Helsestasjon barn 0-5 år

Helsestasjon barn 0-5 år

Her finner du informasjon om helsestasjonstilbudet og oppfølging av foreldre og barn 0-5 år.

Barne- og voksenhånd

Helsestasjonen for barn

Helsestasjonstjenesten har som mål å tilby en helsefremmende og forebyggende tjeneste for alle gravide, barn og unge i alderen 0–6 år. Dette tilbudet er kostnadsfritt, og tolk benyttes ved behov.

Tjenesten inkluderer:

 • Helseundersøkelser i henhold til anbefalt program, tilpasset barnets alder og svangerskapsuke
 • Barnevaksinasjonsprogrammet (fhi.no)
 • Hjemmebesøk til nyfødte og barselkvinner utført av jordmor og helsesykepleier
 • Individuell og gruppebasert helseopplysning og veiledning
 • Ved behov tilbys familier individuell oppfølging utover programmet.

Når du har født eller adoptert et barn, vil helsestasjonen ta kontakt med deg for å avtale tid for hjemmebesøk. Dette initieres på bakgrunn av en rutinemessig fødselsmelding fra fødeklinikken til helsestasjonen.

Familier som nylig har flyttet til området, oppfordres til å kontakte helsestasjonen i sin bydel. Bruk tjenesten Finn din helsestasjon  for å finne ut hvilken helsestasjon du tilhører.

Timeinnkalling sendes fra helsestasjonen via HelsaMi eller digital postkasse. HelsaMi er tilgjengelig som en egen mobilapp for både telefoner og nettbrett, men du kan også enkelt logge inn via nettleseren på www.helsami.no.

Hvem møter du på helsestasjonen?

På helsestasjonen møter du sekretærer, helsesykepleiere, jordmødre, helsestasjonsleger og fysioterapeuter. Vi samarbeider tett med andre tjenester i Barne- og familietjenesten.

Hvorfor helsestasjonsprogrammet?

Målet med helsestasjonsprogrammet er:

 • at foreldre opplever mestring i foreldrerollen
 • å bidra til godt samspill mellom foreldre og barn
 • å fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling hos sped- og småbarn
 • å forebygge, avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt
 • å avdekke fysiske og psykiske utviklingsavvik tidlig
 • å bidra til at barn får oppfølging og henvises videre ved behov

Helsestasjonen har ikke ansvar for behandling av syke barn. Dersom det oppdages forhold som gir mistanke om sykdom hos barnet, vil helsestasjonen henvise barnet videre til fastlegen for nærmere undersøkelse og behandling. Ved akutt sykdom må du selv ta kontakt med barnets fastlege eller legevakt.

Her kan dere lese mer om de nasjonale retningslinjene for helsestasjonen og beskrivelse av alle konsultasjoner som er anbefalt fra helsedirektoratet.

Om hjemmebesøket og konsultasjonene

Våre retningslinjer anbefaler at kommunejordmor tilbyr et hjemmebesøk 1-3 dager etter at du er utskrevet fra sykehuset, mens helsesykepleieren tilbyr hjemmebesøk innen 7-10 dager etter fødselen. I Trondheim kommune er målet at alle som ønsker det, skal få hjemmebesøk av jordmor. På grunn av kapasitetsutfordringer er det imidlertid ikke alltid mulig å oppfylle dette målet. Alle vil få tilbud om hjemmebesøk fra helsesykepleier.

 • Vennligst møt opp ti minutter før den planlagte timen for veiing av barnet.
 • Ta med et teppe til de minste barna.
 • Gi beskjed i god tid dersom dere ikke kan komme til den avtalte timen.
 • Ved spørsmål om sykdom, eller hvis barnet blir akutt sykt, må dere kontakte barnets fastlege eller legevakt selv.
 • Unngå å komme til helsestasjonen hvis foreldre eller barn er syke, for å forhindre smitte til nyfødte.
Når skal barnet mitt på helsestasjonen?
 • Det er en målsetting om at flest mulig får tilbud om hjemmebesøk av jordmor
 • Hjemmebesøk av helsesykepleier 7-10 dager etter fødsel tilbys alle.
 • 4 uker gruppe med helsesykepleier og fysioterapeut
 • 6 uker individuell hos helsesykepleier og lege, inkludert vaksine
 • 3 måneder individuell hos helsesykepleier, inkludert vaksine
 • 4 måneder gruppe med helsesykepleier og fysioterapeut
 • 5 måneder individuell hos helsesykepleier, inkludert vaksine
 • 6 måneder hos helsesykepleier og lege
 • 8 måneder gruppe med helsesykepleier og fysioterapeut
 • 10 måneder individuell hos helsesykepleier
 • 12 måneder individuell hos helsesykepleier og lege, inkludert vaksine
 • 15 måneder individuell hos helsesykepleier, inkludert vaksine
 • 18 måneder individuell helsesykepleier
 • 2 år individuell hos helsesykepleier og lege
 • 4 år individuell hos helsesykepleier

Ammeveiledning

Her finner du informasjon om oppfølging av amming i Trondheim kommune.

Barselgruppe

Her finner du informasjon om barselgrupper.

Vaksine for barn

Her finner du informasjon om barnevaksinasjonsprogrammet.

Foreldreveiledning

Her finner du informasjon om foreldreveiledning.

Gode nettsider og brosjyrer for foreldre

Lurer du på noe om barns behov og utvikling eller foreldrerollen. Her finner du mer informasjon.

Mor i Norge-studien

Skal du bli mor for første gang, og opplever at du trenger mer hjelp og støtte enn det som per i dag finnes på helsestasjon og hos fastlege?
Da håper vi du har lyst til å være med i Mor i Norge-studien (MiNS).

Informasjon om Mor i Norge-studien

Sist oppdatert: 04.01.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward