Hjem Breidablikk skole

Breidablikk skole

Kontakt Breidablikk skole

Se kart

Avdelinger

Administrasjon

Aida Iren Bye, enhetsleder/rektor - 466 84 779

Edel Solheim, avdelingsleder skole - 917 60 124

Marianne Bratt, avdelingsleder SFO - 480 55 930

Kari Synnøve Melby, konsulent - 72 54 92 20

 Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er tverrfaglig og består av helsesykepleier, skolelege, fysioterapeut og ergoterapeut. Skolehelsetjenesten samarbeider med skolen om å fremme helse og et godt læringsmiljø for elevene. 

Helsesykepleier Renate Johansen er tilgjengelig for elevene på skolen mandager, tirsdager, onsdager og fredager (Fredager 09-11). Helsesykepleier kan også nås på telefon og mail disse dagene. 

Telefon: 476 24 962   

Mail: renate.johansen@trondheim.kommune.no (unngå sensitiv informasjon på mail, bruk gjerne mail dersom foreldre ønsker å avtale time).

Elever kan ta kontakt med helsesykepleier dersom de for eksempel ønsker å snakke om: 

  • Vennskap

  • Kropp, pubertet og helse

  • Vanskelig situasjon på skolen, hjemme eller på fritiden.

  • Kosthold, søvn og fysisk aktivitet

  • Andre spørsmål en vil snakke med helsesykepleier om.

Målet for skolehelsetjenesten er at elevene får økt motivasjon til å ta vare på egen helse. Vi skal også fremme best mulig helsemessig utvikling hos skolebarna. Skolehelsetjenesten ønsker gjerne samarbeid med foresatte. Hvis det oppstår forhold ved barnets helse og trivsel som dere ønsker å få drøftet, tar skolehelsetjenesten gjerne imot henvendelser.

Skolehelsetjenesten jobber forebyggende og helsefremmende og er en videreføring av helsestasjonstilbudet. Vi tilbyr helseundersøkelser, helseopplysning og gruppesamtaler ut fra statlig program. Vaksinering skjer etter anbefalt vaksinasjonsprogram. Hvis sykdom eller andre forhold blir oppdaget, vil helsetjenesten følge opp ved behov. Vi vil da i samråd med foreldre/foresatte henvise barnet til riktig hjelpeinstans.

Vi har tverrfaglig samarbeid med skolen og andre aktuelle samarbeidspartnere som barnevernfaglige og pedagogisk psykologisk faglige i enheten. Opplysninger om enkeltelever gis ikke til andre tjenester uten i samråd med foreldre etter pasientrettighetsloven § 3-4. Vi deltar i helsefremmende tiltak, foreldremøter etc. ved behov.

Lover og retningslinjer vi jobber etter: Blant annet Lov om helsetjenesten i kommunene, Forskrift om helsetjenester i skolene, Veileder for helsestasjon- og skolehelsetjenesten (Helsedirektoratet) og Plan for helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge i Trondheim.

SFO

Åpningstid: kl. 07.00-16.45

Telefon i SFO-tid
Mobil: 911 12 765
Fasttelefon: 72 54 92 33

Leder for SFO, Marianne Bratt, telefon 72 54 92 23

Trinnene

1. trinn

Kontaktlærere:
Kathrine Lindebø-Tennebekk
Line Lervik Mjøsund
Anita Bondhus Asphaug

Ukeplaner 1. trinn

2. trinn

Kontaktlærere:
Eva Helen Bergsjordet
Merete Tønnessen Grøtte

Ukeplaner 2. trinn

3. trinn

Kontaktlærere:
Randi Findreng
Sissel Granamo
Marit Kamrud

Ukeplaner 3. trinn

4. trinn

Kontaktlærere:
Kristian Iversen Beyer
Liv Bente Aarebrot

Ukeplaner 4. trinn

5. trinn

Kontaktlærere:
Esten Tronsaune
Ingrid Hanne Sørdahl

Ukeplaner 5. trinn

6. trinn

Kontaktlærere:
Marit Sofie Magnussen
Rune Bremseth

Ukeplaner 6. trinn

7. trinn

Kontaktlærere:
Anita Katinka Haraldsvik
Åse Tyldum

Ukeplaner 7. trinn

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

 

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Breidablikk skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 21.04.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006