Jordmor

Svangerskapskonsultasjoner

Du kan velge selv om du vil gå til oppfølging hos jordmor, fastlege eller en kombinasjon av disse under svangerskapet. Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med jordmor eller fastlege så tidlig som mulig. Nasjonale retningslinjer anbefaler første svangerskapskontroll rundt svangerskapsuke 6-12. Vi tilstreber å gi deg time innen en uke etter henvendelse.

Både fastlege og jordmor tilbyr henvisning til anbefalt ultralydundersøkelse mellom uke 18-20 ved St. Olavs hospital. Nasjonale retningslinjer anbefaler videre svangerskapskontroller rundt uke 24, 28, 32, 36, 38 og 40. Alle rutinemessige blodprøver kan tas hos jordmor. Jordmor kan bidra med tilrettelegging av arbeidssituasjonen din under svangerskapet og kan søke om svangerskapspenger ved behov.

Konsultasjoner omfatter:

  • helseundersøkelser
  • prøvetaking
  • samtaler
  • informasjon
  • veiledning
  • rådgivning

Dette inkluderer individuell informasjon om fødsel, amming og barseltid for gravid og partner.

Konsultasjonstid første gang du møter jordmor er ca 45-60 minutter, de øvrige konsultasjoner er 30 minutter.

Svangerskapskontrollene er gratis. 

Ta kontakt med jordmor i din bydel

Se hvilken bydel du tilhører

 

Les mer om våre helsestasjoner

Informasjon om fødsel og barseltid

Fødsel og barseltid på Engelsk 

Fødsel og barseltid på Arabisk

Oppfølging etter fødsel

Hjemmebesøk

Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen anbefaler tilbud om hjemmebesøk av kommunejordmor 1-3 dager etter utskriving fra sykehuset. Trondheim kommune gjennomfører et prosjekt i 2018 og 2019 hvor målet er å få implementert tilbudet i tjenesten. I prosjektperioden tilbys hjemmebesøk til enkelte kvinner/familier som har hatt oppfølging av kommunejordmor i svangerskapet. Målet er at alle som ønsker det etterhvert skal få hjemmebesøk av jordmor.

Helsesykepleier tilbyr hjemmebesøk til alle som ønsker det, mellom 7-10 dager etter fødsel. Samtidig vil du få informasjon om det videre tilbudet ved helsestasjonen.

Dersom du ønsker en samtale med jordmor etter fødsel, kan du selv ta kontakt for en timeavtale. Det er ingen videre oppfølging fra jordmor etter dette.

Anbefalte nettsider for mer informasjon

 

 

Sist oppdatert: 14.06.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?