Foreldreveiledning

Foreldreveiledning

Her finner du informasjon om foreldreveiledning.

Hender som holder sammen

Trenger du veiledning som gravid eller nybakt forelder?

Barne- og familietjenesten tilbyr råd og veiledning for deg og din familie. Helsestasjonen, PPT, Trondheimshjelpa og barnevernstjenesten PPT er tilgjengelige for å gi deg støtte. I tillegg finnes det andre kommunale tjenester som kan tilby veiledning.

Helsestasjonen:

  • Lavterskeltilbud. Ta direkte kontakt for råd og veiledning.
  • Tilbyr foreldreveiledningsgrupper og kan hjelpe med å koble deg til andre relevante tjenester.

Godt samliv kurs:

Fødsels- og foreldreforberedende kurs:

  • Tilbud til gravide og deres partnere (uke 28-36).
  • Begrenset plass, førstegangsfødende prioriteres.
  • Kontakt jordmortjenesten i din bydel for påmelding.

ICDP foreldregruppe:

Trondheimshjelpa:

  • Tilbud for barn, ungdom, familier, og øvrig nettverk.
  • Foreldreveiledning individuelt og i grupper.
  • Tilbud om individuell psykisk helsehjelp for lette til moderate psykiske helseplager hos barn og unge. Les mer om Trondheimshjelpa.

Familievernet:

Helse- og avlastningstjenesten:

OBU (Omsorgsstasjonen for barn og unge):

  • Lett tilgjengelig samtaletilbud for familier med barn og ungdom i skolealder (6-19 år). Les mer om OBU.

Barneverntjenesten:

Bistår familier ved store utfordringer. Se bydelen din for telefonnummer til barnevernet.

 

Barn i skolealder og ønsker veiledning?

Skolehelsetjenesten, PPT, Trondheimshjelpa og barnevern gir veiledning etter behov. Se mer om disse i avsnittet over. I tillegg kan du få råd og veiledning fra andre tjenester i kommunen, som Uteseksjonen, Kompetansesenter for kjønn og seksualitet (KKS), og OBU

Sist oppdatert: 16.11.2023

Gå til toppen

arrow_upward
pd1mdwk0005EB