Etterlevelseskontroll rutiner for finans- og gjeldsforvaltning 2021

Etterlevelseskontroll rutiner for finans- og gjeldsforvaltning 2021

Brev til finansdirektøren

Svar fra finansdirektøren

Uavhengig revisors uttalelse

I denne revisjonen har vi utført en kontroll om Trondheim kommune har etterlevd rutiner for finans- og gjeldsforvaltning i 2021.

Revisjonen konkluderer med at kommunen i det alt vesentlige har etterlevd rutiner for finans- og gjeldsforvaltning i 2021. Videre konkluderer revisjonen med at rutiner og etterlevelse av finans- og gjeldsforvaltningen har hatt svakheter på følgende områder: 

  • de er ikke oppdatert når det gjelder nye bestemmelser i kommuneloven
  • de må tilpasses ved endret organisering på finansområdet
  • bokføring og avstemming er mangelfull
  • samhandling og kommunikasjon med kommunens regnskapstjeneste kan bli bedre
  • forsinket arkivering i ESA av referat og beslutningsdokumenter
  • lånerammen er overskredet

 

Sist oppdatert: 28.09.2023

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward