Hjem Utleira skole

Utleira skole

Kontakt Utleira skole

Se kart

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Vår visjon

ROM FOR ALLE - BLIKK FOR DEN ENKELTE

Vi er en   og   skole

 Classroom

Her kan du logge deg inn Classroom

Skolens ledelse

Kontaktinformasjon til skolens ledelse

Enhetsleder: Bente Moholt. E-post: bente.moholt@ou.trondheim.kommune.no.

Avdelingsleder skole, ansvarsområde minoritetsspråk og spesialpedagogikk: Per-Åge Gundersen. E-post: per-age.gundersen@ou.trondheim.kommune.no.

Avdelingleder skole: Vibeke Sund. E-post: vibeke.sund@ou.trondheim.kommune.no.

Avdelingsleder SFO: Liv Randi M. Johnsen. E-post: liv-randi.johnsen@ou.trondheim.kommune.no.

Skolestart 1. trinn høsten 2020

Informasjon for deg som har barn som skal starte på 1. trinn høsten 2020

TIL ALLE SKOLESTARTERE OG FORELDRE/FORESATT

Oppdatert informasjon 10.06.2020: Ny utdeling av skolesekker til høstens skolestartere mandag 15. juni mellom klokken 15.00 og 16.00.

Vi har hatt en annerledes vår i år med korona-situasjonen og smitteverntiltak -  dette har ført til at vi har ikke kunnet gjennomføre de vanlige bli-kjent-dagene våre, eller har kunnet invitere på besøk sammen med barnehagen. Vi har heller ikke fått avholdt foreldremøte. Når vi mister viktige møtepunkter som dette, så kan det skje at informasjon ikke kommer fram, eller det er spørsmål som ikke får svar. 

Så for at dere skal bli litt kjent med oss og skolen på Utleira har vi laget en liten videohilsen spesielt til dere. I filmen møter dere mange av de voksne dere kommer til å treffe på skolen og på SFO. Videoen kan du se ved å trykke på denne lenken: https://youtu.be/IHLXKUWzluk.

Skolesekker: Aller helst ville vi gi dere sekkene på bli-kjent-dagene slik vi pleier. I stedet kommer dere innom kontoret på skolen for å hente sekken. I den ligger en postmappe og der er det mye informasjon om skole og SFO. Denne informasjonen vil også komme digitalt via Meldeboka. 

Henting av sekker kan gjøres 

 • mandag 08.06.2020 kl. 15.00-16.00 for de med etternavn på A - L 

 • tirsdag 09.06.2020 kl. 15.00-16.00 for de med etternavn M - Å. 

Av smittevernhensyn ber vi alle om å forholde seg til  enmeters-regelen.

SFO - fra 1. august. Trondheim kommune har skiftet elektronisk portal for søknader om SFO-plass, den er nå på plass, og alle som søker får innvilget plass. 

Du kan søke på www.trondheim.kommune.no/sfo.

www.trondheim.kommune.no/sfo/#heading-h2-1

Vi får beskjed fra Fagenheten om at dere har takket ja til SFO-plass og hvilken dag dere ønsker å begynne. 

Da sender vi et brev til dere med oppstartsdato, klokkeslett og hvem av de ansatte som tar imot dere. Dette er for at vi skal få møtt alle nye barn på SFO på en god måte og bli litt kjent med dere foreldre/foresatte. 

Første skoledag er mandag 17.08.20. Vi møtes klokken 09.00 i Atriet (og hvis det blir veldig mye regn, møtes vi inne i gymsalen). 

Da skal dere få hilse på de voksne og de andre elevene som skal gå i samme gruppe som deg (se mer info i egen invitasjon i mappa). 

Det vil bli foreldremøte i gymsalen kl 10.30. Skoledagen er ferdig kl. 13.15. Da tar miljøpersonalet fra SFO over elevene som skal på SFO.

For spørsmål, ta gjerne kontakt med oss; på telefon 72 54 39 00, eller på e-post til rektor Bente Moholt, bente.moholt@ou.trondheim.kommune.no.

Per-Åge Gundersen, avd.leder skole per-age.gundersen@ou.trondheim.kommune.no.


Liv Randi M. Johnsen, avd.leder SFO, liv-randi.johnsen@ou.trondheim.kommune.no.

Infoheftet

Infoheftet 2019/2020 (PDF-fil)

Rektor

Velkommen til et nytt skoleår (PDF-fil)

Viltkamera

Se video fra viltkamera 

Brukerråd og FAU

Møtereferater brukerråd og FAU

FAU, møtereferat 04.12.19

Brukerråd, møtereferat 04.12.19

Brukerråd, møtereferat 04.11.19

FAU, møtereferat 01.10.19

Brukerråd, møtereferat 06.06.19

Brukerråd, møtereferat 24.04.19

Brukerråd, møtereferat 25.03.19

FAU, møtereferat 16.01.19 

Brukerråd, møtereferat 16.01.19

Leksehjelp

Leksehjelp ved Utleira skole

Etter politisk vedtak skal leksehjelp være et tilbud til 4.-7. trinn. Gjennomføringen av dette starter i uke 36. To dager i uken, umiddelbart etter undervisning har elevene ved disse trinnene muligheten til å gjøre skolearbeid.

