Hjem Stabbursmoen skole

Stabbursmoen skole

Kontakt Stabbursmoen skole

Se kart

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Se veiledninger for meldeboka.

Nyheter

Sommerhilsen!

Jeg ønsker alle våre elever og foresatte en riktig god sommer!

Hilsen Nina Lykke

Første skoledag i august blir mandag 20. Alle trinn unntatt 1.trinn møter 08.15 og dagen avsluttes 13.00.

Klage på standpunktkarakter

Informasjonsskriv

Trinn

Ukeplaner og informasjon

1. Trinn

2. Trinn

3. Trinn

4. Trinn

5. Trinn

6. Trinn

7. Trinn

8. Trinn

9. Trinn

10. Trinn

SFO

Om SFO på Stabbursmoen

Stabbursmoen SFO har ca. 125 barn. Vi er en del av en 1-10 skole som ligger sentralt på Heimdal. Vårt personale har bred erfaring og kompetanse innen forming, musikk, dans, drama og friluftsliv, noe som gjenspeiler seg i hverdagen vår. Vi setter årlig opp teater/musikal -forestilling for foreldrene, har utedager, og tilrettelagte formingsaktiviteter.

Men det viktigste i barnas hverdag er sosialt samspill med andre barn. Det er viktig for alle barn å oppleve gleden ved det å ha en venn.  Derfor er det også viktig at vi legger til rette for frileken.

Nyere forskning viser at barn som går i SFO har større mulighet til å lykkes både sosialt og med skolefag, nettopp gjennom det arbeidet som gjøres daglig i landets SFO’er. 

Ellers tilbyr vi 3.- 4.trinn egen klubb to dager i uka. Vi tar også høyde for at barna i 4.trinn begynner å bli store, og de har derfor større innflytelse på sin SFO-hverdag.

Åpningstiden vår er kl.7.00 – 8.15 og 13.00 –16.30. På skolefrie dager har vi åpent kl.7.00-16.30.

Avdelingsleder SFO:         

Berthe Kristin Moslet, telefon 72 54 98 70.                                   

Telefon SFO: 

Basen: 72 54 98 71
Mobil: 911 12 521

Info til foreldre

Høsten 2018

Da er vi godt i gang med skoleåret! 1.trinn er kommet godt inn i rutiner og regler, og det ser ut til at de begynner å venne seg til livet på skolen og SFO. Å starte på skolen/SFO er en stor overgang i livet, både for barn og foreldre, og det er helt naturlig at barna bruker tid på å venne seg til den nye hverdagen. Det var også stor stas å se igjen “gamle kjente” etter ferien, og 2.trinn nyter å ikke være minst lenger. 3.trinn har flyttet opp en etasje, og øver på nye rutiner og overganger, mens 4.trinn er mer garva, og nyter godene som følger med det å være eldst!

Personalet: Ny vikar i 100% stilling er Geir Johansen. Geir er en hardbarka rocker med en tøft ytre og et mykt indre. I tillegg har vi fått to nye lærlinger, Torstein Thorsen, som kom allerede i mai, og Marlene Woldseth som kom til oss 1.august. To reflekterte og dyktige lærlinger, som er under opplæring i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Ellers er vi samma gamle gjengen.

Aktivitetsplan: Høstens aktivitetsplan kan se litt overveldende ut ved første øyekast! Mange av aktivitetene gir rom for både frilek, kreativitet og å være sammen. De er frivillige fra uke til uke, og vi ønsker at barna skal få både frihet og mulighet til å bestemme over SFO-tida si mest mulig selv. Etter høstferien blir det påmelding til kor og dans, men fram til da så er det fritt fram å prøve seg! Det må være barnas valg å bli med på forestillingen, ikke foreldrenes!

Forestilling: Planleggingen av årets forestilling er godt i gang. Vi har ikke funnet en tittel enda, men team ser ut til å bli mobbing og vennskap i en ramme med både tristhet og humor. En stor og kreativ gjeng på 4.trinn har hatt manusmøter sammen med Berthe, og det er utrolig artig å få jobbe sammen med barna på denne måten. Vi fortsetter arbeidet med manus samtidig med at kor og dans starter opp neste uke (uke 37). 

4.trinn: Å starte i 4.trinn og gå på SFO fører en del goder med seg. I tillegg til å få være med å lage forestillingen og å spise toast så har de fått tilgang til egne aktiviteter. Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag disponerer de et eget rom fra 14.30-15.30. På rommet har de Nintendo, tegnesaker, spill, CD’er osv. De kan også bruke lekerommet og storstua i dette tidsrommet. Vi har snakket med dem om hvilke regler som gjelder, og at brudd på reglene fører til konsekvenser. På mandag er det 3. og 4.trinnsklubb som før. På fredagene blir det en egen 4.trinnsklubb. Tanken er å kunne finne på egne aktiviteter bare for de eldste. Vi prøver å få igang et samarbeid med andre SFOer, hvor vi kan besøke hverandre. I tillegg har vi lyst til å ta med barna ut i skauen! Vi prøver oss litt fram, og gir beskjed dagen i forveien hvis vi drar bort fra skolen. 

Garderobe 3.trinn: Det som er nytt for 3.trinn er at de må forholde seg til to garderobeplasser, en oppe i trinngarderoben, og en på SFO. Det betyr at de må huske å ha med ned til SFO det som skal brukes av klær her. Ved overgang skole SFO blir barna fulgt ned trappa av en voksen, og på vinteren kan det bli mye å bære på. Ha gjerne skifteklær liggende i begge garderobene hvis mulig. Vi hjelper til i oppstarten ved behov, men etterhvert blir dette en rutine for barna.

Ellers:

 • Minner om at også SFO er mobilfritt! 
 • Elevene kan ikke ha med egne leker på SFO når det ikke er skoleferie. Det gjelder også Pokemon-kort og kosedyr. De kan ha med ball og akebrett.
 • Planleggingsdager dette skoleåret: 16. og 17. august, 25. januar, 31. mai og 21. juni.

Meldeboka:

 • Legg inn dagens beskjed før kl. 13.00​, så ser vi den når SFO starter. Vi rekker ikke beskjeder som blir lagt inn kort tid før de gjelder. 
 • Alle som har halvplass på SFO (inntil 12 timer per uke) må legge inn hentetidspunkt eller “gå hjem”-tidspunkt på repeterende hentemelding i Meldeboka. Hvis dette er vanskelig så hjelper vi gjerne til. 
 • Gå hjem/hente-beskjeder legges inn på “ny hentemelding” ved å trykke på +’tegnet nederst i høyre hjørne på appen. Husk å legge inn klokkeslettet for når beskjeden gjelder i feltet for tidspunkt!
 • Repeterende hentemelding lages i app’en ved å gå inn på “henteregel”, deretter trykke +’tenget på linjen med “aktive hentemeldinger”. Da får man opp valge “repeterende hentemelding” og kan legge inn en melding som gjelder hver uke. Vil oppfordre dere som har barn som går hjem selv om å legge inn mest mulig faste beskjeder, for vi har mange barn som bruker mye tid og energi på ettermiddagen til å lure på når de skal hjem. Barn liker forutsigbarhet!
 • Utkryssingstidspunktet stemmer ikke alltid med det faktiske tidspunktet for når barnet gikk. Det kan være flere årsaker til det. Det er mange distraksjoner for den som står med meldeboka, og da hender det at man må krysse ut barna etter at en stor gruppe har gått. Noen barn glemmer å stikke hodet innom basen og si ifra at de går. Og noen ganger er det nettsiden som må oppdateres. Men vi har flere sjekkpunkter i løpet av ettermiddagen, og blir du usikker så ta gjerne en telefon og sjekk.

 

Vi ønsker alle en fin høst, vi nyter indianer-sommeren og leker oss ute i dag!

Ta kontakt hvis det er noe! Enten på meldeboka eller berthekristin.moslet@ou.trondheim.kommune.no

Tlf SFO: 911 12 521

De beste hilsener fra SFO-gjengen!

Aktivitetsplaner

Aktivitetsplaner

Rådgiver

Her finner dere dokumenter fra rådgiver

Planer, prosedyrer og reglement

Dokumenter

Skolehelsetjenesten

Informasjon fra helsesøster

På Stabbursmoen har vi for tiden to helsesøstre. Du treffer helsesøster Miriam Krogh-Ervik på telefon 957 02 715 og epost Miriam.Krogh-Ervik@trondheim.kommune.no
Hun jobber primært på ungdomstrinnet og er på Stabbursmoen skole onsdag og torsdag fra klokka 09 - 15.

Helsesøster Hanne Kristin Skogseth jobber primært på barnetrinnet og kan treffes på telefon 976 51 211 og epost Hanne.Kristin.Skogseth@trondheim.kommune.no. Hun er på Stabbursmoen mandag, tirsdag og fredag fra 09 - 15.

Du kan ta kontakt med helsesøster hvis du trenger noen å snakke med:

 • om kropp og helse
 • om vanskelig livssituasjon på skolen, hjemme eller på fritida di
 • om seksualitet og prevensjon
 • om tobakk/alkohol eller andre rusmidler
 • om andre ting du lurer på

Målet for skolehelsetjenesten er at barn og unge får økt motivasjon til å ta vare på egen helse og miljøet rundt seg, og å fremme best mulig helsemessig utvikling hos skolebarna. Skolehelsetjenesten ønsker samarbeid med dere som er foreldre eller foresatte. 

Skolehelsetjenesten er av forebyggende art og er en videreføring av helsestasjonstilbudet. Vi har et statlig program for helsetjenesten med helseundersøkelse, helseopplysning og gruppesamtaler. Vaksinering skjer etter anbefalt vaksinasjonsprogram. Hvis sykdom eller andre forhold blir oppdaget, vil helsetjenesten følge opp ved behov og i samråd med foreldre/foresatte henvise barnet til nødvendig behandling og hjelpeinstans.

Vi har tverrfaglig samarbeid med skolen og andre aktuelle samarbeidspartnere som barnevernfaglige og ped.psyk.faglige i enheten på generelt grunnlag og ved behov. Opplysninger om enkeltelever gies ikke til andre tjenester uten i samråd med foreldre etter pasientrettighetsloven § 3-4. Vi deltar i helsefremmende tiltak, foreldremøter etc. ved behov.

Skulle det oppstå forhold vedrørende barnets helse og trivsel som ikke dekkes av rutineprogrammet, og som dere ønsker å få drøftet, tar skolehelsetjenesten gjerne imot henvendelser.

Lover og retningslinjer vi jobber etter: Bl.a. Lov om helsetjenesten i kommunene. Forskrift om helsetjenester i skolene. Veileder for helsestasjon- og skolehelsetjenesten (Statens helsetilsyn). Plan for helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge i Trondheim.

FAU

Foreldrenes arbeidsutvalg - FAU

FAU-REPRESENTANTER – STABBURSMOEN SKOLE – SKOLEÅRET 2017/2018

TRINN

PERIODE

KONTAKTER

1

 

 

 

Steinar Hovlandsvåg

Carolyn Rosten

2

 

2016/2018

2017/2019

Linn Solberg

Rakel Moen

3

2016/2018

2017-2019

Hanne Brevik Svartlien

Marie Ekeberg Skogen

 

4

2017/2019

2016-2018

Veronica Sommer

Sveinung Enstad

 

5

 

 

Cecilie C. Vagnildhaug

Marianne Sauer

 

6

2016/2018

2017/2019

Christine Morsund

Kjell Arvid Moen

 

7

2017/2019

2016-2018

Siri Refsnes

Edith-Anette Evensen

 

8

2017/2019

2016-2018

Jonny Eide

Marit Musum

 

9

2017/2019

2016-2018

Venke-Lill Nygård

Tove K. Sveås

 

10

 

2016-2018

 

Grethe Sæther

Alle foreldre/foresatte med barn i grunnskolen er medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er foreldrenes tillitsvalgte og styret for foreldrerådet.

FAU har 10 medlemmer med funksjonstid på 2 år. Alle medlemmer har en vara. Det er representasjon fra alle skolens trinn.

FAU's hovedoppgaver:

Styrke kontakten mellom hjem og skole. 
Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.
Legge forholdene til rette for at elevene trives og utvikler seg positivt.

Hva gjør FAU:
Fritidsaktiviteter.
Juletrefester.
Foreldremøter.
Engasjement i saker som angår skolen.
Økonomisk støtte til tiltak for skolen.

Hva gjør trinnkontaktene:
Bistå trinnet med miljøskapende tiltak.
Få de andre foreldre/foresatte i trinnet med på arbeidet.

Hvordan komme i gang:
Velg kontaktperson.
Lag årsplan i samarbeid med tillits-elever og kontaktlærer.
Bruk trinnkontaktpermen aktivt.

Referat fra FAU-møter.

Elevråd

Elevrådet ved Stabbursmoen skole
ELEVRÅDET 2018/2019

Styret:

Leder: Eskil Døsvik Moe

Nestleder: Jesper Brå

Sekretær: Eirin Engtrø

Styremedlemmer: , Jonas Eide og Kristin Petersen

Brukerråd: Eskil Døsvik Moe, Noor Toften og Øystein Soldal

Ungdommens bystyre: Jesper Brå

Trinn Tillitsvalgt
3.trinn  

 Emilie Sand Bruaset

Anna Christina Strøm Thorsø

4.trinn  

 Lukas Ulriksen

Ingvild Ulsund Refsnæs

5.trinn   

Madelena Mendes

Noa Eide 

6.trinn  

Øystein Soldal 

7.trinn  

Kristin Petersen

Tobias Langtind 

8.trinn  

Matilde Høyem Grove

Ovedie Nicoline Tangvik

9.trinn  

Jonas Eide

Eirin Engtrø

10.trinn   

Eskil Døsvik Moe

Benjamin Jacobsen Aarnes


Valg av tillitselev

Ved skolestart hvert år skal hver klasse velge tillitselev og varatillitselev.

Klassens tillitselever er en del av skolens elevråd og representerer sin klasse.

Klassens tillitselev tar med seg saker fra klassen til elevrådet.

Valget av tillitselev bør foregå skriftlig om det er flere kandidater.

Ingen skal bli valgt mot sin vilje.

(Det er vanlig at kandidatene får en mulighet til å presentere seg selv og fortelle hvorfor de ønsker å være tillitselev.)

Tillitselevens oppgaver:

     Representere klassen (Kontaktlærer fungerer som veileder.)

     Møte på elevrådsmøter

Valg av elevrådsstyre

     Når tillitselevene i klassene er valgt velges skolens elevrådsstyre.

     Elevrådet velger leder, nestleder, sekretær og representanter (2) til Brukerråd med vara.

Første elevrådsmøte

     Det sendes ut en innkalling med saksliste i forkant av møtet.

     Kontaktlærer for elevråd orienterer om elevrådsarbeidet

     Det velges Elevrådsstyre

Brukerråd

Informasjon om brukerråd
1-4 Kristian Kjørstad
5-7 Bård Krogstad 
8-10 Mona Sundnes
Elev Eskil Døsvik Moe
Elev Noor Toften
Elev Øystein Soldal
Ansatt Inga-Lill Westrum
Ansatt Randi Krokstad
Verneombud Hallfrid Ertshus
Administrasjon Nina Lykke

 

 

Referat fra brukerråd finner dere her.

Utvalgte sider

Relevante sider for elever og foresatte

Natteravnene på Heimdal

Åsheim skolemusikk

Heimdal Idrettsforening

Kattem idrettslag

Utdanning.no

Vektorprogrammet

Alarmtelefon for Barn og Unge

Trygg trafikk

Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Grønt Flagg

 

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Stabbursmoen skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 19.10.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?