Veileder for byform og arkitektur

Veileder for byform og arkitektur

Veileder for bebyggelsen i Midtbyen

Veilederen lå ute til høring til 15. november 2012

Midtbyveileder (med bystyrets vedtak)

Om prosjektet

Byplankontoret arbeider med en veileder som skal gjøre gjeldende planer, kommunens retningslinjer og intensjonene bak dem, bedre tilgjengelig for alle som arbeider med utvikling av Midtbyen. Veilederen skal gjøre rede for hvilke krav som stilles til bebyggelsen, med hensyn til utforming og arealbruk, og være grunnlag for behandling av plan- og byggesaker i Midtbyen.

Bryggerekke

Bakgrunnsmateriale

Orienteringssak "Planverktøy for Midtbyen"

Midtbyen i bilder

Gjeldende planer for Midtbyen

Midtby-planen (1981)
Kalvskinnet-planen (2008)

Sist oppdatert: 08.07.2022

Fant du det du lette etter?