Foreldreveiledning

Foreldreveiledning

Her finner du informasjon om foreldreveiledning.

Hender som holder sammen

Trenger du veiledning som gravid eller nybakt forelder?

Barne- og familietjenesten tilbyr råd og veiledning for deg og din familie. Helsestasjonen, PPT, Trondheimshjelpa og barnevernstjenesten er tilgjengelige for å gi deg støtte. I tillegg finnes det andre kommunale tjenester som kan tilby veiledning.

Helsestasjonen:

 • Lavterskeltilbud. Ta direkte kontakt for råd og veiledning.
 • Tilbyr foreldreveiledningsgrupper og kan hjelpe med å koble deg til andre relevante tjenester.

Godt samliv kurs:

Vår neste kursrunde starter opp våren 2024 og er åpen for påmelding. Dette kurset er en dag, er gratis og inkluderer en enkel lunsj. Det er rettet mot både førstegangsforeldre og par med barn fra før.

Det arrangeres kurs fortløpende.

Kurset holdes på Erling Skakkes gt 49 B. For mer informasjon og påmelding, vennligst send en e-post til 

Følg lenken for ytterligere detaljer om Godt samliv kurs.

I tillegg til vårt fysiske tilbud, tilbyr Bufdir også et digitalt tilbud. 

Fødsels- og foreldreforberedende kurs:

 • Tilbud til gravide og deres partnere (uke 28-36).
 • Begrenset plass, førstegangsfødende prioriteres.
 • Kontakt jordmortjenesten i din bydel for påmelding.

ICDP foreldregruppe:

 • Delta i ICDP foreldreveiledningsgruppe i regi av barnehagene.
 • Fra vårsemesteret i 2024 vil Trondheim kommune tilby ICDP-grupper til foreldre/omsorgsgivere til barn med nedsatt funksjonsevne/funksjonsvariasjoner.
 • Barnehagene gir også individuelle råd og veiledning.

Trondheimshjelpa:

 • Tilbud for barn, ungdom, familier, og øvrig nettverk.
 • Foreldreveiledning individuelt og i grupper.
 • Tilbud om individuell psykisk helsehjelp for lette til moderate psykiske helseplager hos barn og unge. Les mer om Trondheimshjelpa.

Familievernet:

Helse- og avlastningstjenesten:

OBU (Omsorgsstasjonen for barn og unge):

 • Lett tilgjengelig samtaletilbud for familier med barn og ungdom i skolealder (6-19 år). Les mer om OBU.

Barneverntjenesten:

Bistår familier ved store utfordringer. Se bydelen din for telefonnummer til barnevernet.

 

Barn i skolealder og ønsker veiledning?

Skolehelsetjenesten, PPT, Trondheimshjelpa og barnevern gir veiledning etter behov. Se mer om disse i avsnittet over. I tillegg kan du få råd og veiledning fra andre tjenester i kommunen, som Uteseksjonen, Kompetansesenter for kjønn og seksualitet (KKS), og OBU

Sist oppdatert: 07.03.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward