Eldre budsjett, regnskap og årsrapporter (2010-2017)

Eldre budsjett, regnskap og årsrapporter (2010-2017)

Handlings- og økonomiplan 2017-2020, budsjett, regnskap og årsrapport 2017

Partienes forslag til budsjett for 2017

Vedtatt budsjett for 2017

Regnskap og årsrapport

Handlings- og økonomiplan 2016-2019, budsjett, regnskap og årsrapport 2016

Partienes forslag til budsjett 2016

Vedtatt budsjett for 2016

Regnskap og årsrapport

Handlings- og økonomiplan 2015-2018, budsjett, regnskap og årsrapport 2015

Partienes forslag til budsjett for 2015

Vedtatt budsjett for 2015

Regnskap og årsrapport

Handlings- og økonomiplan 2014-2017, budsjett, regnskap og årsrapport 2014

Partienes budsjettforslag

Vedtatt budsjett for 2014

Regnskap og årsrapport

Handlings- og økonomiplan 2013-2016, budsjett, regnskap og årsrapport 2014
 • Rådmannens forslag til økonomiplan 2013-2016. Budsjett 2013 - red. 03.12.2012
 • Rådmannens presentasjon 17.10.2012
 • Pressemelding
 • Tilleggsdokument - Økonomiplan og budsjett 2013 - red. 03.12.2012
 • Tilleggsdokument - Økonomiplan og budsjett 2013 - Presentasjon
 • To notat fra rådmannen vedr. kostnader ved innkjøp

Partienes forslag

 • Sentrum-venstrepartiene
 • Høyre-Venstre-Pensjonistpartiet
 • Fremskrittspartiet
 • Rødt

Hovedoversikter

 • Budsjettskjema 1A 2013
 • Budsjettskjema 1B 2013
 • Budsjettskjema 2A 2013
 • Hovedoversikt investering 2013
 • Hovedoversikt drift 2013
Eldre årsrapporter, 2008-2013
Om budsjettforslag/økonomiplaner

Kommunens budsjett er en plan for kommunens utgifter og inntekter i et gitt budsjettår. Budsjettet skal svare til de utgifter og inntekter som virkelig kan påregnes, og er bindende for de kommunale myndigheters forvaltning i budsjettåret. Budsjettet må være fullstendig.

Bystyret vedtar ved utgangen av hvert kalenderår budsjett for kommende år basert på forslag fra rådmannen. Rådmannens forslag blir lagt ut til offentlig ettersyn, deretter forelagt formannskap og samtlige komiteer som avgir uttalelse til rådmannens budsjettforslag. Formannskapet kan endre rådmannens forslag og legger fram sitt forslag til Bystyret. Bystyret behandler formannskapets forslag til budsjett i desember hvert år, og vedtar det endelige budsjettet for det påfølgende år. Bystyrets endelige budsjettvedtak må være spesifisert på formål og art i henhold til egen forskrift.

Kommunens økonomiplan strekker seg over fireårs-perioder og er rullerende. Økonomiplanen er til en hver tid et retningsgivende dokument og har ikke samme formelle binding som et årsbudsjett.

Kommuneloven har bestemmelser som gjør økonomiplan til viktigste del av kommunens sammenhengende plansystem. Kommunelovens § 14 bestemmer at alle kommuner skal utarbeide og vedta en rullerende økonomiplan. Innstilling fra rådmann forberedes i formannskap og komiteer. Komiteene skal avgi uttalelse til rådmannens økonomiplanforslag. Innstillingen legges til offentlig ettersyn i minst 14 dager før Budsjett- og finanskomiteen innstiller til endelig vedtak i bystyret.

Handlings- og økonomiplaner fra tidligere år

Sist oppdatert: 07.01.2024

Fant du det du lette etter?