Hjem Sjetne skole

Sjetne skole

Kontakt Sjetne skole

Se kart

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Se veiledninger for meldeboka.

SFO

SFO ved Sjetne skole

Kontakt oss på telefon 72 54 97 39 eller 475 16 974.

Sjetne SFO har pr. i dag 125 elever. Vi holder til på Brøset interimskole frem til 01.01.2019. Vi blir busset frem og tilbake Sjetnmarka.
Vi åpner SFO 07.15 I bydelshuset og stenger 16.30 i bydelshuset.

Buss til Brøset klokken 07.50

1-2 trinn fra Paul Skolemesters veg
3-4 trinn fra holdeplassen Sjetnehaugan.

Vi har 2 avganger fra Brøset: Klokken 14.45
(må hentes innen klokken 15.00 eller gå hjem selv)
Siste avgang fra Brøset er klokken 15.30

Vi har 5 planleggingsdager i året, og har stengt uke 28-29 på sommeren.

Kostpenger: kr. 180 per måned. Vi satser på sunt kosthold, og har kokk som lager mat.

Vi gjør oppmerksom på at kortplass kun kan bruke mandag, tirsdag og onsdag på skolefrie dager.

Av organiserte frivillige aktiviteter kan vi nevne forming - dans - leksestasjon - baking osv.
På skolefridager har vi mange spennende utflukter.
Vi samarbeider også med andre sfo i lerkendal sone, og har aktiviteter sammen med dem.

På skolefridager blir det sendt ut påmeldingsskjema i Meldeboken. Eget program for disse dagene blir også sendt ut. Alle får tilgang til meldeboken, der vi har daglig kontakt med foreldre.


Vi har 10 ansatte med ulik erfaringsbakgrunn, og et veldig stabilt personal.

Ansatte:

 • Anniken Johansen, avdelingsleder, telefon 456 33 092.
 • Ann-Kristin Olsø
 • Sissel Bjerkestrand
 • Vigdis Johansen
 • Janicke Nilsen
 • Jystyna Zsatan
 • Tonje Næss
 • Helle Radmann Larsen
 • Silje Sagfjæra
 • Tore Kjelbergnes (på skolefri dager)
 • Vikarer:
 • Trine Sofie Johansen
 • Tone Kasper
 • Brynhild W. Buan
 • Erik Thorsø

 

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenestens tilbud

Skolehelsetjenesten består av helsesøster, rådgivende skolelege, fysioterapeut og ergoterapeut. Tjenesten skal drive et aktivt arbeid for å fremme elevenes totale helse som omfatter fysiske, psykiske og sosiale forhold, og forebygge sykdom og skade. Gjennom undersøkelser, råd og veiledning skal den bidra til at elevene får best mulig utbytte av skolegangen og samvær med andre.

Skolehelsetjenesten har faste opplegg med vaksinasjon og helseopplysning, samt en “åpen dør” for alle barn og foreldre som ønsker råd og veiledning knyttet til  elevenes helse og trivsel. Det kan være relatert til skole eller hjemmeforhold. Helsesøster tilbyr individuelle samtaler, grupper eller klasseundervisning på bakgrunn av at eleven selv, foreldrene eller lærer tar kontakt.

Skolehelsetjenesten er en del av Barne -og familietjenesten (BFT) i Trondheim kommune, og Sjetne skole tilhører Lerkendal distrikt. Skolehelsetjenesten samarbeider med de øvrige faggruppene i BFT, som psykolog, familieterapeut, barnevern, PP-rådgiver og logoped. Andre samarbeidspartnere: fastleger, BUP og St. Olavs hospital.

Skolehelsetjenestens faste tilbud og oppgaver

1. trinn:

Helseopplysning og samtale med barnet i følge med foresatte.
Helseundersøkelse: vekstmåling (høyde-vekt), hørsel, evt. syn.

2. trinn:

Vaksinasjon: Difteri, stivkrampe, polio og kikhoste (DTP-IPV).

3. trinn:

Høyde- og vektmåling
Helsedag - helseopplysning i grupper, med tema: kosthold, fysisk aktivitet, egenomsorg, trivsel, mobbing, vennskap, psykisk helse, vold og overgrep. 

5. Trinn:

Helseopplysning i grupper med tema: pubertet.

6. trinn:

Vaksinasjon: Meslinger, røde hunder og kusma (MMR).

7. trinn:

Vaksinasjon: Humant papillomavirus(HPV)

8. trinn:

Helseundersøkelse: vekstmåling (høyde-vekt)
Helseopplysning i klasse med ulike tema (UngMest) 

9. trinn:

Psykisk helsedag

10. trinn:

PIS- grupper:
Samtalegrupper for barn som har opplevd samlivsbrudd.

Deltagelse/ veiledning/ informasjon på foreldremøter.

Jeg håper at terskelen for å ta kontakt er lav, og ser frem til et godt samarbeid til barnets beste. Det er mulig å legge igjen beskjed til helsesøster hos sekretær ved skolen, hvis dere ikke får tak i helsesøster.

Helsesøster: Turid Veie-Rosvoll
Kontortid: Alle ukedager
Sted: Sjetne skole - administrasjonsbygget
Mobil: 97996025
E-post: turid-veie.rosvoll@trondheim.kommune.no 

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 04.10.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?