Hjem Stabbursmoen skole
Stabbursmoen skole

Stabbursmoen skole

Kontakt Stabbursmoen skole

Se kart

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Nyheter

Informasjon til høstens skolestartere finner dere her.

Klage på standpunktkarakter

Informasjonsskriv

Trinn

Ukeplaner og informasjon

1. trinn

2. trinn

3. trinn

4. trinn

5. trinn

6. trinn

7. trinn

8. trinn

9. trinn

10. trinn

SFO

Om SFO på Stabbursmoen

Stabbursmoen SFO har cirka 125 barn. Vi er en del av en 1-10 skole som ligger sentralt på Heimdal. Vårt personale har bred erfaring og kompetanse innen forming, musikk, dans, drama og friluftsliv, noe som gjenspeiler seg i hverdagen vår. Vi setter årlig opp teater-/musikalforestilling for foreldrene, har utedager, og tilrettelagte formingsaktiviteter.

Men det viktigste i barnas hverdag er sosialt samspill med andre barn. Det er viktig for alle barn å oppleve gleden ved det å ha en venn. Derfor er det også viktig at vi legger til rette for frileken.

Nyere forskning viser at barn som går i SFO har større mulighet til å lykkes både sosialt og med skolefag, nettopp gjennom det arbeidet som gjøres daglig i landets skolefritidsordninger.

Ellers tilbyr vi 3.-4. trinn egen klubb to dager i uka. Vi tar også høyde for at barna i 4. trinn begynner å bli store, og de har derfor større innflytelse på sin SFO-hverdag.

Åpningstiden vår er 07.00-08.15 og 13.00-16.30. På skolefrie dager har vi åpent 07.00-16.30.

Avdelingsleder SFO: Berthe Kristin Moslet, telefon 72 54 98 70.

Telefon SFO:

Basen: 72 54 98 71

Mobil: 91 11 25 21

Info til foreldre

Info fra SFO vinter 2021

Tenk at nok et år har gått! Førstetrinn er allerede ferdige med første semester, og har blitt skikkelig rutinerte på SFO. Dagene går sin vante gang med håndvask, kohorter, sperrebånd og foreldre med munnbind. Vi begynner nok å bli litt lei alle mann, men nå skal vi holde ut til alle er vaksinert og verden forhåpentligvis blir tilnærmet normal igjen. Vi gjør det beste ut av situasjonen, og ser at i hvert fall 1.trinn har profitert mye på å være for selv selv dette halvåret med oppstart både på skole og SFO.

Aktivitetsplanen er lik som den var før jul, i tillegg kan de som vil ta med seg skøyter på mandagene, hvis isen er bra. Da drar vi på Wilhelmsmyrbanen med alle barna på 1. og 2. trinn.

1. og 2. trinn koser seg med hver sin ettermiddag i gymsalen. På grunn av korona kan vi ikke ta ut masse gymutstyr, men med organisert lek og god boltreplass er dette artig for mange. 3. trinn koser seg på klubb med egne leker, aktiviteter og Playstation. 4. trinn har fått et eget skjermet tilbud med både matlaging og 4. trinnsrommet, og synes nok er det ganske ok å være eldst.

Forestillinga vår er et spennende prosjekt i år. Ikke bare skal vi mikse to historier, vi skal også prøve å få øvd inn noe skuespill etter hvert, i tillegg til kor og dans. Så krysser vi fingrene for at det blir muligheter til å vise den fram i løpet av våren. Heldigvis har vi mange engasjert og modige barn som har lyst til å bidra! Det er fremdeles mulighet for å bli med, hvis noen skulle ha lyst til å prøve seg på dans eller i koret! På kreativt verksted vil det utover vinteren bli muligheter for å være med å lage både kulisser og rekvisita.

Vi oppfordrer dere til å lese planen nøye og vise den til barna! Vi minner nok en gang om at aktivitetene er frivillige, og at SFO er barnas fritid som de skal få bestemme over selv.

