Charlottenlund barneskole

Charlottenlund barneskole

Kontakt Charlottenlund barneskole

Finn ansatt og se kart

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

 

Oppstart skoleåret 2024/2025

Første skoledag er torsdag 15. august og 2.-7. trinn møter kl. 08.15 ved sine areal. 
Skolestarterne får egen invitasjon med oppmøtetidspunkt og sted.

Sommer 2024

Administrasjonen er stengt i uke 27, 28, 29 og 30.
SFO er stengt i uke 28 og 29. 

I uke 27 og 30 kan man komme i kontakt med skolen via SFO på følgende nummer:

1. trinn SFO: 95 26 30 74
2. trinn SFO: 95 26 30 82
3. trinn SFO: 95 26 38 07
4. trinn SFO: 47 70 38 54

SFO er stengt fredag 21.06.2024 grunnet planleggingsdag.

Til høsten har SFO planleggingsdager mandag12.08.24, tirsdag 13.08.2024 og onsdag 14.08.2024.

Skolen vår

Charlottenlund barneskole ligger i nordøstlig retning i Trondheim med flotte uteområder og gode lærings- og aktivitetsmuligheter i vårt nærmiljø. Skolen har ca 90 ansatte og rundt 600 elever.

Skolen har et stort og variert uteområde. Eget område for de minste med dissestativ, sandkasser, ballbinge og leikeapparater. For de større elevene er skateparken, slengdissa, basketområdet, leikestativet, kanonballbanene og kunstgressbanene populære områder.

Skolen er fordelt på fem bygninger: Hovedbygg, paviljong, brun brakke, gul brakke og svømmehall/ lillegym.

De ansatte har en variert og sammensatt faglig kompetanse og erfaring. I tillegg til lærere og førskolelærere er barnevernspedagoger, vernepleiere, barne- og ungdomsarbeidere, assistenter og kokk blant de yrkesgruppene som er representert hos oss. Denne staben gjør sitt beste for å fylle Charlottenlund barneskole sin visjon "Vær sammen – Lær sammen".

Fra august 2020 har norsk skole en ny læreplan - Kunnskapsløftet 2020. Arbeidet med å utforske og implementere denne planen vil være vårt pedagogiske fokusområde gjennom skoleåret.

Samtidig vil vi arbeide for at de tre utviklingsområdene vi har arbeidet med i over flere år: Lese- og skriveopplæring, matematikk og læringsmiljø skal finne sin form under ny læreplan.

Skolens lese- og skriveopplæring er utviklet i tett samarbeid med blant annet skrivesenteret, og flere ansatte har arbeidet både i undervisning hos oss og på skrivesenteret. Innen matematikkfaget har vi blant annet hatt fokus på timestartere, samt at vi de foregående fire år har deltatt i MAM-prosjektet sammen med matematikksenteret: et prosjekt som handler om å mestre ambisiøs matematikkundervisning. Likedan opprettholder vi til en hver tid fokus på læringsmiljø.

Virksomhetsplan

Ønsker du mer informasjon om hvordan vi jobber på Charlottenlund, hvilke lovverk vi forholder oss til, noen av oppgavene vi har og hvilke grunntanker som ligger bak det fantastiske krevende oppdraget vi er gitt når vi ivaretar opplæring for elevene, kan du lese i vår virksomhetsplan.

Miljøråd

Vi er en Grønt Flagg-skole og har vårt eget miljøråd bestående av elever med en voksenkontakt. Gruppen har jevnlige møter og jobber kontinuerlig med å informere medelever og ansatte om hvordan vi på best mulig måte kan være bærekraftige.  Presentasjoner og referater finner du her.

Lekseplaner

Lekseplaner

1. trinn

2. trinn

3. trinn

4. trinn

5. trinn

6. trinn

7. trinn

Reglement

Informasjon til foresatte
Avdelingsledere

SFO: , 92 84 44 48

1.-2. trinn: , 91 53 06 74

3.-5. trinn: , 98 01 88 92

6.-7.trinn: , 91 73 23 53

SFO

De som har oppholdstid inntil 12 timer kan benytte plassen på mandag, tirsdag og onsdag i sommerferien.

Telefonnummer til SFO

Avdelingsleder Pål Mokkelbost: 72 54 89 08/ 92 84 44 48

1. trinn SFO: 95 26 30 74

2. trinn SFO: 95 26 30 82

3. trinn SFO: 95 26 38 07

4. trinn SFO: 47 70 38 54

Dagsrytme

Mandag-torsdag: 07.15-08.15 og 13.15-16.45

Fredag: 07.15-08.15 og 13.00-16.45

Planleggingsdager 23/24
  • Fredag 21. juni 2024
  • Mandag 12. august 2024
  • Tirsdag 13. august 2024
  • Onsdag 14. august 2024
  • Fredag 31. januar 2025
  • Mandag 23. juni 2025

FAU

Kontaktinformasjon

FAU-leder:

Ledere for arrangement: ikke valgt

Leder for trafikkgruppen:

Ledere for skolemiljøgruppa:

FAUs referater og annet

Skolehelsetjenesten

Tilbudet fra skolehelsetjenesten

Helsesykepleier

Marte Veronica Kilhavn, telefon 90 22 96 25
E-post: 
Kontaktperson for 1.-3. trinn.


Erica Haukø, telefon 48 21 72 31
E-post:
Kontaktperson 4.-7. trinn.

Fysioterapeut

Anne Ragna Aarli, telefon 48 20 21 12
E-post:

Ergoterapeut

Anne Mette Hagen, telefon 99 11 73 55
E-post:

Vi presiserer at det ikke kan sendes personsensitiv informasjon per e-post.

 

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

Aktivitetstilbud i bydelen

Lurer du på hvilke fritidstilbud som finnes i ditt nærmiljø? I Aktørbasen finner du oversikt over veldig mange lag og organisasjoner i Trondheim som tilbyr fritidsaktiviteter.

Kommunen tilbyr også ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Kulturskolen har undervisning både i bydelene og i sentrum, mens kommunens fritidsklubber har tilbud for tweenies (5.-7. trinn) og for elever på ungdomstrinnet. Biblioteket har også mange tilbud for barn, ungdom og familier i sentrum og i bydelene.

Trenger du tilrettelegging for å delta i fritidsaktiviteter? Kommunen tilbyr støttekontakt og tilrettelagte gruppetilbud for barn og unge. Det finnes også tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for manglende kontingent, støtte til turer eller nødvendig utstyr.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Charlottenlund barneskole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 021040

Adresse: Churchills veg 20, 7058 CHARLOTTENLUND

Leder

Marit Magnussen Nordbotn
Rektor

Direktetelefon:

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Stein Inge Amdal

Lektor m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Sjahnaz Asadova

Assistent (sfo)

E-post:

Margrethe Bakken

Assistent (sfo)

E-post:

Margrethe Bakken

Lærer (underv.st u/g.u.)

E-post:

Adrian Aarlien Ballovarre

Assistent skole

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Even Barli

Adjunkt

Direktetelefon:

E-post:

Marthe Benum

Avdelingsleder skole V

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Sara Munkeby Berg

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Helen Etbarek Berhane

Barne/ung.arb.

Telefon: 4745124209

E-post:

Håvard Beversmark

Lektor

Telefon:

E-post:

Emely Louise Thuen Bjerknes

Lektor

Telefon:

E-post:

Annette Bjerkset

Barne/ung.arb.

E-post:

Rebekka Bjørbekk

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Kari Blakstad

Renholdsoperatør I

Telefon:

E-post:

Kathrine Brag

Adjunkt

Telefon:

E-post:

Simen Dahlum

Lektor m/tilleggsutd. II

Telefon:

E-post:

Eirik Valla Dønnem

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Gea Kjøl Eggen

Assistent (sfo)

E-post:

Nikolai Eilertsen

Assistent (sfo)

Telefon:

E-post:

Torild Solbjør Eliassen

Adjunkt m/tilleggsutd. III

E-post:

Trine Marita Engen

Adjunkt m/tilleggsutd. I

Telefon:

E-post:

Nils Even Hjelting Evjen

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Anniken Fjærem

Lektor

Telefon:

E-post:

Tommy Singsås Folstadli

Adjunkt

Telefon:

E-post:

Helen Katrine Fossen

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Christina Hol Gilstad

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Trine Gjøstøl

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Lise Moslet Gulbrandsen

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Zaid Tsehaye Habte

Assistent (sfo)

Telefon:

E-post:

Ellen Marie Hammer

Lektor m/tilleggsutd.

E-post:

Randi Helen Hansen

Omsorgsarbeider

Telefon:

Direktetelefon: 42701265801

E-post:

Vera Leinan Hansen

Lektor m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Nora Helland

Assistent (sfo)

E-post:

Pål Marius Hepsø

Barne/ung.arb.

