Hjem Nyborg skole

Nyborg skole

Kontakt Nyborg skole

Se kart

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Nyheter og informasjon

Nyborg SFO sommeren 2019

Nyborg SFO er feriestengt i uke 28 og 29. SFO er stengt når det er planleggingsdager 15. august og 16. august 2019.

Planleggingsdager Nyborg skole 2019

Det er planleggingsdager 25. januar og 31. mai. SFO er stengt på disse dagene. 

Om skolen vår

Nyborg skole er en barneskole med 280 elever, hvorav 160 går i SFO. Personalet består av 40 kompetente medarbeidere med variert utdanning som til sammen dekker alle de oppgavene som skal løses i en skole og SFO.

Skolen ble etablert i 1963, men dagens bygning er fra 2005, etter at de gamle bygningene ble revet på grunn av dårlig standard og helsefarlige forhold for både barn og voksne.

Som de aller fleste skolene i Trondheim, har Nyborg en åpen planløsning, der hvert trinn har sitt eget areal som grenser til åpne fellesarealer. Skolen er bygd for 40 elever pr trinn.

Vår visjon er å være en inkluderende nærmiljøskole, der uteskole og kulturaktiviteter er sentrale arbeidsformer. Skolen ligger sentralt i lokalsamfunnet på Nyborg, med et fantastisk fint og variert uteområde og nærhet til Bymarka. Alle trinn gjennomfører uteskole, på ulike måter gjennom det 7-årige skoleløpet. 1. og 2. trinn har en dag med uteskole hver uke, mens 3. og 4. trinn har fast uteskole annenhver uke. 5.-7. trinn har uteskole som en naturlig del av læringsaktivitetene ut fra tema gjennom året. I SFO står også uteaktivitet sentralt, både i hverdagen på skolens uteområder og på skolefridager, når vi har mer tid og kan ta i bruk marka.

Kulturaktivitetene skal være en del av den daglige virksomheten. I løpet av skoleåret samles vi jevnlig til samlingsstunder for hele skolen, der hvert trinn har ansvar for programmet. Trinnene opptrer også på formiddagstreff i Sverresborg kirkesenter en gang i måneden.

Før sommerferien inviterer vi andre skoler og hele nærmiljøet til ei stor utendørs forestilling, der alle barn og voksne i skole og SFO opptrer for publikum.

Nyborg SFO følger opp skolens satsing på uteaktivitet, fysisk aktivitet og kulturaktivitet.

I samarbeid med Nyborg idrettslag driver SFO et allidrettstilbud for barna på 1.-4. trinn og har ansatt fagfolk til å ta seg av dette. På samme måte er det ansatte i SFO som har den musikalske ledelsen av Kor Læne. Hvert år setter også SFO opp en ny og egenprodusert musikal, som baseres på ideer fra 4. trinnselevene og skrives og komponeres av ansatte i SFO. Musikalen fremføres av barn fra 1.-4. trinn i løpet av ei uke i mars. Barnehager og andre skolefritidsordninger og skoler, barnas familier, de andre elevene  på Nyborg og alle andre som vil dele denne opplevelsen med oss inviteres.

Nyborg skole samarbeider tett med Nyborg Idrettslag og skolens eget kor, Kor Læne. Lokalene lånes ut til nærmiljøaktiviteter på kvelder og i helger, og skolen fungerer som et grendehus for Nyborg-området.

SFO

SFO er åpen fra 07.15-16.45
Telefon SFO administrasjon: 72 54 23 63
Telefon SFO-base: 72 54 23 70
Turtelefon SFO: 900 87 899 (brukes når vi er på tur)
E-post: linda-eggen.ronning@ou.trondheim.kommune.no

Les mer om SFO på Nyborg SFO

Helsesøster

Hilde Marie Brattland

Kontortid: 08.30-15.00 (skolehelsesøster alle hverdager)

Telefon:
475 08 469

E-Post:

hilde-marie.brattland@trondheim.kommune.no 

Lenke til skolehelsetjenesten

Trinnene

1. trinn

Kontaktlærere:

Marit Hjelmen

Stine Iren Saugnes

Marit Rykhus

Telefon trinnkontor:

72 54 23 71

72 54 23 72

2. trinn

Kontaktlærere:

Turid Schei Rodal

Siri Lønnum

Telefon trinnkontor:

72 54 23 71

72 54 23 72

3. trinn

Kontaktlærere:

Anne-Kathrine Fjelnseth

Roger Solberg Johansen

Telefon trinnkontor:

72 54 23 71

72 54 23 72

4. trinn

Kontaktlærere:

Tron Tangvik

Marte Moen Bredeveien

Mia Carlsson

Telefon trinnkontor:

72 54 23 71

72 54 23 72

5. trinn

Kontaktlærere:

Robert Lie

Kristina Rovik

Telefon trinnkontor:

72 54 23 66

72 54 23 67

6. trinn

Kontaktlærere:

Hanne Ottosen Fauske

Maren Midtsand

Telefon trinnkontor:

72 54 23 66

72 54 23 67

7. trinn

Kontaktlærere:

Bjarne Valås

Ann Helen Naustan Markanes

Marit Størset

Telefon trinnkontor:

72 54 23 66

72 54 23 67

Råd og utvalg

Trinnkontakter

1. trinn: Line Johnsen TangenBente Selbæk Strand, Hege Marie Skorstad, Stine Skjærvik

2. trinn: Merete Johansen, Berit Kristine Sand SolvikLine Sistiaga Nielsen, Rune Kverndokk Hansen

3. trinn: Linda Skjærvik, Maja Wanvik Haraldsen, Line Christel Loe Vigrestad, Cathrine Dogger, Bente Selbæk Strand

4. trinn: Silje Myran, Mona Mostad, Øyvind Bjelke, Unni Steen

5. trinn: Liv Rognes, Hanne Kuhlmann, Per Arne Wangen, Hildegunn Vada

6. trinn: Kjersti Sætre Nårud, Guro Mæhlum Krüger, Bente Pettersen Sætre, Gabrielle Lind

7. trinn: Inger Kvisvik, Solveig Winsnes, Katrine Reppe-Øverlie, Anette van der Meer Halvorsen

Brukerråd

Elevrepresentanter: Magnus, Martine

Foreldrerepresentanter:

Skolerepresentanter: Stine Iren Saugnes, Linda Eggen Rønning, Kåre Moum 

Referater

6. juni 2018

2. mai 2019

21. mars 2019

23. januar 2019

5. desember 2018

8. november 2018

Elevråd

3. trinn: Martin Aa, Åse, Vilde, Imre

4. trinn: Ella, Milda, Theodor, Markus

5. trinn: Allan, Ole Marius, Thea, Martine

6. trinn: Frida, Magnus, Olav, Pernille

7. trinn: Lars P, Lars HG, Medina, Hedda

FAU

Medlemmer:

1. trinn: Even Falck Holte

2. trinn: Tone Fridén

3. trinn: Hilde Larsen

4. trinn: Ida Stavnesli

5. trinn: Torkel Hansen

6. trinn: Trond Aalvik Simensen

7. trinn: Johanne Sundby

Veiledninger og referater

Håndbok oppdatert oktober 2018

13. februar 2019

16. januar 2019

23. april 2018

28. februar 2018

29. november 2017

8. november 2017

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Nyborg skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 26.06.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?