Barn som blir borte fra barnevernet

Rapporten i pdf

I denne forvaltningsrevisjonen har Trondheim kommunerevisjon undersøkt hvordan barnevernet forebygger og håndterer saker hvor barn blir borte fra barnevernet. Vi konkluderer med følgende:

Undersøkelsen har vist at 65 barn i perioden 2007 til 2016 har blitt borte fra barnevernet. 22 av disse har fremdeles ikke kommet tilbake. I ett av tilfellene bortførte en av foreldrene barna som barnevernet hadde overtatt omsorgen for.

Barnevernet iverksetter ulike tiltak for å undersøke hvor barna er. Gjennom kontakt med blant annet politi, skole, barnehage og gjenværende familie har barnevernet en formening om hvor barna har blitt av.

Det er ikke etablert et system for å undersøke om barna har kommet tilbake, og flere ansatte er usikre på om de har hjemmel til dette.

I flere tilfeller blir det ikke sendt bekymringsmelding til landene som barna drar til, men barnevernet melder bekymring til Norden og enkelte andre land.

I noen tilfeller ser vi at barnevernet har besluttet å fremme sak om omsorgsovertakelse for barna før de blir borte. I noen av disse tilfellene ble ikke beslutningen om omsorgsovertakelse opprettholdt da barna kom tilbake.

I barnebortføringssaken krevde ikke barnevernet barna tilbakelevert fra landet hvor de dro til.

Barnevernet har begrensede virkemidler for å forebygge at familier med hjelpetiltak, eller hvor det er opprettet undersøkelsessak, reiser til utlandet. Foreldrene trenger ikke samtykke fra barnevernet til å dra ut av landet, og barnevernet kan heller ikke nekte utreisen.

Ved spørsmål om rapporten, ta kontakt med Roald Elvegård på telefon 916 36 099 eller e-post roald.elvegard@trondheim.kommune.no.

Mer informasjon om barnevern

Sist oppdatert: 30.08.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004