Håndtering av de etiske retningslinjene - hvordan er disse fulgt opp og brukt?

Håndtering av de etiske retningslinjene - hvordan er disse fulgt opp og brukt?

Les rapporten her.

Trondheim kommunerevisjon har gjennomført en forvaltningsrevisjon om håndtering av de etiske retningslinjene i Trondheim kommune. Formålet med undersøkelsen er å se på hvordan de etiske retningslinjene for Trondheim kommune er blitt fulgt opp og brukt. Er de etiske retningslinjene et ”levende” dokument, er verdiene gjort kjent, er det innført kontrollrutiner som sikrer at retningslinjene følges, har enhetene i kommunen en bevissthet om retningslinjene og de etiske problemstillinger ansatte til stadighet stilles overfor?

I undersøkelsen fremkommer det at de viktigste risikoområdene for brudd på de etiske retningslinjene er i forbindelse med bruk av kommunens eiendeler til private formål, tilbud om deltakelse på lunsj/middag og tilbud om gaver av et omfang som går ut over kommunens retningslinjer. Undersøkelsen avdekker også at kunnskap om retningslinjene er for dårlig i Trondheim kommune, mens etterlevelsen blant de ansatte er god. Videre viser undersøkelsen at arbeidet med de etiske retningslinjene i Trondheim kommunen ikke bærer preg av å være en kontinuerlig aktivitet. Få tiltak er iverksatt for å gjøre retningslinjene kjent. Det er i for liten grad etablert kontrollrutiner som skal sikre et de etiske retningslinjene etterleves.

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Trondheim kommune

Sist oppdatert: 22.12.2021

Fant du det du lette etter?