Brundalen skole

Brundalen skole

Kontakt Brundalen skole

Finn ansatt og se kart

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Skolens Administrasjon

Skolens sentralbord: 72 54 11 00

Rektor: Sten Frode Solvang, telefon 99 56 86 48

Avdelingsleder 1.-4. trinn: Eva Indiana Strøm, telefon 95 23 66 27 

Avdelingsleder 5.-7. trinn: Tove Sivertsvik 

Avdelingsleder SFO: Tone Stubban, telefon 97 75 81 96 / 72 54 11 06

SFO

Rammeplan SFO

Her kan dere lese Rammeplanen for Brundalen SFO

Brundalen SFO Rammeplan

Kontaktinformasjon til SFO

Listetelefon 1.-2. base: 46 84 97 88

Listetelefon 3.-4. base: 91 76 02 96

I tillegg kan vi nås på 72 54 11 06 eller 72 54 11 00

Morgentilbud kl. 07.15-08.30

SFO har åpent mellom klokken kl. 07.15 og kl. 08.30. SFO serverer frokost før skolen starter. De av barna som skal spise må komme senest kl. 07.50.

Måltid

SFO gir barna tilbud om frokost før undervisningen starter, i tillegg til et måltid etter skolen. I løpet av uka har vi to varme måltid som serveres og tre brødmåltid der barna forsyner seg fra en buffet. Hvilket varmt måltid som serveres, blir annonsert på månedsplanen. I ferier og undervisningsfrie dager skal barna ha med matpakke og drikke for ett måltid.

SFO kl. 13.15-16.30

SFO starter etter undervisningen. Da er det måltid, lek og aktiviteter som er i fokus. Vi starter med et barnemøte på undervisningsarealet der vi informerer litt om dagen. Vi legger til rette for ulike aktivitetstilbud til barna som uteaktivitet, bordaktiviteter, gymsal m.m. På infotavlene på basene henges det opp en oversikt over tilbudet den aktuelle dagen. Større aktiviteter/temadager blir annonsert i månedsplanen. Barna bestemmer i stor grad selv om de vil delta i de voksenstyrte aktivitetene, eller om de vil leke egne leker. Vi har "ha-med-dag" hver fredag. Leker tas med på eget ansvar. Det er ikke anledning til å ta med våpen eller elektronisk utstyr.

På grunn av covid-19 er det ikke anledning til å ta med leker hjemmefra (ingen "ha-med-dag").

Hentemeldinger

På Brundalen har vi faste tidspunkt dere kan legge inn som gå-hjem-tid i Foreldreportalen:

 • Rett hjem etter skole
 • Kl. 14.00
 • Kl. 14.30
 • Kl. 15.00
 • Kl. 15.30
 • Kl. 16.00
 • Kl. 16.30

Barn som kan gi muntlig beskjed kan gå hjem når de vil.

Hentemeldinger må legges inn i Foreldreportalen innen kl. 11.00 samme dag for å være sikker på at den blir registrert.

Sommerstengt og studiedager SFO

SFO har stengt på julaften, nyttårsaften og onsdag før påske.

SFO har også sommerstengt hele uke 28 og 29.

Studiedager på SFO

Skoleåret 22-23

 • SFO har studiedag onsdag 17. august, torsdag 18. august og fredag 19. august 2022
 • SFO har studiedag fredag 27. januar 2023
 • SFO har studiedag fredag 23. juni 2023

Skolehelsetjenesten

Tilbudet fra skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten ved Brundalen skole

Helsesykepleiere

Mari Steinvikaune (vikar) 
Tlf: 477 01 915
E-post:

Kari Marte Brandt (fraværende inntil videre)
Tlf: 90 87 33 57
E-post:
Til stede på skolen onsdag, torsdag og fredag.

Fysioterapeut

Anne Ragna Aarli
Tlf: 48 20 21 12
E-post:

Ergoterapeut

Anne Mette Hagen
Tlf: 99 11 72 55
E-post:

Trondheimshjelpa Østbyen 

Ta kontakt med Trondheimshjelpa Østbyen på vår telefon 90 85 22 28. Når du ringer til oss, vil du bli oppringt innen en uke.

Les mer om oss på Trondheim kommune sin side.

Første skoledag

Skoleåret 2023-24 starter mandag 21. august.

2.-7. trinn starter kl. 08.30 og har vanlig skoledag (se hvert trinn)

1. trinn starter kl. 09.00, med oppmøte ute i skolegården foran inngangen til 1. trinn og har skoledag til kl. 13.00. Det er ikke SFO denne dagen for 1. trinn.

Trinnene

1. trinn

Velkommen til 1. trinn skoleåret 23-24.

Kontaktlærere på 1. trinn: Stina Lorentzen, Anne Silje Bern, Wenche Kvam Johnsen, Kristin Worren Lereim.

Oversikt over uka

 • Mandag og fredag: Skolestart kl. 08.30 og skoleslutt kl. 13.45.
 • Tirsdag, onsdag og torsdag: Skolestart kl. 08.30 og skoleslutt kl. 13.15.

Arbeidsplaner og informasjon om hva som skjer på trinnet får du via Vigilo.

Telefonnummer til trinnet (lærere kan nås før og etter undervisning) 72 54 11 21 eller du kan ringe sentralbordet 72 54 11 00.

2. trinn

Velkommen til 2. trinn skoleåret 23-24.

Kontaktlærere på 2. trinn: Gunhild Velle, Marita Jensen, Anne Lundberg, Brian Pettersen.

Oversikt over uka

 • Mandag og torsdag: Skolestart kl. 08.30 og skoleslutt kl. 13.45
 • Tirsdag, onsdag og fredag: Skolestart kl. 08.30 og skoleslutt kl. 13.15

Arbeidsplaner og informasjon om hva som skjer på trinnet får du via Vigilo.

Telefonnummer til 2. trinn (lærere kan nås før eller etter undervisning), 72 54 11 22 eller du kan ringe sentralbordet, 72 54 11 00.

3. trinn

Velkommen til 3. trinn skoleåret 23-24.

Kontaktlærere på 3. trinn: Hilde Jørgensen, Julie Geving, Aud Bremnes, Ingebjørg Denstadli.

Oversikt over uka

 • Mandag og onsdag: Skolestart kl. 08.30 og skoleslutt kl. 13.45
 • Tirsdag, torsdag og fredag: Skolestart kl. 08.30 og skoleslutt kl. 13.15

Arbeidsplaner og informasjon om hva som skjer på trinnet får du via Vigilo.

Telefonnummer til trinnet (lærere kan nås før og etter undervisning) 72 54 11 23 eller du kan ringe sentralbordet, 72 54 11 00.

4. trinn

Velkommen til 4. trinn skoleåret 23-24.

Kontaktlærere på 4.trinn: Roger Furberg, Ingrid Hauan, Henrik Sannes, Kari Øverås/Ida Katrin Brekke

Oversikt over uka

 • Skolestart alle dager: kl. 08.30
 • Tirsdag: Skoleslutt kl. 13.15
 • Mandag, onsdag, torsdag og fredag: Skoleslutt kl. 13.45

Arbeidsplaner og informasjon om hva som skjer på trinnet får du via Vigilo.

Telefonnummer til trinnet (lærere kan nås før og etter undervisning) 72 54 11 24 eller du kan ringe sentralbordet 72 54 11 00.

5. trinn

Velkommen til 5. trinn skoleåret 23-24.

Kontaktlærere på 5. trinn: Elisabeth Gåsvik, Bjørn F. Eggan, Anne-Grethe Indrebø, Ingeborg Lyngstad/Ida L. H. Wisløff

Oversikt over uka

 • Skolestart alle dager: kl. 08.30
 • Mandag og fredag: Skoleslutt kl. 13.15
 • Mandag og onsdag: Skoleslutt kl. 14.30
 • Torsdag: Skoleslutt kl. 14.00
 • Arbeidsplaner og informasjon om hva som skjer på trinnet får du via Vigilo.

Telefonnummer til trinnet (lærere kan nås før og etter undervisning) 72 54 11 25 eller du kan ringe sentralbordet 72 54 11 00.

6. trinn

Velkommen til 6. trinn skoleåret 23-24.

Kontaktlærere på 6. trinn: Lise B. Rugsveen, Erik Seltveit, Elisabeth L-O Kilaas, Per Anders Iversen.

Oversikt over uka

 • Skolestart alle dager: kl. 08.30
 • Tirsdag og fredag: Skoleslutt kl. 13.15
 • Onsdag og torsdag: Skoleslutt kl. 14.30
 • Mandag: Skoleslutt kl. 14.00

Arbeidsplaner og informasjon om hva som skjer på trinnet får du via Vigilo.

Telefonnummer til trinnet (lærere kan nås før og etter undervisning) 72 54 11 26 eller du kan ringe sentralbordet 72 54 11 00.

7. trinn

Velkommen til 7. trinn skoleåret 23-24.

Kontaktlærere på 7. trinn: Trond Høgvoll, Morten Rugsveen, Julie Dalbakken og Steffen S. Karlsen.

Oversikt over uka

 • Skolestart alle dager: kl. 08.30
 • Tirsdag: Skoleslutt kl. 13.15
 • Mandag, onsdag og torsdag: Skoleslutt kl. 14.30
 • Fredag: Skoleslutt: 14.00

Arbeidsplaner og informasjon om hva som skjer på trinnet får du via Vigilo.

Telefonnummer til trinnet (lærere kan nås før og etter undervisning) 72 54 11 27 eller du kan ringe sentralbordet 72 54 11 00.

FAU

Informasjon om FAU

FAU ved Brundalen skole 2023-24

organisasjonsnummer 917 571 406

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Brundalen skole er det overordnede bindeleddet mellom foreldrene og skolen. FAU jobber for et trygt og godt leke- og læringsmiljø for alle elver ved skolen, og for et godt samarbeid mellom foreldrene og skolen.

Ta gjerne kontakt med oss om dere lurer på noe eller har noe dere ønsker å ta opp. Saker som meldes inn vil normalt bli tatt opp på FAU-møter, som finner sted første onsdag i hver måned. Du kan også lese mer om barn og foreldres rettigheter og plikter, samarbeid med skolen og om skolemiljø på det nasjonale foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) sine nettsider

Kontaktinformasjon FAU

E-post til FAU ved Brundalen skole:

Postadressen er:

Trondheim kommune
Brundalen skole / Brundalen FAU
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Telefon: Ståle S. Kalkvik (leder) 91 51 49 74

FAU skoleåret 2023-24

FAU består av:

 • Representant for 1. trinn:
  Torbjørn Houge, telefon 95 82 62 86
 • Representant for 2. trinn:
  Susanne A. Hellan, telefon 98 60 68 60
 • Representant for 3. trinn:
  Ole Jørgen Holan
 • Representant for 4. trinn:
  Kristin Gjøvåg, telefon 40 45 38 58
 • Representant for 5. trinn:
  Rune S. Kleiven, telefon 93 45 95 88
 • Representant for 6. trinn:
  Ståle Kalkvik, telefon 91 51 49 74
 • Representant for 7. trinn: 
  Grete Wolden, telefon 97 72 76 46

Skolen vår

Kunst i Brundalen skole

Øyvind Torseter

Farger på rømmen

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

Aktivitetstilbud i bydelen

Lurer du på hvilke fritidstilbud som finnes i ditt nærmiljø? I Aktørbasen finner du oversikt over veldig mange lag og organisasjoner i Trondheim som tilbyr fritidsaktiviteter.

Kommunen tilbyr også ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Kulturskolen har undervisning både i bydelene og i sentrum, mens kommunens fritidsklubber har tilbud for tweenies (5.-7. trinn) og for elever på ungdomstrinnet. Biblioteket har også mange tilbud for barn, ungdom og familier i sentrum og i bydelene.

Trenger du tilrettelegging for å delta i fritidsaktiviteter? Kommunen tilbyr støttekontakt og tilrettelagte gruppetilbud for barn og unge. Det finnes også tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for manglende kontingent, støtte til turer eller nødvendig utstyr.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Brundalen skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 021030

Adresse: Leistadvegen 3, 7047 TRONDHEIM

Leder

Sten Frode Solvang
Rektor

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Hdeyah Alzouabi

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Trude Bekkavik

Adjunkt

Telefon:

E-post:

Anne Silje Bern

Lektor m/tilleggsutd. II

Direktetelefon:

E-post:

Maria Myrvold Bitnes

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Ida Katrin Brekke

Adjunkt

Direktetelefon:

E-post:

Aud Sofie Bremnes

Adjunkt

Direktetelefon:

E-post:

Ida Elisabeth Bråthen

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Kevin Chinga Sepulveda

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Tommy Alfred Dahlen

Lektor

Telefon:

E-post:

Julie Dalbakken

Lektor

Telefon:

E-post:

Ingebjørg Denstadli

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Daan Doets

Miljøarbeider

E-post:

Daan Doets

Miljøterapeut

E-post:

Bjørn Frithjof Eggan

Lektor m/tilleggsutd.

E-post:

Ingvild Ellingsen

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Nils Even Hjelting Evjen

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Kenneth Fossland

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Roger Andre Furberg

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Julie Geving

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Elisabeth Grythe

Barne/ung.arb.

E-post:

Ingvild Wærnes Gullvåg

Miljøterapeut IV

Telefon:

E-post:

Anna Jorid Gundersen

Lektor

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Elisabeth Gåsvik

Adjunkt m/tilleggsutd. I

Direktetelefon:

E-post:

Kirsti Norum Hatmyr

Barnevernspedagog I

E-post:

Ingrid Hauan

Adjunkt I

Direktetelefon:

E-post:

Tora Haugaløkken

Miljøterapeut IV

Telefon:

E-post:

Lars Einar Haugen

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Hedda Eline Haugsnes

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Irene Heggem

Konsulent

Direktetelefon:

E-post:

Adele Hellesvik-Martinussen

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Daniel Sæther Henriksson

Assistent (sfo)

Direktetelefon:

E-post:

Per Arne Hildal

Assistent

Direktetelefon:

E-post:

Per Arne Hildal

Assistent skole

Direktetelefon:

E-post:

Aurora Hoff-Blyseth

Lærer (underv.st u/g.u.)

E-post:

Trond Høgvoll

Lektor

E-post:

Anne-Grethe Indrebø

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Marita Jensen

Adjunkt m/tilleggsutd. II

Direktetelefon:

E-post:

Monica Jenssen

Miljøterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Wenche Kvam Johnsen

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Hilde Jørgensen

Adjunkt

Direktetelefon:

E-post:

Steffen Selnes Karlsen

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Linda S Killingtveit

Barne/ung.arb.

E-post:

Sol Skinnes Kryvi

Underv.st. u/godkj utdannelse

E-post:

Kristin Worren Lereim

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Bjørn Inge Lian

Barne/ung.arb. II

Telefon:

E-post:

Mats Lillemark

Assistent

Telefon:

E-post:

Stina Katrine Lorentzen

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Anne Lundberg

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Ingeborg R. Lyngstad

Lektor m/tilleggsutd. I

Direktetelefon:

E-post:

Maria Haugen Moholdt

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Berit Mælan

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Liv Inger Nerland

Miljøterapeut I

Direktetelefon:

E-post:

Marte Jakobsen Nordhagen

Lektor m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Margrethe Opland

Konsulent

Direktetelefon:

E-post:

David Oseth

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Anita Bulling Overaa

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Brian Pettersen

Adjunkt

Direktetelefon:

E-post:

Jens Hapnes Rege

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Lise Brøseth Rugsveen

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Morten Rugsveen

Adjunkt m/tilleggsutd. II

Direktetelefon:

E-post:

Frode Schei Rystad

Assistent skole

E-post:

Johanne Schive

Lektor m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Erik Sivertsen Seltveit

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Tove Sivertsvik

Avdelingsleder skole III

Direktetelefon:

E-post:

Magdalene Melaas Skjelsvik

Lektor

Telefon:

E-post:

Eirik Bjørnstad Skoglund

Underv.st. u/godkj utdannelse

E-post:

Theodor Solheim

Assistent

Telefon:

E-post:

Vetle Buhaug Steen

Assistent

Telefon:

E-post:

Barbro Gorostuen Strand

Assistent (sfo)

E-post:

Barbro Gorostuen Strand

Assistent skole

E-post:

Eva Indiana Strøm

Avdelingsleder skole III

Direktetelefon:

E-post:

Tone Stubban

Avdelingsleder skole II

E-post:

Sondre Sundseth

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Kaiwen Tan

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Ines Thorvaldsen

Underv.st. u/godkj utdannelse

Direktetelefon:

E-post:

Gunhild Velle

Adjunkt I

Direktetelefon:

E-post:

Hanna Vik

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Oda Fjeldstad Væråmoen

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Bjørn Oddvar Winnem

Assistent (sfo)

E-post:

Villemo Westin Øfstaas

Lærling Barne- og ungd.arb.fag

Telefon:

E-post:

Randi Merethe Øverland

Assistent (sfo)

E-post:

Randi Merethe Øverland

Underv.st. u/godkj utdannelse

E-post:

Sist oppdatert: 19.04.2024

021030

Fant du det du lette etter?