Utleira skole

Utleira skole

Kontakt Utleira skole

Finn ansatt og se kart

Vår visjon

ROM FOR ALLE - BLIKK FOR DEN ENKELTE.

Vi er en Respekt og Trivsels leder skole.

Grove pannekaker

En elev på skolen har laget en oppskrift på grove pannekaker. 

Naturfag på 3. trinn

Elevene på 3. trinn har lært om bakterier og virus i naturfagstimene og laget sine egne flotte modeller.

Meldebok

Her finner du informasjon om Vigilo meldebok

Lenke til Trondheim kommunes nettside om den nye foreldreportalen

Classroom

Her kan du logge deg inn Classroom

Skolens ledelse

Kontaktinformasjon til skolens ledelse

Enhetsleder: Bente Moholt. E-post:
.

Avdelingsleder 1.-4. trinn: Per-Åge Gundersen. E-post:
.

Avdelingleder 5.-7. trinn: Cathrine Midelfart. E-post: .

Avdelingsleder SFO: Liv Randi M. Johnsen. E-post:
.

Skolestartere

Her vil det bli lagt ut informasjon til de som skal begynne på 1. trinn høsten 2024

Innskriving på Utleira skole 13. februar.

Innskrivingen februar 2024 - rektors stikkord

Bli kjent-dager 28. og 29. mai klokken 09.00-12.00. Oppmøte i skolegården ved inngangen til 1. trinn. Vi gleder oss til å se høstens 1.trinnselever igjen.

 

Infoheftet

Infoheftet til Utleira skole

Infoheftet  2023_2024

 

Skolejoggen

Skolejoggen på Utleira skole

Den kulturelle skolesekken

Bilder og kalender

Kalender

Vi har hatt besøk av forestillingen Igor og fetterne. Her er noen bilder fra forestillingen. Og her kan du lese mer om forestillingen på den kulturelle skolesekken sine nettsider.

 

FAU og Brukerråd

Styret i FAU skoleåret 2023/2024

Leder: Håkon Furre Amundsen   
Nestleder: Sten Axel Holst 
Sekretær: Marte R. Skogstad 
Styremedlem: Aya Anima 
Styremedlem: Morten Severin Hoel 

 

Møtereferater brukerråd og FAU

FAU, møtereferat 12.03.2024.pdf

FAU, møtereferat 09.01.2024.pdf

FAU, møtereferat 05.12.2023.pdf

FAU, møtereferat 04.05.2022 (PDF)

FAU, møtereferat 02.03.2022 (PDF)

FAU, møtereferat 16.02.2022 (PDF)

 

Brukerråd hva da.pdf

Brukerråd, referat 15.02.2024.pdf

Brukerråd, referat 14.12.2023.pdf

Brukerråd, referat 23.03.2023.pdf

Brukerråd, referat 17.11.2022.pdf

Brukerråd, referat 29.09.2022.pdf

Brukerråd, møtereferat 15.02.2021 (PDF)

Brukerråd, møtereferat 31.05.2021 (PDF)

 

Leksehjelp

Leksehjelp ved Utleira skole

Etter politisk vedtak skal leksehjelp være et tilbud til 4.-7. trinn. Gjennomføringen av dette starter i uke 36. To dager i uken, umiddelbart etter undervisning har elevene ved disse trinnene muligheten til å gjøre skolearbeid.

Organiseringen av leksehjelptilbudet:

  • 4. trinn: Mandager og onsdager fra 14.00-15.00
  • 5. trinn: Tirsdager fra 14.00-15.30. Torsdager 12.00-13.30
  • 6. trinn: Tirsdager 14.00-15.30. Torsdager 12.00-13.30
  • 7. trinn: Tirsdager fra 14.00-15.30. Torsdager 13.00-14.30
  • 4. trinns-elevene møter på 5. trinns-arealet
  • 5., 6., og 7. trinn møter på 5. trinns-arealet

Leksehjelptilbudet er et frivillig tilbud, og vi krever ingen påmelding til dette.

For at dette skal fungere på en forsvarlig måte har vi følgende kjøreregler.

  1. De som ønsker å delta på leksehjelp møter opp til oppstart tid. Om noen ønsker å forlate leksehjelp før det er slutt, så er det mulig.
  2. Elevene skriver seg inn i en bok når de møter til leksehjelp, og stryker seg ut når de forlater leksehjelp. Dette er på grunn av sikkerhet ved en eventuell brann.

Det er viktig å presisere at dette er et supplement til oppfølging hjemme.

 

Skolehelsetjenesten

Tilbudet fra skolehelsetjenesten

Skolehelsetjeneste Utleira skole

1.- 4. trinn

Helsesykepleier: Marita Sivertsen, 48 12 59 19, e-post:

Til stede på skolen alle dager unntatt mandag

5.-7. trinn

Helsesykepleier Ellen Midtsian Johnsen, 90 81 82 99, e-post:

Til stede på skolen alle dager unntatt tirsdag

Fysioterapeut

Wibeke Stenset, 47 68 07 55, e-post:

Ergoterapeut

Ingunn Hauknes Larsen, 97 96 91 34, e-post:

Vi presiserer at det ikke kan sendes personsensitiv informasjon per e-post.

SFO

Telefonnummer til SFO-basene

1. trinn: 91 30 77 22

2. trinn: 91 12 07 59                           

3. trinn: 46 94 35 60

4. trinn: 91 31 29 07

Åpningstider og planleggingsdager

Åpningstider SFO: 07.15-16.30

Planleggingsdager SFO 2024

Vår -24: 
10. mai skole/SFO stengt pga planleggingsdag.
21. juni skole/SFO stengt pga planleggingsdag
 
Høst- 24:
14., 15. og 16. august SFO stengt pga planleggingsdager
 
 
Betalingssatser fra 01.01.2024 - 30.06.2024
Oppholdstid per uke Betaling per måned
Inntil 12 timer 1. og 2. klasse Gratis
Fra og med 12 timer 1. og 2. klasse 1 710 kroner
Inntil 12 timer i 4. og 3. klasse 2 290 kroner
Fra og med 12 timer 4. og 3. klasse 3 420 kroner

 

Betalingssatser fra 01.08.2024

Oppholdstid per uke Betaling per måned
Inntil 12 timer 1. og 2. og 3. klasse Gratis
Fra og med 12 timer 1.-3. klasse 1 710 kroner
Inntil 12 timer i 4. klasse 2 290 kroner
Fra og med 12 timer 4. klasse 3 420 kroner

Kostpenger kommer i tillegg til satsene.
Juli er betalingsfri måned.

Årshjul SFO

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

Aktivitetstilbud i bydelen

Lurer du på hvilke fritidstilbud som finnes i ditt nærmiljø? I Aktørbasen finner du oversikt over veldig mange lag og organisasjoner i Trondheim som tilbyr fritidsaktiviteter.

Kommunen tilbyr også ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Kulturskolen har undervisning både i bydelene og i sentrum, mens kommunens fritidsklubber har tilbud for tweenies (5.-7. trinn) og for elever på ungdomstrinnet. Biblioteket har også mange tilbud for barn, ungdom og familier i sentrum og i bydelene.

Trenger du tilrettelegging for å delta i fritidsaktiviteter? Kommunen tilbyr støttekontakt og tilrettelagte gruppetilbud for barn og unge. Det finnes også tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for manglende kontingent, støtte til turer eller nødvendig utstyr.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Utleira skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 031070

Adresse: Stubbanvegen 80, 7036 TRONDHEIM

Leder

Bente Moholt
Enhetsleder

Direktetelefon:

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Komathy Arampu

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Unni Kristin Aune

Pensjonist

E-post:

Maj Badran

Miljøterapeut

Telefon:

E-post:

Jenny Granhus Bakken

Lektor

E-post:

Kristin Haagensen Bakken

Konsulent m/høyskole

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Trond Bekken

Adjunkt

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Roald Berge

Lærer (underv.st u/g.u.)

E-post:

Inger Lise Bjørdal

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Kristoffer Bogfjellmo

Underv.st. u/godkj utdannelse

E-post:

Kari Bonesmo

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Merethe Edvardsen

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Mona R Alsli Espervik

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Marie Solem Flatberg

Underv.st. u/godkj utdannelse

E-post:

Andrine Kristiansen Flatlandsmo

Underv.st. u/godkj utdannelse

E-post:

Inger Lise G. Graftås

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Helen Bogen Granøien

Assistent (sfo)

Telefon:

E-post:

Helen Bogen Granøien

Assistent skole

Telefon:

E-post:

Arve Granås

Barnehagelærer I

Telefon:

E-post:

Synnøve Græsdal

Lektor I

E-post:

Kristina Tovås Gudbrandsen

Lektor m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Per-Åge Gundersen

Avdelingsleder skole II

Telefon:

E-post:

Rune Gundersen

Adjunkt

Direktetelefon:

E-post:

Kristian Pleym Hagen

Barne/ung.arb.

E-post:

Mikkel Andreas Halvorsen

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Laila Handberg

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Sara Hansen

Underv.st. u/godkj utdannelse

E-post:

Trine Heian

Barne/ung.arb.

E-post:

Trine Heian

Lærer (underv.st u/g.u.)

E-post:

Brage Helgheim

Adjunkt m/tilleggsutd. I

E-post:

Rakel Johannessen Henriksen

Assistent (sfo)

E-post:

Anne Hofsli

Adjunkt m/tilleggsutd. I

Direktetelefon:

E-post:

Camilla S. Horneman

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Martinus Halsen Høeg

Underv.st. u/godkj utdannelse

E-post:

Rune Mikal Johansen

Miljøterapeut I

Direktetelefon:

E-post:

Tor-Kristian Ågnes Johansen

Assistent (sfo)

E-post:

Tor-Kristian Ågnes Johansen

Lærer (underv.st u/g.u.)

E-post:

Liv Randi M Johnsen

Avdelingsleder skole I

Telefon:

E-post:

Tora Amalie Killingberg

Lektor

Telefon:

E-post:

Tobias Kjørstad

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Aase Glomstad Langdahl

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Tove Lange

Adjunkt m/tilleggsutd. II

Telefon:

E-post:

Hedda Sørum Larsson

Underv.st. u/godkj utdannelse

E-post:

Bjørnar Lauvskog

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Emma Fines Lavelle

Underv.st. u/godkj utdannelse

E-post:

Even Leraand

Assistent (sfo)

Telefon:

E-post:

Frida Helene Limstrand

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Tore Lindefjeld

Underv.st. u/godkj utdannelse

E-post:

Kristin Løvdal Løhre

Adjunkt

Telefon:

E-post:

Espen Amandus Mathiassen

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Lukas Julshamn Melkvik

Lærling Barne- og ungd.arb.fag

Telefon:

E-post:

Cathrine Midelfart

Avdelingsleder II

Telefon:

E-post:

Ingrid Louise Mortensen

Lærer (underv.st u/g.u.)

E-post:

Astrid Munkebye

Adjunkt m/tilleggsutd. II

Telefon:

E-post:

Ole Nicolaisen

Lektor m/tilleggsutd.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Kajsa Nilsen Nordeidet

Underv.st. u/godkj utdannelse

E-post:

Elin Nyvold

Lærer (underv.st u/g.u.)

E-post:

Elin Okstad

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Per Ulrik Olsen

Barnehagelærer I

Telefon:

E-post:

Henrik Pettersen

Miljøterapeut

Telefon:

E-post:

John Husa Risan

Underv.st. u/godkj utdannelse

E-post:

Kia-Carlin Ulriksborg Rognes

Assistent (sfo)

E-post:

Kia-Carlin Ulriksborg Rognes

Lærer (underv.st u/g.u.)

E-post:

Guri Rognhaug

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Petter Mekvik Rypdal

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Wafa Hassan Salah

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Pia Synnøve Sand

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Jasmin Celine Schiemann

Lærer (underv.st u/g.u.)

E-post:

Johanna Eikeland Schleicher

Lektor

Telefon:

E-post:

Vilde Setsaas

Lektor

Direktetelefon:

E-post:

Steinar Todalshaug Sjøvold

Barnevernspedagog

Telefon:

E-post:

Kristin Fladmark Skarbøvik

Assistent (sfo)

E-post:

Stian Skibenes

Lærer (underv.st u/g.u.)

E-post:

Zeinab Soleymaniamiri

Assistent (sfo)

Telefon:

E-post:

Zeinab Soleymaniamiri

Assistent skole

Telefon:

E-post:

Rigmor Stavne

Barnehagelærer II

E-post:

Karin Steen

Assistent (sfo)

E-post:

Karin Steen

Assistent skole

E-post:

Astrid Strømsnes

Lærer (underv.st u/g.u.)

E-post:

Anniken Østlyng Tingstad

Adjunkt

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Julie Lyngvær Torbergsen

Underv.st. u/godkj utdannelse

E-post:

Kathinka Torjusen

Assistent (sfo)

E-post:

Kathinka Torjusen

Lærer (underv.st u/g.u.)

E-post:

Mari Keiko Tømmerdal

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Selma Valderhaug

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Marte Valsø

Assistent (sfo)

E-post:

Marte Valsø

Lærer (underv.st u/g.u.)

E-post:

Mathias Eide Volden

Miljøterapeut

E-post:

Ingrid Skjervold Westby

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Ludvik Omar Østli

Lærer (underv.st u/g.u.)

E-post:

Grete Myrseth Øvereng

Adjunkt I

Telefon:

E-post:

Ingebjørg Tiller Øvrum

Adjunkt

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Ingvild Årsland

Lærer (underv.st u/g.u.)

E-post:

Sist oppdatert: 09.04.2024

031070

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward