Strindheim skole

Kontakt Strindheim skole

Finn ansatt og se kart

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Ny på skolen?

Les mer om skolestarten

Plan for et godt skolemiljø

Følge opp, håndtere, forebygge og fremme

FAU/Brukerråd

Les mer om FAU/Brukerråd

Regnbuen

Hvem er vi?

Regnbuen ved Strindheim skole, er et av fem «smågruppetilbud» i Trondheim kommune. Elevene har sammensatte og omfattende hjelpebehov, og elever fra hele kommunen kan søke plass. Vi har plass til fem elever.

Opplæringstilbudet

Vi har som mål å gi elevene et helhetlig opplæringstilbud i en inkluderende skole. Alle elever tilhører sin gruppe og trinn, men deltar i den ordinære undervisningen ut fra forutsetninger og behov.

Vi legger til rette for et språkmiljø der elevene skal føle mestring, og en opplevelse av å forstå og bli forstått. Tilrettelegging av opplæringen tar utgangspunkt i Kunnskapsløftet, med individuelle kompetansemål for den enkelte.

Vi legger vekt på et fysisk miljø med kommunikasjonsmateriell og hjelpemidler tilgjengelig.

Regnbuen har tilrettelagte lokaler med kjøkken, treningsrom, grupperom og sanserom. Det er takheis i de fleste rom og badet er godt tilrettelagt med hev-/senkbar stellebenk og vask.

Personalgruppen har pedagogisk og helsefaglig bakgrunn, med bred kompetanse og lang erfaring.

Regnbuen omfatter både skole og skolefritid (SFO) til og med 7. trinn.

Samarbeidspartnere i hjelpeapparatet
  • Hjelpemiddelsentralen
  • Tronsletten habiliteringssenter

Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU)

  • Avlastningstjenesten for barn og unge
  • Helseteam for barn og unge
  • Barne og familietjenesten
  • Fysioterapitjenesten
  • Ergoterapitjenesten
  • Trøndelag ortopediske verksted, TOV
  • Statlig spesialpedagogisk tjeneste (STATPED midt)
Praktisk informasjon

Søknad til Regnbuen går gjennom Oppvekstadministrasjonen, og det er nærskolen som søker for eleven i samarbeid med foreldre.

Dalgård skole og ressurssenter foretar vurderingene i søknadsprosessen, som igjen sendes til Oppvekstadministrasjonen.

Søknadsskjema

Du kan søke om skoleskyss hvis du har behov for det.

«Har eleven fått innvilget skoleskyss med ledsager, vil Regnbuen stille med dette. Ledsagertjenesten starter og slutter på skolen, innenfor åpningstidene. Vi følger SFOs åpningstider, 07.15-16.30.»

Skolefritidsordningen er gratis fra 5. skoletrinn.

Vi tar gjerne imot besøk av barn og foreldre, ansatte i barnehage og andre i hjelpeapparatet som er interessert i å se på tilbudet.

SFO

Vedtekter for SFO

Kontaktinfo SFO

Avdelingsleder SFO: Stian Rosvoll telefon 99 74 72 68.

SFO-base 1: 48 24 73 96

SFO-base 2: 48 26 54 42

SFO-base 3: 48 23 62 78

SFO-base 4: 48 25 75 59

Skolehelsetjenesten

Tilbudet fra skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten ved Strindheim skole

Helsesykepleiere ved Strindheim skole er Emilie.Helsesykepleier er en del av skolehelsetjenesten sammen med fysioterapeut, ergoterapeut og skolelege.

Helsesykepleiere

Emilie Lundstadsveen (hovedkontakt)
Mobil:  90 69 84 76
E-post:
Til stede mandag, onsdag, torsdag og fredag

Oda Ekmann (Helsesykepleierstudent/vikar)
Mobil: 47 65 18 24
E-post:  
Til stede torsdag og fredag.

Helsesykepleier sitt kontor finner du ved administrasjonen på skolen.

Fysioterapeut

Anya Karin Rønning Almenning
Mobil: 91 67 23 54
E-post:

Ergoterapeut

Sandra Charlotte Karlsen
Mobil: 91 11 29 54
E-post:

Du må ikke sende personsensitiv informasjon på e-post.

Skolemelk 

 

Facebook

Se Strindheim skole på Facebook

Strindheim skoles musikkorps

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Strindheim skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 011090

Adresse: Bromstadvegen 1, 7045 TRONDHEIM

Leder

Laila Røkenes
enhetsleder

E-post:

Finn ansatt

search

Synne Agersborg

Adjunkt m/tilleggsutd. II

Telefon:

E-post:

Oline Alander

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Margrethe Mørch Andersen

Lektor m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Wenche Andersen

Assistent (sfo)

Telefon:

E-post:

Ingunn Andresen

Barne/ung.arb. I

E-post:

Anita Asp

Barnepleier III

Direktetelefon:

E-post:

Kari-Anne Bains

Adjunkt m/tilleggsutd. I

Direktetelefon:

E-post:

Linda Bakken

Barne/ung.arb. III

Direktetelefon:

E-post:

Seda Khamazatovn Balajeva

Assistent (sfo)

E-post:

Sebastian Lien Bech

Barne/ung.arb.

E-post:

Emilie Magelsen Bergmann

Barne/ung.arb.

E-post:

Grethe Bergstrøm

Adjunkt m/tilleggsutd. I

Direktetelefon:

E-post:

Elin Bjørkly

Adjunkt m/tilleggsutd. I

Direktetelefon:

E-post:

Stig Bjørnbakken

Assistent (sfo)

E-post:

Stig Bjørnbakken

Assistent skole

E-post:

Helena Bolghaug

Lærer (underv.st u/g.u.)

E-post:

Kjersti Boye

Sykepleier III

Direktetelefon:

E-post:

Gunhild Jung Ae Dahl

Lektor m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Öznur Düzgün

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Marianne Eriksen

Førstekonsulent m/høyskole

E-post:

Emma Innset Esbensen

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Marianne Wang Fallang

Lektor

Direktetelefon:

E-post:

Kirsti Gjermstad

Vernepleier

E-post:

Sarah Malén Gjerstad

Lektor

Telefon:

E-post:

Sofia Pedersen Grøen

Lærling Barne- og ungd.arb.fag

Telefon:

E-post:

Hans Ole Røen Halle

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Anne-Merethe Hammerås

Adjunkt

Direktetelefon:

E-post:

Amir Anwar Hasan

Miljøarbeider I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Thea Haugrud

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

John-Terje Heimstad

Adjunkt m/tilleggsutd. I

Direktetelefon:

E-post:

Anne-Line Halle Henriksen

Miljøarbeider

Telefon:

E-post:

Elin Tølche Hernes

Lektor m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Christian Hoff

Adjunkt

Direktetelefon:

E-post:

Maria Horven

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Marit Frog Huelssner

Barne- og ungd.arb. m/fags 1år

Direktetelefon:

E-post:

Anne Husby

barnehagelærer

Direktetelefon:

E-post:

Anne Husby

Barnehagelærer V

Direktetelefon:

E-post:

Øystein Indergaard

Adjunkt m/tilleggsutd. II

Direktetelefon:

E-post:

Rania Jalbout

Lærling Barne- og ungd.arb.fag

Telefon:

E-post:

Kristin Johansen

Lektor

Direktetelefon:

E-post:

Anita Johansson

Barne/ung.arb. III

E-post:

Marthe Sæther Johnsen

Lektor

Direktetelefon:

E-post:

Rune Keysan

Adjunkt

Direktetelefon:

E-post:

Julie Bjerke Kilaas

Adjunkt

Direktetelefon:

E-post:

Marit Kirknes

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Ida Kristine Jektvik Kolstad

Vernepleier II

Direktetelefon:

E-post:

Torstein Bondø Kubban

Adjunkt

Direktetelefon:

E-post:

Camilla Lande

Lektor m/tilleggsutd.

