Gebyrinntekter

Gebyrinntekter

Rapporten i pdf

I denne regnskapsrevisjonen har vi undersøkt om kommunens gebyrer for byggesak og tilknytningsavgift for vann og avløp (engangsgebyrer) og gebyrer for forbruk av vann og avløp, renovasjon og eiendomsskatt (kvartalsvise gebyrer) blir fakturert riktig. Dette er rapportens konklusjon:

Byggesaksgebyr

 • Byggesaksgebyr var riktig fakturert for de kontrollerte byggesakene.
 • De sju kontrollerte tilbakeføringene av byggesaksgebyrer var dokumentert og bekreftet at disse transaksjonene var reelle og gyldige.
 • Kontroller som utføres ved byggesakskontoret for å sikre riktig fakturering av byggesaksgebyr dokumenteres ikke.

Tilknytningsgebyr for vann og avløp

 • Tilknytningsgebyr for vann og avløp var riktig fakturert for de 21 kontrollerte byggesakene.
 • Kontrollmålinger av areal på byggetegningene for ni av de utvalgte byggesakene viste at tegningene var riktig oppmålt.
 • De ni kontrollerte tilbakeføringene av tilknytningsgebyr for vann og avløp var dokumentert og bekreftet at disse transaksjonene var reelle og gyldige.
 • Det foretas kontroll av at det lages fakturagrunnlag for tilknytningsgebyr, men det foretas ikke kontroll av at det faktisk er sendt ut en faktura.

Eiendomsskatt

 • Alle de 23 kontrollerte regningsmottakerne er riktig fakturert for eiendomsskatt i 2014.
 • Fakturagrunnlagene for eiendomsskatt fra Komtek er riktig overført til ERV for fakturering ved de 4 terminene.
 • For de kontrollerte tilbakeføringene av eiendomsskatt er det fattet vedtak som dokumenterer at tilbakeføringene er reelle og gyldige.

Gebyrer for vann og avløp

 • For tre av de 23 kontrollerte regningsmottakerne var det ikke fakturert gebyr for vann og avløp i 2014. En av disse eiendommene var ikke fanget opp av bydrift og for de to øvrige manglet det rørleggerrapport.
 • For de 12 eiendommene der vi kontrollerte avregning av forbruk av vann og avløp stemte fakturert avregning i første kvartal 2014 med avlest vannmålerstand i desember 2013.
 • Fakturagrunnlagene for vann og avløpsgebyr fra Komtek er riktig overført til ERV for fakturering ved de 4 terminene.
 • Det foreligger dokumentasjon på at de fire kontrollerte tilbakeføringene av vann og avløpsgebyr er reelle og gyldige.

Renovasjonsgebyr

 • Alle de 25 utvalgte eiendommene fra ordresedlene var blitt riktig fakturert for renovasjonsavgift i 2014.
 • Kontrollen av avstemmingene mellom PA og ERV for alle de 4 terminene i 2014 bekrefter at fakturagrunnlagene for renovasjonsgebyr fra PA er riktig overført til ERV dermed er blitt fakturert.
 • Det foreligger dokumentasjon forklaringer på de to kontrollerte tilbakeføringene av renovasjonsgebyr som bekrefter at tilbakebetalingene av gebyrene var reelle og gyldige.

Ved spørsmål om rapporten ta kontakt med Anne-Margit Eide Schjølberg på telefon 91 67 24 98 eller e-post

I tidligere versjoner har rapporten blitt nummerert som nr 5/2015, men dette er endret til nr 7/2015.

Mer informasjon om kommunale gebyrer

Sist oppdatert: 08.04.2021

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward