Singsaker skole

Singsaker skole

Kontakt Singsaker skole

Se kart

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Om Singsaker skole

Singsaker skole ligger på Singsaker, bare 1,5 km fra Trondheim sentrum. Skolen ble gjenåpnet som barneskole høsten 1995.

Skolen har skoleåret 23/24 ca. 330 elever.

De tradisjonelle klassene med A, B, C utgjør et trinn hvor elevene har kontaktlærere. Skolen har rundt 60 ansatte.

Skolens visjon er: "Vi lykkes sammen"

Skolens dokumenter

Aktuelle dokumenter

Skoleregler - Singsaker skole

Beredskapsplan for Singsaker skole

Plan mot mobbing - Singsaker skole

Ukeplaner

På Singsaker skole sendes ukeplanen for trinnet ut via Meldeboka. I tillegg får elevene planen med seg hjem i papirformat.

Skolemåltid

På Singsaker skole tilbys elevene på 5.-7. trinn skolemåltid, i tillegg til melk og frukt. På 1.-4. trinn tilbys kun melk og frukt. Skolemåltidet som tilbys er i tråd med statens ernæringsråd, og bygger under et variert kosthold. To av ukas skolemåltid er varmmat, en dag serveres salat med tilbehør, og de siste to veksler mellom yoghurt/melk og korn, samt brødmat med pålegg.

Fra høsten 2022 er prisen for skolemåltid 3000 kroner per semester, noe som tilsvarer ca 32 kroner per dag. Påmelding til skolemåltidet er bindende for et semester i gangen.

SFO

Som i skolesammenheng, er også SFO delt inn i trinn. Barna er på samme base som alle de går sammen med på skolen.

SFO kan nås gjennom Meldeboka eller på basemobil (se kontaktinformasjon under).

Skoleåret 21/22 er SFO stengt 12. og 13. august, 28. januar, 27. mai og 22. juni grunnet planleggingsdager.

Organisering og kontaktinformasjon

Rektor

Nina Merete Vibstad Evensen. Telefon: 41 21 18 02
nina-merete.vibstad@ou.trondheim.kommune.no

Avdelingsleder

Frode Nevermo. Telefon: 92 09 44 47
frode.nevermo@ou.trondheim.kommune.no

 

Kontaktinfo SFO

  • Baseleder 1.base: Ingrid skaret Olsen

ingrid-skaret.olsem@ou.trondheim.kommune.no

Mobil 1. base: 47 68 07 19

  • Baseleder 2.base: May-Britt Aalberg

may-britt.aalberg@ou.trondheim.kommune.no

Mobil 2. base: 47 67 80 56

  • Baseleder 3.base: Ingunn Orkelbog

ingunn.orkelbog@trondheim.kommune.no

Mobil 3.base: 48 26 94 71

  • Baseleder 4.base: Carina Theresa Beck

Carina.theresa.beck@ou.trondheim.kommune.no

Mobil 4.base: 95 13 12 93

 

 

 

 

 

       

Praktisk informasjon

Foreldrebetaling

Bystyret fastsetter foreldrebetaling i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen, samt eventuelle regler for moderasjoner og friplasser. Kostpenger kommer i tillegg som for tiden er kr. 200,- pr. måned (med forbehold om at smittesituasjonen tilsier at vi får til måltidene).

Måltider

De som ønsker å spise frokost på SFO, må ta med matpakke. Vi ordner med drikke (melk/vann). Etter skoletid er det måltid på SFO. Vi fokuserer på variert og sunn mat, varm eller kald. Barna får drikke hver dag; melk eller vann.

Innmelding/utmelding

Alle barn som går på SFO, må melde seg inn når de kommer om morgenen, og melde seg ut når de drar hjem om ettermiddagen. Utkryssing skjer i kryssestasjonen i første etasje. Er det voksne som henter/bringer, ser vi helst at det er den voksne som melder fra i kryssestasjonen.

Det er svært viktig at barn og foreldre/foresatte er nøye med inn- og utmelding i SFO. Vi må til enhver tid vite hvilke barn som er til stede. Skulle brannalarmen gå, er krysselistene den eneste oversikten som gir oss mulighet til å sjekke at alle er ute av skolebygningen!

