Mottak- og oppfølgingssenter

Mottak- og oppfølgingssenter

Mottak- og oppfølgingssenteret (MO) i Trondheim er et gratis tilbud til personer som har utfordringer med rus. Vi tilbyr rask kartlegging, oppfølging, samtaler, råd og veiledning. Du trenger ikke henvisning for å henvende deg til MO-senteret.

Fasaden til Mottak- og oppfølgingssenteret, Fjordgata 66
Mottak- og oppfølgingssenteret holder til i Fjordgata 66.

Åpningstider

MO-senteret har åpent:

  • Mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 10.00-15.00.
  • Onsdager holder vi stengt.

Telefonen er åpen alle hverdager 09.00-15.00.

OBS: MO HOLDER STENGT FREDAG 3/5

Passer vårt tilbud for deg?

Tilbudet passer for deg som

  • Ønsker å jobbe aktivt med å endre dine rusvaner
  • Er pårørende av noen med rusutfordringer.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

Du vil først få en samtale hvor vi informerer deg om tilbudet, hva du kan forvente av oss og hva vi forventer av deg.

Hvis du da ønsker å starte opp hos oss, avtaler vi en innkomstsamtale. Her vil du bli bedt om å fylle ut noen kartleggingsskjema. Det gir oss god informasjon om din situasjon her og nå, og dine ønsker/behov.

Sammen skal vi finne ut hvordan vi kan samarbeide for at du skal nå dine mål for endring.

Våre tilbud

Oppfølging og veiledning

For å finne ut hvordan vi best mulig kan hjelpe deg til en hverdag uten eller med redusert rusbruk bruker MO anerkjente kartleggingsverktøy og oppfølgingsmetoder.

Hvis MO-senteret er det riktige tilbudet for deg vil du få tildelt to kontaktpersoner og sammen finner vi ut hvordan vi best kan legge til rette for at du skal nå dine mål.

Individuell jobbstøtte - IPS

Ønsker du å beholde eller komme i gang med jobb og eller utdanning?

IPS er et tilbud til alle som mottar behandling på MO-senteret og som ønsker å komme i jobb eller utdanning. Ingen ekskluderes på grunn av helse- eller rusutfordringer, din motivasjon for jobb/utdanning er avgjørende.

IPS har ingen tidsbegrensning som betyr at jobbsøker også vil få oppfølging etter oppstart i jobb eller utdanning. Dine preferanser respekteres, og jobbsøker er aktiv i egen prosess.

Hasjavvenningsprogrammet

Vil du slutte med hasj? Hasjavvenningsprogrammet (HAP) er et gratis tilbud til innbyggere i Trondheim kommune som ønsker å trappe ned, ha en pause eller slutte med cannabis (hasj og marihuana).

Vi tilbyr bevisstgjøringssamtaler til de som er usikre på om de vil slutte - og hjelp til å slutte til dem som ønsker det.

Henvisning til behandling i spesialisthelsetjenesten

Dersom du ønsker behandling i spesialisthelsetjenesten kan vi være behjelpelig med å henvise til dette.

For at henvisningen skal bli så god som mulig er vi avhengige av å gjennomføre kartlegginger før den kan skrives.

Kriminalitet som livsstil

Målgruppen er de som har utfordringer med kriminelle tanker og vaner.

Kriminalitet som livsstil er et kognitivt behandlingsprogram med mål om å bryte med kriminell livsstil. Programmet fokuserer på å gi verktøy til å endre kriminelle tankemønstre og handlinger. Fokuserer på tankemønstre, motiver, drivkrefter og håp. Kan kjøres individuelt og i grupper.

Pårørendetilbud

Er du pårørende til noen som har utfordringer med rusbruk?

MO-senteret kan tilby samtaler til deg som pårørende. Vi samarbeider også med KORUS Midt-Norge om ulike tilbud til pårørende.

Ta kontakt for mer informasjon.

Undervisning og informasjon

MO-senteret tilbyr undervisning og informasjon om rusmidler og rusbruk til skoler (7. trinn og oppover), arbeidsplasser og andre grupper som ønsker det. Undervisningen bygger på fakta fra forskning og tilpasses gruppen som vi skal undervises.

Undervisningen er gratis.

Samarbeid med frivillige organisasjoner

Trenger du å snakke med noen som har egenerfaring?

Trenger du et nytt nettverk og nye opplevelser eller aktiviteter?

MO-senteret har tett kontakt med flere organisasjoner som tilbyr aktiviteter i trygge omgivelser. Her kan du treffe og bli kjent med andre i samme situasjon.

Du kan selv ta kontakt med disse (se lenker nederst på siden), eller vi kan hjelpe deg.

Om MO-senteret

MO-senteret består av ansatte med helse- og sosialfaglig utdanning som jobber i tverrfaglig team.

MO har også en erfaringsmedarbeider ansatt. Det er viktig for oss da det gir oss en bedre innsikt og forståelse i hvilke utfordringer man kan stå ovenfor i prosessen mot å bli rusfri eller redusere rusbruk. Vår erfaringsmedarbeider kan tilby individuelle samtaler med de som ønsker dette.

Vi har dokumentasjonsplikt etter Helsepersonellovens § 39, og du har klagerett på tjenesten etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §3.2.

Kontakt oss

HelsaMi: Dersom du vil ha mer informasjon om, eller ønsker å benytte deg av vårt tilbud, kan du bestille time her. Du vil da bli kontaktet per telefon.

Telefon: 94 87 17 64 (alle hverdager 09.00-15.00).

Besøksadresse: Fjordgata 66 (Kart).

Postadresse:
Trondheim kommune, Enhet psykisk helse og rus v/ MO-senteret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

E-post: (ikke send sensitiv informasjon, eksempelvis personalia, helseopplysninger eller diagnoser i e-post).

Facebook: Følg gjerne vår Facebook-side, her legger vi jevnlig ut aktuelle lenker og informasjon.

Last ned HelsaMi - den nye innbyggerportalen

På HelsaMi får du informasjon om dine avtaler. Her kan du også kansellere timen dersom du for eksempel blir syk. For å få SMS-varsling om avtaler med oss, logg inn på HelsaMi, gå til varselinnstillinger og velg SMS-varsling.

Mer om HelsaMi

Klage på tjenester

Du kan klage om du ikke er fornøyd med tjenestene du mottar.

Du kan også kontakte Ombud for helse- og oppvekst.

Nyttige lenker

Nyttige lenker

Hjelp og selvhjelp

A-larm

Akan

Anonyme Alkoholikere (AA)

Anonyme Narkomane (NA)

Blå Kors Trøndelag

Brygga

FIRE - Stiftelsen Ett Skritt Videre

Fontenehuset

Følelsekompasset

Glimt Recoverysenter

Kirkens Bymisjon

Lykkepromille

Norsk Forening for Kognitiv Terapi

Røde Kors

Tilrettelagt Fritid

Pårørende

FFP - For Fangers Pårørende

Helsenorge - Pårørende innen psykisk helse og rus

Ivareta – Pårørende berørt av rus

KORUS - midtnorge

Informasjon

Av og Til

Helsenorge - Rus og Avhengighet

Nasjonal Kompetansetjeneste for Samtidig Rusmisbruk og Psykisk Lidelse

Rusinfo.no

Rusopplysningen

Weedensenteret

Sist oppdatert: 22.04.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward