Helsestasjon barn 0-5 år

Helsestasjon barn 0-5 år

Her finner du informasjon om helsestasjonstilbudet og oppfølging av foreldre og barn 0-5 år.

Barne- og voksenhånd

Om helsestasjonen for barn

Når du har født eller adoptert et barn, vil jordmor/helsesykepleier ta kontakt med deg og avtale tid for hjemmebesøk. Kontakten opprettes på bakgrunn av en rutinemessig melding om fødsel fra fødeklinikk til helsestasjon.

Nytilflyttede familier oppfordres til å ta kontakt med helsestasjon i sin bydel. Bruk Finn din helsestasjon for å se hvilken helsestasjon du tilhører.

Helsestasjonstjenesten sikrer at alle barn får tilbud om vaksiner og helseundersøkelser. Foreldre får informasjon om hvordan forebygge sykdom og skader, og støtte til mestring og positiv utvikling. Helsestasjonen tilbyr et planlagt program for helseopplysning, veiledning, helseundersøkelse og vaksinasjon. Noen familier får tilbud om individuell oppfølging utover program. Vi er en gratis tjeneste.

Hvem møter du på helsestasjonen?

Her vil du møte sekretærer, helsesykepleiere, jordmødre, helsestasjonsleger, fysioterapeuter. Vi samarbeider også med andre i Barne og familietjenesten og andre tjenesten i kommunen.

Hvorfor helsestasjonsprogrammet?

Målet med helsestasjonsprogrammet er:

 • at foreldre opplever mestring i foreldrerollen
 • å bidra til godt samspill mellom foreldre og barn
 • å fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling hos sped- og småbarn
 • å forebygge, avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt
 • å avdekke fysiske og psykiske utviklingsavvik tidlig
 • å bidra til at barn får oppfølging og henvises videre ved behov

Helsestasjonen har ikke som oppgave å behandle syke barn. Ved funn som gir mistanke om sykdom hos barnet, blir det vanligvis henvist videre til fastlege for nærmere undersøkelse og behandling. Blir barnet akutt sykt, må dere selv henvende dere til barnets fastlege eller til legevakten.

Her kan dere lese mer om de nasjonale retningslinjene for helsestasjonen og beskrivelse av alle konsultasjoner som er anbefalt fra helsedirektoratet.

Om hjemmebesøket og konsultasjonene

Våre retningslinjer anbefaler hjemmebesøk av kommunejordmor 1-3 dager etter utskriving fra sykehuset og hjemmebesøk av helsesykepleier innen 7-10 dager etter fødsel. I Trondheim kommune er målet at alle som ønsker det skal få hjemmebesøk av jordmor, men på grunn av utfordringer med kapasitet er det ikke alltid vi får til dette. Alle får imidlertid tilbud om hjemmebesøk fra helsesykepleier.

 • Kom ti minutter før oppsatt time for veiing av barnet. Ta gjerne med et teppe til barnet.
 • Meld fra i god tid dersom dere ikke kan komme til oppsatt time.
 • Spørsmål om sykdom og blir barnet akutt sykt, må dere selv henvende dere til barnets fastlege eller til legevakten.
 • Ikke kom på helsestasjonen dersom foreldre eller barn er syke. Dette for å unngå smitte til nyfødte.
 • Helsestasjonen sender timeinnkalling via digital postkasse. Vi oppfordrer våre brukere til å opprette dette. Se her for mer informasjon om tjenesten.
Når skal barnet mitt på helsestasjonen?
 • Det er en målsetting om at flest mulig får tilbud om hjemmebesøk av jordmor
 • Hjemmebesøk av helsesykepleier 7-10 dager etter fødsel tilbys alle.
 • 4 uker gruppe med helsesykepleier og fysioterapeut
 • 6 uker individuell hos helsesykepleier og lege, inkludert vaksine
 • 3 måneder individuell hos helsesykepleier, inkludert vaksine
 • 4 måneder gruppe med helsesykepleier
 • 5 måneder individuell hos helsesykepleier, inkludert vaksine
 • 6 måneder hos helsesykepleier og lege
 • 8 måneder gruppe med helsesykepleier og fysioterapeut
 • 10 måneder individuell hos helsesykepleier
 • 12 måneder individuell hos helsesykepleier og lege, inkludert vaksine
 • 15 måneder individuell hos helsesykepleier, inkludert vaksine
 • 18 måneder individuell helsesykepleier
 • 2 år individuell hos helsesykepleier og lege
 • 4 år individuell hos helsesykepleier

Ammeveiledning

Her finner du informasjon om oppfølging av amming i Trondheim kommune.

Barselgruppe

Her finner du informasjon om barselgrupper.

Vaksine for barn

Her finner du informasjon om barnevaksinasjonsprogrammet.

Foreldreveiledning

Her finner du informasjon om foreldreveiledning.

Gode nettsider og brosjyrer for foreldre

Lurer du på noe om barns behov og utvikling eller foreldrerollen. Her finner du mer informasjon.

Sist oppdatert: 26.05.2021

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk000242