Stabbursmoen skole

Stabbursmoen skole

Kontakt Stabbursmoen skole

Se kart

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Vigilo erstattet Meldeboka fra 1. august 2022.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Trinn

Ukeplaner og informasjon

SFO

Om SFO på Stabbursmoen

Stabbursmoen SFO er en middels stor SFO, med ca 140 barn. Rommene våre er fylt av action, liv og røre både om morgenen og på ettermiddagen. Her er det barn og voksne som trives sammen, og som har et felles ønske om å være verdens beste SFO.

Personale har bred erfaring og kompetanse innen forming, musikk, dans, drama og friluftsliv, noe som gjenspeiler seg i hverdagen vår. Vi setter årlig opp en forestilling i samarbeid med 4.trinnselevene, vi har utedager hver uke og tilrettelagte formingsaktiviteter.

Det viktigste for oss er allikevel at barna skal få tid og rom til frilek. Gjennom lek og utforsking lærer barna sosialt samspill og utvikler seg til gjengse mennesker. Vi ønsker at alle skal få oppleve både å ha og å være en venn i et trygt og inkluderende fellesskap.

De eldste barna på SFO får i større grad være med å påvirke sin hverdag. Vi har egen klubb for 3.trinn, og 4. trinn får i stor grad være i egne rom og ha egne aktiviteter. De siste årene har det vært populært for 4.trinn med matlaging, noe som forbereder dem tiden etter SFO.

Åpningstiden vår er 07.00-08.15 og 13.00-16.30.

På skolefrie dager har vi åpent 07.00-16.30.

Avdelingsleder SFO: Berthe Kristin Moslet, mail: berthekristin.moslet@ou.trondheim.kommune.no

Telefon SFO: 91 11 25 21

Rammeplan for SFO

Lokal rammeplan for SFO

Kommunal rammeplan for SFO (PDF)

Planer, prosedyrer og reglement

Dokumenter

Skolehelsetjenesten

Tilbudet fra skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten ved Stabbursmoen skole

Hei og velkommen til nytt skoleår!

Skolehelsetjenesten er tverrfaglig og består av helsesykepleier Gjertrud Voldrønning, fysioterapeut Stine Haugum, ergoterapeut Anette Grønhovd og rådgivende skolelege Tone Hjemås. Vi samarbeider med skolen om å fremme helse og et godt læringsmiljø for elevene. Eksempelvis ved ulike grupper/ klasseromsundervisning med tema som f eks. vennskap, pubertet, psykologisk førstehjelp, kropp og grenser eller kosthold osv.

Skolehelsetjenesten tilbyr individsamtaler, gruppesamtaler (eks. skilsmissegrupper, pubertetsgrupper) og klasseromsundervisning om ulike tema. Vi bistår gjerne ved henvisning videre i systemet dersom det skulle være et behov. Ta gjerne kontakt ved spørsmål eller behov for veiledning når det gjelder barnets helse og trivsel. Vi i skolehelsetjenesten har taushetsplikt og gir kun opplysninger om barnet til skolen og andre instanser etter å ha fått samtykke.

Informasjon om det faste programmet i skolehelsetjenesten

1. trinn: Tilbud om helseundersøkelse/helsesamtale med helsesykepleier og skolelege i løpet av første skoleår. Foresatte vil motta innkallingsbrev på digipost. Ved behov for kontakt med helsesykepleier eller helsesamtale tidlig i skoleåret, kontakt helsesykepleier.

2. trinn: Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio. Vaksinen heter Tetravac og er en påfyllingsdose etter samme vaksine gitt i småbarnsalder.

3. trinn: Skolehelsetjenesten og lærere arrangerer Helsedag. Dagen består av aktivitet i gymsal med fysioterapeut, matlaging på skolekjøkken med lærer, helsesamtale i gruppe hos helsesykepleier og skriveøvelser med ergoterapeut i klasserom. Det blir også gjennomført høyde/vekt-måling for elevene denne dagen, i tråd med retningslinjer fra helsedirektoratet.

5. trinn: Samtale om egne grenser, kropp og pubertet i grupper hos helsesykepleier.

6. trinn: Vaksine mot meslinger, røde hunder og kusma, MMR-vaksine. Vaksinen er en påfyllingsdose etter samme vaksine gitt i småbarnsalder.

7. trinn: Vaksine mot HPV virus. Det gis èn vaksinedose på høsten og èn på våren.

Vi ønsker dere alle en fin høst og et fint skoleår!

Vennlig hilsen Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier Gjertrud Voldrønning

Tlf: 90 26 07 64

gjertrud.voldronning@trondheim.kommune.no

Til stede:

 • mandag, onsdag, torsdag kl. 08.00-15.30
 • tirsdag kl. 12.00-15.30
 • fredager i oddetallsuker kl. 08.00-15.30

Tilgjengelig på telefon og e-post mandag-fredag kl. 08.00-15.30.

Ergoterapeut Anette Grønhovd

Tlf: 91 66 65 31

anette.gronhovd@trondheim.kommune.no

Fysioterapeut Hege Riis Corneliussen

hege.riis.corneliussen@trondheim.kommune.no

Ved behov for individuell oppfølging, ta kontakt med helsesykepleier eller direkte med ergoterapitjenesten eller fysioterapitjenesten, Heimdal bydel.

FAU

FAU

Foreldrenes arbeidsutvalg - FAU

Skoleåret 2022/2023

Trinn

Periode

Kontakter

1

2022-23

2022-24

Trine Solberg Andreassen

Kevser Kayhan

2

2021-23

2022-24

Janne Aune Benjaminsen

Cecilie Østby

3

2022-24

2021-23

Samantha Njoki

Ketil Haugen

4

2021-23

2022-24

Wenche Mjøsund Storstrand

Øzlem Tulunay

5

2020-22

2020-22

Håkon Soldal

Anna Nicoline S. Mentzoni

6

2021-22

2021-23

Anne-Marit Moe

Ann Nicole Nilsen Brekstad

7

2022-23

2021-23

Ann Karin Skjønberg

Toril Merete Flønes

Leder

2022-23

Øzlem Tulunay

Sekretær

2022-23

Håkon Soldal

Alle foreldre/foresatte med barn i grunnskolen er medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er foreldrenes tillitsvalgte og styret for foreldrerådet.

FAU har 7 medlemmer med funksjonstid på 2 år. Alle medlemmer har en vara. Det er representasjon fra alle skolens trinn.

Stabbursmoen FAU kan kontaktes på e-post: fau.stabbursmoen@gmail.com

FAUs hovedoppgaver

 • Styrke kontakten mellom hjem og skole.
 • Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.
 • Legge forholdene til rette for at elevene trives og utvikler seg positivt.

Hva gjør FAU

 • Fritidsaktiviteter
 • Juletrefester
 • Foreldremøter
 • Engasjement i saker som angår skolen
 • Økonomisk støtte til tiltak for skolen

Foreldrerådets Arbeidsutvalg ved Stabbursmoen Skole har noen midler som er anskaffet gjennom diverse arrangementer i skoleregi. (17. mai og juletrefestene er noen eksempler på dette.)

FAU har ingen faste utgiftsposter, og for at pengene fra FAUs kasse skal komme alle elevene ved skolen til gode, er det anledning til å søke om pengestøtte til ulike arrangementer og turer.

Følgende kriterier legges til grunn for vurdering av søknad

 1. Pengene skal komme barna, skolen og fellesskapet til gode (for eksempel vennebenk, TL-aktiviteter, klassefotball etc.).
 2. Klassearrangement skal fortrinnsvis dekkes av klassekassen.
 3. FAU kan vurdere å støtte ekstraordinære tiltak for å bedre det psykososiale læringsmiljøet på trinn. Ved støtte til ekstraordinære tiltak bør det foreligge en sluttrapport etter f.eks. arrangement.

