Hjem Breidablikk skole
Breidablikk skole

Breidablikk skole

Kontakt Breidablikk skole

Se kart

Avdelinger

Administrasjon

Aida Iren Bye, enhetsleder/rektor

Merete Wanderås Midjo, avdelingsleder skole

Andreas Bjørhusdal Ankersen, avdelingsleder SFO

Kari Synnøve Melby, konsulent - 72 54 92 20

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er tverrfaglig og består av helsesykepleier, skolelege, fysioterapeut og ergoterapeut. Skolehelsetjenesten samarbeider med skolen om å fremme helse og et godt læringsmiljø for elevene.

Helsesykepleier Renate Johansen er tilgjengelig for elevene på skolen mandager, tirsdager, onsdager og fredager (Fredager 09-11). Helsesykepleier kan også nås på telefon og mail disse dagene.

Telefon: 47 62 49 62

Mail: renate.johansen@trondheim.kommune.no (unngå sensitiv informasjon på mail, bruk gjerne mail dersom foreldre ønsker å avtale time).

Elever kan ta kontakt med helsesykepleier dersom de for eksempel ønsker å snakke om:

 • Vennskap
 • Kropp, pubertet og helse
 • Vanskelig situasjon på skolen, hjemme eller på fritiden.
 • Kosthold, søvn og fysisk aktivitet
 • Andre spørsmål en vil snakke med helsesykepleier om.

Målet for skolehelsetjenesten er at elevene får økt motivasjon til å ta vare på egen helse. Vi skal også fremme best mulig helsemessig utvikling hos skolebarna. Skolehelsetjenesten ønsker gjerne samarbeid med foresatte. Hvis det oppstår forhold ved barnets helse og trivsel som dere ønsker å få drøftet, tar skolehelsetjenesten gjerne imot henvendelser.

Skolehelsetjenesten jobber forebyggende og helsefremmende og er en videreføring av helsestasjonstilbudet. Vi tilbyr helseundersøkelser, helseopplysning og gruppesamtaler ut fra statlig program. Vaksinering skjer etter anbefalt vaksinasjonsprogram. Hvis sykdom eller andre forhold blir oppdaget, vil helsetjenesten følge opp ved behov. Vi vil da i samråd med foreldre/foresatte henvise barnet til riktig hjelpeinstans.

Vi har tverrfaglig samarbeid med skolen og andre aktuelle samarbeidspartnere som barnevernfaglige og pedagogisk psykologisk faglige i enheten. Opplysninger om enkeltelever gis ikke til andre tjenester uten i samråd med foreldre etter pasientrettighetsloven § 3-4. Vi deltar i helsefremmende tiltak, foreldremøter etc. ved behov.

Lover og retningslinjer vi jobber etter: Blant annet Lov om helsetjenesten i kommunene, Forskrift om helsetjenester i skolene, Veileder for helsestasjon- og skolehelsetjenesten (Helsedirektoratet) og Plan for helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge i Trondheim.

SFO

Åpningstid: kl. 07.00-16.45

Telefon i SFO-tid
Mobil: 91 11 27 65
Fasttelefon: 72 54 92 33

Leder for SFO, Andreas Bjørhusdal Ankersen, telefon 72 54 92 23

Trinnene

1. trinn

Kontaktlærere:

 • Sissel Granamo
 • Eirin Asphaug Sandvold
 • Merete Tønnessen Grøtte
2. trinn

Kontaktlærere:

 • Anita Bondhus Asphaug
 • Kathrine Lindebekk
3. trinn

Kontaktlærere:

 • Eva Helen Bergsjordet
 • Sissel Brønstad
4. trinn

Kontaktlærere:

 • Randi Findreng Voldsund
 • Marit Kamrud
 • Krister Dahl Holmen
5. trinn

Kontaktlærere:

 • Liv Bente Aarebrot
 • Kristian Iversen Beyer
6. trinn

Kontaktlærere:

 • Esten Tronsaune
 • Ingrid Hanne Sørdahl
7. trinn

Kontaktlærere:

 • Marit Sofie Magnussen
 • Rune Bremseth

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Breidablikk skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 21.01.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006