Hjem Kultur og fritidTilskudd og stipendInkludering og aktivitet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Inkludering og aktivitet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Formål

Formålet med ordningen er at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal få mulighet til meningsfull fritid og samvær med andre gjennom deltakelse i fritidsaktivitet.

Hvem kan søke om tilskudd

 • Lag og organisasjoner hjemmehørende i Trondheim.
 • Regionale organisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne med medlemmer i Trondheim kommune. Antall medlemmer bosatt i Trondheim må oppgis i søknaden.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. desember for aktiviteter påfølgende år.

Saksbehandlingstid er 4-6 uker.

Hva prioriteres

 • Tiltak som går over tid
 • Lønn eller ekstra godtgjøring til instruktør, trener og/eller følgeperson
 • Tiltak og aktivitet som bidrar til samhandling mellom mennesker med og uten funksjonsnedsettelser
 • Opplæring av instruktører
 • Informasjonstiltak som bidrar til økt deltakelse i aktivitet
 • Ekstrautgifter ved turer og ferietiltak for grupper
 • Sosiale tiltak og enkeltarrangement
 • Kostnader til mindre tilrettelegging av lokaler, samt utstyr til aktivitet

Dette prioriteres ikke

 • Drift av organisasjonens ordinære aktivitet
 • Medlems- eller treningsavgift
 • Fullfinansiering
 • Tiltak som allerede har fått støtte fra Trondheim kommune gjennom andre tilskuddsordninger
 • Tiltak som allerede er gjennomført

En søknad per tiltak

Du kan ikke søke tilskudd fra flere tilskuddsordninger til ett og samme tiltak. Trondheim kommune gir som hovedregel ikke flere tilskudd til samme aktivitet.

Søk om tilskudd

Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal.

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd

Hjelp til Tilskuddsbasen

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Rapport og regnskap

Etter at prosjektet er gjennomført skal du levere rapport. Rapporten skal inneholde regnskap som gir oversikt over reelle utgifter og inntekter i prosjektet.

Søker skal oppbevare alle bilag og kvitteringer. Trondheim kommune har innsynsrett i regnskap og bilag knyttet til prosjektet.

Gå til Tilskuddsbasen for å levere rapport

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag, herunder feil i søknaden, skal betales tilbake til Trondheim kommune.

Kontakt

Kulturenheten

Saksbehandler: Marit Kjerrengvoll Ekle

Telefon: 72 54 57 00/92 01 12 84

E-post: marit.ekle@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 21.10.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006