Hjem Nyborg skole
Nyborg skole

Nyborg skole

Kontakt Nyborg skole

Se kart

Vi er Nyborg skole

På Nyborg skole skal alle barn Vi mener at barn lærer best når de
 • oppleve trygge og tydelige rammer
 • arbeider ut fra tydelige mål
 • oppleve å bli sett, hørt og møtt med respekt
 • blir møtt med forventninger til faglig og sosial læring
 • kjenne på gode relasjoner til både barn og voksne
 • er delaktige i egen læringsprosess
 • kjenne seg inkludert i fellesskapet
 • får lære i fellesskap av og med hverandre
 • utvikle seg på forskjellige måter gjennom leik, aktivitet og samspill
 • opplever variasjon i læringsarbeidet
 • oppleve mestring
 • opplever mestring
 
 • gis rom til å være nysgjerrige og aktive
 • opplever konstruktiv vurdering
 • får bruke forskjellige sanser på ulike arenaer i læring og leik

Vi er Nyborg skole

Om skolen

Nyborg skole er en barneskole med 260 elever, hvorav 135 går i SFO. Personalet består av 40 kompetente medarbeidere med variert utdanning som til sammen dekker alle de oppgavene som skal løses i en skole og SFO.

Skolen ble etablert i 1963, men dagens bygning er fra 2005, etter at de gamle bygningene ble revet på grunn av dårlig standard og helsefarlige forhold for både barn og voksne.

Som de aller fleste skolene i Trondheim, har Nyborg en åpen planløsning, der hvert trinn har sitt eget areal som grenser til åpne fellesarealer. Skolen er bygd for 40 elever per trinn.

Skolens barnesyn og læringssyn gjenspeiler vår pedagogiske grunnmur og er førende for vårt daglige sosiale og faglige arbeid i både skole og SFO. 

Skolens visjon er å være en inkluderende nærmiljøskole, der uteskole og kulturaktiviteter er sentrale arbeidsformer. Skolen ligger sentralt til i lokalsamfunnet på Nyborg, med et fantastisk fint og variert uteområde og nærhet til Bymarka. Alle trinn gjennomfører uteskole, på ulike måter gjennom det 7-årige skoleløpet. 1. og 2. trinn har uteskole en dag hver uke, mens 3. og 4. trinn har fast uteskole annenhver uke. 5.-7. trinn har uteskole som en naturlig del av læringsaktivitetene ut fra tema gjennom året. I SFO står også uteaktivitet sentralt, både i hverdagen på skolens uteområder og på skolefridager, når vi har mer tid og kan ta i bruk nærområdene og marka.

Kulturaktivitetene skal være en del av den daglige virksomheten. I løpet av skoleåret samles vi jevnlig til samlingsstunder for hele skolen, der hvert trinn har ansvar for programmet. Trinnene opptrer også på formiddagstreff i Sverresborg kirkesenter en gang i måneden.

Før sommerferien inviterer vi andre skoler og hele nærmiljøet til “Nyborgkveld”, som er ei stor utendørs forestilling, der alle barn og voksne i skole og SFO opptrer for publikum.

SFO følger opp skolens satsing på uteaktivitet, fysisk aktivitet og kulturaktivitet. Barna skal få prøve seg i ulike aktiviteter både inne og ute, basert på deres egne valg og på skolens muligheter for å legge til rette og støtte og inspirere ungene. 

Skolen samarbeider med idrettslag, kor og korps i nærmiljøet. Nyborg Idrettslag har bidratt sterkt til etablering av kunstgressbane, sandvolleyballbane, diskgolfbane og belysning av banene. 

Skolens eget kor, “Kor Læne”, ledes musikalsk av ansatte i SFO. 

Hvert år setter SFO også opp en ny og egenprodusert musikal, basert på ideer fra barna på 4. trinn. Musikalen skrives og komponeres av ansatte i SFO og fremføres av barn fra 1.-4. trinn i løpet av uka før påske. Da inviteres barnehager og andre skolefritidsordninger og skoler, barnas familier, de andre elevene  på skolen og alle andre som vil dele denne opplevelsen med oss Nyborg.   

Skolens lokaler lånes ut til nærmiljøaktiviteter på kvelder og i helger, og skolen fungerer som et grendehus for Nyborg-området.

Utviklingsarbeid: Med ny læreplan - Fagfornyelsen - som trer i kraft ved skolestart i august 2020, jobber personalet nå med å heve egen kompetanse knyttet til de endringene som kommer. I fjor jobbet vi med Språkløyper - en nasjonal strategi for språk, lesing og skriving. Til neste år skal vi delta i prosjektet Funksjonell skriving i de første skoleårene («FUS-prosjektet»). Dette er et forsknings- og utviklingsprosjekt ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU. Formålet med prosjektet er å øke kvaliteten på den tidlige skriveopplæringa i skolen. Utover dette har vi til enhver tid fokus på god klasseledelse og tilpasset opplæring. Særlige satsningsområder i SFO er “Leikens betydning”, “Hele barnet hele dagen”, “Barns medvirkning” og “Relasjonsbygging”. Vi jobber nå med å utvikle en rammeplan for Nyborg SFO, der disse temaene er sentrale.

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Nyheter og informasjon

Oppstart skoleåret 2020/2021 er  17. august kl 0815 for 2. til 7. trinn, 1. trinn kl 0900. Mer detaljert info i meldeboka i løpet av uke 33.

Nyborg SFO sommeren 2020

Nyborg SFO er feriestengt i uke 28 og 29. SFO er stengt når det er planleggingsdager 13. august og 14. august 2020.

Planleggingsdager Nyborg skole 2019/2020

Det er planleggingsdager 11. oktober, 24. januar og 19. juni. SFO er stengt på disse dagene. 

SFO

SFO er åpen fra 07.00-16.45
Telefon SFO administrasjon: 72 54 23 63
Telefon SFO-base: 72 54 23 70
Turtelefon SFO: 900 87 899 (brukes når vi er på tur)
E-post: linda-eggen.ronning@ou.trondheim.kommune.no

Les mer om SFO på Nyborg SFO

Helsesøster

Hilde Marie Brattland

Kontortid: 08.30-15.00 (skolehelsesøster alle hverdager)

Telefon:
475 08 469

E-Post:

hilde-marie.brattland@trondheim.kommune.no 

Skolehelsetjenesten

Trinnene

1. trinn

Kontaktlærere:

Marit Rykhus

Marit Størset

Telefon trinnkontor:

72 54 23 71

72 54 23 72

2. trinn

Kontaktlærere:

Marit Hjelmen

Stine Iren Saugnes

Mia Carlsson

Telefon trinnkontor:

72 54 23 71

72 54 23 72

3. trinn

Kontaktlærere:

Turid Schei Rodal

Siri Lønnum

Telefon trinnkontor:

72 54 23 71

72 54 23 72

4. trinn

Kontaktlærere:

Anne-Kathrine Fjelnseth

Roger Solberg Johansen

Telefon trinnkontor:

72 54 23 71

72 54 23 72

5. trinn

Kontaktlærere:

Tron Tangvik

Marte Moen Bredeveien

Ann Helen Naustan Markanes

Telefon trinnkontor:

72 54 23 66

72 54 23 67

6. trinn

Kontaktlærere:

Robert Lie

Nathalie Glein

Telefon trinnkontor:

72 54 23 66

72 54 23 67

7. trinn

Kontaktlærere:

Hanne Ottosen Fauske

Maren Midtsand

Bjarne Valås

Telefon trinnkontor:

72 54 23 66

72 54 23 67

Råd og utvalg

Trinnkontakter

1. trinn: Anne Lise Svendsen, Olga Vea, Kristin Sølberg, Christina Hestad

2. trinn: Siri Marie Balstad, Beate Wold, Heidi Bøe Roaldsøy, Silje Myran

3. trinn: Line Sistiaga Nielsen, Rune Erling Kverndokk Hansen, Britt Cecilie Ratchje, Stig Rune Jakobsen

4. trinn: Gabrielle Lind, Guro Mæhlum Krüger, Nina Stiklestad Holmen, Elly Lisbet Nordstrand

5. trinn: Mona Mostad, Silje Myran, Lasse Skomsvold, Tonje Kummeneje Vangen

6. trinn: Kristin Matre Aasarød, Solveig Reinertsen Winsnes, Tanja Bolz, Kristin Tuv Steinardatter

7. trinn: Bente Pettersen Sætre, Gabrielle Lind, Renate Dahl, Rolf Anders Storset

Brukerråd

Elevrepresentanter: April, Sofie

Foreldrerepresentanter: Torkel Hansen, Arnhild Pettersen

Skolerepresentanter: Stine Iren Saugnes, Kent Clark Holm-Ediassen, Kåre Moum 

Referater

2. desember 2019

23. oktober 2019

6. juni 2019

2. mai 2019

21. mars 2019

23. januar 2019

5. desember 2018

8. november 2018

Elevråd

3. trinn: Vilde, Oskar, Sverre, Carmencita

4. trinn: Einar, Cecilie, Peter, Mia

5. trinn: Kasper, Viktor, Lydia, Josefine

6. trinn: Sverre, Bastian, Julie, Sofie

7. trinn: April, Victoria, Charlotte, Ingrid

FAU

Medlemmer:

1. trinn: Arnhild Pettersen, Tina Marielle Værnes (vara)

2. trinn: Even Ambros Falch Holte, Ann-Renate Borlaug Vestbø (vara)

3. trinn: Marit Galåen, Hanne Merete Hestvik Kleiven (vara)

4. trinn: Hilde Larsen, Lillian Renå (vara)

5. trinn: Ida Stavnesli, Lasse Skomsvold (vara)

6. trinn: Torkel Hansen, Gunnar Skjetne Hansen (vara)

7. trinn: Trond Aalvik Simensen, Ingeborg Hov (vara)

Veiledninger og referater

Håndbok oppdatert februar 2020

29. april 2020

1. april 2020

4. desember 2019

6. november 2019

10. april 2019

13. februar 2019

16. januar 2019

23. april 2018

28. februar 2018

29. november 2017

8. november 2017

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Nyborg skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 16.09.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004