E-post:

Håkon Inderhaug Hjelle

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Jorunn Kristin Hoksrud

Assistent skole

E-post:

Håkon Francke Holberg-Lindløkken

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Isabell Holiløkk

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Inger Ellen Hoset

Adjunkt m/tilleggsutd. II

Direktetelefon:

E-post:

Helene Rødal Høgseth

Lektor

E-post:

Ann Kristin Tanem Indergaard

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Iram Iqbal

Assistent (sfo)

Telefon:

E-post:

Ingunn Jacobsen

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Hilde Marjavara Johansen

Barne/ung.arb.

E-post:

Ken Roger Johansen

Assistent (sfo)

Telefon:

E-post:

Ken Roger Johansen

Assistent skole

Telefon:

E-post:

Ivan Jokic

Lektor m/tilleggsutd. I

Direktetelefon:

E-post:

Emma Barø Jutulstad

Lektor m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Trond Keiseraas

Avdelingsleder skole III

Telefon:

E-post:

Maren Elise Heggli Kjesbu

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Bente Berge Kristiansen

Lektor m/tilleggsutd. II

Direktetelefon:

E-post:

Santhirakanthan Kugathasan

Assistent (sfo)

Telefon:

E-post:

Santhirakanthan Kugathasan

Assistent skole

Telefon:

E-post:

Tonje Kusæther

Adjunkt m/tilleggsutd. I

Direktetelefon:

E-post:

Tarjei Vestrheim Kaasa

Underv.st. u/godkj utdannelse

E-post:

Martine Lauritsen

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Rebecka Lervold

Barne/ung.arb.

E-post:

Cathrine Løkås

Vernepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Siri Løland

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

May Britt Melling

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Ahmed Hashem Mesto

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Pål Myrnes

Lektor

E-post:

Nadia Nazir

Assistent (sfo)

Direktetelefon:

E-post:

Ane Mæhlen Nordheim

Lektor

Telefon:

E-post:

Aran Ahmed Nuur

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Charlotte Nøstan

Adjunkt I

Telefon:

E-post:

Guro Bjørkli Ophaug

Assistent skole

E-post:

Guro Bjørkli Ophaug

Miljøveileder

E-post:

Helena Plass

Miljøterapeut I

E-post:

Lise Kamilla Nilsen Ramsøskar

Barne/ung.arb.

E-post:

Wenche Rigstad

Adjunkt

Telefon:

E-post:

Oliver Sagen Risberg

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Ine Sagosen

Assistent (sfo)

Telefon:

E-post:

Ine Sagosen

Assistent skole

Telefon:

E-post:

Lise Sand

Barne/ung.arb.

E-post:

Anne Marit Schjegstad

Adjunkt

E-post:

Jeanett Sandstad Sletvold

Lærling Barne- og ungd.arb.fag

Telefon:

E-post:

Vegard Juhani Solem

Assistent (sfo)

Telefon:

E-post:

Vegard Juhani Solem

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Ragnhild Marie Solenes

Adjunkt m/tilleggsutd. III

E-post:

Ingrid Olufsen Stålby

Konsulent

Telefon:

E-post:

Christel Svendsen

Barne/ung.arb.

E-post:

Celine Sæther

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Stine Høiland Sørensen

Lektor

E-post:

Monica Sørli

Barne/ung.arb.

E-post:

Kristin Thorset

Adjunkt

E-post:

Lise Thorshaug

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Miroslav Tobola

Barne/ung.arb.

E-post:

Christian Tokerud

Lektor m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Sondre Brekke Valmork

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Grethe Viken

Adjunkt m/tilleggsutd. III

E-post:

Erica Wall

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Helene Rustad Willassen

Lektor

Telefon:

E-post:

Trine Lise Wolden

Vernepleier

E-post:

Sana Yasir

Assistent (sfo)

Telefon:

E-post:

Erlend Kringen Ytterhus

Lektor

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Runar Øien-Vikaune

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Bente Ingeborg Øksenvåg

Adjunkt m/tilleggsutd. IV

E-post:

Kristine Lønvik Øwre

Adjunkt m/tilleggsutd. I

Direktetelefon:

E-post:

Elias Slind Aas

Assistent

Telefon:

E-post:

Elias Slind Aas

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Stine Krogstad Slind Aas

Avdelingsleder skole III

Direktetelefon:

E-post:

Rune Aasland

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Sist oppdatert: 08.07.2024

021040

Fant du det du lette etter?