Breidablikk skole

Breidablikk skole

Kontakt Breidablikk skole

Se kart

Avdelinger

Administrasjon
  • Anne-Lise Gullsøy, enhetsleder/rektor
  • Merete Wanderås Midjo, avdelingsleder skole
  • Marte Moen Bredeveien, avdelingsleder skole/SFO
  • Kari Synnøve Melby, konsulent - 72 54 92 20
Spesialpedagogisk koordinator

Torunn Aarebrot, spesialpedagogisk koordinator
Telefon: 72 54 92 20
E-post: torunn.aarebrot@ou.trondheim.kommune.no

SFO

Åpningstid: kl. 07.00-16.30

Telefon i SFO-tid
Mobil: 91 11 27 65
Fasttelefon: 72 54 92 33

Leder for SFO, Marte Moen Bredeveien, telefon 72 54 92 23

Skolehelsetjenesten

Tilbudet fra skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten ved Breidablikk skole

Skolehelsetjenesten er tverrfaglig og består av helsesykepleier, skolelege, fysioterapeut og ergoterapeut. Skolehelsetjenesten samarbeider med skolen om å fremme helse og et godt læringsmiljø for elevene.

Helsesykepleier Renate Johansen er tilgjengelig for elevene på skolen mandager, tirsdager, onsdager og fredager (Fredager 09.00-11.00). Helsesykepleier kan også nås på telefon og mail disse dagene.

Telefon: 47 62 49 62

E-post: renate.johansen@trondheim.kommune.no (unngå sensitiv informasjon på mail, bruk gjerne mail dersom foreldre ønsker å avtale time).

Elever kan ta kontakt med helsesykepleier dersom de for eksempel ønsker å snakke om:

  • Vennskap
  • Kropp, pubertet og helse
  • Vanskelig situasjon på skolen, hjemme eller på fritiden.
  • Kosthold, søvn og fysisk aktivitet
  • Andre spørsmål en vil snakke med helsesykepleier om.

Målet for skolehelsetjenesten er at elevene får økt motivasjon til å ta vare på egen helse. Vi skal også fremme best mulig helsemessig utvikling hos skolebarna. Skolehelsetjenesten ønsker gjerne samarbeid med foresatte. Hvis det oppstår forhold ved barnets helse og trivsel som dere ønsker å få drøftet, tar skolehelsetjenesten gjerne imot henvendelser.

Skolehelsetjenesten jobber forebyggende og helsefremmende og er en videreføring av helsestasjonstilbudet. Vi tilbyr helseundersøkelser, helseopplysning og gruppesamtaler ut fra statlig program. Vaksinering skjer etter anbefalt vaksinasjonsprogram. Hvis sykdom eller andre forhold blir oppdaget, vil helsetjenesten følge opp ved behov. Vi vil da i samråd med foreldre/foresatte henvise barnet til riktig hjelpeinstans.

Vi har tverrfaglig samarbeid med skolen og andre aktuelle samarbeidspartnere som barnevernfaglige og pedagogisk psykologisk faglige i enheten. Opplysninger om enkeltelever gis ikke til andre tjenester uten i samråd med foreldre etter pasientrettighetsloven § 3-4. Vi deltar i helsefremmende tiltak, foreldremøter etc. ved behov.

Lover og retningslinjer vi jobber etter: Blant annet Lov om helsetjenesten i kommunene, Forskrift om helsetjenester i skolene, Veileder for helsestasjon- og skolehelsetjenesten (Helsedirektoratet) og Plan for helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge i Trondheim.

Skolestart 2023

Skolestart

Informasjon om skolestart 2023.

Skoleregler

Skoleregler

Skolereglene for Breidablikk skole.

Trinnene

1. trinn

Guro Helvik
Sissel Brønstad
Stine Støyva Kandal

2. trinn

Kontaktlærere:

Anita Katinka Haraldsvik-Lyngsnes
Ingrid Heesbråten Steinarsson
Karie Myklebust Oksnes

3. trinn

Kontaktlærere:

Eirin Asphaug Sandvold
Merete Tønnessen Grøtte
Ingrid Hanne Sørdahl

4. trinn

Kontaktlærere:

Anita Bondhus Asphaug
Marit Undrum Rein
Petter Glass

5. trinn

Kontaktlærere:

Eva Helen Bergsjordet
Unn Helen Olsson

6. trinn

Kontaktlærere:

Marit Sofie Magnussen
Ann-Reidun Hofstad
Krister Holmen

7. trinn

Kontaktlærere:

Kristian Iversen Beyer
Elisabet Barstad Sundberg

Skolemiljøutvalg og Samarbeidsutvalg

Skolemiljøutvalg og Samarbeidsutvalg

Representanter:

Anne-Lise Gullsøy,rektor 
Marte Moen Bredeveien, avdelingsleder
Cherry Einvik, FAU leder
Lynn Mari Olsen Spencer, foreldrerepresentant
May Kristin Ulfsnes, foreldrerepresentant
Roy Andre Steiring, ansattes representant
To elever fra elevråd

 

Referater

FAU

FAU

Cherry Einvik, FAU-leder

Referater fra FAU-møter

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

Aktivitetstilbud i bydelen

Lurer du på hvilke fritidstilbud som finnes i ditt nærmiljø? I Aktørbasen finner du oversikt over veldig mange lag og organisasjoner i Trondheim som tilbyr fritidsaktiviteter.

Kommunen tilbyr også ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Kulturskolen har undervisning både i bydelene og i sentrum, mens kommunens fritidsklubber har tilbud for tweenies (5.-7. trinn) og for elever på ungdomstrinnet. Biblioteket har også mange tilbud for barn, ungdom og familier i sentrum og i bydelene.

Trenger du tilrettelegging for å delta i fritidsaktiviteter? Kommunen tilbyr støttekontakt og tilrettelagte gruppetilbud for barn og unge. Det finnes også tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for manglende kontingent, støtte til turer eller nødvendig utstyr.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Breidablikk skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 061010

Sist oppdatert: 22.05.2023

061010

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk0002C3