Jordmor

Informasjon om helsestasjonstilbudet under koronautbruddet

Hei alle sammen.

Helsedirektoratet har lagt føringer for helsestasjonsdrift under koronautbruddet. Vi vil inntil videre følge opp gravide som normalt.

Helsestasjonen skal være en trygg plass å komme og vi har stort fokus på hygiene og kommer til å holde noe avstand der det er mulig. Vi har planlagt driften slik at dere slipper å vente mange på et venterom.

  • Gravide med symptomer fra luftveiene eller påvist covid-19 må ta kontakt på telefon før timen for å avklare en eventuell endring av møtetidspunkt og vurdering med tanke på om de skal komme inn til kontroll.
  • På grunn av redusert venteromskapasitet kan partner til den gravide ikke delta på svangerskapskonsultasjonene. I enkelte tilfeller kan partner delta, men da etter avtale med jordmor.
  • Hjemmebesøk erstattes med telefonkonsultasjon eller oppmøte på helsestasjonen.

Følg med på hjemmesiden til din helsestasjon og Facebook-siden til Trondheim helsestasjon for fortløpende informasjon.

Ved spørsmål til jordmor, send en mail til din helsestasjon, merk mailen med til jordmor. Disse besvares fortløpende.

Informasjon om korona til ammende og gravide

For spørsmål om korona, kontakt koronatelefonen.

Før du kommer, les Informasjonsbrev til besøkende på helsestasjonen.

Alle familier som nylig har fått et barn vil bli oppringt og får oppfølging på helsestasjonen.

Parkurs for førstegangsforeldre

Familievernkontoret holder jevnlige parkurs for førstegangsforeldre. Ny dato kommer! 

Graviditet og alkohol

Alkohol i svangerskapet

Test for alkoholvaner

Pakkeforløp - gravide og rusmidler

Svangerskapskonsultasjoner

Du kan velge selv om du vil gå til oppfølging hos jordmor, fastlege eller en kombinasjon av disse under svangerskapet. Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med jordmor eller fastlege så tidlig som mulig. Nasjonale retningslinjer anbefaler første svangerskapskontroll rundt svangerskapsuke 6-12. Vi tilstreber å gi deg time innen en uke etter henvendelse.

Både fastlege og jordmor tilbyr henvisning til anbefalt ultralydundersøkelse mellom uke 18-20 ved St. Olavs hospital. Nasjonale retningslinjer anbefaler videre svangerskapskontroller rundt uke 24, 28, 32, 36, 38 og 40. Alle rutinemessige blodprøver kan tas hos jordmor. Jordmor kan bidra med tilrettelegging av arbeidssituasjonen din under svangerskapet og kan søke om svangerskapspenger ved behov.

For utfyllende informasjon, se https://helsenorge.no/gravid/svangerskapskontroller.

Konsultasjoner omfatter

  • helseundersøkelser
  • prøvetaking
  • samtaler
  • informasjon
  • veiledning
  • rådgivning

Dette inkluderer individuell informasjon om fødsel, amming og barseltid for gravid og partner.

Konsultasjonstid første gang du møter jordmor er ca 45-60 minutter, de øvrige konsultasjoner er 30 minutter.

Svangerskapskontrollene er gratis.

Ta kontakt med jordmor i din bydel

Se hvilken bydel du tilhører

Østbyen: BFT Østbyen helsestasjon

Lerkendal: Nidarvoll helsestasjon

Midtbyen: Sentrum helsestasjon

Heimdal: Saupstad helsestasjon

Les mer om våre helsestasjoner

Rutiner, jordmortjenester Trondheim kommune

Bekkenleddsmerter

Bmi 25-40

Bmi over 40/fedmeopererte

Blodpropp før svangerskap

Blodpropp i svangerskap

Blødning i svangerskap

Diabetes før svangerskap

Epilepsi hos gravide

Flerlinger

Fosterdiagnostikk, KUB-test

Fostervanssavgang

Første svangerskapskonsultasjon

Genital herpes

Karpal Tunnell syndrom hos gravide

Klamydia hos gravide

MRSA

Overtidig svangerskap

Premature rier/kynnere

Preeklampsi/forhøyet blodtrykk i svangerskap

Rhesus negative gravide

Rutinemålinger i blod og urin i svangerskap

Svangerskapsdiabetes

Svangerskapskløe

Rutiner, Fødeavdelingen St Olavs Hospital

Abort, spontan, missed abortion

Amming

Blodpropp før eller under svangerskap

Bekkenbunnstrening

Fødsel og barsel

Fødselsrifter, forebygging

Glucosebelastningstest

Igangsetting av fødsel

Keisersnitt

Lite liv, reduserte fosterbevegelser

Lysbehandling av nyfødte ved gulsot

Nyfødtscreening, blodprøve

Overvekt, gravide

Overvåking av barn i mors mage, fødsel

Preeklampsi ("svangerskapsforgiftning")

Seteleie, fødsel

Svangerskapskvalme

Tvillinger/flerlinger, fødsel

Ultralydundersøkelse, svangerskap

Vannfødsel

Informasjon om fødsel og barseltid

Mestring og forberedelse til fødsel

Fødselen

Støtte fra ledsager

Smertelindring og smertehåndtering

Overtid og igangsetting

Inngrep

På fødestua etter fødsel

Ammestart

De første dagene

Amming og ernæring

Det nyfødte barnet

Fysisk aktivitet etter fødsel

Den første tida etter fødsel

Omsorgen for det nyfødte barnet

Fødsel og barseltid på Engelsk

Fødsel og barseltid på Arabisk

Oppfølging etter fødsel

Hjemmebesøk

Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen anbefaler tilbud om hjemmebesøk av kommunejordmor 1-3 dager etter utskriving fra sykehuset. I Trondheim kommune er målet at alle som ønsker det skal få hjemmebesøk av jordmor, men på grunn av kapasitetsproblemer er det ikke alltid vi får til dette.

Helsesykepleier tilbyr hjemmebesøk til alle som ønsker det, mellom 7-10 dager etter fødsel. Samtidig vil du få informasjon om det videre tilbudet ved helsestasjonen.

Dersom du ønsker en samtale med jordmor eller etterkontroll etter fødsel, kan du selv ta kontakt for en timeavtale.

Anbefalte nettsider for mer informasjon

St Olavs Hospital fødeavdelingen

Alt om svangerskapet fra Helsenorge

Influensavaksine under svangerskap

Ultralyd i svangerskapet

Fosterdiagnostikk

Gode levevaner før og i svangerskapet

Snus og røyk i svangerskapet

Graviditet, fødsel og barseltid, til deg som er ny i Norge

Nasjonale faglige retningslinjer for svangerskapsomsorgen

Bekkenleddsmerter

Matportalen.no

Diverse informasjon om svangerskapet fra Folkehelseinstituttet

Infeksjoner i svangerskapet

Informasjon om svangerskapsdiabetes

"Spør Dina" om svangerskapsdiabetes

Tryggmammamedisin.no

Foreldrepenger, engangsstønad og svangerskapspenger

Foreldreforberedelse

10 smarte tips til alle småbarnsforeldre

Parforholdet

Farskap/medmor/foreldreansvar

Skjema farskapserklæring

Skjema søknad om medmorskap

Norsk Helseinformatikks "graviditetsorakel"

Sex og samfunn (prevensjon og seksuell helse)

Ammehjelpen.no

Amming og mat til spebarn

Ammebrosjyre

Global healths ammevideoer (engelsk)

Digitale ammebrosjyrer på ulike språk

Sist oppdatert: 02.12.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004