Hjem Tanem skole
Tanem skole

Tanem skole

Kontakt Tanem skole

Se kart

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Skolen vår

Litt om Tanem skole

Tanem skole er en skole med ca 240 elever. Skolen ble bygget i 1987 og utvidet i 2001 og 2012. Skolen ligger idyllisk til i skogkanten på Tanem. Naturen er en stor del av elevenes hverdag både når det gjelder leik, faglig og sosial opplæring. Tanemshallen stod ferdig i 2015 og er et flott supplement for å gi et godt fysisk aktivitetstilbud

Vi har fadderordning for 1. og 2. klassingene våre, noe som fungerer svært godt for store og små. Skolens vårball for 5.-7. trinn elever i mai er en stor begivenhet. Elevrådet har en sentral rolle i tilretteleggingen. Alle elever lærer seg å danse swing, og viser fram gode danseferdigheter på vårballet. Tanemsrevyen i februar er også en hendelse av betydning, her får vi trygge barn i alle aldre på scenen.

Kanoturen på 6. trinn er en årlig begivenhet. Elevene padler kano, overnatter i telt, lager mat på stormkjøkken, fisker og ikke minst så lærer det om historie, vegetasjon og dyreliv rundt og i Selbusjøen. Tanem skole legger vekt på å være et sted der det er godt å være og et sted der en mestrer og lærer.

Trivselsleder

Mobbefrie trivselsledere (TL) er elever som bidrar til et bedre samhold og et tryggere skolemiljø, gjennom organisert aktivitet i friminuttene.

Tanem skole deltar i trivselsprogrammet.

Hovedmålet med TL er å tilby skolens elever flere og mer varierte aktiviteter i friminuttene, slik at elevene finner noe spennende å gjøre.

Det er skolens håp og overbevisning at når friminuttene blir morsommere og mer meningsfylt, vil skoledagen som helhet oppleves som mer lystbetont.

Det er 5.-7.-klassinger som velger andre elever som trivselsledere, og vi bruker både Tanemshallen og skolegården som arena for gjennomføring.

For mer info se trivselsleder.no

FAU, SU og Elevråd. Informasjon og møtereferat

FAU er skolens ForeldreArbeidsUtvalg.

SU Skolens Arbeidsutvalg

Elevrådet på Tanem skole har to valgte representanter fra hvert klassetrinn fra 2.-7. trinn.

Leder, nestleder og skriver velges av elever fra 5.-7. trinn og elevrådsrepresentantene fra 5.-7. står på valg.

Det gjennomføres 4-5 elevrådsmøte hvert skoleår, og til hvert elevrådsmøte utarbeides det saksliste og referat.

Elevrådet er veldig aktiv og har ansvar for utstyr i friminuttene, skolemelk og vårball.

Ukeplaner

Her finner du ukeplaner for alle trinn

1. trinn

2. trinn

3. trinn

4.trinn

5. trinn

6. trinn

7. trinn

Tanem SFO

Her finner du informasjon fra Tanem SFO

Info om SFO

Månedsplaner

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten Tanem skole

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut og skolelege. Skolehelsetjenesten jobber helsefremmende og forebyggende og er en videreføring av helsestasjonstilbudet. Vi tilbyr helseundersøkelser, helseopplysning og gruppesamtaler ut fra nasjonale anbefalinger. Vaksinering skjer etter anbefalt vaksinasjonsprogram (se fhi.no). Hvis sykdom eller andre forhold blir oppdaget, vil skolehelsetjenesten følge opp ved behov.

Vi har tverrfaglig samarbeid med skolen og andre aktuelle samarbeidspartnere. Opplysninger om enkeltelever gis ikke til andre tjenester uten samtykke fra foreldre etter pasientrettighetsloven § 3-4. Vi deltar i helsefremmende tiltak og foreldremøter ved behov.

Elever og foresatte er velkommen til å ta kontakt ved behov. Tema kan for eksempel være kropp og helse, vanskelig livssituasjon på skolen, hjemme eller på fritiden, kosthold, søvn, fysisk aktivitet, seksualitet og prevensjon, tobakk/alkohol/ andre rusmidler, eller andre ting dere lurer på.

Program for skolehelsetjenesten

Kontaktinformasjon Helsesykepleier

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Tanem skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 25.01.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006