Falkenborg helsestasjon

Bilde av bygget i Peder Falcks vei 31

Kontakt Falkenborg helsestasjon

Se kart

TK-kode: 027616

Viktige nyheter

Åpningstider ved helsestasjonene i sommer

Alle bydeler har minst en helsestasjon som er åpen hele sommeren. Åpningstider ved din helsestasjon finner du under "Åpningstider" på helsestasjonens hjemmeside.

Forsinkelser i helsestasjonsprogrammet

Det er dessverre forsinkelser på enkelte konsultasjoner i helsestasjonen. Hvor store forsinkelser det er og hvilke konsultasjoner dette gjelder varierer i de ulike bydelene. Nyfødte, de minste barna og vaksinering prioriteres og det er ingen forsinkelser på disse konsultasjonene. Forsinkelsene gjelder mest 2 og 4 års konsultasjoner. Kombinasjon av pandemi med stort sykefravær både blant ansatte og brukere, samt innføring av nytt journalsystem har ført til forsinkelsene. Ingen konsultasjoner er avlyst, så alle vil etter hvert få tilbud om time. Er du/dere bekymret, eller har spørsmål angående ditt barn som ikke kan vente, ta kontakt med din helsestasjon på telefon eller e-post. 


4 og 8 måneders konsultasjonene er erstattet med et digitalt tilbud som du finner her. Det digitale tilbudet inneholder video med helsesykepleiere og fysioterapeuter som tar opp aktuelle tema. Her finner dere også informasjonsbrosjyrer og små videosnutter som passer til barnets alder.

Vi har også laget en informasjonsbrosjyre om "Den fantastiske toåringen". I den vil dere finne aktuell informasjon om 2 åringer generelt. 

Innføring av journalsystemet Helseplattformen og innvirkning på helsestasjonsdriften

Helsestasjonstjenesten er i gang med Helseplattformen. Med Helseplattformen vil pasienter og brukere i Midt-Norge oppleve en mer sammenhengende helsetjeneste, og helsepersonell i både kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste vil få et nytt og mer effektivt arbeidsverktøy. I oppstartsperioden vil våre brukere og samarbeidspartnere kunne oppleve at kvaliteten i tjenestetilbudet blir noe redusert. Det kan være i form av:

 • lengre svartid på telefon
 • lengre saksbehandlingstid
 • at besøk/konsultasjoner blir forsinket
 • 4 og 8 måneders gruppekonsultasjon erstattes med et digitalt tilbud der helsesykepleier og fysioterapeut snakker om de tema som tas opp i gruppe. Du finner det digitale tilbudet her. De som trenger det får tilbud om individuell konsultasjon. Dette fordi vi regner med at det vil ta litt tid å bli vant med den nye løsningen.

Vi ber om forståelse for dette og beklager eventuelle ulemper. Her kan du lese litt om HelsaMI som er din tjeneste knyttet opp mot journalsystemet.

Åpningstider

Helsestasjonen har åpent hele sommeren.

Mandag-fredag kl. 08.30-15.00.

Telefon: 48 05 51 00

Telefontider: Mandag-fredag kl. 08.30-10.00 og fra 13.00-14.00.

(Samme telefonnummer til svangerskapsomsorg og helsestasjon for barn. Du velger mellom jordmor eller helsestasjon for barn i neste steg)

NB! Enkelte fredager er det redusert tilgjengelighet på grunn av møtevirksomhet.

I perioder, selv i telefontid, vil telefonen kunne være ubetjent. Send oss en e-post og vi vil svare fortløpende.

E-post som gjelder gravide/jordmor: jordmortjenesten@trondheim.kommune.no.

E-post som gjelder helsestasjon for barn: falkenborg.helsestasjon@trondheim.kommune.no

NB! E-post skal ikke inneholde sensitiv informasjon.

Tjenester

Helsestasjonen har to ulike lokaliteter. Et sted for gravide og et sted for barn.

Jordmor

Svangerskapsoppfølging foregår på "jordmorstasjonen" som ligger i 4. etasje på Sirkus shopping.

Her kan du lese mer om svangerskapsomsorgen i Trondheim

Helsestasjon barn

Falkenborg helsestasjon avdeling barn yter helsetjenester til alle barn mellom 0-5 år og deres familier i hele Østbyen. Beliggenhet i 4. etasje i Falkenborgbygget/NAV- bygget

Parkering

Det er avgiftsbelagte kommunale parkeringsplasser bak bygget og i parkeringskjeller. Det er mulighet for 2 timer gratis parkering på Sirkus shopping. Flere busser har stopp ved Sirkus shopping, med kort gangavstand til helsestasjonen.

Det er vognparkering oppe på helsestasjonen i 4. etasje.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Gode nettsider og brosjyrer for foreldre

Lurer du på noe om barns behov og utvikling eller foreldrerollen.

Her finner lenker til gode nettsider og anbefalte brosjyrer.

Ansatte ved Falkenborg

Helsesykepleiere
 • Karen Sofie B. Strømsnes
 • Ann-Magrit Lona
 • Tove Mette Johansen
 • Bente Lorentzen
 • Tonje Lervold
 • Annicken Wæraas
 • Yvonne Lauten Tveit
 • Hanne Mosand Bliksås
 • Mia Falk-Larsen
 • Inger Marie Østhus
 • Ida Lyng Northug
Sekretærer
 • Hilde Skaar
 • Tove Skirstad
 • Marthe Alstad
 • Marthe Hansen, sykepleier
Leger

Helsestasjonslegen samarbeider med helsesykepleier under helseundersøkelse ved seks uker, seks måneder, ett- og to år.

 • Ellen Judith Kjølstad
 • Tuijaleena Maria Helland-Hansen
 • Navjeet Gill
 • Kristine Pape
 • Selma Thuve
Jordmortjenesten i 4. etg. på Sirkus shopping
 • Ingunn Sylte Kolset
 • Katja Solem
 • Britt Cathrine Bråten
 • Renate Nielsen
 • Karin Thrana, sekretær
Fysioterapeuter tilknyttet tjenesten
 • Anya Almenning
 • Siri Lund Gjerde
 • Jukka Immonen
 • Marthe Skjesol
 • Gølin Svendsen
 • Anne Ragna Aarli
 • Marte Fossflaten Tørring
 • Marie Tjelle
 • Brita Heggen

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Falkenborg helsestasjon, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Helsestasjonen for barn 0-5 år holder til i 4. etasje i NAV-bygget på Falkenborg. Jordmødrene har kontorer på Sirkus shopping.

falkenborg.helsestasjon@trondheim.kommune.no

Vi har egen Facebook-side med mye nyttig informasjon

TK-kode: 027616

Sist oppdatert: 13.06.2022

027616

A03-P1-EPI006