Aktiviteter

Barna på Singsaker SFO skal ha et godt og variert aktivitetstilbud.

Behov for frihet skal ivaretas, samtidig som tilbudene og mulighetene er lett tilgjengelige. Vi ønsker å motivere, inspirere og skape interesse for varierte aktiviteter.

Hver sommer arrangerer vi "Gla'Sommer". Dette er et aktivitetstilbud til alle barna på SFO, i perioden mellom skoleslutt og fellesferien. Aktivitetene varierer fra år til år, og blir omtalt i egen brosjyre som kommer ut i forkant av arrangementet.

Singsaker skole satser på fysisk aktivitet, noe også vi på SFO tar del i. Vi har flere voksne med god kompetanse på dette området, og vi prøver å motivere barna til fysisk aktivitet ute og inne.

FAU

FAU er foreldrerådets arbeidsutvalg ved skolen. Hvert klassetrinn har en representant i FAU. I tillegg består vi av en leder, sekretær, kasserer og en direktevalgt, samt at rektor er til stede under møtene. Vi har møter første tirsdag i hver måneden, og alle foreldre er velkommen til å sende inn saker som de ønsker FAU skal ta opp ved å ta kontakt med sitt trinns representant.

FAU jobber med å arrangere ulike aktiviteter/foreldrestyrte aktiviteter ved skolen, og vi jobber for et godt samarbeid mellom hjem og skole. Det er viktig for FAU og for ungene våre at vi har et sosialt fellesskap.

Arrangement i regi av FAU
  • Trafikksikkerhetsaksjon hver høst, denne er rettet mot trygg skolevei.
  • Juletrefest (1. og 2. trinn), Karneval (3. og 4. trinn), Nyttårsfest (5.-7. trinn).
  • Foreldremøte med tema hver vår
  • 17. mai-feiring ved skolen
  • Åpen dag på skolen i juni

I tillegg støtter FAU TV-aksjonen hver høst, og forskerutstillingen “Hvorfor det?” som arrangeres på våren.

FAUs møtereferat, brukerhåndbøker og annet.

Skolehelsetjenesten

Tilbudet fra skolehelsetjenesten

Liv Anne Overrein Torp og Hanne Kristin Skogseth er ansatt som helsesykepleiere ved Singsaker skole. Kontoret deres er betjent mandag til fredag 08.30-15.30.

Kontaktinformasjon og arbeidsdager

Liv Anne
Telefon: 47 61 37 00
liv-anne.torp@trondheim.kommune.no

Hanne Kristin
Telefon: 90 47 35 64
hanne.kristin.skogseth@trondheim.kommune.no

Fysioterapeut

Tone Høiås
Telefon: 46 88 59 28
tone1.hoias@trondheim.kommune.no

Ergoterapeut

Line Wold Brandt
Telefon: 95 26 37 40
line-wold.brandt@trondheim.kommune.no

Helsesykepleierne kan noen fredager være utilgjengelige grunnet møtevirksomhet denne dagen.

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

Aktivitetstilbud i bydelen

Lurer du på hvilke fritidstilbud som finnes i ditt nærmiljø? I Aktørbasen finner du oversikt over veldig mange lag og organisasjoner i Trondheim som tilbyr fritidsaktiviteter.

Kommunen tilbyr også ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Kulturskolen har undervisning både i bydelene og i sentrum, mens kommunens fritidsklubber har tilbud for tweenies (5.-7. trinn) og for elever på ungdomstrinnet. Biblioteket har også mange tilbud for barn, ungdom og familier i sentrum og i bydelene.

Trenger du tilrettelegging for å delta i fritidsaktiviteter? Kommunen tilbyr støttekontakt og tilrettelagte gruppetilbud for barn og unge. Det finnes også tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for manglende kontingent, støtte til turer eller nødvendig utstyr.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Singsaker skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 011070

Sist oppdatert: 12.09.2023

011070

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk0002C3