Tanem skole

Tanem skole

Kontakt Tanem skole

Finn ansatt og se kart

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Skolen vår

Litt om Tanem skole

Tanem skole er en skole med 186 elever. Skolen ble bygget i 1987 og utvidet i 2001 og 2012. Skolen ligger idyllisk til i skogkanten på Tanem. Naturen er en stor del av elevenes hverdag både når det gjelder leik, faglig og sosial opplæring. Tanemshallen stod ferdig i 2015 og er et flott supplement for å gi et godt fysisk aktivitetstilbud

Vi har fadderordning for 1. og 2. klassingene våre, noe som fungerer svært godt for store og små. Skolens vårball for 5.-7. trinn elever i mai er en stor begivenhet. Elevrådet har en sentral rolle i tilretteleggingen. Alle elever lærer seg å danse swing, og viser fram gode danseferdigheter på vårballet. 

Kanoturen på 6. trinn er en årlig begivenhet. Elevene padler kano, overnatter i telt, lager mat på stormkjøkken, fisker og ikke minst så lærer det om historie, vegetasjon og dyreliv rundt og i Selbusjøen. Tanem skole legger vekt på å være et sted der det er godt å være og et sted der en mestrer og lærer.

Trivselsleder

Mobbefrie trivselsledere (TL) er elever som bidrar til et bedre samhold og et tryggere skolemiljø, gjennom organisert aktivitet i friminuttene.

Tanem skole deltar i trivselsprogrammet.

Hovedmålet med TL er å tilby skolens elever flere og mer varierte aktiviteter i friminuttene, slik at elevene finner noe spennende å gjøre.

Det er skolens håp og overbevisning at når friminuttene blir morsommere og mer meningsfylt, vil skoledagen som helhet oppleves som mer lystbetont.

Det er 5.-7.-klassinger som velger andre elever som trivselsledere, og vi bruker både Tanemshallen og skolegården som arena for gjennomføring.

For mer info se trivselsleder.no

FAU, SU og Elevråd. Informasjon og møtereferat

FAU er skolens ForeldreArbeidsUtvalg.

Referat FAU

SU Skolens Arbeidsutvalg

Elevrådet på Tanem skole har to valgte representanter fra hvert klassetrinn fra 2.-7. trinn.

Leder, nestleder og skriver velges av elever fra 5.-7. trinn og elevrådsrepresentantene fra 5.-7. står på valg.

Det gjennomføres 4-5 elevrådsmøte hvert skoleår, og til hvert elevrådsmøte utarbeides det saksliste og referat.

Elevrådet er veldig aktiv og har ansvar for utstyr i friminuttene, skolemelk og vårball.

Ukeplaner

Kontaktlærer sender ut ukeplaner gjennom Vigilo.

 

Tanem SFO

Her finner du informasjon fra Tanem SFO

Info om SFO

INFO

Månedsplaner

Skolehelsetjenesten

Tilbudet fra skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten Tanem skole

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut og skolelege. Skolehelsetjenesten jobber helsefremmende og forebyggende og er en videreføring av helsestasjonstilbudet. Vi tilbyr helseundersøkelser, helseopplysning og gruppesamtaler ut fra nasjonale anbefalinger. Vaksinering skjer etter anbefalt vaksinasjonsprogram (se fhi.no). Hvis sykdom eller andre forhold blir oppdaget, vil skolehelsetjenesten følge opp ved behov.

Vi har tverrfaglig samarbeid med skolen og andre aktuelle samarbeidspartnere. Opplysninger om enkeltelever gis ikke til andre tjenester uten samtykke fra foreldre etter pasientrettighetsloven § 3-4. Vi deltar i helsefremmende tiltak og foreldremøter ved behov.

Elever og foresatte er velkommen til å ta kontakt ved behov. Tema kan for eksempel være kropp og helse, vanskelig livssituasjon på skolen, hjemme eller på fritiden, kosthold, søvn, fysisk aktivitet, seksualitet og prevensjon, tobakk/alkohol/ andre rusmidler, eller andre ting dere lurer på.

Program for skolehelsetjenesten

Kontaktinformasjon Helsesykepleier

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

Aktivitetstilbud i bydelen

Lurer du på hvilke fritidstilbud som finnes i ditt nærmiljø? I Aktørbasen finner du oversikt over veldig mange lag og organisasjoner i Trondheim som tilbyr fritidsaktiviteter.

Kommunen tilbyr også ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Kulturskolen har undervisning både i bydelene og i sentrum, mens kommunens fritidsklubber har tilbud for tweenies (5.-7. trinn) og for elever på ungdomstrinnet. Biblioteket har også mange tilbud for barn, ungdom og familier i sentrum og i bydelene.

Trenger du tilrettelegging for å delta i fritidsaktiviteter? Kommunen tilbyr støttekontakt og tilrettelagte gruppetilbud for barn og unge. Det finnes også tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for manglende kontingent, støtte til turer eller nødvendig utstyr.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Tanem skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 061170

Adresse: Nybrottsvegen 4, 7549 TANEM

Leder

Grete Nyheim
Rektor/leder

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Claes Wilhelm Ivan Andersson

Lærer

Telefon:

E-post:

Ole Christian Belsaas

Underv.st. u/godkj utdannelse

Direktetelefon:

E-post:

Kim Alexander Berntsen

Adjunkt I

E-post:

Heidi Iren Bjørseth

Adjunkt

E-post:

Lise Eikli-Skjervstad

Avdelingsleder

Telefon:

E-post:

Gerd Lium Enge

Assistent

Telefon:

E-post:

Elin Øyås Engen

Adjunkt

E-post:

Jannice Wærdahl Grendstad

Konsulent

Telefon:

E-post:

Berit Kattem Husøy

Adjunkt m/till utd

Telefon:

E-post:

Ivan Kovacic

Miljøveileder

Telefon:

E-post:

Tone Smemo Krogstad

Barne og ungdomsarbeider

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Tone Smemo Krogstad

Barne/ung.arb.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Randi Marie Østby Lie

Adjunkt m/till utd

Telefon:

E-post:

Mari Mostad

Lektor

Direktetelefon:

E-post:

Hanne Sofie Furberg Nordnes

Assistent (sfo)

Telefon:

E-post:

Lisbeth Furberg Nordnes

Adjunkt m/till utd

Direktetelefon:

E-post:

Ingerid Kristine Amundsen Olsvik

Assistent (sfo)

Telefon:

E-post:

Katrine Rosvold

Lektor

Telefon:

E-post:

Fride Grøtte Skarland

Lektor m/tilleggsutd. I

Telefon:

E-post:

Maja Kjeldsberg Stamnes

Adjunkt

Telefon:

E-post:

Frank Ketil Stoum

Adjunkt m/till utd

Telefon:

E-post:

Caroline Nielsen Tangen

Lærling Barne- og ungd.arb.fag

Telefon:

E-post:

Kjartan Wik

Adjunkt m/till utd

E-post:

Kjersti Wraalsen

Baseleder SFO

Direktetelefon:

E-post:

Ida Aasen

Lektor m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Sist oppdatert: 07.02.2023

061170

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward