elevene får økt motivasjon til å ta vare på egen helse. Vi skal også fremme best mulig helsemessig utvikling hos skolebarna. Skolehelsetjenesten ønsker gjerne samarbeid med foresatte. Hvis det oppstå forhold ved barnets helse og trivsel som dere ønsker å få drøftet, tar skolehelsetjenesten gjerne imot henvendelser.

Skolehelsetjenesten jobber forebyggende og er en videreføring av helsestasjonstilbudet. Vi tilbyr helseundersøkelser, helseopplysning og gruppesamtaler ut fra statlig program. Vaksinering skjer etter anbefalt vaksinasjonsprogram. Hvis sykdom eller andre forhold blir oppdaget, vil helsetjenesten følge opp ved behov. Vi vil da i samråd med foreldre/foresatte henvise barnet til riktig hjelpeinstans.

Vi har tverrfaglig samarbeid med skolen og andre aktuelle samarbeidspartnere som barnevernfaglige og pedagogisk psykologisk faglige i enheten. Opplysninger om enkeltelever gis ikke til andre tjenester uten i samråd med foreldre etter pasientrettighetsloven § 3-4. Vi deltar i helsefremmende tiltak, foreldremøter etc. ved behov.

Lover og retningslinjer vi jobber ette: Blant annet Lov om helsetjenesten i kommunene, Forskrift om helsetjenester i skolene, Veileder for helsestasjon- og skolehelsetjenesten (Helsedirektoratet) og Plan for helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge i Trondheim.

SFO

Åpningstid: kl. 07.00-16.45

Telefon i SFO-tid
Mobil: 911 12 765
Fasttelefon: 72 54 92 33

Leder for SFO, Marianne Bratt, telefon 72 54 92 23

Trinnene

1. trinn

Kontaktlærere:
Merete Tønnessen Grøtte
Sissel Brønstad

Ukeplaner 1. trinn

2. trinn

Kontaktlærere:
Randi Findreng Voldsund
Sissel Granamo

Ukeplaner 2. trinn

3. trinn

Kontaktlærere:
Liv Bente Aarebrot
Kristian Iversen Beyer

Ukeplaner 3. trinn

4. trinn

Kontaktlærere:
Esten Tronsaune
Ingrid Hanne Sørdahl

Ukeplaner 4. trinn

5. trinn

Kontaktlærere:
Marit Sofie Magnussen
Rune Bremseth

Ukeplaner 5. trinn

6. trinn

Kontaktlærere:
Anita Katinka Haraldsvik
Ann Reidun Hofstad

Ukeplaner 6. trinn

7. trinn

Kontaktlærere:
Eva Helen Bergsjordet
Kathrine Lindebø-Tennebekk

Ukeplaner 7. trinn

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Breidablikk skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 25.02.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?