Din psykiske og psykososiale helse under korona-pandemien

Din psykiske og psykososiale helse under korona-pandemien

Dette er en sammenfatning av tips og råd om tiltak som du selv kan gjøre med tanke på dagens situasjon med korona-pandemi og restriksjoner fra myndighetene.

Psykisk helse

Oppretthold/utvid ditt nettverk

Å knytte sosiale bånd til andre er godt for oss. Med karantene og permitteringer er det viktig å likevel opprettholde sosiale kontakter. Hvis du mangler nettverk, kan du prøve å utvide ditt nettverk, for eksempel gjennom grupper på sosiale medier.

Vær aktiv

Det er godt for oss å være aktive. I disse tider er det vanskelig å være aktiv på samme måte som tidligere. Kulturenheten i Trondheim kommune har samlet tips på aktiviteter for barn, unge, familier og voksne som kan gi inspirasjon som er tilpasset den aktuelle situasjonen.

Vær oppmerksom

En måte som kan være til hjelp både nå og i en mer normal hverdag, er å være oppmerksom på hva du føler og tenker. Du kan også være oppmerksom på hvordan mediarapporteringen påvirker deg. Det er naturlig å kjenne på uro og frykt for det som skjer nå, og å bekymre seg for framtiden. Hvis du bekymrer deg mye, kan det bli en vond sirkel. Et tiltak du kan gjøre er å sette av tid hver dag for bekymring. For eksempel så kan du prøve å utsette bekymringen til kl 17.00. Når klokken er 17.00 så bekymrer du deg i 30 minutter. Hvis du har bekymringstanker etter 17.30 så utsetter du bekymringen til neste dag klokken 17.00.

Fortsett å lære

Å lære seg nye ting gir glede og stolthet. Det finnes en rekke muligheter til å lære seg nye ting, for eksempel finnes en masse bøker og gjør-det-selv-videoer på Youtube.

Gi til andre

Bli med i den nasjonale dugnaden. Du bidrar med å passe på to ting: Vent med å få viruset og vent med å sende det videre. I ventetiden kan du kanskje bidra til samfunnet på andre måter, for eksempel gjennom å ta kontakt med en frivillighetsorganisasjon og si at du ønsker å bidra.

Du kan lese mer om de fem rådene for god psykisk helse på Helse Norges nettside, men da uten kobling til korona: helsenorge.no/psykisk-helse/fem-rad-for-sterkere-psykisk-helse

I tillegg vet vi at det er bra å skape en balanse i hverdagen, for eksempel gjennom å holde på de rutinene du kan. Sov passelig, spis sammensatte måltider og gjør fysiske aktiviteter.

Under “Hjelp til selvhjelp” på Trondheim kommunes side for psykisk helse, finner du flere anbefalte lenker til selvhjelpsressurser.

Du kan lese mer tips med kobling til koronautbruddet på

World health organisation (WHO) har kommet ut med informasjon om psykisk og psykososial helse med hensyn til koronautbruddet.

Økonomi

På grunn av koronautbruddet har mange blitt permitterte og deres fremtid er uviss. Dette kan lede til bekymringer for økonomien.

Et tiltak du kan gjøre er å lage en oversikt over inntekter, utgifter og hvilke regninger du bør betale først. Hvis du har betalingsproblemer, kan du i tillegg ta kontakt med de som du er skyldig penger så snart som mulig og stramme inn på forbruket ditt.

NAV har overordnet ansvar for å ivareta vanskeligstilte gruppers behov og å sikre inntekt ved arbeidsledighet.

Forbrukerrådet har kommet med råd i forbindelse med koronautbruddet.

Anstrengte relasjoner, rus og vold

Å balansere familie- og arbeidsliv når skoler, barnehager og arbeidsplasser er stengt kan være vanskelig å forholde seg til. For familier i sårbare situasjoner på grunn av psykisk- eller fysisk sykdom, alkohol-/rusproblemer eller høyt konfliktnivå, kan situasjonen oppleves spesielt vanskelig. Vi vet at i stressende og usikre tider kan frustrasjon og sinne bygge seg opp. Ved behov for akutt hjelp, ta kontakt med politi, legevakt og fastlege.

Dersom du opplever veldig høyt konfliktnivå, vold eller alkohol-/ rusproblemer i familien, ta kontakt med hjelpetjenester. Dette kan for eksempel være Politiet, Krisesenteret i Trondheim (telefon 73 52 34 20), Rustelefonen (telefon 91 50 85 88) eller Vold- og overgrepslinjen (telefon 116 006). Trondheim kommune tilbyr samtaletilbud til deg som har opplevd vold i nære relasjoner.

Har du vansker med å kontrollere sinne?

Trondheim kommune har opprettet en hjelpetelefon for deg som ikke vet hvordan du skal håndtere sinne og aggresjon i forbindelse med koronautbruddet. Dit kan du ringe for råd og veiledning ukedager mellom kl. 09.00-15.00 på telefon 47 70 88 88.

For tips og råd i forbindelse med korona, se Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Sorg/krise

Hvis du opplever et tap eller en krise så finnes hjelp å få uansett om det er relatert til koronautbruddet eller ikke. Trondheim kommune tilbyr samtaletilbud til deg som nylig har opplevd en uventet og/eller en dramatisk hendelse i livet.

Se ellers Trondheim kommunes hovedsider for psykisk helse og rustjenester.

Sist oppdatert: 23.09.2021

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward