Charlottenlund barneskole

Charlottenlund barneskole

Kontakt Charlottenlund barneskole

Se kart

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Skolen vår

Charlottenlund barneskole ligger i nordøstlig retning i Trondheim med flotte uteområder og gode lærings- og aktivitetsmuligheter i vårt nærmiljø. Skolen har ca 90 ansatte og rundt 600 elever.

Skolen har et stort og variert uteområde. Eget område for de minste med dissestativ, sandkasser, ballbinge og leikeapparater. For de større elevene er skateparken, slengdissa, basketområdet, leikestativet, kanonballbanene og kunstgressbanene populære områder.

Skolen er fordelt på fem bygninger: Hovedbygg, paviljong, brun brakke, gul brakke og svømmehall/ lillegym.

De ansatte har en variert og sammensatt faglig kompetanse og erfaring. I tillegg til lærere og førskolelærere er barnevernspedagoger, vernepleiere, barne- og ungdomsarbeidere, assistenter og kokk blant de yrkesgruppene som er representert hos oss. Denne staben gjør sitt beste for å fylle Charlottenlund barneskole sin visjon "Vær sammen – Lær sammen".

Fra august 2020 har norsk skole en ny læreplan - Kunnskapsløftet 2020. Arbeidet med å utforske og implementere denne planen vil være vårt pedagogiske fokusområde gjennom skoleåret.

Samtidig vil vi arbeide for at de tre utviklingsområdene vi har arbeidet med i over flere år: Lese- og skriveopplæring, matematikk og læringsmiljø skal finne sin form under ny læreplan.

Skolens lese- og skriveopplæring er utviklet i tett samarbeid med blant annet skrivesenteret, og flere ansatte har arbeidet både i undervisning hos oss og på skrivesenteret. Innen matematikkfaget har vi blant annet hatt fokus på timestartere, samt at vi de foregående fire år har deltatt i MAM-prosjektet sammen med matematikksenteret: et prosjekt som handler om å mestre ambisiøs matematikkundervisning. Likedan opprettholder vi til en hver tid fokus på læringsmiljø.

 

Virksomhetsplan

Ønsker du mer informasjon om hvordan vi jobber på Charlottenlund, hvilke lovverk vi forholder oss til, noen av oppgavene vi har og hvilke grunntanker som ligger bak det fantastiske krevende oppdraget vi er gitt når vi ivaretar opplæring for elevene, kan du lese i vår virksomhetsplan.

Miljøråd

Vi er en Grønt Flagg-skole og har vårt eget miljøråd bestående av elever med en voksenkontakt. Gruppen har jevnlige møter og jobber kontinuerlig med å informere medelever og ansatte om hvordan vi på best mulig måte kan være bærekraftige.  Presentasjoner og referater finner du her.

Lekseplaner

Lekseplaner

1. trinn

2. trinn

3. trinn

4. trinn

5. trinn

6. trinn

7. trinn

Reglement

Informasjon til foresatte
Avdelingsledere

SFO: Pål Mokkelbost, 92 84 44 48

1.-2. trinn: Trond Keiseraas, 91 53 06 74

3.-5. trinn: Marthe Benum, 98 01 88 92

6.-7.trinn: Stine Krogstad Slind Aas, 91 73 23 53

SFO

De som har oppholdstid inntil 12 timer kan benytte plassen på mandag, tirsdag og onsdag i sommerferien.

Telefonnummer til SFO

Avdelingsleder Pål Mokkelbost: 72 54 89 08/ 92 84 44 48

1. trinn SFO: 95 26 30 74

2. trinn SFO: 95 26 30 82

3. trinn SFO: 95 26 38 07

4. trinn SFO: 47 70 38 54

Dagsrytme

Mandag-torsdag: 07.15-08.15 og 13.15-16.45

Fredag: 07.15-08.15 og 13.00-16.45

Planleggingsdager 23/24
  • Onsdag 16. august 2023
  • Torsdag 17. august 2023
  • Fredag 18. august 2023
  • Fredag 26. januar 2024
  • Fredag 21. juni 2024

FAU

Kontaktinformasjon

FAU-leder: Silje Veie Veiseth

Ledere for arrangement: ikke valgt

Leder for trafikkgruppen: Veronica Færestrand

Ledere for skolemiljøgruppa: Helene Berntsen Auflem

FAUs referater og annet

Skolehelsetjenesten

Tilbudet fra skolehelsetjenesten

Helsesykepleier

Marte Veronica Kilhavn, telefon 90 22 96 25
Kontaktperson for 1.-3. trinn.


Erica Haukø, telefon 48 21 72 31
E-post: erica.hauko@trondheim.kommune.no
Kontaktperson 4.-7. trinn.

 

Fysioterapeut

Anne Ragna Aarli, telefon 48 20 21 12
E-post: anne-ragna.aarli@trondheim.kommune.no

Ergoterapeut

Anne Mette Hagen, telefon 99 11 73 55
E-post: anne.mette.hagen@trondheim.kommune.no

Vi presiserer at det ikke kan sendes personsensitiv informasjon per e-post.

 

Fritidsaktiviteter

Mange aktører ønsker å tilby elevene Fritidsaktiviteter og her finner du informasjon fra noen av dem: Fritidsaktiviteter 

 

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

Aktivitetstilbud i bydelen

Lurer du på hvilke fritidstilbud som finnes i ditt nærmiljø? I Aktørbasen finner du oversikt over veldig mange lag og organisasjoner i Trondheim som tilbyr fritidsaktiviteter.

Kommunen tilbyr også ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Kulturskolen har undervisning både i bydelene og i sentrum, mens kommunens fritidsklubber har tilbud for tweenies (5.-7. trinn) og for elever på ungdomstrinnet. Biblioteket har også mange tilbud for barn, ungdom og familier i sentrum og i bydelene.

Trenger du tilrettelegging for å delta i fritidsaktiviteter? Kommunen tilbyr støttekontakt og tilrettelagte gruppetilbud for barn og unge. Det finnes også tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for manglende kontingent, støtte til turer eller nødvendig utstyr.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Charlottenlund barneskole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 021040

Sist oppdatert: 12.01.2024

021040

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk0004W9