Søknadsfrister: 1. desember for høstsemester, og 1. mars for vårsemester

Søknadsskjema for pengestøtte fra FAU

Hva gjør trinnkontaktene

 • Bistå trinnet med miljøskapende tiltak.
 • Få de andre foreldre/foresatte i trinnet med på arbeidet.

Hvordan komme i gang

 • Velg kontaktperson.
 • Lag årsplan i samarbeid med tillits-elever og kontaktlærer.
 • Bruk trinnkontaktpermen aktivt.

Referat fra FAU-møter

Elevråd

Elevrådet ved Stabbursmoen skole

Leder:

Nestleder:

Sekretær:

Styremedlemmer:

Brukerråd:

Ungdommens bystyre:

Trinn Tillitsvalgte
5. trinn  
6. trinn  
7. trinn  

Valg av tillitselev

 • Ved skolestart hvert år skal hver klasse velge tillitselev og varatillitselev.
 • Klassens tillitselever er en del av skolens elevråd og representerer sin klasse.
 • Klassens tillitselev tar med seg saker fra klassen til elevrådet.
 • Valget av tillitselev bør foregå skriftlig om det er flere kandidater.
 • Ingen skal bli valgt mot sin vilje (det er vanlig at kandidatene får en mulighet til å presentere seg selv og fortelle hvorfor de ønsker å være tillitselev).

Tillitselevens oppgaver

 • Representere klassen (kontaktlærer fungerer som veileder).
 • Møte på elevrådsmøter.

Valg av elevrådsstyre

 • Når tillitselevene i klassene er valgt velges skolens elevrådsstyre.
 • Elevrådet velger leder, nestleder, sekretær og representanter (2) til Brukerråd med vara.

Første elevrådsmøte

 • Det sendes ut en innkalling med saksliste i forkant av møtet.
 • Kontaktlærer for elevråd orienterer om elevrådsarbeidet
 • Det velges Elevrådsstyre

Brukerråd

Informasjon om brukerråd
Elev  
Elev  
Ansatt  
Ansatt  
Verneombud  
Administrasjon Tore Valland

Referat fra brukerråd finner dere her

Utvalgte sider

Relevante sider for elever og foresatte

Åsheim skolemusikk

Heimdal Idrettsforening

Kattem Idrettslag

Utdanning.no

Alarmtelefon for Barn og Unge

Trygg trafikk

Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Grønt Flagg

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

Aktivitetstilbud i bydelen

Lurer du på hvilke fritidstilbud som finnes i ditt nærmiljø? I Aktørbasen finner du oversikt over veldig mange lag og organisasjoner i Trondheim som tilbyr fritidsaktiviteter.

Kommunen tilbyr også ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Kulturskolen har undervisning både i bydelene og i sentrum, mens kommunens fritidsklubber har tilbud for tweenies (5.-7. trinn) og for elever på ungdomstrinnet. Biblioteket har også mange tilbud for barn, ungdom og familier i sentrum og i bydelene.

Trenger du tilrettelegging for å delta i fritidsaktiviteter? Kommunen tilbyr støttekontakt og tilrettelagte gruppetilbud for barn og unge. Det finnes også tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for manglende kontingent, støtte til turer eller nødvendig utstyr.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Stabbursmoen skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Avdelingsledere

Karoline Sødahl

Avdelingsleder 1-4

Direktetelefon: 72 54 98 54

Annen telefon: 93 00 24 73

E-post: karoline.sodahl@ou.trondheim.kommune.no

Berit Ravlo Steiring

Avdelingsleder 5-7

Direktetelefon: 72 54 98 55

Annen telefon: 99 01 25 66

E-post: berit-ravlo.steiring@ou.trondheim.kommune.no

Berthe Kristin Moslet

Avdelingsleder SFO

Direktetelefon: 72 54 98 71

Annen telefon: 93 88 59 11

E-post: berthekristin.moslet@ou.trondheim.kommune.no

Resepsjon

TK-kode: 061110

Sist oppdatert: 19.04.2023

061110

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk000242