Stabbursmoen skole

Stabbursmoen skole

Kontakt Stabbursmoen skole

Finn ansatt og se kart

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Trinn

Ukeplaner og informasjon

SFO

Om SFO på Stabbursmoen

Stabbursmoen SFO er en middels stor SFO, med ca 140 barn. Rommene våre er fylt av action, liv og røre både om morgenen og på ettermiddagen. Her er det barn og voksne som trives sammen, og som har et felles ønske om å være verdens beste SFO.

Personale har bred erfaring og kompetanse innen forming, musikk, dans, drama og friluftsliv, noe som gjenspeiler seg i hverdagen vår. Vi setter årlig opp en forestilling i samarbeid med 4.trinnselevene, vi har utedager hver uke og tilrettelagte formingsaktiviteter.

Det viktigste for oss er allikevel at barna skal få tid og rom til frilek. Gjennom lek og utforsking lærer barna sosialt samspill og utvikler seg til gjengse mennesker. Vi ønsker at alle skal få oppleve både å ha og å være en venn i et trygt og inkluderende fellesskap.

De eldste barna på SFO får i større grad være med å påvirke sin hverdag. Vi har egen klubb for 3.trinn, og 4. trinn får i stor grad være i egne rom og ha egne aktiviteter. De siste årene har det vært populært for 4.trinn med matlaging, noe som forbereder dem tiden etter SFO.

Åpningstiden vår er 07.00-08.15 og 13.00-16.30.

På skolefrie dager har vi åpent 07.00-16.30.

Avdelingsleder SFO: Berthe Kristin Moslet, mail:

Telefon SFO: 91 11 25 21

Rammeplan for SFO

Lokal rammeplan for SFO

Kommunal rammeplan for SFO (PDF)

Planer, prosedyrer og reglement

Dokumenter
Skolehelsetjenesten ved Stabbursmoen skole

Tilbudet fra skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten

Tilbudet fra skolehelsetjenesten

Helsesykepleier

Navn: Ingrid Hage
Telefon 47 66 31 02
E-post:
Til stede på skolen: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, delvis fredager.

Fysioterapeut

Navn: Linn Viken Wenhaug
Telefon 46 88 25 64
E-post:

Navn: Gry Okkenhaug
Telefon 48 08 92 02
E-post:

Ergoterapeut

Navn: Anette Grønhovd
Telefon 91 66 65 31
E-post:

Vi presiserer at det ikke kan sendes personsensitiv informasjon per e-post.

FAU

FAU

Foreldrenes arbeidsutvalg - FAU

Skoleåret 2022/2023

Trinn

Periode

Kontakter

1

2022-23

2022-24

Trine Solberg Andreassen

Kevser Kayhan

2

2021-23

2022-24

Janne Aune Benjaminsen

Cecilie Østby

3

2022-24

2021-23

Samantha Njoki

Ketil Haugen

4

2021-23

2022-24

Wenche Mjøsund Storstrand

Øzlem Tulunay

5

2020-22

2020-22

Håkon Soldal

Anna Nicoline S. Mentzoni

6

2021-22

2021-23

Anne-Marit Moe

Ann Nicole Nilsen Brekstad

7

2022-23

2021-23

Ann Karin Skjønberg

Toril Merete Flønes

Leder

2022-23

Øzlem Tulunay

Sekretær

2022-23

Håkon Soldal

Alle foreldre/foresatte med barn i grunnskolen er medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er foreldrenes tillitsvalgte og styret for foreldrerådet.

FAU har 7 medlemmer med funksjonstid på 2 år. Alle medlemmer har en vara. Det er representasjon fra alle skolens trinn.

Stabbursmoen FAU kan kontaktes på e-post:

FAUs hovedoppgaver

 • Styrke kontakten mellom hjem og skole.
 • Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.
 • Legge forholdene til rette for at elevene trives og utvikler seg positivt.

Hva gjør FAU

 • Fritidsaktiviteter
 • Juletrefester
 • Foreldremøter
 • Engasjement i saker som angår skolen
 • Økonomisk støtte til tiltak for skolen

Foreldrerådets Arbeidsutvalg ved Stabbursmoen Skole har noen midler som er anskaffet gjennom diverse arrangementer i skoleregi. (17. mai og juletrefestene er noen eksempler på dette.)

FAU har ingen faste utgiftsposter, og for at pengene fra FAUs kasse skal komme alle elevene ved skolen til gode, er det anledning til å søke om pengestøtte til ulike arrangementer og turer.

Følgende kriterier legges til grunn for vurdering av søknad

 1. Pengene skal komme barna, skolen og fellesskapet til gode (for eksempel vennebenk, TL-aktiviteter, klassefotball etc.).
 2. Klassearrangement skal fortrinnsvis dekkes av klassekassen.
 3. FAU kan vurdere å støtte ekstraordinære tiltak for å bedre det psykososiale læringsmiljøet på trinn. Ved støtte til ekstraordinære tiltak bør det foreligge en sluttrapport etter f.eks. arrangement.

Søknadsfrister: 1. desember for høstsemester, og 1. mars for vårsemester

Søknadsskjema for pengestøtte fra FAU

Hva gjør trinnkontaktene

 • Bistå trinnet med miljøskapende tiltak.
 • Få de andre foreldre/foresatte i trinnet med på arbeidet.

Hvordan komme i gang

 • Velg kontaktperson.
 • Lag årsplan i samarbeid med tillits-elever og kontaktlærer.
 • Bruk trinnkontaktpermen aktivt.

Referat fra FAU-møter

Elevråd

Elevrådet ved Stabbursmoen skole

Leder:

Nestleder:

Sekretær:

Styremedlemmer:

Brukerråd:

Ungdommens bystyre:

Trinn Tillitsvalgte
5. trinn  
6. trinn  
7. trinn  

Valg av tillitselev

 • Ved skolestart hvert år skal hver klasse velge tillitselev og varatillitselev.
 • Klassens tillitselever er en del av skolens elevråd og representerer sin klasse.
 • Klassens tillitselev tar med seg saker fra klassen til elevrådet.
 • Valget av tillitselev bør foregå skriftlig om det er flere kandidater.
 • Ingen skal bli valgt mot sin vilje (det er vanlig at kandidatene får en mulighet til å presentere seg selv og fortelle hvorfor de ønsker å være tillitselev).

Tillitselevens oppgaver

 • Representere klassen (kontaktlærer fungerer som veileder).
 • Møte på elevrådsmøter.

Valg av elevrådsstyre

 • Når tillitselevene i klassene er valgt velges skolens elevrådsstyre.
 • Elevrådet velger leder, nestleder, sekretær og representanter (2) til Brukerråd med vara.

Første elevrådsmøte

 • Det sendes ut en innkalling med saksliste i forkant av møtet.
 • Kontaktlærer for elevråd orienterer om elevrådsarbeidet
 • Det velges Elevrådsstyre

Brukerråd

Informasjon om brukerråd
Elev  
Elev  
Ansatt  
Ansatt  
Verneombud  
Administrasjon Tore Valland

Referat fra brukerråd finner dere her

Utvalgte sider

Relevante sider for elever og foresatte

Åsheim skolemusikk

Heimdal Idrettsforening

Kattem Idrettslag

Utdanning.no

Alarmtelefon for Barn og Unge

Trygg trafikk

Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Grønt Flagg

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

Aktivitetstilbud i bydelen

Lurer du på hvilke fritidstilbud som finnes i ditt nærmiljø? I Aktørbasen finner du oversikt over veldig mange lag og organisasjoner i Trondheim som tilbyr fritidsaktiviteter.

Kommunen tilbyr også ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Kulturskolen har undervisning både i bydelene og i sentrum, mens kommunens fritidsklubber har tilbud for tweenies (5.-7. trinn) og for elever på ungdomstrinnet. Biblioteket har også mange tilbud for barn, ungdom og familier i sentrum og i bydelene.

Trenger du tilrettelegging for å delta i fritidsaktiviteter? Kommunen tilbyr støttekontakt og tilrettelagte gruppetilbud for barn og unge. Det finnes også tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for manglende kontingent, støtte til turer eller nødvendig utstyr.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Stabbursmoen skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Avdelingsledere

Karoline Sødahl

Avdelingsleder 1-4

Direktetelefon: 72 54 98 54

Annen telefon: 93 00 24 73

E-post:

Berit Ravlo Steiring

Avdelingsleder 5-7

Direktetelefon: 72 54 98 55

Annen telefon: 99 01 25 66

E-post:

Berthe Kristin Moslet

Avdelingsleder SFO

Direktetelefon: 72 54 98 71

Annen telefon: 93 88 59 11

E-post:

Resepsjon

TK-kode: 061110

Adresse: Saupstadringen 16, 7078 SAUPSTAD

Leder

Tore Valland
Enhetsleder

Direktetelefon:

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Gulay Akbuga

Assistent

E-post:

Fredrik Andersen

Lærer (underv.st u/g.u.)

E-post:

Marlene Andreassen

Lærer (underv.st u/g.u.)

E-post:

Ragnar Attestog

Adjunkt m/tilleggsutd. I

E-post:

Johanna Ishoel Benum

Adjunkt

E-post:

Hege Wendelborg Brandt

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Lesya Samarska Bøkestad

Barne/ung.arb. II

Direktetelefon:

E-post:

Kay Ronny Dahl

Adjunkt m/tilleggsutd. II

E-post:

Linette Fjærli Dahl

Lektor m/tilleggsutd. II

Direktetelefon:

E-post:

Linda Frøseth

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Espen Furnes

Lektor

E-post:

Arnstein Green

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Kai Erik Grindskar

Adjunkt

E-post:

Vegard Gundersen

Barne/ung.arb.

E-post:

Mathias Fosseide Haraldsson

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Marianne Hoel Haugen

Barne/ung.arb.

E-post:

Sigrid Grande Jaren

Lektor

E-post:

Sigrun Kittang

Adjunkt m/tilleggsutd. I

Direktetelefon:

E-post:

Gabriela Joanna Klimowicz

Barne/ung.arb. IV

Direktetelefon:

E-post:

Osman Koroma

Barne/ung.arb.

E-post:

Rune Steinnes Kvilvang

Lektor m/tilleggsutd. II

Direktetelefon:

E-post:

May Iren Larsen

Lærer (underv.st u/g.u.)

E-post:

Sofie H. Larsen

Barne/ung.arb.

E-post:

Fredrik Leinum

Barnevernspedagog

Direktetelefon:

E-post:

Marie Bendiksen Lind

Adjunkt m/tilleggsutd. II

Direktetelefon:

E-post:

Sara Jåvold Madi

Lærer (underv.st u/g.u.)

E-post:

Anita Kolbjørnsdatter Meland

Lektor m/tilleggsutd.

E-post:

Roger Melhus

Adjunkt

Direktetelefon:

E-post:

Rannveig Strøm Mellemsæther

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Lill Tove Myrvold

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Linda Beate Nordtug

Lektor

E-post:

Heidi Næss

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Ina Vammervold Pettersen

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Ebba Marie Rosman

Underv.st. u/godkj utdannelse

E-post:

Magnhild Vassvik Rovik

Adjunkt m/tilleggsutd. II

Telefon:

E-post:

Songül Sahin

Barne/ung.arb.

E-post:

Tone Anette Salberg

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Vilde Schevik

Lærling Barne- og ungd.arb.fag

E-post:

Anne Grethe Bakken Skaset

Konsulent

Direktetelefon:

E-post:

Vegard Skog

Adjunkt

Direktetelefon:

E-post:

Petter Falstad Sletvold

Adjunkt m/tilleggsutd. III

E-post:

Siv Fenstad Smistad

Sekretær

Direktetelefon:

E-post:

Berit Ravlo Steiring

Avdelingsleder skole V

Telefon:

E-post:

Mona Torevik Stensvold

Barne/ung.arb.

E-post:

Silje Storrønning

Lærling Barne- og ungd.arb.fag

E-post:

Ann Mari Strøm

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Karoline Sævareid

Lektor m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Karoline Sævareid

Miljøveileder

Telefon:

E-post:

Karoline Sødahl

Avdelingsleder skole III

Telefon: (+47) 93002473

Direktetelefon:

E-post:

Tone Tinmannsvik

Adjunkt

Direktetelefon:

E-post:

Unn Cecilie Valstad

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Ina Miyerlandi Westbye

Barne/ung.arb.

E-post:

Sist oppdatert: 16.01.2024

061110

Fant du det du lette etter?