Hjem Sjetne skole

Sjetne skole

Sjetne skole sett fra utsiden

Kontakt Sjetne skole

Se kart

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

SFO

SFO ved Sjetne skole

Kontakt oss på telefon 72 54 97 39 eller 475 16 974.

Sjetne SFO har per i dag 125 elever. Vi holder til på Brøset interimskole frem til 01.01.2019. Vi blir busset frem og tilbake Sjetnmarka. Vi åpner SFO kl 07.15 I bydelshuset og stenger 16.30 i bydelshuset.

Buss til Brøset klokken 07.50.

1.-2. trinn fra Paul Skolemesters veg.
3.-4. trinn fra holdeplassen Sjetnhaugan.

Vi har 2 avganger fra Brøset: Klokken 14.45 (må hentes innen klokken 15.00 eller gå hjem selv).
Siste avgang fra Brøset er klokken 15.30.

Vi har 5 planleggingsdager i året, og har stengt uke 28-29 på sommeren.

Kostpenger: Kr. 180 per måned. Vi satser på sunt kosthold, og har kokk som lager mat.

Vi gjør oppmerksom på at kortplass kun kan bruke mandag, tirsdag og onsdag på skolefrie dager.

Av organiserte frivillige aktiviteter kan vi nevne forming - dans - leksestasjon - baking osv. På skolefridager har vi mange spennende utflukter.  Vi samarbeider også med andre skolefritidsordninger i Lerkendal sone, og har aktiviteter sammen med dem.

På skolefridager blir det sendt ut påmeldingsskjema i Meldeboken. Eget program for disse dagene blir også sendt ut. Alle får tilgang til meldeboken, der vi har daglig kontakt med foreldre.

Vi har 10 ansatte med ulik erfaringsbakgrunn, og et veldig stabilt personal.

Ansatte:

 • Anniken Johansen, avdelingsleder, telefon 456 33 092
 • Ann-Kristin Olsø
 • Sissel Bjerkestrand
 • Vigdis Johansen
 • Janicke Nilsen
 • Jystyna Zsatan
 • Tonje Næss
 • Helle Radmann Larsen
 • Silje Sagfjæra
 • Tore Kjelbergnes (på skolefri dager)

Vikarer:

 • Trine Sofie Johansen
 • Tone Kasper
 • Brynhild W. Buan
 • Erik Thorsø

 

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten ved Sjetne skole

Skolehelsetjenesten ved Sjetne skole Høst 2019 

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, rådgivende skolelege, fysioterapeut og ergoterapeut. Tjenesten skal drive et aktivt arbeid for å fremme elevenes totale helse som omfatter fysiske, psykiske og sosiale forhold, og forebygge sykdom og skade. Gjennom undersøkelser, råd og veiledning skal den bidra til at elevene får best mulig utbytte av skolegangen og samvær med andre. 

Skolehelsetjenesten har faste opplegg med vaksinasjon og helseopplysning, samt en “åpen dør” for alle barn og foreldre som ønsker råd og veiledning knyttet til elevenes helse og trivsel. Det kan være relatert til skole eller hjemmeforhold. Helsesykepleier tilbyr individuelle samtaler, grupper eller klasseundervisning på bakgrunn av at eleven selv, foreldrene eller lærer tar kontakt. 

Skolehelsetjenesten er en del av Barne- og familietjenesten (BFT) i Trondheim kommune, og Sjetne skole tilhører Lerkendal distrikt. Skolehelsetjenesten samarbeider med de øvrige faggruppene i BFT, som psykolog, familieterapeut, barnevern, PP-rådgiver og logoped. Andre samarbeidspartnere: fastleger, BUP og St. Olavs hospital. 

Skolehelsetjenestens faste tilbud og oppgaver 

 • 1. trinn: Helseopplysning og samtale med barnet i følge med foresatte. Helseundersøkelse: vekstmåling (høyde-vekt), hørsel, evt. syn. Legeundersøkelse 
 • 2. trinn: Vaksinasjon: Difteri, stivkrampe, polio og kikhoste (DTP-IPV). 
 • 3. trinn: Høyde- og vektmåling Helsedag - helseopplysning i grupper, med tema: kosthold, fysisk aktivitet, egenomsorg, trivsel, mobbing, vennskap, psykisk helse, vold og overgrep. 
 • 5. trinn: Helseopplysning i grupper med tema: pubertet. 
 • 6. trinn: Vaksinasjon: Meslinger, røde hunder og kusma (MMR). 
 • 7. trinn: Vaksinasjon: Humant papillomavirus(HPV). 2 doser 
 • 8. trinn: Helseundersøkelse: vekstmåling (høyde-vekt) Helseopplysning i klasse med ulike tema (UngMest) 
 • 9. trinn: Psykisk helse-undervisning 
 • 10. trinn: Vaksinasjon: Difteri, stivkrampe, polio og kikhoste (DTP-IPV). Ung i dag - Temadag seksuell helse 
 • PIS-grupper: Samtalegrupper for barn som har opplevd samlivsbrudd. 
 • Deltagelse/veiledning/informasjon på foreldremøter. 

Vi håper at terskelen for å ta kontakt er lav, og ser frem til et godt samarbeid til barnets beste. Det er mulig å legge igjen beskjed til helsesykepleier hos sekretær ved skolen, hvis dere ikke får tak i helsesykepleier. 

Helsesykepleier 1.-4. trinn: Siv Beate Brenne Ravnæs
Kontortid: Mandager, onsdager (oddetallsuker), torsdager.
Sjetne skole - administrasjonsbygget.
Telefon 901 13 234. 
E-post: siv.beate.brenne.ravnas@trondheim.kommune.no.

Helsesykepleier 5.-10. trinn: Turid Veie-Rosvoll
Kontortid: Alle ukedager. 
Sted: Sjetne skole - administrasjonsbygget.
Telefon 979 96 025.
E-post: turid-veie.rosvoll@trondheim.kommune.no.

FAU

FAU – arbeidsutvalget i Sjetne skoles foreldreråd

Informasjonen kommer fra arbeidsutvalget.

Hva er FAU?

FAU er en forkortelse for Foreldrerådets arbeidsutvalg.  Alle foreldre/foresatte som har barn på skolen, er medlemmer av Foreldrerådet. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) og FAU fungerer som styre for Foreldrerådet.

Hvorfor har skolen et FAU?

Foreldremedvirkning i skolen bygger på det faktum at det er foreldrene som har hovedansvar for barns utvikling og opplæring. Foreldre/foresatte har rett til medvirkning i skolen. FAU skal sikre reell medvirkning fra foreldre/foresatte og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.

Som medlem av FAU kan du få anledning til å bli godt kjent med skolens virksomhet, ledelse og andre foreldre/foresatte, mulighet til å bidra til kvalitetsutvikling av skolen og bidra til en bedre skolehverdag for elevene.

FAU skal

 • fremme fellesinteressene til foreldre/foresatte
 • medvirke til at foreldre/foresatte tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø
 • bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
 • legge til rette for positiv utvikling hos elevene
 • skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet

Kommunalt foreldreråd for grunnskolen (KFG)
Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)

Om skolen vår

Om Sjetne skole

Sjetne skole har ca. 540 elever fordelt på 1. til 10. trinn. Skolen har 130 elever på skolefritidsordninga. Elevene på 1.-4. trinn kommer fra Sjetnemarka. Fra og med 5. trinn kommer også elevene fra Kroppanmarka. De går på Okstad skole de fire første årene.

Sjetne er organisert i fire avdelinger. SFO, 1.-4. trinn, 5.-7. trinn og 8.-10. trinn. Hver avdeling blir ledet av en avdelingsleder. Disse fire avdelingslederne utgjør sammen med rektor Øystein By Rise skolens helhetlige ledelse.

Sjetne skole stod ferdig i 1971 og var i utgangspunktet en åpen skole. Det er dette bygget som i dag huser 5.-7. trinn. I 1997 ble det lave murbygget som i dag huser 1.-4. trinn og SFO bygget. I januar 2019 flyttet vi inn i vårt nye ungdomsbygg. I ungdomsbygget ligger også noen spesialrom som kunst og håndverk, musikk og mat og helse i tillegg til aulaen som er skolens hjerterom.

Skolen legger vekt på åpenhet i pedagogikken, med tett samarbeid på hvert trinn. Alle elevene er knyttet til sin kontaktlærer og sin gruppe, samtidig som de skal ha opplevelsen av felleskap på trinnet.

Sjetne skole er med i læringsmiljøprosjektet som er et samarbeidsprosjekt mellom Trondheim kommune, Udir og læringsmiljøsenteret. Dette innebærer at vi har stor fokus på et godt og inkluderende læringsmiljø og jobber aktivt med tilrettelegging og utvikling av læringsmiljøet.

Skolens visjon er "en god skole for alle".

 Virksomheten på skolen vår

Organisering, satsingsområder og nyheter

Sjetne skoles blogg: 

https://sjetneskole.blog (ekstern side åpner i ny fane)

Valgfag

Valgfag på Sjetne skole (ekstern side åpner i ny fane)

Språklig tilvalg

Språklige tilvalgsfag på Sjetne skole (ekstern side åpner i ny fane)

Satsingsområder

Dysleksivennlig skole

Regler, rutiner og retningslinjer

Fritak fra føring av fravær på vitnemålet

 

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

 

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 12.11.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004