Foreldreveiledning

Foreldreveiledning

Her finner du informasjon om foreldreveiledning.

Hender som holder sammen

Er du gravid eller har små barn og ønsker foreldreveiledning?

Du kan søke råd og få veiledning av ulike tjenester i Barne- og familietjenesten. Både helsestasjon, PPT, familietiltak og barnevern kan veilede deg. Det finnes også andre tjenester i kommunen som kan gi råd og veiledning.

  • Helsestasjonen kan kontaktes direkte for råd og veiledning. Helsestasjonen kan også hjelpe dere å få kontakt med andre aktuelle tjenester.
  • Godt samliv kurs: Helsestasjoner tilbyr regelmessige en dags samlivskurs for gravide og nybakte foreldre. Kurset blir avholdt på lørdager. Følg lenken for å lese mer om hva "Godt samliv kurs" er. Påmelding eller spørsmål om kurset rettes til gunn.annie.hauan.tronsen@trondheim.kommune.no
  • Fødsels- og foreldreforberedende kurs: Dette er et tilbud til gravide og deres partner. Kurset passer for deg som er gravid i mellom svangerskapsuke 28-36. Det er begrenset med plasser. Førstegangsfødende prioriteres! Ta kontakt med jordmortjenesten i din bydel for påmelding!

  • ICDP foreldregruppe: Du kan delta på ICDP foreldreveiledningsgruppe i regi av barnehagene, de gir også individuelle råd og veiledning. Barnehagen kan henvise til Barne- og familietjenesten ved behov. Dette kan du lese mer om her
  • Sammen på vei: er et nytt tilbud vi har i kommunen som har som mål å støtte deg som er gravid for første gang,som opplever at du har ekstra utfordringer og som kunne ønske ekstra oppfølging i tillegg til de ordinære tjenester. Her finner du mer informasjon og kontaktopplysninger.
  • Familietiltak er en avdeling som yter tjenester etter henvisning fra enten barnehage, helsesykepleier eller andre dersom det er ytterligere behov for veiledning. Familietiltak tilbyr varierte individ- og gruppebaserte veiledninger. De har kompetanse på ulike foreldreveiledningsprogrammer som COS, DuÅ, Marte Meo, ICDP og PMTO.
  • Familievernet: Alle som opplever vansker, konflikter eller kriser i familien kan få tilbud om behandling og rådgivning fra familievernet. Mer om dette her.
  • Barn med funksjonsnedsettelse og deres foreldre kan få tjenester fra avdelingen Helse og habilitering. Les mer om dette her.
  • OBU: Omsorgsstasjonen for barn og unge er et lett tilgjengelig samtaletilbud for familier med barn og ungdom i skolealder (6-19 år). Mer om dette OBU finner du her.
  • Barneverntjenesten bistår i familier ved store utfordringer. Finn din bydel for telefonnummer til barnevern.

Har du skolebarn eller ungdommer og ønsker veiledning?

Du kan søke råd og få veiledning av ulike tjenester i Barne- og familietjenesten. Både skolehelsetjenesten, PPT, familietiltak og barnevern gir veiledning alt etter behov. Se mer om disse i avsnittet over.

Det finnes også andre tjenester i kommunen som kan gi råd og veiledning.

Sist oppdatert: 31.01.2023

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk00022H