Hjem Helse og omsorgRustjenesterMottak- og oppfølgingssenter

Mottak- og oppfølgingssenter

Kontaktinformasjon:

Åpningstider: Hverdager klokken 10.00-15.00 (onsdager kl. 12.00-15.00)

Besøksadresse: Fjordgata 66  (Kart)

Telefon: 948 71 764 (hverdager 09.00-15.00)

E-post: mosenteret.psykiskhelserus@trondheim.kommune.no

 

Mottak- og oppfølgingssenteret (MO) er et tilbud til personer med rusproblemer, med eller uten samtidige psykiske plager. Vi tilbyr rask systematisk kartlegging, oppfølging, samtaler, samt råd og veiledning inn mot behandlingsapparatet.

Du trenger ikke henvisning eller vedtak for å henvende deg til MO-senteret.

 

Tilbudet passer for deg som:

  • Har utfordringer med rusmidler med eller uten samtidige psykiske vansker.
  • Har et ønske om endring av en ustabil livssituasjon
  • Har utfordringer med å forholde seg til hjelpeapparatet.
  •  Mangler i større eller mindre grad tilgang på levekårsressurser som bolig, arbeid, økonomi og sosialt nettverk.
  • I påvente i behandling i TSB og ikke har vedtak (motiverende samtaler).
  • Ved avbrutt behandling i TSB/DPS.

Pårørende er også velkomne til å henvende seg til MO-senteret for råd og veiledning.

MO-senteret består av ansatte med helse- og sosialfaglig utdanning som jobber i tverrfaglig team. Vi har dokumentasjonsplikt etter Helsepersonellovens § 39. Klagerett på tjenesten etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §3.2.

Sist oppdatert: 14.01.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?