Stabbursmoen skole

Stabbursmoen skole

Kontakt Stabbursmoen skole

Se kart

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Vigilo erstattet Meldeboka fra 1. august 2022.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Nyheter

Kjære foresatte

Første skoledag er mandag 22.08. 2-7. trinn har skoledag fra kl. 08.15-13.00. Førstetrinn møter i gymsalen kl. 09.00-13.00. Vi gleder oss til å treffe alle elevene snart!

Vennlig hilsen Tore Valland

Her finner dere informasjon for skolestartere 2022

Trinn

Ukeplaner og informasjon

SFO

Om SFO på Stabbursmoen

Stabbursmoen SFO er en middels stor SFO, med ca 140 barn. Rommene våre er fylt av action, liv og røre både om morgenen og på ettermiddagen. Her er det barn og voksne som trives sammen, og som har et felles ønske om å være verdens beste SFO.

Personale har bred erfaring og kompetanse innen forming, musikk, dans, drama og friluftsliv, noe som gjenspeiler seg i hverdagen vår. Vi setter årlig opp en forestilling i samarbeid med 4.trinnselevene, vi har utedager hver uke og tilrettelagte formingsaktiviteter.

Det viktigste for oss er allikevel at barna skal få tid og rom til frilek. Gjennom lek og utforsking lærer barna sosialt samspill og utvikler seg til gjengse mennesker. Vi ønsker at alle skal få oppleve både å ha og å være en venn i et trygt og inkluderende fellesskap.

De eldste barna på SFO får i større grad være med å påvirke sin hverdag. Vi har egen klubb for 3.trinn, og 4. trinn får i stor grad være i egne rom og ha egne aktiviteter. De siste årene har det vært populært for 4.trinn med matlaging, noe som forbereder dem tiden etter SFO.

Åpningstiden vår er 07.00-08.15 og 13.00-16.30.
På skolefrie dager har vi åpent 07.00-16.30.

Avdelingsleder SFO: Berthe Kristin Moslet,
mail: berthekristin.moslet@ou.trondheim.kommune.no

Telefon SFO: 91 11 25 21

Info til foreldre

Info fra SFO tidlig vår 2021

Hei!

Vi trodde vi gikk våren i møte, men så feil kan man ta. Plutselig laver snøen ned igjen, i kjent trøndersk stil!

Her kommer litt info om våren. Vi hadde tenkt å vise fram SFO-forestillinga nå i april, men den er utsatt til mai/juni. Sånn som koronatiltakene er nå så har vi ikke lov til å samle publikum i gymsalen, men vi har et håp om at dette endrer seg mot sommeren. Det vil allikevel bli sånn at bare de barna som selv er med i forestillingen får ha publikum til stede.

Vi vil derfor ha en utendørskonsert i tillegg, som vi hadde i fjor, som en liten sommeravslutning/markering før vi går inn i ferien.

Når det gjelder 4. trinn så kan det jo hende at noen av dere hadde tenkt til å si opp plassen på SFO 1.juni. Hvis barnet ditt er med i forestillingen, og denne blir i juni, så får barnet allikevel bli med og opptre selv om det ikke lenger går på SFO. Nå er det jo flere artige ting som skjer for 4. trinn før sommeren. Det blir en egen avslutningsfest for barna, og i juni blir det overnattingstur i lavvo. Så det skal ikke være kjedelig å være fjerdeklassing hos oss!

Tidligere i vinter freshet vi opp det gamle lekerommet på SFO, og gjorde det om til et konstruksjonsrom. Her tar vi inn mindre grupper med barn, hvor de får tid og ro til å bygge og leke. Det går på rundgang hvem som får være der, og pga smittevernet så er det kun et trinn som kan bruke rommet hver uke. Det gjør at de eldste barna blir flere dager på rommet i løpet av den uka, mens det for de minste blir det bare en dag. Barna hadde en demokratisk prosess med stemmeurne hvor de fikk bestemme nytt navn på rommet, som nå heter “fantasirommet”.

Vi har oppdatert aktivitetsplanen vår litt, og har gjort små justeringer for å ivareta smittevernet til barna etter at det kom ny smittevernveileder for SFO. Spør gjerne om dere har spørsmål rundt ivaretakelsen av smittevernet til barna.

Mona skal snart ut i mammapermisjon, og vi har lyst ut vikariatet hennes nå. I tillegg så har Hilda permisjon til sommeren i første omgang, og for henne har vi vikar Daniel. Gulay er fremdeles vikar hos oss, og jobber hver dag. Vi fikk også ny lærling etter jul, Stine Nilsen, som jobber både på 1. trinn og på SFO. Hun skal være hos oss neste skoleår også.

I høst ble det vedtatt en kommunal rammeplan for Trondheim kommune. I tillegg utarbeides det for tiden en nasjonal rammeplan for SFO, så SFO har virkelig blitt satt på det politiske kartet i det siste. Hensikten med disse planene er å sikre at alle barn får et godt SFO-tilbud uansett hvilken skole de går på og hvilken by de bor i. I forlengelsen av den kommunale planen skal hver SFO i Trondheim utarbeide en egen lokal plan. Den lokale planene skal si noe om hvordan vi på vår SFO jobber med satsingsområdene i den kommunale planen. Vi har skrevet vår plan, men har ikke fått til medvirkning fra barna i den enda, så det er det neste på vår dagsorden. Planen er lagt fram for brukerråd, og de hadde ingen innsigelser på den. Når planen vår har fått et lite touch av barns medvirkning så vil vi sende den ut til dere, og legge den ut på skolens hjemmeside. Vi vil allikevel, nok en gang, fortelle dere om satsingsområdene til SFO i Trondheim kommune. Det overordnede målet for SFO er å gi barna rom og tid til frilek. Gjennom lek utvikles barnas språk, sosiale kompetanse og motorikk. FNs har en bekymring for at barn i den vestlige verden ikke får nok tid til egenmotivert lek, da mye av fritiden til barna i dag er styrt av voksne. For oss er det viktig at SFO skal være barnas tid, og at de skal få bruke den til det de har lyst til. Derfor er også de fleste av aktivitetene våre frivillige.

Det neste satsingsområdet i planene er relasjonskompetanse, som handler om at vi gjennom relasjon til andre formes til den vi er. Vi som er voksne på SFO har ansvaret for relasjonen til barna, og vi har flere verktøy som vi bruker i arbeidet med å bygge og sikre relasjonene til gullungene våre.

SFO skal være en arena for barns medvirkning. Vi har sett at her har vi et forbedringspotensiale, og prøver nå i større grad å la barna bli med på å påvirke hverdagen sin gjennom jevnlige barnemøter, og la deres stemme høres i det vi gjør, blant annet i denne planen.

Det siste satsingsområdet er hele barnet, hele dagen, som handler om samarbeid mellom skole, hjem og SFO. Her har vi meldeboka som et godt verktøy, legg gjerne til SFO-ansatte som mottakere på meldinger til lærere når det gjelder ting som det også kan være nyttig at vi får med oss. Da er det bare å glede seg til planen blir klar, så har dere sengelektyre et par kvelder!

Beskjeder

 • Vi ønsker at alle voksne inn på skolen bruker munnbind.
 • Færrest mulig voksne inn hver dag, så vurder hvor ofte du må inn for å sjekke hylle og skiftetøy.
 • Ved henting er det fint om dere venter utenfor ytterdøra, og ikke inne i gangen
 • Hjemsendingsbeskjeder legges inn på meldeboka i god tid før kl. 13.00.
 • SFO har planleggingsdag 14. mai, og holder da stengt.
 • SFO holder stengt to uker i sommerferien, uke 28 og 29.

Med dette vil vi ønske alle en god ettermiddag!

Ikke nøl med å ta kontakt om det skulle være noe!

Med vennlig hilsen SFO-gjengen

Aktivitetsplaner

Aktivitetsplaner

Rammeplan for SFO

Lokal rammeplan for SFO

Kommunal rammeplan for SFO

Planer, prosedyrer og reglement

Dokumenter

Skolehelsetjenesten

Tilbudet fra skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten ved Stabbursmoen skole

Hei og velkommen til nytt skoleår!

Skolehelsetjenesten er tverrfaglig og består av helsesykepleier Gjertrud Voldrønning, fysioterapeut Stine Haugum, ergoterapeut Anette Grønhovd og rådgivende skolelege Tone Hjemås. Vi samarbeider med skolen om å fremme helse og et godt læringsmiljø for elevene. Eksempelvis ved ulike grupper/ klasseromsundervisning med tema som f eks. vennskap, pubertet, psykologisk førstehjelp, kropp og grenser eller kosthold osv.

Skolehelsetjenesten tilbyr individsamtaler, gruppesamtaler (eks. skilsmissegrupper, pubertetsgrupper) og klasseromsundervisning om ulike tema. Vi bistår gjerne ved henvisning videre i systemet dersom det skulle være et behov. Ta gjerne kontakt ved spørsmål eller behov for veiledning når det gjelder barnets helse og trivsel. Vi i skolehelsetjenesten har taushetsplikt og gir kun opplysninger om barnet til skolen og andre instanser etter å ha fått samtykke.

Informasjon om det faste programmet i skolehelsetjenesten:

1. trinn: Tilbud om helseundersøkelse/helsesamtale med helsesykepleier og skolelege i løpet av første skoleår. Foresatte vil motta innkallingsbrev på digipost. Ved behov for kontakt med helsesykepleier eller helsesamtale tidlig i skoleåret, kontakt helsesykepleier.

2. trinn: Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio. Vaksinen heter Tetravac og er en påfyllingsdose etter samme vaksine gitt i småbarnsalder.

3. trinn: Skolehelsetjenesten og lærere arrangerer Helsedag. Dagen består av aktivitet i gymsal med fysioterapeut, matlaging på skolekjøkken med lærer, helsesamtale i gruppe hos helsesykepleier og skriveøvelser med ergoterapeut i klasserom. Det blir også gjennomført høyde/vekt-måling for elevene denne dagen, i tråd med retningslinjer fra helsedirektoratet.

5. trinn: Samtale om egne grenser, kropp og pubertet i grupper hos helsesykepleier.

6. trinn: Vaksine mot meslinger, røde hunder og kusma, MMR-vaksine. Vaksinen er en påfyllingsdose etter samme vaksine gitt i småbarnsalder.

7. trinn: Vaksine mot HPV virus. Det gis èn vaksinedose på høsten og èn på våren.

Vi ønsker dere alle en fin høst og et fint skoleår!

Vennlig hilsen Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier Gjertrud Voldrønning

Tlf: 90 26 07 64

gjertrud.voldronning@trondheim.kommune.no

Til stede mandag, onsdag, torsdag kl 08.00-15.30 og tirsdag 08.00-10.30

Tilgjengelig på telefon og e-post mandag-fredag kl 08.00-15.30.

P.S. Ta kontakt via mobil eller e-post, og ikke via Meldeboka!!

Ergoterapeut Anette Grønhovd

Tlf: 91 66 65 31

anette.gronhovd@trondheim.kommune.no

Fysioterapeut Stine J. Haugum

Tlf: 97 40 18 06

stine.johannessen.haugum@trondheim.kommune.no

Ved behov for individuell oppfølging, ta kontakt med helsesykepleier eller direkte med ergoterapitjenesten eller fysioterapitjenesten, Heimdal bydel.

FAU

FAU

Foreldrenes arbeidsutvalg - FAU

Skoleåret 2021/2022

Trinn

Periode

Kontakter

1

2021-23

2021-23

Janne Aune Benjaminsen

Ingrid Bergan Aabø

2

2021-22

 

Karin Fossbakk

Ketil Haugen

3

 

Anja Forseth

Live Neraas

4

2020-22

2020-22

Håkon Soldal

Anna Nicoline Segtnan Mentzoni

5

2021-22

2021-22

Anne-Marit Moe

Nicole Nilsen Brekstad

6

2020-22

2021-23

Jørn Ove Asklund

Toril Merete Flønes

7

2021-22

2021-22

Tajma Delic Berge

Carolina Sandoval

Leder

2021-22

Karin Fossbakk

Sekretær

2021-22

Håkon Soldal

Kasserer

 

 

Alle foreldre/foresatte med barn i grunnskolen er medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er foreldrenes tillitsvalgte og styret for foreldrerådet.

FAU har 7 medlemmer med funksjonstid på 2 år. Alle medlemmer har en vara. Det er representasjon fra alle skolens trinn.

FAUs hovedoppgaver

 • Styrke kontakten mellom hjem og skole.
 • Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.
 • Legge forholdene til rette for at elevene trives og utvikler seg positivt.

Hva gjør FAU

 • Fritidsaktiviteter
 • Juletrefester
 • Foreldremøter
 • Engasjement i saker som angår skolen
 • Økonomisk støtte til tiltak for skolen

Foreldrerådets Arbeidsutvalg ved Stabbursmoen Skole har noen midler som er anskaffet gjennom diverse arrangementer i skoleregi. (17. mai og juletrefestene er noen eksempler på dette.)

FAU har ingen faste utgiftsposter, og for at pengene fra FAUs kasse skal komme alle elevene ved skolen til gode, er det anledning til å søke om pengestøtte til ulike arrangementer og turer.

Følgende kriterier legges til grunn for vurdering av søknad

 1. Pengene skal komme barna, skolen og fellesskapet til gode (for eksempel vennebenk, TL-aktiviteter, klassefotball etc.).
 2. Klassearrangement skal fortrinnsvis dekkes av klassekassen.
 3. FAU kan vurdere å støtte ekstraordinære tiltak for å bedre det psykososiale læringsmiljøet på trinn. Ved støtte til ekstraordinære tiltak bør det foreligge en sluttrapport etter f.eks. arrangement.

Søknadsfrister: 1. desember for høstsemester, og 1. mars for vårsemester

Søknadsskjema for pengestøtte fra FAU

Hva gjør trinnkontaktene

 • Bistå trinnet med miljøskapende tiltak.
 • Få de andre foreldre/foresatte i trinnet med på arbeidet.

Hvordan komme i gang

 • Velg kontaktperson.
 • Lag årsplan i samarbeid med tillits-elever og kontaktlærer.
 • Bruk trinnkontaktpermen aktivt.

Referat fra FAU-møter

Elevråd

Elevrådet ved Stabbursmoen skole

Leder: Jesper Sundnes Brå

Nestleder: Jonas Eide

Sekretær: Eirin Engtrø

Styremedlemmer: Tuana Kara, Sondre Dahl Wolden og Marcus Lionell Sletvold

Brukerråd: Matilde Høyem Grove og Øystein Nicolai Soldal

Ungdommens bystyre: Jesper Sundnes Brå

Trinn Tillitsvalgte
5. trinn Iris Delic-Berge og Radin Sedarati
6. trinn Sondre Dahl Wolden og Elise Rønning Munkvold
7. trinn Sude Aktas og Marcus Lionel Sletvold
8. trinn Leon Aronsen og Tindra Gudmundsdottir Stensrud
9. trinn Johnmehr Moghimi og Tuana Kara
10. trinn Eirin Engtrø og Jonas Eide

Valg av tillitselev

 • Ved skolestart hvert år skal hver klasse velge tillitselev og varatillitselev.
 • Klassens tillitselever er en del av skolens elevråd og representerer sin klasse.
 • Klassens tillitselev tar med seg saker fra klassen til elevrådet.
 • Valget av tillitselev bør foregå skriftlig om det er flere kandidater.
 • Ingen skal bli valgt mot sin vilje (det er vanlig at kandidatene får en mulighet til å presentere seg selv og fortelle hvorfor de ønsker å være tillitselev).

Tillitselevens oppgaver

 • Representere klassen (kontaktlærer fungerer som veileder).
 • Møte på elevrådsmøter.

Valg av elevrådsstyre

 • Når tillitselevene i klassene er valgt velges skolens elevrådsstyre.
 • Elevrådet velger leder, nestleder, sekretær og representanter (2) til Brukerråd med vara.

Første elevrådsmøte

 • Det sendes ut en innkalling med saksliste i forkant av møtet.
 • Kontaktlærer for elevråd orienterer om elevrådsarbeidet
 • Det velges Elevrådsstyre

Brukerråd

Informasjon om brukerråd
1-4 Kristian Kjørstad
5-7 Bård Krogstad
8-10 Mona Sundnes
Elev Matilde Høyem Grove
Elev Øystein Nicolai Soldal
Ansatt Inga-Lill Westrum
Ansatt Randi Krokstad
Verneombud Lise Øyan
Administrasjon Tore Valland

Referat fra brukerråd finner dere her

Utvalgte sider

Relevante sider for elever og foresatte

Åsheim skolemusikk

Heimdal Idrettsforening

Kattem Idrettslag

Utdanning.no

Alarmtelefon for Barn og Unge

Trygg trafikk

Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Grønt Flagg

Ferie og fridager

Første skoledag høsten 2022 er mandag 22. august.

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

Aktivitetstilbud i bydelen

Lurer du på hvilke fritidstilbud som finnes i ditt nærmiljø? I Aktørbasen finner du oversikt over veldig mange lag og organisasjoner i Trondheim som tilbyr fritidsaktiviteter.

Kommunen tilbyr også ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Kulturskolen har undervisning både i bydelene og i sentrum, mens kommunens fritidsklubber har tilbud for tweenies (5.-7. trinn) og for elever på ungdomstrinnet. Biblioteket har også mange tilbud for barn, ungdom og familier i sentrum og i bydelene.

Trenger du tilrettelegging for å delta i fritidsaktiviteter? Kommunen tilbyr støttekontakt og tilrettelagte gruppetilbud for barn og unge. Det finnes også tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for manglende kontingent, støtte til turer eller nødvendig utstyr.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Stabbursmoen skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Avdelingsledere

Karoline Sødahl

Avdelingsleder 1-4

Direktetelefon: 72 54 98 54

Annen telefon: 93 00 24 73

E-post: karoline.sodahl@ou.trondheim.kommune.no

Berit Ravlo Steiring

Avdelingsleder 5-7

Direktetelefon: 72 54 98 55

Annen telefon: 99 01 25 66

E-post: berit-ravlo.steiring@ou.trondheim.kommune.no

Berthe Kristin Moslet

Avdelingsleder SFO

Direktetelefon: 72 54 98 71

Annen telefon: 93 88 59 11

E-post: berthekristin.moslet@ou.trondheim.kommune.no

Resepsjon

TK-kode: 061110

Sist oppdatert: 09.08.2022

061110

A03-P1-EPI006