E-post:

Erlend Faksvåg Larsen

Barne- og ung.arb m/fags 2 år

Telefon:

E-post:

Siri Nordli Leirvik

Adjunkt m/tilleggsutd. I

Direktetelefon:

E-post:

Tonje Jensen Lie

Assistent

Telefon:

E-post:

Lene Christin Lyngstad

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Sara Mestvedthagen

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Sara Mestvedthagen

Underv.st. u/godkj utdannelse

Direktetelefon:

E-post:

Markus Midtsjø

Lektor m/tilleggsutd. II

E-post:

Eirik Bjørge Mjønes

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Eirin Modell

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Trude Nordhuus Moe

Avdelingsleder skole III

Direktetelefon:

E-post:

Dajla Youssef Mohamad

Miljøarbeider

Telefon:

E-post:

Berit Mælan

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Fahima Nasseri

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Elin Møllerhagen Nordli

Adjunkt

Direktetelefon:

E-post:

Morten Nygård

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Christian Fiascunari Olaya

Barne/ung.arb.

E-post:

Sara Olofsson

Assistent (sfo)

E-post:

Guro Heggem Olsen

Lektor

Direktetelefon:

E-post:

Johanne Olsen

Miljøterapeut I

Direktetelefon:

E-post:

Karianne carson Olsen

Barne/ung.arb.

E-post:

Toril Lothe Pettersen

Barne/ung.arb.

E-post:

Maren Nødland Pollestad

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Stian Rosvoll

Avdelingsleder skole III

Telefon:

E-post:

Stian Overå Rotset

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Stine Mari Sand

Sykepleier

Direktetelefon:

E-post:

Stine Skaanes Sand

Barne/ung.arb.

E-post:

Vibeke Sandvik

Avdelingsleder skole III

Telefon:

E-post:

Gabriel André Selnes

Assistent (sfo)

Telefon:

E-post:

Siri Lisiell Setså

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Line Solheim

Adjunkt m/tilleggsutd. I

Direktetelefon:

E-post:

Jørgen Jensen Solli

Underv.st. u/godkj utdannelse

E-post:

Lene Aukan Standal

Adjunkt m/tilleggsutd. I

Direktetelefon:

E-post:

Birgitte Strand

Lektor m/tilleggsutd.

E-post:

Mari Stubbe

Adjunkt m/tilleggsutd. I

Direktetelefon:

E-post:

Hanne Sylten

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Sofie Sødal

Miljøterapeut

Telefon:

E-post:

Liv Kari Sømhovd

Barne/ung.arb.

E-post:

Sissel Irene Tanem

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Yordanos Tesfamariam

Lærling Barne- og ungd.arb.fag

Telefon:

E-post:

Andreas Thomas

Adjunkt m/tilleggsutd. I

Direktetelefon:

E-post:

Lise Thorsen

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Hanne Berit Aune Tiller

Barne/ung.arb.

E-post:

Jakob Jacobsen Time

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Anton Melhus Tobiassen

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Ingrid Tømmermo

Lektor m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Karine Holm Wahl

Adjunkt

Direktetelefon:

E-post:

Ruth E Werkland

Miljøarbeider

E-post:

Turid Wik

Vernepleier

E-post:

Simen Williams

Lektor m/tilleggsutd. I

Direktetelefon:

E-post:

Solfrid Wilson

Adjunkt m/tilleggsutd. II

E-post:

Helene Jøsang With

Adjunkt m/tilleggsutd. I

Direktetelefon:

E-post:

Malin Mittet Øverbø

Barnehagelærer m/master

Telefon:

E-post:

Lena Øystrøm

Adjunkt

Direktetelefon:

E-post:

Bjørn Olav Aamo

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Atle Sander Aas

Barne/ung.arb.

E-post:

Ina Aavitsland

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Sist oppdatert: 26.06.2024

011090

Fant du det du lette etter?