Mathias, som har vært lærling hos oss det siste året tok fagbrevet nå før jul, og er ferdig utdannet barne- og ungdomsarbeider. Han blir her en stund fremdeles, da det stadig er behov for vikar i disse tider. Gulay som har jobbet hos oss i høst blir her også fram til sommeren, noe vi setter veldig pris på! I løpet av vinteren er det meningen at det skal komme to elever fra Heimdal videregående skole i praksis hos oss. Dette blir vurdert fortløpende på grunn av smittevern.

Beskjeder:

  • Ingen voksne inn på skolen uten munnbind og avtale, og helst ikke da heller.
  • Ved henting er det fint om dere venter utenfor ytterdøra, og ikke inne i gangen.
  • Hjemsendingsbeskjeder legges inn på meldeboka i god tid før kl. 13.00.
  • Vi minner om planleggingsdag fredag 29. januar. Da er skole og SFO stengt!

Planleggingsdager våren 21 er:

  • 29. januar
  • 14. mai

Med vennlig hilsen
SFO-gjengen

Aktivitetsplaner

Aktivitetsplaner

Rådgiver

Her finner dere dokumenter fra rådgiver

Planer, prosedyrer og reglement

Dokumenter

Skolehelsetjenesten

Informasjon fra helsesykepleier

Informasjon fra helsesykepleier (skolehelsetjenesten)

Hei og velkommen til nytt skoleår! Her kommer litt informasjon om tilbudet fra skolehelsetjenesten Skolehelsetjenesten er tverrfaglig og består av helsesykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut og skolelege. Skolehelsetjenesten samarbeider med skolen om å fremme helse og et godt læringsmiljø for elevene.

Skolehelsetjenesten tilbyr individ samtaler, gruppesamtaler (eks. skilsmissegrupper, pubertetsgrupper) og klasseromsundervisning om ulike tema. Vi bistår gjerne ved henvisning videre i systemet dersom det skulle være et behov. Ta gjerne kontakt ved spørsmål eller ved behov for veiledning når det gjelder barnets helse og trivsel. Vi som jobber i skolehelsetjenesten har taushetsplikt og gir kun opplysninger om barnet til skolen og andre instanser etter å ha fått samtykke. Informasjon om det faste programmet i skolehelsetjenesten:

1. trinn: Tilbud om helseundersøkelse/helsesamtale med helsesykepleier og skolelege i løpet av første skoleår. Foresatte vil motta innkallingsbrev på digipost. Ved behov for kontakt med helsesykepleier eller helsesamtale tidlig i skoleåret, kontakt helsesykepleier.

2. trinn: Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio. Vaksinen heter Tetravac og er en påfyllingsdose etter samme vaksine gitt i småbarnsalder.

3. trinn: Skolehelsetjenesten og lærere arrangerer Helsedag. Dagen består av aktivitet i gymsal med fysioterapeut, matlaging på skolekjøkken med lærer, helsesamtale i gruppe hos helsesykepleier og øvelser med ergoterapeut i klasserom. Det blir også gjennomført høyde/vekt-måling for elevene denne dagen, i tråd med retningslinjer fra helsedirektoratet.

5. trinn: Samtale om egne grenser, kropp og pubertet i grupper hos helsesykepleier.

6. trinn: Vaksine mot meslinger, røde hunder og kusma, MMR-vaksine. Vaksinen er en påfyllingsdose etter samme vaksine gitt i småbarnsalder.

7. trinn: Vaksine mot HPV virus. Det gis èn vaksinedose på høsten og èn på våren.

8. trinn: I samarbeid med skolen tilbyr skolehelsetjenesten klasseromsundervisning med tema “God Helse”. I tillegg vil alle elever få tilbud om en individuell helsesamtale, samt høyde/vekt-måling

9. trinn: I samarbeid med skolen tilbyr helsesykepleier klasseromsundervisning/grupper med tema “God Seksuell Helse”.