Organiseringen av leksehjelptilbudet:

4. trinn: Mandager og onsdager fra 14.00-15.00

5. trinn: Tirsdager fra 14.00-15.30. Torsdager 12.00-13.30

6. trinn: Tirsdager 14.00-15.30. Torsdager 12.00-13.30

7. trinn: Tirsdager fra 14.00-15.30. Torsdager 13.00-14.30

4. trinns-elevene møter på 5. trinns-arealet.

5., 6., og 7. trinn møter på 6. trinns-arealet.

Leksehjelptilbudet er et frivillig tilbud, og vi krever ingen påmelding til dette.

For at dette skal fungere på en forsvarlig måte har vi følgende kjøreregler.

 1.  De som ønsker å delta på leksehjelp møter opp til oppstart tid. Om noen ønsker å forlate leksehjelp før det er slutt, så er det mulig.
 2.  Elevene skriver seg inn i en bok når de møter til leksehjelp, og stryker seg ut når de forlater leksehjelp. Dette er på grunn av sikkerhet ved en eventuell brann.

Det er viktig å presisere at dette er et supplement til oppfølging hjemme.

Med vennlig hilsen

Vigdis K. Romsdal

Rektor

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten ved Utleira skole

Skolehelsetjenesten
Helsesøster: Ellen Midtsian Johnsen
Kontortid: mandag - fredag 08.00-15.30
Mobil: 908 18 299
E-post: ellen-midtsian.johnsen@trondheim.kommune.no
NB! For å ivareta personvern/taushetsplikt ber vi om at det ikke blir oppgitt privat og personlig informasjon i e-post, men bruk den gjerne for å komme i kontakt med oss.

Skolehelsetjenestens tilbud og oppgaver:

Førskole/1. trinn:

 • Helseopplysning og samtale med barnet i følge med foresatte.
 • Helseundersøkelse: vekstmåling (høyde-vekt)/hørsel evt. syn.

2. trinn:

 • Vaksinasjon: Difteri, stivkrampe, polio og kikhoste (DTP-IPV).

3. trinn:

 • Høyde- og vektmåling
 • Helseopplysning i grupper, med tema: kosthold, fysisk aktivitet, egenomsorg, hygiene,
 • trivsel, mobbing, vennskap, psykisk helse, vold og overgrep

5. trinn:

 • Helseopplysning i grupper med tema: pubertet.

6. trinn:

 • Vaksinasjon: Meslinger, røde hunder og kusma (MMR).

7. trinn:

 • Vaksinasjon: HPV

Deltagelse på foreldremøter, ansvarsgruppemøter og andre møter etter behov, ønske og kapasitet.

Skolehelsetjenesten er en del av Barne- og familietjenesten tiltak (BFT). Skolehelsetjenesten skal drive et aktivt arbeid for å fremme elevenes totale helse som omfatter fysiske, psykiske, sosiale forhold og forebygge sykdom og skade.

Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud hvor elever selv, foreldre/andre omsorgspersoner, lærere og annet personell som jobber med elever kan ta kontakt. Tjenesten følger opp elever med individuell veiledning/samtaler – og evt. videre henvisning.
Skolehelsetjenesten har et tverrfaglig samarbeid med skole, rådgivende skolelege, BFT, fysioterapeut, ergoterapeut, logoped, fastlege og 2.linjetjenesten der det er behov for det.

Skolehelsetjenesten har taushetsplikt.
Barne- og familietjenesten Lerkendal, tiltak, tar i mot studenter (helsesøster-, sosionom-, barnevernspedagog- og psykologistudenter)i praksis både fra HiST og NTNU, og elever og foresatte vil derfor kunne møte disse i skolehelsetjenesten.

SFO

 Telefonnummer til SFO-basene

1. trinn: 91307722

2. trinn: 91120759

3. trinn: 46943560

4. trinn: 91312907

 Åpningstider og planleggingsdager 

Åpningstider SFO: kl. 7.15- 16.30 
I jule- og påskeferien: 08.00-15.00.

Planleggingsdager SFO 2020-2021

SFO har planleggingsdager og er dermed stengt på følgende datoer: 12-14. august 2020. Fredag 14. mai 2021. Fredag 18. juni 2021.

 

Årshjul SFO

Årshjul 2019-2020 

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

 

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Utleira skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

 

Sist oppdatert: 23.06.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004