Jordmor

Informasjon om helsestasjonstilbudet under koronautbruddet

Hei alle sammen.

Helsedirektoratet har lagt føringer for helsestasjonsdrift under koronautbruddet. Vi vil inntil videre følge opp gravide som normalt.

Helsestasjonen skal være en trygg plass å komme og vi har stort fokus på hygiene og kommer til å holde noe avstand der det er mulig. Vi har planlagt driften slik at dere slipper å vente mange på et venterom.

  • Gravide med symptomer fra luftveiene eller påvist covid-19 må ta kontakt på telefon før timen for å avklare en eventuell endring av møtetidspunkt og vurdering med tanke på om de skal komme inn til kontroll.
  • Ingen andre enn den gravide skal være med på helsestasjonen. 

Følg med på din helsestasjons nettside og Facebook-siden til Trondheim helsestasjon for fortløpende informasjon.

Ved spørsmål til jordmor eller helsesykepleier send en mail til din helsestasjon, merk mailen med til jordmor eller til helsesykepleier. Disse besvares fortløpende.

Informasjon om korona til ammende og gravide

For spørsmål om korona, kontakt koronatelefonen 

Før du kommer, les:

Informasjonsbrev til besøkende på helsestasjonen

  • Alle familier som nylig har fått et barn vil bli oppringt og får oppfølging på helsestasjonen.

 

Svangerskapskonsultasjoner

Du kan velge selv om du vil gå til oppfølging hos jordmor, fastlege eller en kombinasjon av disse under svangerskapet. Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med jordmor eller fastlege så tidlig som mulig. Nasjonale retningslinjer anbefaler første svangerskapskontroll rundt svangerskapsuke 6-12. Vi tilstreber å gi deg time innen en uke etter henvendelse.

Både fastlege og jordmor tilbyr henvisning til anbefalt ultralydundersøkelse mellom uke 18-20 ved St. Olavs hospital. Nasjonale retningslinjer anbefaler videre svangerskapskontroller rundt uke 24, 28, 32, 36, 38 og 40. Alle rutinemessige blodprøver kan tas hos jordmor. Jordmor kan bidra med tilrettelegging av arbeidssituasjonen din under svangerskapet og kan søke om svangerskapspenger ved behov.

Konsultasjoner omfatter

  • helseundersøkelser
  • prøvetaking
  • samtaler
  • informasjon
  • veiledning
  • rådgivning

Dette inkluderer individuell informasjon om fødsel, amming og barseltid for gravid og partner.

Konsultasjonstid første gang du møter jordmor er ca 45-60 minutter, de øvrige konsultasjoner er 30 minutter.

Svangerskapskontrollene er gratis. 

Ta kontakt med jordmor i din bydel

Se hvilken bydel du tilhører

 Les mer om våre helsestasjoner

Informasjon om fødsel og barseltid

Fødsel og barseltid på Engelsk 

Fødsel og barseltid på Arabisk

Oppfølging etter fødsel

Hjemmebesøk

Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen anbefaler tilbud om hjemmebesøk av kommunejordmor 1-3 dager etter utskriving fra sykehuset. I Trondheim kommune tilbys hjemmebesøk nå til enkelte kvinner/familier som har hatt oppfølging av kommunejordmor i svangerskapet. Målet er at alle som ønsker det etter hvert skal få hjemmebesøk av jordmor.

Helsesykepleier tilbyr hjemmebesøk til alle som ønsker det, mellom 7-10 dager etter fødsel. Samtidig vil du få informasjon om det videre tilbudet ved helsestasjonen.

Dersom du ønsker en samtale med jordmor etter fødsel, kan du selv ta kontakt for en timeavtale. Det er ingen videre oppfølging fra jordmor etter dette.

Anbefalte nettsider for mer informasjon

Alt om svangerskapet fra Helsenorge 

Influensavaksine under svangerskap  

Ultralyd i svangerskapet 

Fosterdiagnostikk 

Gode levevaner før og i svangerskapet 

Snus og røyk  i svangerskapet 

Alkohol i svangerskapet

Graviditet, fødsel og barseltid, til deg som er ny i Norge 

Nasjonale faglige retningslinjer for svangerskapsomsorgen 

Bekkenleddsmerter 

Matportalen.no 

Diverse informasjon om svangerskapet fra Folkehelseinstituttet  

Infeksjoner i svangerskapet 

Informasjon om svangerskapsdiabetes

"Spør Dina" om svangerskapsdiabetes

Tryggmammamedisin.no 

Foreldrepenger, engangsstønad og svangerskapspenger  

Farskap/medmor/foreldreansvar

Fødselsinformasjon fra St. Olavs hospital 

Norsk Helseinformatikks "graviditetsorakel" 

Sex og samfunn (prevensjon og seksuell helse) 

Ammehjelpen.no

Amming og mat til spebarn

Ammebrosjyre

Global healths ammevideoer (engelsk)

Digitale ammebrosjyrer på ulike språk 

 

Sist oppdatert: 26.03.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006