Nidarvoll helsestasjon

Bilde av bygget Nidarvoll helsestasjonen ligger i.

Kontakt Nidarvoll helsestasjon

Se kart

Viktige nyheter

Forsinkelser i helsestasjonsprogrammet

Det er dessverre forsinkelser på enkelte konsultasjoner i helsestasjonen. Hvor store forsinkelser det er og hvilke konsultasjoner dette gjelder varierer i de ulike bydelene. Nyfødte, de minste barna og vaksinering prioriteres og det er ingen forsinkelser på disse konsultasjonene. Forsinkelsene gjelder mest 2 og 4 års konsultasjoner. Kombinasjon av pandemi med stort sykefravær både blant ansatte og brukere, samt innføring av nytt journalsystem har ført til forsinkelsene. Ingen konsultasjoner er avlyst, så alle vil etterhvert få tilbud om time. Er du/dere bekymret, eller har spørsmål angående ditt barn som ikke kan vente, ta kontakt med din helsestasjon på telefon eller e-post. 


4 og 8 måneders konsultasjonene er erstattet med et digitalt tilbud som du finner her. Det digitale tilbudet inneholder video med helsesykepleiere og fysioterapeuter som tar opp aktuelle tema. Her finner dere også informasjonsbrosjyrer og små videosnutter som passer til barnets alder.

Vi har også laget en informasjonsbrosjyre om "Den fantastiske toåringen". I den vil dere finne aktuell informasjon om 2 åringer generelt. 

Innføring av journalsystemet Helseplattformen og innvirkning på helsestasjonsdriften

Helsestasjonstjenesten er i gang med Helseplattformen. Med Helseplattformen vil pasienter og brukere i Midt-Norge oppleve en mer sammenhengende helsetjeneste, og helsepersonell i både kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste vil få et nytt og mer effektivt arbeidsverktøy. I oppstartsperioden vil våre brukere og samarbeidspartnere kunne oppleve at kvaliteten i tjenestetilbudet blir noe redusert. Det kan være i form av:

 • lengre svartid på telefon
 • lengre saksbehandlingstid
 • at besøk/konsultasjoner blir forsinket
 • 4 og 8 måneders gruppekonsultasjon erstattes med et digitalt tilbud der helsesykepleier og fysioterapeut snakker om de tema som tas opp i gruppe. Du finner det digitale tilbudet her. De som trenger det får tilbud om individuell konsultasjon. Dette fordi vi regner med at det vil ta litt tid å bli vant med den nye løsningen.

Vi ber om forståelse for dette og beklager eventuelle ulemper. Her kan du lese litt om HelsaMI som er din tjeneste knyttet opp mot journalsystemet.

 

 

Åpningstider

Mandag til fredag 08.30-15.00.

Telefontider: Mandag-torsdag kl. 08.30-10.00 og fra 13.00-14.00.

I perioder, selv i telefontid, vil telefonen kunne være ubetjent. Send oss en e-post og vi vil svare fortløpende

Enkelte fredager er det redusert tilgjengelighet på grunn av møtevirksomhet.

Telefon helsestasjon barn: 72 54 56 30

Mailadresse: nidarvoll.helsestasjon@trondheim.kommune.no

Telefon jordmortjenesten: 96 20 16 50

Mailadresse: jordmor.bft-lerkendal@trondheim.kommune.no

NB! E-post skal ikke inneholde sensitiv informasjon.

Tjenester

Jordmor

Nidarvoll tilbyr tjenester til alle gravide i bydelen.

Informasjonsside om svangerskapsomsorgen i Trondheim.

Helsestasjon barn

Vi tilbyr helsestasjonstjenester til barn 0-5 år i deler av bydelen. Bydelen har tre helsestasjoner for barn. Nidarvoll, Romolslia og Blussuvoll.

Les her om skolehelsetjenesten

Parkering

Det er parkeringsplass rett ved helsestasjonen, noen plasser er reservert helsestasjon.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Gode nettsider og brosjyrer for foreldre

Lurer du på noe om barns behov og utvikling eller foreldrerollen.

Her finner lenker til gode nettsider og anbefalte brosjyrer.

Ansatte

Helsesykepleiere
 • Kristin Dyrhaug
 • Sissel Hegdalsaune
 • Karina Lund
 • Inger Lise Tangstad
 • Madeleine Bondø Andersen
Jordmødre
 • Anette Rasmussen Smogeli
 • Ingebjørg Nes
 • Laila Bjerkli
 • Gunhild Skjærvø
 • Marianne Raaen
Sekretærer
 • Ingvild Helgen Kaasin
 • Lise Fossum Mathisen
 • Kristin Bergman
 • Birgitte Myhre Næss
Fysioterapeuter tilknyttet tjenesten
 • Anita Eidem
 • Kari Anne Evensen
 • Frøydis Eriksen
 • Marte Fossflaten Tørring

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Nidarvoll helsestasjon, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 02.01.2022

017761

A03-P1-EPI004