Jordmor

Jordmor

Viktige nyheter

Forsinkelser i helsestasjonsprogrammet

Det er dessverre forsinkelser på enkelte konsultasjoner i helsestasjonen. Hvor store forsinkelser det er og hvilke konsultasjoner dette gjelder varierer i de ulike bydelene. Nyfødte, de minste barna og vaksinering prioriteres og det er ingen forsinkelser på disse konsultasjonene. Forsinkelsene gjelder mest 2 og 4 års konsultasjoner. Kombinasjon av pandemi med stort sykefravær både blant ansatte og brukere, samt innføring av nytt journalsystem har ført til forsinkelsene. Ingen konsultasjoner er avlyst, så alle vil etter hvert få tilbud om time. Er du/dere bekymret, eller har spørsmål angående ditt barn som ikke kan vente, ta kontakt med din helsestasjon på telefon eller e-post. 

Alle gruppekonsultasjoner går nå som vanlig. Dere som ikke kan delta kan se et digitalt tilbud, som inneholder video med helsesykepleiere og fysioterapeuter som tar opp aktuelle tema. Her finner dere også informasjonsbrosjyrer og små videosnutter som passer til barnets alder.

Vaksineanbefalinger til gravide

Covid-vaksine til gravide

Influensavaksine

Svangerskapskonsultasjoner

Jeg er gravid og ønsker time til jordmor, hva gjør jeg?

Jordmor og fastlege samarbeider om svangerskapskonsultasjonene og alle timene er gratis begge steder. Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med jordmor eller fastlege så tidlig som mulig. Nasjonale retningslinjer anbefaler første svangerskapskontroll rundt svangerskapsuke 6-12. Du kan ringe eller sende en e-post til oss og be om å få time hos jordmor. Vi tilstreber å gi deg time innen en uke etter henvendelse.

Jordmødre finnes kun på en helsestasjon i hver bydel.

Du får en helhetlig oppfølging gjennom svangerskapet frem til hjemmebesøk etter fødselen. Ektefelle/ partner er velkommen til å være med på kontrollene og på kurs.

Finn din helsestasjon

 
Informasjon om svangerskapskonsultasjoner

Både fastlege og jordmor tilbyr henvisning til anbefalt ultralydundersøkelse mellom uke 18-20 ved St. Olavs hospital. Nasjonale retningslinjer anbefaler videre svangerskapskontroller rundt uke 24, 28, 32, 36, 38 og 40. Alle rutinemessige blodprøver kan tas hos jordmor. Jordmor kan bidra med tilrettelegging av arbeidssituasjonen din under svangerskapet og kan søke om svangerskapspenger ved behov.

For utfyllende informasjon, se svangerskapskontroller.

Konsultasjoner omfatter

  • helseundersøkelser
  • prøvetaking
  • samtaler
  • informasjon
  • veiledning
  • rådgivning

Dette inkluderer individuell informasjon om fødsel, amming og barseltid for gravid og partner.

Konsultasjonstid første gang du møter jordmor er ca. 45-60 minutter, de øvrige konsultasjoner er 30 minutter.

Svangerskapskontrollene er gratis.

Sammen på vei

Sammen på vei, er et nytt tilbud vi har i kommunen som har som mål å støtte deg som er gravid for første gang,som opplever at du har ekstra utfordringer og som kunne ønske ekstra oppfølging i tillegg til de ordinære tjenester. Tilbudet er frivillig og basert på hjemmebesøk hvor den gravide og familien tilbys tett oppfølging av en erfaren helsesykepleier eller jordmor, fra tidlig i graviditeten og frem til barnet fyller to år. Se "Sammen på vei" sin hjemmeside for mer informasjon. Høres dette interessant ut for deg eller kjenner du noen dette tilbudet kan være aktuelt for? Kontakt oss senest innen svangerskapsuke 26.

Kontaktopplysninger

Kontaktperson: Teamleder Monica Wold Gustafson, telefon: 91 34 30 62, monica-wold.gustafson@trondheim.kommune.no

Administrasjonskonsulent/teamkoordinator Benthe Hegvik, telefon: 95 01 46 44, benthe.hegvik@trondheim.kommune.no

sammenpavei@trondheim.kommune.no

Parkurs for førstegangsforeldre

Sentrum helsestasjon tilbyr en dags samlivskurs for førstegangsforeldre. Tilbudet er byomfattende. Kurset gjelder både for dere som venter barn og dere som har blitt foreldre. Kurset blir avholdt på lørdager, enten på Scandic Nidelven eller Scandic Lerkendal

Vi har fortløpende kurs utover våren. Ta kontakt med gunn.annie.hauan.tronsen@trondheim.kommune.no for påmelding eller spørsmål.

Graviditet og alkohol

Graviditet og alkoholvaner

Alkohol i svangerskapet

Test for alkoholvaner

Pakkeforløp - gravide og rusmidler

Rutiner

Rutiner for jordmortjenester Trondheim kommune
Rutiner fødeavdelingen St. Olavs Hospital HF

Forberedelse til fødsel og barseltid

Her finner du informasjon om fødsel og barseltid

Fødsel og barseltid på Engelsk

Fødsel og barseltid på Arabisk

Oppfølging etter fødsel

Hjemmebesøk

Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen anbefaler tilbud om hjemmebesøk av kommunejordmor 1-3 dager etter utskriving fra sykehuset. I Trondheim kommune er målet at alle som ønsker det skal få hjemmebesøk av jordmor, men på grunn av kapasitetsproblemer er det ikke alltid vi får til dette.

Helsesykepleier tilbyr hjemmebesøk til alle som ønsker det, mellom 7-10 dager etter fødsel. Samtidig vil du få informasjon om det videre tilbudet ved helsestasjonen.

Dersom du ønsker en samtale med jordmor eller etterkontroll etter fødsel, kan du selv ta kontakt for en timeavtale.

Anbefalte nettsider

Her finner du linker til anbefalte nettsider

Sist oppdatert: 28.11.2022

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI006