Saupstad helsestasjon

Inngangsparti Saupstad helsestasjon

Kontakt Saupstad helsestasjon

Se kart

TK-kode: 017785

Viktige nyheter

Åpningstider ved helsestasjonene i sommer

Alle bydeler har minst en helsestasjon som er åpen hele sommeren. Åpningstider ved din helsestasjon finner du under "Åpningstider" på helsestasjonens hjemmeside.

Forsinkelser i helsestasjonsprogrammet

Det er dessverre forsinkelser på enkelte konsultasjoner i helsestasjonen. Hvor store forsinkelser det er og hvilke konsultasjoner dette gjelder varierer i de ulike bydelene. Nyfødte, de minste barna og vaksinering prioriteres og det er ingen forsinkelser på disse konsultasjonene. Forsinkelsene gjelder mest 2 og 4 års konsultasjoner. Kombinasjon av pandemi med stort sykefravær både blant ansatte og brukere, samt innføring av nytt journalsystem har ført til forsinkelsene. Ingen konsultasjoner er avlyst, så alle vil etter hvert få tilbud om time. Er du/dere bekymret, eller har spørsmål angående ditt barn som ikke kan vente, ta kontakt med din helsestasjon på telefon eller e-post. 


4 og 8 måneders konsultasjonene er erstattet med et digitalt tilbud som du finner her. Det digitale tilbudet inneholder video med helsesykepleiere og fysioterapeuter som tar opp aktuelle tema. Her finner dere også informasjonsbrosjyrer og små videosnutter som passer til barnets alder.

Vi har også laget en informasjonsbrosjyre om "Den fantastiske toåringen". I den vil dere finne aktuell informasjon om 2 åringer generelt. 

Innføring av journalsystemet Helseplattformen og innvirkning på helsestasjonsdriften

Helsestasjonstjenesten er i gang med Helseplattformen. Med Helseplattformen vil pasienter og brukere i Midt-Norge oppleve en mer sammenhengende helsetjeneste, og helsepersonell i både kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste vil få et nytt og mer effektivt arbeidsverktøy. I oppstartsperioden vil våre brukere og samarbeidspartnere kunne oppleve at kvaliteten i tjenestetilbudet blir noe redusert. Det kan være i form av:

 • lengre svartid på telefon
 • lengre saksbehandlingstid
 • at besøk/konsultasjoner blir forsinket
 • 4 og 8 måneders gruppekonsultasjon erstattes med et digitalt tilbud der helsesykepleier og fysioterapeut snakker om de tema som tas opp i gruppe. Du finner det digitale tilbudet her. De som trenger det får tilbud om individuell konsultasjon. Dette fordi vi regner med at det vil ta litt tid å bli vant med den nye løsningen.

Vi ber om forståelse for dette og beklager eventuelle ulemper. Her kan du lese litt om HelsaMI som er din tjeneste knyttet opp mot journalsystemet.

Åpningstider

Helsestasjonen har normale åpningstider hele sommeren.

Mandag-fredag kl. 08.30-15.00.

Telefontid, mandag til fredag kl. 08.15-11.00 og 12.30-14.00.

NB! Enkelte fredager er det redusert tilgjengelighet på grunn av møtevirksomhet.

Telefon til helsestasjon 0-6 år og jordmor: 72 54 79 70.

E-post: saupstad.helsestasjon@trondheim.kommune.no

OBS! E-post kan ikke inneholde sensitiv informasjon.

Tjenester

Jordmor

Jordmor kan tilby svangerskapskontroll til gravide i Heimdal bydel i den grad det er kapasitet. Saupstad dekker hele bydelen.

Informasjonsside om svangerskapsomsorgen i Trondheim.

Helsestasjon barn

Saupstad helsestasjon tilbyr helsestasjonstjenester til barn 0-5 år i deler av bydelen. Bydelen har tre helsestasjoner for barn. Saupstad, Klæbu og Rosten.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Gode nettsider og brosjyrer for foreldre

Lurer du på noe om barns behov og utvikling eller foreldrerollen.

Her finner lenker til gode nettsider og anbefalte brosjyrer.

Ansatte

Helsesykepleiere
 • Ragnhild H Blakli
 • Reneè Helene Jensrud
 • Wenche M Skjelsvik
 • Anne P Åsheim
 • Nina B Grindheim
 • Christin P Mauseth
Jordmødre
 • Anne Kristin Fykse
 • Vivian E Magnetun
 • Kristine Sandkjernan
 • Eila Løvold
Sekretærer
 • Tonje Svinndal
 • Lise Å Kaarvand
 • Bente Nervik
Fysioterapeuter tilknyttet tjenesten
 • Gøril Aas
 • Merete Sternang
 • Stina Solberg

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Saupstad helsestasjon, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Avdelingsleder helsestasjon

Berit Bjerkhoel, telefon 94 84 32 37

TK-kode: 017785

Sist oppdatert: 13.06.2022

017785

A03-P1-EPI006