10. trinn: I samarbeid med skolen tilbyr skolehelsetjenesten klasseromsundervisning med tema “God Søvnhelse” og “Stressmestring”. I tillegg får elevene tilbud om vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio. Vaksinen heter Boostrix polio og er en påfyllingsdose.

I tillegg til det faste programmet samarbeider skolehelsetjenesten med skolen om tiltak som fremmer god helse. Programmet kan derfor variere fra år til år, ut i fra behovet på hvert enkelt trinn. Det kan da utføres ulike grupper/ klasseromsundervisning med tema som f eks. vennskap, pubertet, psykologisk førstehjelp, kropp og grenser eller kosthold osv.

Jeg ønsker dere alle en fin høst og et fint skoleår!

Vennlig hilsen Skolehelsetjenesten v/ helsesykepleier Gjertrud Voldrønning

Telefon: 90 26 07 64

gjertrud.voldronning@trondheim.kommune.no

P.S. Ta kontakt via mobil eller mail, og ikke via Meldeboka!!

FAU

FAU

Foreldrenes arbeidsutvalg - FAU

Skoleåret 2019/2020

Trinn

Periode

Kontakter

1

2020-22

2020-22

Karin Fossbakk

Ketil Haugen

2

2019-21

2020-22

Anja Forseth

Rachel Blomli Moen

3

2019-21

2020-22

Magnus Hovdal Øyan

Anna Nicoline Segtnan Mentzoni

4

2020-22

Christine Morsund

5

2019-21

2019-21

Toril Merete Flønes

Jørn Ove Asklund

6

2019-21

2020-22

Per Arne Hamnaberg

Carolina Andrea Sandoval

7

2020-22

2020-21

Steinar Hovlandsvåg

Anny Hovde Moen

8

2019-21

2020-21

Håkon Soldal

Vivian Martinsen

9

2020-21

2019-21

Ricke Bergsland Berge

Siri Wibeche Larsen

10

2019-21

Eva Vikan Sæter

Leder

2019-21

Sveinung Enstad

Kasserer

2019-21

Marie Ekeberg Skogen

Alle foreldre/foresatte med barn i grunnskolen er medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er foreldrenes tillitsvalgte og styret for foreldrerådet.

FAU har 10 medlemmer med funksjonstid på 2 år. Alle medlemmer har en vara. Det er representasjon fra alle skolens trinn.

FAUs hovedoppgaver

  • Styrke kontakten mellom hjem og skole.
  • Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.
  • Legge forholdene til rette for at elevene trives og utvikler seg positivt.

Hva gjør FAU

  • Fritidsaktiviteter
  • Juletrefester
  • Foreldremøter
  • Engasjement i saker som angår skolen
  • Økonomisk støtte til tiltak for skolen

Foreldrerådets Arbeidsutvalg ved Stabbursmoen Skole har noen midler som er anskaffet gjennom diverse arrangementer i skoleregi. (17. mai og juletrefestene er noen eksempler på dette.)

FAU har ingen faste utgiftsposter, og for at pengene fra FAUs kasse skal komme alle elevene ved skolen til gode, er det anledning til å søke om pengestøtte til ulike arrangementer og turer.

Følgende kriterier legges til grunn for vurdering av søknad

  1. Pengene skal komme barna, skolen og fellesskapet til gode. (Eks: vennebenk, TL-aktiviteter, klassefotball etc.)
  2. Klassearrangement skal fortrinnsvis dekkes av klassekassen.
  3. FAU kan vurdere å støtte ekstraordinære tiltak for å bedre det psykososiale læringsmiljøet på trinn. Ved støtte til ekstraordinære tiltak bør det foreligge en sluttrapport etter f.eks. arrangement.

Søknadsfrister: 1. desember for høstsemester, og 1. mars for vårsemester

Søknadsskjema for pengestøtte fra FAU

Hva gjør trinnkontaktene

  • Bistå trinnet med miljøskapende tiltak.
  • Få de andre foreldre/foresatte i trinnet med på arbeidet.

Hvordan komme i gang

  • Velg kontaktperson.
  • Lag årsplan i samarbeid med tillits-elever og kontaktlærer.
  • Bruk trinnkontaktpermen aktivt.

Referat fra FAU-møter.

Elevråd

Elevrådet ved Stabbursmoen skole

Leder: Jesper Sundnes Brå

Nestleder: Jonas Eide

Sekretær: Eirin Engtrø

Styremedlemmer: Tuana Kara, Sondre Dahl Wolden og Marcus Lionell Sletvold

Brukerråd: Matilde Høyem Grove og Øystein Nicolai Soldal

Ungdommens bystyre: Jesper Sundnes Brå

Trinn Tillitsvalgte
5. trinn Iris Delic-Berge og Radin Sedarati
6. trinn Sondre Dahl Wolden og Elise Rønning Munkvold
7. trinn Sude Aktas og Marcus Lionel Sletvold
8. trinn Leon Aronsen og Tindra Gudmundsdottir Stensrud
9. trinn Johnmehr Moghimi og Tuana Kara
10. trinn Eirin Engtrø og Jonas Eide

Valg av tillitselev

  • Ved skolestart hvert år skal hver klasse velge tillitselev og varatillitselev.
  • Klassens tillitselever er en del av skolens elevråd og representerer sin klasse.
  • Klassens tillitselev tar med seg saker fra klassen til elevrådet.
  • Valget av tillitselev bør foregå skriftlig om det er flere kandidater.
  • Ingen skal bli valgt mot sin vilje (det er vanlig at kandidatene får en mulighet til å presentere seg selv og fortelle hvorfor de ønsker å være tillitselev).

Tillitselevens oppgaver

  • Representere klassen (kontaktlærer fungerer som veileder).
  • Møte på elevrådsmøter.

Valg av elevrådsstyre

  • Når tillitselevene i klassene er valgt velges skolens elevrådsstyre.
  • Elevrådet velger leder, nestleder, sekretær og representanter (2) til Brukerråd med vara.

Første elevrådsmøte

  • Det sendes ut en innkalling med saksliste i forkant av møtet.
  • Kontaktlærer for elevråd orienterer om elevrådsarbeidet
  • Det velges Elevrådsstyre

Brukerråd

Informasjon om brukerråd
1-4 Kristian Kjørstad
5-7 Bård Krogstad
8-10 Mona Sundnes
Elev Matilde Høyem Grove
Elev Øystein Nicolai Soldal
Ansatt Inga-Lill Westrum
Ansatt Randi Krokstad
Verneombud Lise Øyan
Administrasjon Tore Valland

Referat fra brukerråd finner dere her.

Utvalgte sider

Relevante sider for elever og foresatte

Åsheim skolemusikk

Heimdal Idrettsforening

Kattem Idrettslag

Utdanning.no

Vektorprogrammet

Alarmtelefon for Barn og Unge

Trygg trafikk

Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Grønt Flagg

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Stabbursmoen skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Avdelingsledere

Karoline Sødahl

Avdelingsleder 1-4

Direktetelefon: 72 54 98 54

Annen telefon: 93 00 24 73

E-post: ellen-karoline.sodahl@ou.trondheim.kommune.no

Berit Ravlo Steiring

Avdelingsleder 5-10

Direktetelefon: 72 54 98 55

Annen telefon: 99 01 25 66

E-post: berit-ravlo.steiring@ou.trondheim.kommune.no

Berthe Kristin Moslet

Avdelingsleder SFO

Direktetelefon: 72 54 98 71

Annen telefon: 93 88 59 11

E-post: berthekristin.moslet@ou.trondheim.kommune.no

Rådgiver

Marit Bostad

Direktetelefon: 72 54 98 58

Annen telefon: 93 04 91 26

E-post: marit-norunn.bostad@ou.trondheim.kommune.no

Resepsjon

Sist oppdatert: 01.03.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006