Hjem Stavset skole

Stavset skole

Kontakt Stavset skole

Se kart

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Se veiledninger for meldeboka.

Administrasjon 

Rektor Per Anders Moen 468 42 833
Avdelingsleder 1-4.trinn  Heidi Bjørnbet  995 42 006
Avdelingsleder 5-7.trinn  Ståle Hammern  995 00 648 
Spes.ped koordinator Nina Wøhni   926 51 593
Konsulent  Eli Kristin Gisetstad  72 54 52 00

Informasjon fra skolen

Varsel om endring av betalingssatser for SFO fom 01.01.19

I rådmannens forslag til budsjett for Trondheim kommune for 2019 er det foreslått en økning av beatlingssatsene ved skolefritidsordningen. Brukerbetalingen økes med 2,8 prosent fra 1.januar 2019, tilsvarende lønns- og prisstigning fra 2018 - 2019. 

Infoskrivet kan leses her: Varsel om endring av betalingssatser for SFO 

Indiadag 

Vi takker for bidrag som kom inn på Indiadagen i forrige uke. Inntektene blir overført til vennskapsskolen i India. 

Stavsetdagen 2019

Stavsetdagen 2019 går av stabelen torsdag 6.juni. Så sett av datoen. 

Skolestartere høsten 2019

På grunn av overgang til nytt skoleadministrativt system, vil vedtak om skoleplass for skolestartere høsten 2019 bli sendt ut i slutten av januar/ starten av februar. 

 

Om skolen

Stavset skole er en barneskole (1.-7. trinn) med ca 305 elever og 50 ansatte. Skolens visjon ”Stavset skole, der alle holder sammen og gjør hverandre gode”, forplikter våre ansatte til å utvikle gode samarbeidsrutiner både på team og i samhandling med barn.

Skolen ligger sør for Trondheim sentrum og er i gangavstand fra Granåsen skisenter, like ved Bymarka. Vi legger stor vekt på utstrakt bruk av uteområdet både i skole og i SFO-tiden. Vi har en SFO-avdeling inndelt i tre baser; 1. trinn, 2. trinn og 3./4. trinn. Vi har også en egen 4.-klasseklubb på SFO.

Lederteamet består av rektor, to avdelingsledere og spesialpedagogisk koordinator. Vi har trinnledere på hvert trinn, og baseledere for hver base på SFO. Dette skoleåret har vi følgende satsningsområder:

 • IKT

 • Realfag - herunder vertsskapsskole og deltaker i MAM-prosjektet og ressursskole for FLL.

 • Lesing og skriving i alle fag

 • Engelsk

 • Kultur

I tillegg har vi fokus på tidligere satsningsområder som vurdering og “voksen på Stavset”.

Lokale Planer 

Ordensreglement

Sosial læreplan 

Struktur indre hjelpetjeneste 

Tilpasset opplæring - spes.ped rutiner 

Telefon SFO og trinn 18/19

1.trinn/ SFO 1.trinn 482 29 784

2.trinn/ SFO 2.trinn 482 34 620

3.trinn/ SFO 3.trinn 954 96 221

4.trinn/ SFO 4.trinn 954 95 939

5.trinn                     954 85 610

6.trinn                     954 86 586

7.trinn                     482 23 983   

Elevpermisjon 

Elevpermisjoner inntil tre dager søkes til kontaktlærer. 
Permisjoner over tre dager søkes nå via elektronisk skjema.

Søknad om elevpermisjon 

Permisjonene blir automatisk innvilget etter ti dager, dersom dere ikke hører noe fra skolen. Dersom det er mulig, ber vi om at dere søker så tidlig som mulig, gjerne 14 dager før permisjonen. Når det har gått 10 virkedager siden søknaden ble sendt, og du/dere ikke har mottatt avslag fra skolen, er permisjonen innvilget. Dette går fram av kvitteringsmelding som sendes ut til oppgitt(e) e-postadresse(r) når vi har mottatt søknaden. 

SFO

Direktenummer SFO 18/19 

1.trinn 482 29 784

2.trinn 482 34 620

3.trinn 954 96 221 

4.trinn 954 95 939

Baseledere 

1.trinn - Nina Mikkelhaug 

2.trinn - Wenche Hildal 

3/4.trinn - Anne Marit Høiseth  

Åpningstider SFO 

Morgentilbud fra kl 07.30 - 08.00. 

SFO har åpent til kl 16.45 hver dag. 

 

Endring åpningstid SFO 

De nye vedtektene åpner for at SFO kan være stengt på julaften, nyttårsaften og onsdag før påske. Stavset SFO har i samråd med FAU bestemt at vi gjennomfører dette. Første dag dette gjelder er onsdag 28.mars (onsdag før påskeferien 2018)

Stavset SFO har stengt i hele uke 29 og 30. 

Info om Stavst SFO 

Stavset SFO gir tilbud til elever fra 1. til 4.klasse før og etter skoletid, samt på skolefridager og i ferier. SFO har 5 planleggingsdager i løpet av året. Da er SFO stengt. 

Stavset SFO er delt inn i tre baser: 1., 2., og 3./4. trinn. Vi har morgentilbud fra klokken 07.30 til 08.00, hvor barna kan spise medbrakt frokost. SFO starter igjen etter skoletid ca. klokka 13.30 og holder åpent til klokka 16.45. Vi har egen SFO-kantine hvor barna selv smører seg den maten de har lyst på. Vi har også et fruktmåltid mot slutten av dagen. 

På SFO setter vi frileken høyt, men har også planlagte, voksenstyrte aktiviteter. Vi deler året inn i tema, som for eksempel «nysgjerrigper», «musikk», eller «skogen». Temaene endres fra år til år. Vi tilbyr lek i gymsal, formingsaktiviteter, utelek, turer og mye mer. 

4.trinn har en fjerdeklasseklubb med egen klubbplan. Der får de være med å bestemme aktiviteter selv, og har litt mer frie tøyler enn de andre barna. De har også en hybel (et eget rom) som de kan bruke hver dag, der de har egne leker.  I skoleferier har vi noen ganger utflukter til f.eks. svømmehaller, Leos Lekeland, klatring eller museum.

Planleggingsdager SFO 

Skoleåret 18/19 har SFO planleggingsdager på følgende datoer. SFO er da stengt. 

16.08.18

17.08.18

25.01.19

31.05.19

21.06.19

Endring åpningstid SFO 

De nye vedtektene åpner for at SFO kan være stengt på julaften, nyttårsaften og onsdag før påske. Stavset SFO har i samråd med FAU bestemt at vi gjennomfører dette. Første dag dette gjelder er onsdag 28.mars (onsdag før påskeferien 2018).

FAU

FAU er forkortelsen for Foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre som har barn på skolen, er medlemmer av foreldrerådet. FAU er Foreldrerådets Arbeids Utvalg og fungerer som et styre for foreldrerådet. 

Leder i FAU skoleåret 18/19

Ingrid Dyrset Stangenes, telefon 954 00 631

Hva gjør vi

Hvert trinn har sin definerte arbeidsoppgave. Oppgavene er fordelt på følgende måte:

 • 7. trinn – medansvarlig for Onsdagsklubben, ansvarlig for flaggborg 17. mai
 • 6. trinn – hovedansvarlig for Onsdagsklubben
 • 5. trinn – ansvarlig for 17. mai arrangement, medansvarlig for Onsdagsklubben
 • 4. trinn – leder av FAU, foreldrerepresentant i Brukerrådet, ansvarlig for julegrantenning
 • 3. trinn – nestleder FAU, leder av Brukerrådet
 • 2. trinn – hovedansvarlig for Sesamkveld
 • 1. trinn – medansvarlig for Sesamkveld

Hver representant blir valgt for to år av gangen. Dette for å sikre kontinuitet og kunnskapsoverføring.

FAU ved Stavset skole gjør en rekke ting for å opprettholde et godt miljø ved skolen. Av faste arrangement har vi Sesamkveld, Onsdagsklubb, julegrantenning og 17.mai-feriringen på skolen.

I tillegg arrangerer FAU andre sosiale sammenkomster og allmøter hvis vi finner det nødvendig. Overskuddet av arrangementene går tilbake til skolen slik at elevene kan nyte godt av det. Tidligere er blant annet ballbingen gjort mulig av midler fra FAU.

Møteplan FAU 

Møtedatoer for FAU skoleåret 17/18.

 • 2.oktober 
 • 6.november
 • 4.desember
 • 8.januar
 • 5.februar 
 • 5.mars
 • 9.april
 • 7.mai 
 • 4.juni - Årsmøte. NB: årsmøtet er flyttet til 7.juni  

Alle møter er kl 18.00 på personalrommet. 

Sesamkveld 

Elevkvelder for 1.- 4.- trinn   

Sesamkveld er et arrangement for elevene på 1. – 4. trinn. Det gjennomføres fem ganger i løpet av et skoleår. Her er det kafé med salg av frukt, kaker og brus. Det er åpen gymsal med apparater eller diskotek. Det finnes en rekke spill, alt fra bordhockey til brettspill. Før jul har vi juleverksted, og i februar er det karneval. Vi har egen DJ som spiller på diskokveldene.

For å få gjennomført Sesamkveldene er vi avhengige av hjelp av foreldrene. Det er enten vakter i gymsal og spillområde, eller kakebaking til salg i kaféen. To av trinnene er alltid ansvarlig for gjennomføringen. Møter ikke ALLE vaktene opp må Sesamkvelden avlyses! Dette av sikkerhetsmessige årsaker.                                                         

Vi oppfordrer foreldre til å delta på Sesamkveldene.

Datoer for Sesamkveld skoleåret 18/19

 • 17. oktober
 • 14. november
 • 23. januar
 • 27. februar
 • 3. april

 

Onsdagsklubb

Elevkvelder for 5.- 7.-trinn   

Onsdagsklubb er et arrangement for 5. – 7. trinn. Det gjennomføres også fem ganger i løpet av et skoleår. Her er det kafé med salg av pizza, frukt, kaker og brus. Det er disko i gymsalen med DJ. Her er det også spillmuligheter som bordtennis, bordhockey og brettspill.

Det er færre foreldre som har vakter, men møter ikke ALLE vaktene blir Onsdagsklubben avlyst! Dette av sikkerhetsmessige årsaker.

Datoer for Onsdagsklubb skoleåret 18/19

 • 24. oktober
 • 28. november
 • 30. januar
 • 6. mars
 • 10. april

 

Skolehelsetjenesten 

Ingrid Lien Johnsen er helsesøster på Stavset skole.

Hun har kontortid på skolen tirsdageer, onsdager og torsdager kl 08.30 - 15.00. 

Telefon: 911 04 764 

Eller e-post: ingrid-lien.johnsen@trondheim.kommune.no

Skolehelsetjenesten har et fast program på hvert trinn.

Tannhelsetjenesten

Barna ved Stavset skole tilhører:
Byåsen tannklinikk
Anders Wigens vei 1
Telefon: 72 56 70 40

Trinnsider 

1.trinn 

1.trinn skoleåret 17/18

 • Per Arnesen - kontaktlærer og trinnleder 
 • Vibeke Gresseth - kontaktlærer 
 • Anne Margrete Lange - kontaktlærer
2. trinn 

2.trinn skoleåret 17/18

 • Julie Wirum Aasheim - kontaktlærer og trinnleder
 • Liv Unni Vanvik - kontaktlærer
 • Elin Furuhaug - kontaktlærer
 • Karoline Wirum - kontaktlærer 
3.trinn 

3.trinn skoleåret 17/18

 • Solveig Steinmoen - kontaktlærer og trinnleder 
 • Anniken Stensheim - kontaktlærer 
 • Kirsti Saltnes - kontaktlærer 
 • Monica Kleveland - ressurs
4.trinn 

4.trinn skoleåret 17/18

 • Rozbeh Moadel - kontaktlærer og trinnleder 
 • Line Christofersen - kontaktlærer
 • Birgitte Sagnes - ressurs 
5.trinn 

5.trinn skoleåret 17/18

 • Siv Skjærvold - kontaktlærer og trinnleder 
 • Espen Andersen - kontaktlærer 
 • Ola Rønning - kontaklærer 
 • Tai Arstad - kontaklærer 
6.trinn

6.trinn skoleåret 17/18

 • Merethe Risholt - kontaktlærer og trinnleder 
 • Tina Welle-Tungen - kontaktlærer 
 • Kim Rune Skjervstad - kontaktlærer 
 • Jens Hjort - ressurs 
7.trinn 

7.trinn skoleåret 17/18

 • Lars Erling Killingberg - kontaktlærer og trinnleder
 • Bodil Schunemann - kontaktlærer 
 • Marit Elisabeth Olsen - kontaklærer
 • Marit Kirkvold - ressurs 
 • Kirsi Sætre Nårud - ressurs 
 • Ida Ohlsson - ressurs 

Tilbud fra lag og foreninger 

Byåsen Bydelsfest 2018

Lørdag 29.september kl 12-17 arrangeres Byåsen Bydelsfest. Arrangementet finner sted på Byåsen videregående skole og Mynkvoll helse- og velferdssenter. For fulstendig program se infoskriv. 

Nidelven Cup 2018

For fotballglade jenter og gutter mellom 6-12 år arrangeres Nidelven Cup 29 og 30.september. For mere informasjon se infoskrivet, Nidelven Cup 2018

 

3T-Håndballskole 

I høstferien er det klart for en ny utgave av 3T-Håndballskole i Kolstad Arena. For mere informasjon se infoskrivet. 3T-Håndballskole  

 

Byåsen Håndball Bredde sesongen 18-19

Byåsen Håndball Bredde arrangerer håndballskole for 2.klasse, med oppstart etter høstferien og fram til april. 

Arrangerer også aktivitetsdager for 1.klasse, også med oppstart etter høstferien. Se infoskriv for mere informasjon. Byåsen Håndball Bredde infoskriv 

 

Danseriet 4Step

Idrettslaget Danseriet har dans for barn i alle aldre. Oppstart dette semesteret er 5.september. Se vedlagte infosrkiv for mere informasjon. Danseriet inforskriv  

 

Forskningstorget 21-22.september 2018

Velkommen til Forskningstorget i Trondheim
I år arrangeres Forskningstorget på Kalvskinnet for første gang, og vi vil ta med oss alle gode erfaringer og opplevelser fra tidligere år – til et nytt sted. På årets Forskningstorg tilbyr vi mange spennende forskningsaktiviteter for barn og voksne i alle aldre. Hvert år kommer omlag 7000 barn og unge til Trondheim sentrum for å være med på Forskningstorget. 

 

Kalvskinnet – den nye kunnskapsarenaen i Trondheim
To store telt «rigges» ved NTNU Vitenskapsmuseet i sentrum, på Kalvskinnet. Teltene fylles med over 20 engasjerende forskningsaktiviteter. Kom og delta på Forskningstorget hvor forskere og studenter står klare til å vise sin forskning og la besøkende teste, spørre, lære og utforske. I tillegg vil fysiker og NRK-programleder Andreas Wahl delta med flere Vitenshow disse to dageneHan vilåpne øynene dine for realfag gjennom småspektakulære demonstrasjoner og holde et lynforedrag for ungdomsskolene. 

En smakebit på årets Forskningstorgprogram er publisert på våre nettsider: www.ntnu.no/forskningsdagene/torget 

Invitasjon til forskningsdagene kan leses her:

Forskningstorget, info 1                                                                         Forskningstorget, info 2 

 

 

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Stavset skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 11.12.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?